English version of this page

Å skrive demokratiet: Den norske grunnloven 1814–2014 (avsluttet)

Hva kan studiet av grunnlovsteksten fortelle oss om den demokratiske utviklingen i Norge?

Finansiering

Dette internasjonale bokprosjektet mottok støtte fra Norges forskningsråds satsing Grunnlovsjubileet 2014 og Kultrans.

Publikasjoner

Bokdeksel for "Writing Democracy", som deltagerne i dette prosjektet har forfattet.

Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814-2014. Berghahn Books, Oktober 2014.

 

Mer informasjon på prosjektets engelske nettside.

Publisert 27. okt. 2020 12:14 - Sist endret 16. mai 2022 11:34