Fagleg-sosiale og faglege midlar

Studentforeiningar kan søkje om støtte frå instituttet til faglege og fagleg-sosiale føremål. Masterstudentar kan òg søkje om å få dekt ekstraordinære kostnader til masteroppgåva si. 

Søknad sendast til studieinfo@media.uio.no

Studentforeiningar kan søka om støtte frå IMK

Kriteria for bruk av fagleg-sosiale midlar:

 • Fagleg-sosiale midlar skal nyttast til fagleg-sosiale aktivitetar for studentar på studieprogrammane på IMK
 • Arrangement som er opne for alle studentar på eit program, eller alle programma, blir prioriterte framfor arrangement som berre gjeld eit enkelt emne eller eit enkelt kull
 • Fagleg-sosiale midlar kan ikkje nyttast til kjøp av øl/vin/sprit
 • For arrangementar som går føre seg i lokala til IMK og treng kaffeservering oppfordrar vi studentane til å nytte seg av kaffetraktaren i 2. etasje

Ekstraordinære kostnadar til masteroppgåva

Masterstudentar ved IMK kan søkje om støtte til ekstraordinære kostnader til masteroppgåva. Søknaden sendes til studieinfo@media.uio.no

Hugs stadfesting frå rettleiar!

Reglar for tildeling av midlar til masteroppgåva:

 • Du må sende søknaden på førehånd
 • Masterstudentar kan søkje om inntil 1500 kr for å dekke ekstraordinære kostnader til masteroppgåva
 • Kostnadene MÅ vere relaterte til arbeidet med masteroppgåva
 • Du kan berre få støtte ein gong i studietida
 • Rettleiar må støtte søknaden

Kva er ekstraordinære kostnader til masteroppgåva?

 • Deltaking på konferansar for å presentere oppgåva eller samle data
 • Feltarbeid
 • Kjøpe data/lisens/aviser/materiell du treng til oppgåva
 • Anna materiell direkte knytt til masteroppgåva

Dette reknas ikkje som ekstraordinære kostnader til masteroppgåva:

 • Pensum
 • Teknisk utstyr som PC eller liknande

Skal du delta på ein konferanse og presentere funn fra masteroppgåva di? Ta kontakt med studieinfo@media.uio.no.

Publisert 10. mars 2016 14:02 - Sist endret 29. sep. 2021 15:58