English version of this page

Fakultetsstyrevalg ved HF

Høsten 2018 avvikles valg til nytt fakultetsstyre 2019-2022.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Informasjonen på denne nettsiden vil bli oppdatert.

Valgperioden for fakultetsstyret er fire år, for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte ett år.

Valget gjennomføres som direkte valg for stemmerettskategoriene (1) fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, (2) midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, (3) teknisk og administrativt ansatte og (4) studentene.

Valget vil foregå elektronisk i UiOs valgportal.

Publisert 2. nov. 2016 14:59 - Sist endret 27. mars 2018 14:41