Deltakere i Å skrive demokratiet: Den norske grunnloven 1814–2014

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Karen Gammelgaard Professor +47 22856795 + 47-97473070 karen.gammelgaard@ilos.uio.no Tsjekkisk, Tsjekkia, Sentral-Europa, Slavisk, Semiotikk, Diskursanalyse, Standardspråk, Politisk språk, Tsjekkisk litteratur
Kjell Lars Berge Professor +47 22856711 +47 924 21 945 k.l.berge@iln.uio.no Tekstvitenskap, Retorikk, Skriveforskning, Literacy
Tone Irene Brekke Postdoktor +47 22858743 t.i.brekke@stk.uio.no Kjønn, Kjønnsforskning, Litteratur, Romantikken, Feministisk teori, Vitenskapsteori
Helge Jordheim Professor +47 22856904 helge.jordheim@ikos.uio.no Kulturhistorie, Globalhistorie
Ragnvald Kalleberg
Dag Michalsen Professor +47 22859434 +47 97043532 (mob) dag.michalsen@jus.uio.no Rettshistorie
Bjørn Erik Rasch Instituttleder +47 22855183 b.e.rasch@stv.uio.no Politisk teori, Valg og Demokrati, Parlamentarisme, Grunnlover, Nordic
Mona Renate Ringvej
Inger Johanne Sand Professor +47 22850213 i.j.sand@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Rettssosiologi, Rettsteori, Statsforfatningsrett
Kirsten Sivesind Førsteamanuensis +47 22857609 kirsten.sivesind@iped.uio.no Pedagogikk, Danning, Didaktikk, Læreplanstudier, Utdanningshistorie, Utdanningspolitikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Johan Laurits Tønnesson Professor +47 22856986 +47 93295368 (mob) +4793295368 j.l.tonnesson@iln.uio.no Nordisk språk, Retorikk, Sakprosa, Tekstvitenskap, Klarspråk
Anna Young Seniorkonsulent +47 22858946 anna.young@stk.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Forskningsformidling, Sosiale medier, Cristin, Leganto, Bestillinger