Kjell Lars Berge

Bilde av Kjell Lars Berge
English version of this page
Telefon +47 22856711
Mobiltelefon +4792421945 +47 924 21 945
Rom Rom 629, Henrik Wergelands hus, Blindern
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Pb. 1102, Blindern 0317 Oslo

Bakgrunn

Utdanning

1985: Cand.philol. i nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo
1996: Dr.art. i anvendt språkvitenskap, NTNU

Tidligere og nåværende arbeid

1987-92: Universitetslektor i norsk språk og litteratur, Stockholms universitet
1992-95: Stipendiat i anvendt språkvitenskap, NTNU
1995-1997: Førsteamanuensis i nordisk språk, Universitetet i Oslo
1997-: Professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo
2009: "Hedersdoktor" ved Örebro universitet, Sverige
2010-13: Professor II ved Universitetet i Stavanger

2013-: Professor II ved Skrivesenteret, Høgskolen i Sør-Trøndelag

2014-2015: Gjesteprofessor ved Göteborgs universitet

 

Utvalgte styreverv

Sekretær i Nordic Association for Semiotic Studies

Nestleder i Landslaget for norskundervisning, 1992-95

Styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, 2005-2008

Styreleder i Lærebokutvalget for høyere utdanning, UHR/Kunnskapsdepartementet, 2007-2016

Leder i Klarpråksjuryen 2009-2016

Medlem i sakprosautvalget, Norsk kulturråd 2008-

Medlem i sakprosautvalget, NORLA, 2012-

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Tekstvitenskap
 • Retorikk og språklig kommunikasjon

Faglige kompetanseområder

 • Tekstlingvistikk
 • Retorikk
 • Semiotikk
 • Skriveforskning (skrivekompetanse, skriveferdigheter, skrivevurdering)
 • Diskursanalyse

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

 •  Developing national standards for the assessment of writing – a tool for teaching and learning/ Normprosjektet
 • Naturvitenskap i nordisk folkeopplysning 1650-2016/MATNOR

Tekster jeg har skrevet innenfor forskjellige fagområder, som kan lastes ned fritt (husk at opphavsretten gjelder)

Om forholdet mellom retorikk og lingvistikk
Er språket egentlig retorisk? I: K.L.Berge (red.) 1988. Vad är retorik? MINS 29. Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet. 32-45

Om teksthistorie
Noen tekstvitenskapelige betraktninger omkring studiet av tekster, kulturer og ideologier i dansk-norsk 1700-tall, I: Arr. 4/1999. 72-80.

Om semiotikk
Semiotikk er uunnværlig. I: Apollon. 1/1999.

Om skriving
Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve – ideologi og strategier I: A.J. Aasen og S. Nome (red.). 2005. Det nye norskfaget. Fagbokforlaget: Oslo.

Om vitenskapsretorikk
The Rhetoric of Science in Practice: Experiences from Nordic Research on Subject-Oriented Texts and Text Cultures. I: Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge Scholars Publishing 2007

Om retorikk og ytringsfrihet

Ytringsfrihet og ytringsanstendighet. Om ytringsfrihetens retoriske vilkår., I: Halvor, Stenstadvold (red.),  Georgs bok.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3339-6.  Del II. Politikken. 168 -185

Om tekst og talehandlingsteori

Tekst og ytringshandlingsteori. Skandinaviske sprogstudier.  ISSN 1902-8504.  8

Om sakprosaforskning

Det vitenskapelige studiet av sakprosa. Om tekstvitenskapelige utfordringer og løsninger i norsk og svensk sakprosaforskning. I: Sakprosa-skrifter fra prosjektmiljøet Norsk sakprosa. : 2001 ISBN 82-90954-13-1. s. 9-71

 

 

Emneord: Tekstvitenskap, Retorikk, Skriveforskning, Literacy

Publikasjoner

Norskspråklige publikasjoner

Skolestilen som genre, Oslo, 1988

Tekstnormers diakroni. Noen ideer til en sosiotekstologisk teori om tekstnormendring. Stockholm, 1990

