Karen Gammelgaard

Bilde av Karen Gammelgaard
English version of this page
Telefon +47 22856795
Mobiltelefon + 47-97473070
Rom NT 1114
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 9. et Niels Henrik Abels vei 36 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0316 Oslo

Faglige kompetanseområder

Tsjekkisk språk, litteratur og kultur. Sentral-Europa. Diskursanalyse. Standardspråksteori. Diglossi. Praha-skolen. Språk og tekster i totalitære stater. Språkpolitikk. Semiotikk. Slaviske standardspråk. Symbolsk nasjonsbygging.

Undervisnings- og veiledningsområder

Tsjekkisk språk, litteratur og kultur. Forholdet mellom samfunn og språk/tekst/litteratur. Slavisk tekst- og litteraturteori. 

Avsluttede forskningsprosjekter ved ILOS

Temaet "Konstituerende tekster" i KULTRANS, herunder prosjektet Textualizing Democracy
Red-Letter Days in Transition
The Upheaval in Czech Textual Culture 1948-1953 (om blant annet stalinistiske tekster)

Annet

Instituttleder for Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 2013-2020. Forskningsleder for ILOS 2005-2008. 

Medlem av:

The Independent International Review Panel for the HERA Joint Research Programme “Public Spaces: Culture and Integration in Europe”, 2017-2019

Fagrådet for doktorgradsutdannelsen i filologi, Karlsuniversitetet, Praha, 2014-

Programstyret for forskningssamabeid Norge-Estland (EØS-midlene), Norges forskningsråd, 2013-2016

Fagkomiteen for humaniora (FRIHUM), Norges Forskningsråd, 2010-2013

Emneord: Tsjekkisk, Tsjekkia, Sentral-Europa, Slavisk, Semiotikk, Diskursanalyse, Standardspråk, Politisk språk, Tsjekkisk litteratur

Publikasjoner

 • Gammelgaard, Karen (2022). Språkpolitikk i Slovakia og Tsjekkia etter 1993. Nordisk Østforum. ISSN 0801-7220. doi: 10.23865/noros.v36.3558.
 • Gammelgaard, Karen (2014). The Czechs' perceptions of the Nordic countries: A corpus-based study. I Petkevič, Vladimír; Adamovičová, Anna & Cvrček, Václav (Red.), Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Nakladatelství Lidové noviny. ISSN 978-80-7422-361-7. s. 304–313.
 • Holmøyvik, Eirik & Gammelgaard, Karen (2014). The Norwegian constitution as a text. I Gammelgaard, Karen & Holmøyvik, Eirik (Red.), Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814 - 2014. Berghahn Books. ISSN 978-1-78238-504-2. s. 1–17.
 • Gammelgaard, Karen (2014). Constitution as a Transnational Genre: Norway 1814 and the Habsburg Empire 1848–1849. I Gammelgaard, Karen & Holmøyvik, Eirik (Red.), Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814 - 2014. Berghahn Books. ISSN 978-1-78238-504-2. s. 92–107.
 • Gammelgaard, Karen (2012). Czech code mixing 1990–2010: From domain specialization toward graded registers. I Mejdell, Gunvor & Edzard, Lutz (Red.), High vs. Low and Mixed Varieties. Domains, Status, and Function across Time and Languages. Harrassowitz Verlag. ISSN 978-3-447-06696-9. s. 179–196.
 • Gammelgaard, Karen & Saric, Ljiljana (2012). Discursive construction of national holidays in West and South Slavic countries after the fall of communism: Introductory thoughts. I Saric, Ljiljana; Gammelgaard, Karen & Hauge, Kjetil Rå (Red.), Transforming National Holidays: Identity Discourse in the West and South Slavic Countries, 1985-2010. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978-90-272-0638-1. doi: 10.1075/dapsac.47.04gam.
 • Gammelgaard, Karen (2012). The Czech and Czechoslovak 28 October: Stability and change in four presidential addresses 1988–2008. I Saric, Ljiljana; Gammelgaard, Karen & Hauge, Kjetil Rå (Red.), Transforming National Holidays: Identity Discourse in the West and South Slavic Countries, 1985-2010. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978-90-272-0638-1. s. 231–250. doi: 10.1075/dapsac.47.15gam.
 • Gammelgaard, Karen (2011). Intervju, Miroslav Červenka. Smysl i stich. Trudy po poetike. Jazyki slavjanskoj kultury. ISSN 978-5-9551-0473-7. s. 403–436.
 • Gammelgaard, Karen (2010). Were the Czechs more Western than Slavic? Nineteenth-Century Travel Literature from Russia by Disillusioned Czechs. I Péteri, György (Red.), Imagining the West in Eastern Europe and the Soviet Union. University of Pittsburgh Press. ISSN 978-0822961253. s. 13–35.
 • Gammelgaard, Karen (2010). Czech Classified Advertising under Stalinism: Transformation of a Genre. Slavonica. ISSN 1361-7427. 16(2), s. 79–95.
 • Gammelgaard, Karen & Hedin, Tora (2008). Fremvæksten af den tjekkiske totalitære diskurs 1948-1953: Sovjetisering med forhindringer. I Lunde, Ingunn & Witt, Susanna (Red.), Terminal Øst. Totalitære og posttotalitære diskurser. Spartacus. ISSN 978-82-304-0034-0. s. 150–168.
 • Gammelgaard, Karen (2008). Coping with Stalinist Panegyrics: a semantic and pragmatic analysis of a Czech text. Journal of Historical Pragmatics. ISSN 1566-5852. 9(1), s. 48–70. doi: 10.1075/jhp.9.1.04gam.
 • Gammelgaard, Karen (2006). Kánon - literární, nebo textový? I Fedrova, Stanislava (Red.), Otázky českého kánonu. Ustav pro ceskou literaturu. ISSN 80-85778-51-3. s. 26–35.
 • Gammelgaard, Karen (2006). Jeste k ankete o strukturalismu. Slovo a smysl - časopis pro mezioborová bohemistická a teoretická. ISSN 1214-7915. s. 327–329.
 • Gammelgaard, Karen & Dahl Martinsen, Kåre (2004). Václav Havel - maktkritisk filosof og politiker. I Hartenstein, Tilman (Red.), P2 Akademiet XXIX. Transit . ISSN 82-7596-152-1. s. 32–44.
 • Gammelgaard, Karen (2004). Pragerskolen og skriftlighedssproget - et tjekkisk perspektiv. I Berge, Kjell Lars; Gedde Dahl, Trine & Walton, Stephen (Red.), Skriftkultur. Norsk sakprosa. s. 59–71.
 • Gammelgaard, Karen (2004). Tsjekkisk. I Gammelgaard, Karen; Mejdell, Gunvor & Svarverud, Rune (Red.), Standardspråk underveis - Historien til åtte orientalske og østeuropeiske språk. Unipub forlag. ISSN 82-7477-170-2. s. 19–40.
 • Gammelgaard, Karen (2004). Hva er standardspråk? I Gammelgaard, Karen; Mejdell, Gunvor & Svarverud, Rune (Red.), Standardspråk underveis - Historien til åtte orientalske og østeuropeiske språk. Unipub forlag. ISSN 82-7477-170-2. s. 3–18.
 • Gammelgaard, Karen (2004). Videnskabeligt venskab. Roman Jakobson, Bohuslav Havránek og Prager Lingvistkredsen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 16(1), s. 77–85.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gammelgaard, Karen & Holmøyvik, Eirik (2014). Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814 - 2014. Berghahn Books. ISBN 978-1-78238-504-2. 280 s.
 • Saric, Ljiljana; Gammelgaard, Karen & Hauge, Kjetil Rå (2012). Transforming National Holidays: Identity Discourse in the West and South Slavic Countries, 1985-2010. John Benjamins Publishing Company. ISBN 978-90-272-0638-1. 300 s.
 • Glanc, Tomáš; Postoutenko, Kiril & Gammelgaard, Karen (2011). Miroslav Červenka. Smysl i stich. Trudy po poetike. Jazyki slavjanskoj kultury. ISBN 978-5-9551-0473-7. 463 s.
 • Asdal, Kristin; Berge, Kjell Lars; Gammelgaard, Karen; Gundersen, Trygve Riiser; Jordheim, Helge & Rem, Tore [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Tekst og historie. Å lese tekster historisk. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01250-6. 326 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gammelgaard, Karen (2022). Tsjekkias superdiversitet og samtidslitteraturens respons.
 • Gammelgaard, Karen (2022). A model for talking about language policy.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Libuše Šafránková. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). medier i Tsjekkia. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Det tsjekkiske piratpartiet. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Ordførere og uavhengige - STAN. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Borgerforum. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Poetismen. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Normaliseringen (i Tsjekkoslovakia). snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Petr Fiala. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Stanislav Gross. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Josef Tošovský. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Ivan Martin Jirous. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Jan Balabán. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Emil Hakl. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Patrik Ouředník. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Jiří Kratochvil. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Radka Denemarková. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Jaroslav Rudiš. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Michal Ajvaz. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Tomáš Zmeškal. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Bianca Bellová. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Lucie Faulerová. snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Jan Němec (tsjekkisk forfatter). snl.no.
 • Gammelgaard, Karen (2021). Květa Legátová. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Gammelgaard, Karen & Visted, Øystein Krogh (2020). Studio 2 - P2. Språkserie om ordenes opprinnelse. . [Radio]. NRK.
 • Lishaugen, Roar; Gammelgaard, Karen; Blekastad, Tor Arin & Ugelstad Aas, Endre (2019). I dybden: Milada Blekastad.
 • Gammelgaard, Karen (2018). Tsjekkoslovakia 50 år etter. [Radio]. NRK Studio 2.
 • Gammelgaard, Karen (2015). Fictional Characters in Czech National Identity: Granny and Švejk.
 • Gammelgaard, Karen & Holmøyvik, Eirik (2014). The Norwegian Constitution, A ‘Living Document’. [Internett]. https://berghahnbooks.com/blog/.
 • Gammelgaard, Karen (2014). Hvordan forske på grunnloven som tekst? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 67–70.
 • Gammelgaard, Karen & Jordheim, Helge (2014). Teksten som skapte en nasjon. [Tidsskrift]. Apollon.
 • Gammelgaard, Karen (2013). Grunnloven: representasjon og performativitet.
 • Gammelgaard, Karen (2013). Jiřina Šmejkalová. Cold War Books in the "Other" Europe and What Came After. Scando-Slavica. ISSN 0080-6765. 59(2), s. 256–257.
 • Gammelgaard, Karen & Brekke, Tone (2012). Grunnloven som skyts. [Avis]. Klassekampen.
 • Gammelgaard, Karen (2011). Claudia Woldt. Sprache als Wert – Werte in der Sprache. Untersuchungen zu Bewertungen von Sprache allgemein und Komposita im Besonderen in der tschechischen Sprachgeschichte. Canadian Slavonic Papers. ISSN 0008-5006. 53(2–4), s. 640–642.
 • Gammelgaard, Karen (2011). Václav Havel. [Radio]. Kulturnytt, NRK P2.
 • Gammelgaard, Karen (2011). Václav Havel. [TV]. Morgennytt, NRK1.
 • Gammelgaard, Karen (2011). Gender and Czech Discourse: Some introductory remarks.
 • Gammelgaard, Karen (2011). Review of Claudia Woldt: Sprache als Werte - Werte in der Sprache. Untersuchungen zu Bewertung von Sprache allgemein und Komposita im Besonderen in der tschechische Sprachgeschichte. Canadian Slavonic Papers. ISSN 0008-5006. 53, s. 640–641.
 • Gammelgaard, Karen (2011). Lynkurs i tsjekkisk.
 • Gammelgaard, Karen & Heggem Holmene, Hanna Maria (2010). Askepotts budskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gammelgaard, Karen (2010). Czech Diglossia Since 1990.
 • Gammelgaard, Karen (2010). The Power of the Constitution Genre: Kongeriget Norges Grundlov, Kremsier Entwurf and Ústava Šosovská.
 • Gammelgaard, Karen (2010). Språk og totalitarisme.
 • Gammelgaard, Karen (2009). 20 år etter Fløyelsrevolusjonen. [TV]. TV2 Nyhetene.
 • Gammelgaard, Karen (2009). The Czecho(slovak) October 28: Presidential addresses 1988-2008.
 • Gammelgaard, Karen (2009). Linking "Thomas More´s Utopia in early modern Europe" with "Foundational texts (CULTRANS)".
 • Gammelgaard, Karen (2009). Da frygten forsvandt.
 • Gammelgaard, Karen; Mo, Gro Bjørnerud & Kristoffersen, Kristian Emil (2008). Elevene blir ikke gode nok i språk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 9–9.
 • Asdal, Kristin; Berge, Kjell Lars; Gammelgaard, Karen; Jordheim, Helge; Gundersen, Trygve Riiser & Rem, Tore [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Humanioras kraft. Tekst og historie. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 188(37), s. 20–20.
 • Gammelgaard, Karen (2008). Legitimování intertextualitou. Česká literatura. ISSN 0009-0468. 56(4), s. 583–586.
 • Gammelgaard, Karen (2008). Læsetvang og modstandsstrategier under kommunismen i Tjekkoslovakiet. Fortid. ISSN 1504-1913. 5(4), s. 48–52.
 • Gammelgaard, Karen & Faarlund, Jan Terje (2008). Snakker språkforskerne samme språk? [Internett]. Apollon.
 • Gammelgaard, Karen (2008). Jachym Topol - Prahas mest spennende samtidsforfatter?
 • Gammelgaard, Karen (2008). Læsetvang og modstand under kommunismen i Tjekkoslovakiet.
 • Gammelgaard, Karen (2007). Tjekkiske rubrikannoncer under stalinismen.
 • Gammelgaard, Karen (2007). Kontekstuel tekstanalyse - nogle begreber fra Prag-strukturalismen.
 • Gammelgaard, Karen (2007). Stalinisme, tjekkiske litterær modernisme, genre og teksttype.
 • Gammelgaard, Karen (2007). Hva gjorde stalinismen med det tsjekkiske språket?
 • Gammelgaard, Karen (2006). Indledning til likestillingsseminar, ILOS.
 • Gammelgaard, Karen (2006). Czech disillusioned travelers in Russia in the second half of the nineteenth century.
 • Gammelgaard, Karen (2006). Uvod do vyslovnosti danstiny pro ceske svedstinare.
 • Gammelgaard, Karen (2006). Temafølgetyper: tjekkisk teori på dansk materiale.
 • Gammelgaard, Karen (2005). Aktuel tsjekkisk sakprosa.
 • Gammelgaard, Karen (2005). Brabcová, Zuzana. I Henriksen, Petter (Red.), Store norske leksikon 4.utg. Kunnskapsforlaget. ISSN 8257315354.
 • Gammelgaard, Karen (2005). Diviš, Ivan. I Henriksen, Petter (Red.), Store norske leksikon 4.utg. Kunnskapsforlaget. ISSN 8257315354.
 • Gammelgaard, Karen (2005). Viewegh, Michal. I Henriksen, Petter (Red.), Store norske leksikon 4.utg. Kunnskapsforlaget. ISSN 8257315354.
 • Gammelgaard, Karen (2005). Urban, Miloš. I Henriksen, Petter (Red.), Store norske leksikon 4.utg. Kunnskapsforlaget. ISSN 8257315354.
 • Gammelgaard, Karen (2005). Standardsprog og litteraturens sprog.
 • Gammelgaard, Karen (2005). Kánon - literární nebo textový?
 • Gammelgaard, Karen (2004). Når tekster bliver totalitære.
 • Martinsen, Kåre Dahl & Gammelgaard, Karen (2004). Václav Havel : maktkritisk filosof og politiker. I Hartenstein, Tilman & Skjervum Hole, Elisabeth (Red.), P2-akademiet. Bind XXIX. Transit. ISSN 8275961521. s. 32–44.
 • Gammelgaard, Karen (2004). Milada Blekastad in memoriam. Scando-Slavica. ISSN 0080-6765. 50, s. 187–188.
 • Gammelgaard, Karen (2004). Miroslav Cervenka: Rodné rámce empirického poetologa. Aluze. ISSN 1212-5547. 7(1), s. 46–59.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2010 15:42 - Sist endret 4. mai 2022 10:16

Prosjekter