English version of this page

Fakultetsstyrevalg ved HF

6. - 10. desember 2021 ble det gjennomført valg til fakultetsstyret. De vervene som var på valg, var blant studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte.

Valgresultat

Tegning av hånd som legger stemmeseddel i gul valgurne på blå bakgrunn

Resultater for valg i valgkretsene midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter:

Midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - 1 representant i styret

Valgt til representant for perioden 2022 ble:

 • Rafael Lomeu Gomes

Valgt til vararepresentanter for perioden 2022 ble:

 • Første vararepresentant Zahir Athari
 • Andre vararepresentant Jessica Yarin Robinson

Det ble avlagt 47 godkjente stemmer, som ga et oppmøte på 17,41 %.

 

Studentene - 3 representanter i styret

Valgt til representanter for perioden 2022 ble:

 • Veronica Dahlby Tveitan
 • Sindre Worren
 • Victoria Hagen Sand

Valgt til vararepresentanter for perioden 2022 ble:

 • Første vararepresentant Ronja Chawki Johansen
 • Andre vararepresentant Nikolai Johansen
 • Tredje vararepresentant Hanne Heggelund Baug

Det ble avlagt 154 godkjente stemmer, som ga et oppmøte på 2,65 %.

Valgperioden for fakultetsstyret er fire år, for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte ett år.

Eventuelle klager på valget må være valgstyret i hende innen 18. desember 2021 kl. 16.00.

Stemmerett

De som har stemmerett er også valgbare til fakultetsstyret.

Stemmerett har:

 • Ansatte i minst 50 % stilling og professor II ved fakultetet med aktiv ansettelse den dagen stemme avgis. Valgstyret har vedtatt at førsteamanuensis II og lektor II har stemmerett tilsvarende professor II.
 • Semesterregistrerte studenter ved HF høsten 2021.

Valggjennomføring

Når valget åpner kan du avlegge din stemme elektronisk i UiOs valgportal eValg.

Valget gjennomføres som direkte valg for hver av stemmerettskategoriene: fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; studentene.

Kunngjøring av kandidatforslag

Forslagene på kandidater kunngjøres på disse nettsidene sammen med navn på forslagsstillerne så snart som mulig etter at fristen for å sette frem forslag er ute og kandidatene er godkjent og informert.

Valgstyre

Fakultetets valgstyre har ansvar for gjennomføring av valget

Regler for fakultetsstyrevalg

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet