English version of this page

Fakultetsstyrevalg ved HF

Valgperioden for fakultetets øverste styre og ledelse er fire år. Representanter for midlertidig ansatte og studentene velges for ett år.

Tegning av hånd som legger stemmeseddel i gul valgurne på blå bakgrunn

Valg 2022

28.11.–2.12. 2022 blir det gjennomført valg til fakultetsstyret for perioden 2023–2026. 

Informasjon om valget finner du på denne siden i slutten av august 2022.

Stemmerett

De som har stemmerett er også valgbare til fakultetsstyret.

Stemmerett har:

  • Ansatte i minst 50 % stilling og professor II ved fakultetet med aktiv ansettelse den dagen stemme avgis. Valgstyret har vedtatt at førsteamanuensis II og lektor II har stemmerett tilsvarende professor II.
  • Semesterregistrerte studenter ved HF høsten 2022.

Valggjennomføring

Når valget åpner, kan du avlegge din stemme elektronisk i UiOs valgportal eValg.

Valget gjennomføres som direkte valg for hver av stemmerettskategoriene: fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; studentene.

Kunngjøring av kandidatforslag

Forslagene på kandidater kunngjøres på disse nettsidene sammen med navn på forslagsstillerne så snart som mulig etter at fristen for å sette frem forslag er ute og kandidatene er godkjent og informert.

Valgstyre

Fakultetets valgstyre har ansvar for gjennomføring av valget

Regler for fakultetsstyrevalg

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet