English version of this page

Fakultetsstyrevalg ved HF

11.-15. november 2019 ble det gjennomført valg til representanter fra studentene og midlertidig vitenskapelig ansatte i fakultetsstyret ved HF for 2020.

Valgresultat

Resultater for valg i valgkretsene midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter:

Midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - 1 representant i styret

Valgt til representant for perioden 2020 ble:

Valgt til vararepresentanter for perioden 2020 ble:

Det ble avlagt 96 godkjente stemmer, som ga et oppmøte på 34.66 %.

Studentene - 3 representanter i styret

Valgt til representanter for perioden 2020 ble:

Valgt til vararepresentanter for perioden 2020 ble:

  • Første vararepresentant Vemund Haugevik Jernsletten
  • Andre vararepresentant Nicolai Nypan
  • Tredje vararepresentant Vegard Kristoffersen

Det ble avlagt 144 godkjente stemmer, som ga et oppmøte på 2,37%.

 

Valgperioden for fakultetsstyret er fire år, for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte ett år.

Eventuelle klager på valget må være valgstyret i hende innen 27. november.

Valgstyre

Fakultetets valgstyre har ansvar for gjennomføring av valget

Regler for fakultetsstyrevalg

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet