English version of this page

Valgstyre ved HF 2015-2018

Valgstyret har ansvar både ved dekan- og fakultetsstyrevalg.

Valgstyret sørger for at valgene gjennomføres i henhold til UiOs valgreglement, overvåker valgoppgjør og treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene.

Toril Opsahl, ILN, leder av valgstyret (vitenskapelig tilsatt), tlf.: 58219

Einar Lie, IAKH (vitenskapelig tilsatt), tlf.: 57562

Karina Kleiva, ILOS (teknisk-administrativt tilsatt), tlf.: 56827

Eugenia Alexandersen, ILOS (student)

Jon Nordenson, IKOS (midlertidig vitenskapelig tilsatt), tlf.: 54819

Valgstyrets sekretariat: Thorbjørn Nordbø, tlf.: 44331 og Inger-Johanne Ullern, 54915.

Valgtekniske spørsmål sendes valgstyret. Kontaktadressen er: valgstyre@hf.uio.no

 

Publisert 30. nov. 2015 21:23 - Sist endret 12. juni 2018 10:33