English version of this page

Fakultetsstyrevalg ved HF

28.11.–2.12. 2022 blir det gjennomført valg til fakultetsstyret for perioden 2023–2026. 

Valggjennomføring

Tegning av hånd som legger stemmeseddel i gul valgurne på blå bakgrunn

Informasjon om valget finner du på denne siden i slutten av august 2022.

Stemmerett

De som har stemmerett er også valgbare til fakultetsstyret.

Stemmerett har:

  • Ansatte i minst 50 % stilling og professor II ved fakultetet med aktiv ansettelse den dagen stemme avgis. Valgstyret har vedtatt at førsteamanuensis II og lektor II har stemmerett tilsvarende professor II.
  • Semesterregistrerte studenter ved HF høsten 2022.

Valggjennomføring

Når valget åpner, kan du avlegge din stemme elektronisk i UiOs valgportal eValg.

Valget gjennomføres som direkte valg for hver av stemmerettskategoriene: fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; studentene.

Kunngjøring av kandidatforslag

Forslagene på kandidater kunngjøres på disse nettsidene sammen med navn på forslagsstillerne så snart som mulig etter at fristen for å sette frem forslag er ute og kandidatene er godkjent og informert.

Valgstyre

Fakultetets valgstyre har ansvar for gjennomføring av valget

Regler for fakultetsstyrevalg

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet