English version of this page

Se de nominerte til høstens fakultetsstyrevalg ved HF

Valgperioden for fakultetets øverste styre er fire år. Representanter for midlertidig ansatte og studentene velges for ett år.

Tegning av hånd som legger stemmeseddel i gul valgurne på blå bakgrunn

Valg 2022

I tidsrommet 28. november - 2. desember (kl. 12.00) blir det gjennomført valg til fakultetsstyret for perioden 2023–2026. 

Valget blir gjennomført som e-valg.

Nominerte kandidater 

Valgperioden for fakultetets øverste styre og ledelse er fire år. Representanter for midlertidig ansatte og studentene velges for ett år. De eksterne representantene oppnevnes av rektor for fire år. Alle tilsatte og registrerte studenter med stemmerett ved fakultetet kan foreslå kandidater i deres egen stemmerettsgruppe.

Les mer om fakultetsstyrets rolle og mandat.

Hvordan du nominerer

I en epost til valgstyre@hf.uio.no skriver du/dere:

«Jeg/vi foreslår N. N. som fakultetsstyrerepresentant for de faste vitenskapelig tilsatte/midlertidig vitenskapelig tilsatte/teknisk-administrative ansatte/studentene.

Hilsen (navn)»

Hvis flere kandidater foreslås i samme e-post, må antall underskrivere være minst like stort som antallet foreslåtte kandidater.:

«Vi foreslår N. N. og Y. Y. som fakultetsstyrerepresentant for de faste vitenskapelig tilsatte/midlertidig vitenskapelig tilsatte/teknisk-administrative ansatte/studentene.

Hilsen (navn) og (navn)»

Alle forslagsstillere må stå i kopifeltet.

Valggjennomføring

Når valget åpner, kan du avlegge din stemme elektronisk i UiOs valgportal eValg.

Valget gjennomføres som direkte valg for hver av stemmerettskategoriene: fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; studentene.

Stemmerett

De som har stemmerett er også valgbare til fakultetsstyret.

Stemmerett har:

  • Ansatte i minst 50 % stilling og professor II ved fakultetet med aktiv ansettelse den dagen stemme avgis. Valgstyret har vedtatt at førsteamanuensis II og lektor II har stemmerett tilsvarende professor II.
  • Semesterregistrerte studenter ved HF høsten 2022.

Valgstyre

Fakultetets valgstyre har ansvar for gjennomføring av valget

Regler for fakultetsstyrevalg

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet