Bli hørt - engasjer deg i studentdemokratiet på HF

Det er mange måter å påvirke hvordan framtida for Norges største humanistiske fakultet bør være. Du kan engasjere deg både på institutt- og fakultetsnivå.

Fakultetet

Studentene har tre representanter i Fakultetsstyret, som er det øverste styret på fakultetet. Studentene er også representert i formelle beslutningsorgan som Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV).

Fakultetsrådgivende organer, som Studieråd, har også studentrepresentanter. Det humanistiske studentutvalg (HFSU) er fakultetets studentutvalg.

Valg til fakultetsstyret 2019

26.-30. november 2018 avholdes valg av 3 nye representanter for studentene til fakultetsstyret i 2019. I tillegg til de tre representantene skal det velges tre vararepresentanter. Funksjonsperioden for studenter er ett år, 1.1.-31.12.2019.

Se fakultetets valgnettsider for mer informasjon om hvordan du kan delta i valget.

 

Studentpolitiske kontaktpunkter

Har du alt engasjert deg, og lurer på hvem du kan kontakte? HF har egne kontaktpersoner for studentpolitikk.

Publisert 2. nov. 2012 13:54 - Sist endret 6. nov. 2018 11:22