Norsksensorenes tekstnormer og doxa, Trondheim, 1996

Ungdommers skrivekompetanse, Oslo, 2003

Tekst og historie, Oslo, 2008

Engelskspråklige publikasjoner

Communication
I: Encyclopedia of Language and Linguistics, London, 1996

Hidden Norms in Assessment of Students' Exam Essays in Norwegian Upper Secondary Schools. Written Communication 2002, Volume 19(4)

From utterance to text, again: theoretical reflections on the notion of 'text' based on empirical studies of writing in different contexts. I: Coppock, P, Eco, U. & Violi, P. (eds.). The Semiotics of Writing. Semiotic and Cognitive Studies

Semiotics of the North, Oslo, 2005

The Rhetoric of Science in Practice: Experiences from Nordic Research on Subject-Oriented Texts and Text Cultures. I: Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge Scholars Publishing 2007

 • Berge, Kjell Lars (2021). Using Textbooks to Constitute a Nation: On Ove Høegh-Guldberg’s Text- book Reforms in 18th Century Denmark-Norway, In Merethe Roos; Kjell Lars Berge; Pirjo Hidenmaa; Henrik Edgren & Christina Matthiesen (ed.),  Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020.  Brill|Sense.  ISBN 978-90-04-44954-1.  5.  s 79 - 94
 • Berge, Kjell Lars & Roos, Merethe (2021). Introduction, In Merethe Roos; Kjell Lars Berge; Pirjo Hidenmaa; Henrik Edgren & Christina Matthiesen (ed.),  Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020.  Brill|Sense.  ISBN 978-90-04-44954-1.  1.  s 1 - 12
 • Berge, Kjell Lars (2019). Skriftkulturforsking i Norden. Nokre overordna perspektiv på forskingsfeltet og forskingsresultat på 2000-talet, I: Stig Jarle Helset & Endre Brunstad (red.),  Skriftkulturstudiar i ei brytingstid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632663.  Kapittel 2.  s 21 - 52 Vis sammendrag
 • Berge, Kjell Lars; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Evensen, Lars Sigfred; Otnes, Hildegunn & Thygesen, Ragnar (2019). Introducing teachers to new semiotic tools for writing instruction and writing assessment: consequences for students’ writing proficiency. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  26(1), s 6- 25 . doi: 10.1080/0969594X.2017.1330251 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Berge, Kjell Lars (2017). Utviklingen av en naturvitenskapelig skrift- og tekstkultur i 1700-tallets Danmark-Norge. Johan Ernst Gunnerus og Det Trondhjemske Selskabs skrifter, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  Kapittel.  s 75 - 100
 • Berge, Kjell Lars (2016). Skolen og humaniora: noen begrunnelser for gjenopprettelse av et ødelagt forhold. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  32(1-2), s 166- 173 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-01-02-15
 • Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Thygesen, Ragnar (2016). The Wheel of Writing: a model of the writing domain for the teaching and assessing of writing as a key competency. Curriculum Journal.  ISSN 0958-5176.  27(2), s 172- 189 . doi: 10.1080/09585176.2015.1129980 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Evensen, Lars Sigfred; Berge, Kjell Lars; Thygesen, Ragnar; Matre, Synnøve & Solheim, Randi (2016). Standards as a tool for teaching and assessing cross-curricular writing. Curriculum Journal.  ISSN 0958-5176.  27(2), s 229- 245 . doi: 10.1080/09585176.2015.1134338 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Berge, Kjell Lars (2015). Developing a New Political Text Culture in Denmark–Norway 1770–1799, In Ellen Marie Krefting; Aina Nøding & Mona Renate Ringvej (ed.),  Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004290051.  Kapittel.  s 172 - 184
