English version of this page

Fakultetsstyrevalg ved HF

30. november - 4. desember 2020 ble det gjennomført valg til fakultetsstyret. De vervene som var på valg var blant studenter, midlertidige og fast vitenskapelig ansatte.

Valgresultat

Tegning av hånd som legger stemmeseddel i gul valgurne på blå bakgrunn

Resultater for valg i valgkretsene fast vitenskapelig ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter:

Fast vitenskapelig ansatte - i 2020 var det suppleringsvalg på 2 vararepresentanter for perioden 2021-2022.

Valgt som vararepresentant for de faste  vitenskapelige ansatte ble:

Det ble avgitt 165 godkjente stemmer, som ga et oppmøte på 51,24 %

 

Midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - 1 representant i styret

Valgt til representant for perioden 2021 ble:

Valgt til vararepresentanter for perioden 2021 ble:

Det ble avlagt 67 godkjente stemmer, som ga et oppmøte på 26,17 %.

 

Studentene - 3 representanter i styret

Valgt til representanter for perioden 2021 ble:

  • Karoline Opsahl
  • Veronica Dahlby Tveitan
  • Engebret Alejandro Ayala Wold

Valgt til vararepresentanter for perioden 2021 ble:

  • Første vararepresentant Christina Eide
  • Andre vararepresentant Elias Peltomaa Beisvåg
  • Tredje vararepresentant Mona Benmalek

Det ble avlagt 173 godkjente stemmer, som ga et oppmøte på 2,98 %.

Valgperioden for fakultetsstyret er fire år, for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte ett år.

Eventuelle klager på valget må være valgstyret i hende innen 12. desember 2020 kl. 16.00.

Valgstyre

Fakultetets valgstyre har ansvar for gjennomføring av valget

Regler for fakultetsstyrevalg

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet