English version of this page

Dekanvalg ved HF

Dekanvalg avholdes normalt hvert fjerde år.

Høstblader. Foto.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

 

Valg 2022

I oktober 2022 gjennomføres det dekanvalg for perioden 1.1.2023-31.12.2026.

Informasjon om kandidater og hvordan du kan avgi din stemme kommer i løpet av august.

Valg 2018

Valgresultat

Frode Helland ble valgt som dekan for Det humanistiske fakultet for valgperioden 2019-2022. 

Det ble avlagt 1324,8 vektede stemmer, og Helland vant med 66,75 % av stemmene.

Oppmøte og oppslutning

Det ble avgitt 901 stemmer, av disse var 22 blanke. Dette er en økning fra 2014, da 737 stemmer ble avlagt. Oppslutningen om Helland er klar blant både vitenskapelige og studenter, stemmene fra de teknisk/administrativt ansatte er likt fordelt mellom de to kandidatene.

62,38 % av de vitenskapelig ansatte stemte, 73,68 % av de teknisk-administrativt ansatte og 5,59 % av studentene.

Les mer om resultatet her: https://www.hf.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2018/frode-helland-er-valgt-som-ny-dekan-pa-hf.html 

Klagefrist

En evt klage på valget må være valgstyret i hende innen 14. november, jf UiOs valgreglement, § 17.

Kandidater

Innen fristen for å fremme forslag til kandidater 1. oktober 2018 kl. 14.00 kom det to forslag:

  • Professor Arne Bugge Amundsen
  • Professor Frode Helland

Mere informasjon om kandidatene og forslagsstillere finner du ved å følge lenkene ovenfor. Kandidatenes valgplattformer er lenket opp på hver kandidatside.

Nettsiden der ansatte og studenter kan stille kandidatene spørsmål er nå stengt for spørsmål.

18. oktober var det debattmøte med dekankandidatene, kl. 14.15-16.00, aud. 7 Eilert Sundts hus.

Tidligere dekaner ved HF

  • Professor i kulturhistorie Arne Bugge Amundsen (2014-2018)
  • Professor i medier og kommunikasjon Trine Syvertsen (2007-2014 )
  • Professor i kulturhistorie Bjarne Rogan (2003-2006)
  • Professor i allmenn språkvitenskap Even Hovdhaugen (1997-2002)