 • Berge, Kjell Lars & Thygesen, Ragnar (2015). Skrivande son grundläggande färdighet: förståelse, bedömning och undervisning, I: Gustaf Bernhard Uno Skar & Michael Tengberg (red.),  Bedömning i svenskämnet.  Natur & Kultur.  ISBN 978-91-27-13844-5.  3.  s 63 - 86
 • Berge, Kjell Lars (2014). Article 100 and the Evolution of a Public Opinion Text Culture in Denmark-Norway 1770-1799, In Karen Gammelgaard & Eirik Holmøyvik (ed.),  Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814 - 2014.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-504-2.  10.  s 165 - 180
 • Berge, Kjell Lars (2014). Fra eksamensskriving i norsk til skriving som grunnleggende ferdighet - to vurderingsutfordringer, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del II.  s 259 - 276
 • Berge, Kjell Lars (2014). Hva er politisk retorikk?. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  66/67, s 11- 34
 • Berge, Kjell Lars (2014). Å kunne uttrykke seg skriftlig, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittel 28.  s 488 - 502
 • Thygesen, Ragnar & Berge, Kjell Lars (2013). Skrivelyst - en viktig del af elevens personlige udvikling og alle fags ansvar, I: Sigrid Madsbjerg & Kirsten Friis (red.),  Skrivelyst i fagene.  Dansk Psykologisk Forlag.  ISBN 978-87-7706-821-8.  Skrivelyst - en viktig del af elevens personlige udvikling og alle fags ansvar.  s 93 - 118
 • Berge, Kjell Lars (2012). Hva er det systemisk-funksjonell grammatikk ikke gjør? Om forskjellen mellom SFL og tekstvitenskap, I: Thomas Hestbæk Andersen & Morten Boeriis (red.),  Nordisk socialsemiotik : pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige landvindinger.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7674-657-5.  14.  s 299 - 318
 • Berge, Kjell Lars (2012). Om forskjellene mellom systemisk-funksjonell lingvistikk og tekstvitenskap, I: Synnøve Matre; Dagrun Kibsgaard Sjøhelle & Randi Solheim (red.),  Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02044-0.  kapittel 5.  s 72 - 90
 • Berge, Kjell Lars (2012). Retorisk dannelse som grunnlag for demokratisk medborgerskap i skolen: om de grunnleggende ferdighetene skriving og muntlighet i Kunnskapsløfte, I: Kjell Lars Berge & Janicke Heldal Stray (red.),  Demokratisk medborgerskap i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1272-9.  kapittel 4.  s 79 - 101
 • Berge, Kjell Lars (2012). Rhetoric and the study of texts, text norms and text cultures, In Jens Elmelund Kjeldsen & Jan Grue (ed.),  Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010.  Retorikförlaget.  ISBN 978-91-86093-09-9.  Chapter 4.  s 88 - 105
 • Berge, Kjell Lars (2010). Christiansand: handelens drabanter, I: Martin Eide & Hans Fredrik Dahl (red.),  Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01551-4.  Del III.  s 175 - 182
 • Berge, Kjell Lars (2010). H.K.H kronprins Haakons tale til Mette-Marit: om muntlig retorikk, I: Kirsten Kalleberg & Astrid Kleiveland (red.),  Sakprosa i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0921-7.  Kapittel 7.  s 91 - 99
 • Berge, Kjell Lars (2010). Skriving som grunnleggende ferdighet i norsk skole: faglig grunnlag, faglige strategier og praktiske erfaringer, I:  Skriften på væggen. Fællesskrift 2010.  Dansklærerforeningen.  ISBN 978-87-7996-482-2.  2.  s 30 - 47
 • Berge, Kjell Lars (2010). Stormagikerens oppfinnelse. Om skriftens, skrivekyndighetens og skrivingens konsekvenser, I: Kirsten Kalleberg & Astrid Kleiveland (red.),  Sakprosa i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0921-7.  Kapittel 5.  s 65 - 72
 • Berge, Kjell Lars (2010). Tekst og ytringshandlingsteori. Scandinavian Studies in Language (SSL).  ISSN 1904-7843.  8

