Bli hørt - engasjer deg i studentdemokratiet på HF

Det er mange måter å påvirke hvordan framtida for Norges største humanistiske fakultet bør være. Du kan engasjere deg både på institutt- og fakultetsnivå.

Fakultetet

Studentene har tre representanter i Fakultetsstyret, som er det øverste styret på fakultetet. Studentene er også representert i formelle beslutningsorgan som Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV).

Fakultetsrådgivende organer, som Studieråd, har også studentrepresentanter. Det humanistiske studentutvalg (HFSU) er fakultetets studentutvalg.

Valg til fakultetsstyret 2017

16.-22. november 2016 avholdes valg av 3 nye representanter for studentene til fakultetsstyret i 2017. I tillegg til de tre representantene skal det velges tre vararepresentanter. Funksjonsperioden for studenter er ett år, 1.1.-31.12.2017.

Kandidater 

Studenter med stemmerett ved HF kan delta i valget.

 

Fakultetets valgstyre har ansvar for gjennomføring av valget.

Studentpolitiske kontaktpunkter

Har du alt engasjert deg, og lurer på hvem du kan kontakte? HF har egne kontaktpersoner for studentpolitikk.

Publisert 2. nov. 2012 13:54 - Sist endret 27. okt. 2017 13:18