Praksis- og prosjektbloggen IMK

Hva kan en medieviter jobbe med, og hvor? Hva forsker mediestudenter på, og hvordan? Her får du mange svar!

Våre studenter kan jobbe med varierte oppgaver i et mangfold av bransjer som har behov for medie- og kommunikasjonsfaglig kompetanse, og kan forske på mange ulike temaer med forskjellige metoder og tilnærminger. Her kan du lese om forskningsprosjektene, arbeidsoppgavene og erfaringene til forsker- og praksisstudentene i emnene MEVIT3810 - Mediestudenter som forskere og MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet. Studentene våre tar et av disse emnene i sjette semester av bachelorgraden i medier og kommunikasjon.

Praksis- og prosjektbloggen drives av førstelektor Joakim Johansen Østby. Bloggen oppdateres hvert vårsemester. Ta gjerne kontakt med Joakim på j.j.ostby@media.uio.no dersom du har spørsmål eller innspill.