English version of this page

Fakultetsstyrevalg ved HF

26.-30. november 2018 ble det gjennomført valg til nytt fakultetsstyre ved HF for perioden 2019-2022.

Valgresultat

Resultater for de fire valgkretsene ved HF:

(1) fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - 2 representanter i styret

Valgt til representanter for perioden 2019-2022 ble:

 • Anne Eriksen
 • Rune Svarverud

Valgt til vararepresentanter for perioden 2019-2022 ble:

 • Første vararepresentant Christine Meklenborg Salvesen
 • Andre vararepresentant Espen Schaanning

Det ble avlagt 184 godkjente stemmer, som ga et oppmøte på 55,93%.

Se egen informasjonsside om foreslåtte kandidater og forslagsstillere.

(2) midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - 1 representant i styret

Valgt til representant for perioden 2019-2022 ble:

 • Jorunn Simonsen Thingnes

Valgt til vararepresentanter for perioden 2019-2022 ble:

 • Første vararepresentant Eivind Thomassen
 • Andre vararepresentant Silje Susanne Alvestad

Det ble avlagt 78 godkjente stemmer, som ga et oppmøte på 24,61%.

Se egen informasjonsside om foreslåtte kandidater og forslagsstillere.

(3) teknisk og administrativt ansatte - 1 representant i styret

Valgt til representant for perioden 2019-2022 ble:

 • Erlend Kristiansen Haavardsholm

Valgt til vararepresentanter for perioden 2019-2022 ble:

 • Første vararepresentant Pia Søndergaard
 • Andre vararepresentant Øystein Bjarne Ekevik

Det ble avlagt 121 godkjente stemmer, som ga et oppmøte på 57,62%.

Se egen informasjonsside om foreslåtte kandidater og forslagsstillere.

(4) studentene - 3 representanter i styret

Valgt til representanter for perioden 2019-2022 ble:

 • Ida Kristine Gangstø Berg
 • Jonas Ulleland
 • Claus Solbakken

Valgt til vararepresentanter for perioden 2019-2022 ble:

 • Første vararepresentant Eva Strømme Moshuus
 • Andre vararepresentant Marius Frans Linus Hillestad
 • Tredje vararepresentant Ingvild Østbø Lunde

Det ble avlagt 204 godkjente stemmer, som ga et oppmøte på 3,3%.

Se egen informasjonsside om foreslåtte kandidater og forslagsstillere.

Valgperioden for fakultetsstyret er fire år, for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte ett år.

Eventuelle klager på valget må være valgstyret i hende innen 12. desember.

Stemmerett

Stemmerett har:

 • Ansatte i minst 50 % stilling og professor II ved fakultetet med aktiv ansettelse den dagen stemme avgis. Valgstyret har vedtatt at førsteamanuensis II og lektor II har stemmerett tilsvarende professor II.
 • Semesterregistrerte studenter ved HF høsten 2018.

Valgstyre

Fakultetets valgstyre har ansvar for gjennomføring av valget

Regler for fakultetsstyrevalg

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet