English version of this page

Fakultetsstyrevalg ved HF

26.-30. november 2018 gjennomføres valg til nytt fakultetsstyre ved HF for perioden 2019-2022.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Kandidatforslag

Frist for å fremme forslag til kandidater er 5. november 2018 kl. 14.00.

Forslag om kandidat(er) til fakultetsstyret skal fremmes skriftlig til valgstyre@hf.uio.no og være underskrevet av minst like stort antall som det antallet kandidater forslaget inneholder.  Forslagsstillere må ha stemmerett for fakultetsstyrevalget og i den aktuelle valgkretsen.

Det er fire valgkretser ved HF:

(1) fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - 2 representanter i styret

(2) midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - 1 representant i styret

(3) teknisk og administrativt ansatte - 1 representant i styret

(4) studentene - 3 representanter i styret

 

Stemmerett har:

  • Ansatte i minst 50 % stilling og professor II ved fakultetet med aktiv ansettelse den dagen stemme avgis.
  • Semesterregistrerte studenter ved HF høsten 2018.

Forslagene på kandidater kunngjøres på disse nettsidene sammen med navn på forslagsstillerne så snart som mulig etter at fristen for å sette frem forslag er ute og kandidatene er godkjent og informert.

Valggjennomføring

Valgperioden for fakultetsstyret er fire år, for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte ett år.

Valget gjennomføres som direkte valg for stemmerettskategoriene (1) fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, (2) midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, (3) teknisk og administrativt ansatte og (4) studentene.

Valget vil foregå elektronisk i UiOs valgportal.

Informasjonen på denne nettsiden vil bli oppdatert.

Publisert 2. nov. 2016 14:59 - Sist endret 2. okt. 2018 09:03