English version of this page

Valgstyre ved HF 2019-2022

Valgstyret har ansvar både ved dekan- og fakultetsstyrevalg.

Valgstyret sørger for at valgene gjennomføres i henhold til UiOs valgreglement, overvåker valgoppgjør og treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene.

Toril Opsahl, ILN, leder av valgstyret (vitenskapelig tilsatt), tlf.: 58219

Karina Kleiva, ILOS (teknisk-administrativt tilsatt), tlf.: 56827

Karoline Opsahl, IAKH (student)

Jenny Gudmundsen, ILN og Multiling (midlertidig vitenskapelig tilsatt)

Valgstyrets sekretær: Kjartan Hverven

Valgtekniske spørsmål sendes valgstyret. Kontaktadressen er: valgstyre@hf.uio.no

 

Publisert 30. nov. 2015 21:23 - Sist endret 10. aug. 2021 09:52