English version of this page

Valgstyre ved HF 2019-2022

Valgstyret har ansvar både ved dekan- og fakultetsstyrevalg.

Valgstyret sørger for at valgene gjennomføres i henhold til UiOs valgreglement, overvåker valgoppgjør og treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene.

Toril Opsahl, ILN, leder av valgstyret (vitenskapelig tilsatt), tlf.: 58219

Karina Kleiva, ILOS (teknisk-administrativt tilsatt), tlf.: 56827

Jon Carlstedt Tønnessen, IAKH (student)

Max Johannes Kippersund, IFIKK (midlertidig vitenskapelig tilsatt)

Valgstyrets sekretariat: Thorbjørn Nordbø og Kjartan Hverven.

Valgtekniske spørsmål sendes valgstyret. Kontaktadressen er: valgstyre@hf.uio.no

 

Publisert 30. nov. 2015 21:23 - Sist endret 21. sep. 2020 14:04