Se alle arbeider i Cristin

 • Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Otnes, Hildegunn; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Thygesen, Ragnar (2021). Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028705.  432 s.
 • Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars; Hidenmaa, Pirjo; Edgren, Henrik & Matthiesen, Christina (ed.) (2021). Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. Brill|Sense.  ISBN 978-90-04-44954-1.  400 s. Vis sammendrag
 • Berge, Kjell Lars; Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine & Fougt, Simon Skov (2014). Tid til skrivning 2. Alinea forlag.  ISBN 978-87-23-04619-2.  64 s.
 • Berge, Kjell Lars; Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine & Fougt, Simon Skov (2014). Tid til skrivning 3. Alinea forlag.  ISBN 978-87-23-04619-2.  64 s.
 • Berge, Kjell Lars; Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine & Fougt, Simon Skov (2013). Tid til skrivning 1. Alinea.  ISBN 9788723043511.  64 s.
 • Berge, Kjell Lars & Stray, Janicke Heldal (red.) (2012). Demokratisk medborgerskap i skolen. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1272-9.  256 s. Vis sammendrag
 • Berge, Kjell Lars; Gedde-Dahl, Trine & Øgreid, Anne-Kristine (2011). SKRIV 3 - skriving som grunnleggende ferdighet. Elevens bok. GAN Aschehoug.  ISBN 9788249213597.  50 s.
 • Berge, Kjell Lars; Gedde-Dahl, Trine & Øgreid, Anne-Kristine (2011). SKRIV3-Skriving som grunnleggende ferdighet. Lærerveiledning. GAN Aschehoug.  ISBN 978-82-492-1484-6.  100 s.
 • Gedde-Dahl, Trine; Berge, Kjell Lars & Øgreid, Anne Kristine (2011). Skriv 3 - skriving som grunnleggende ferdighet. Lærerveiledning. GAN Aschehoug.  ISBN 978-82-492-1484-6.  90 s.
 • Øgreid, Anne Kristine; Gedde-Dahl, Trine & Berge, Kjell Lars (2011). SKRIV 3 - Skriving som grunnleggende ferdighet (oppgavebok). GAN Aschehoug.  ISBN 978-82-492-1359-7.  55 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Berge, Kjell Lars; Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik & Roos, Merethe (2020). Linné, en foreløpig avslutning (10.10.2020). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Burner, Tony & Berge, Kjell Lars (2020). Eksamen svekker mulighetene for god læringskultur. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars & Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik (2020). Linné. En oppklaring (26.9.2020). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2020). ”Så blir elever bättre på att skriva”. Svenska dagbladet.  ISSN 1101-2412.
 • Berge, Kjell Lars (2019). Hva bør vi gjøre med eksamen i norsk skriftlig hovedmål, videregående skole? Et forslag til en læringsforankret sluttvurdering av elevers skrivekompetanse, I: Marte Blikstad-Balas & Kjersti Rognes Solbu (red.),  Det (nye) nye norskfaget.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033267.  Kapittel.  s 173 - 190
 • Berge, Kjell Lars (2018). Bildningsbegreppet ur ett skrift- och textkulturellt perspektiv.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Dannelse til medborgerskap: retorikkens muligheter og utfordringer.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Er klart språk nok? Om klarspråk som demokratiprosjekt.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Hva kan vi lære av Normprosjektet om god skriveopplæring.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Hvordan legge til rette for god skriveopplæring? Ny skriveopplæring basert på Normprosjektet.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Hvordan legge til rette for god skriveopplæring? Ny skriveopplæring basert på Normprosjektet.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Hvordan legge til rette for god skriveopplæring. Ny skriveopplæring basert på Normprosjektet.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Hvordan legge til rette for god skriveundervisning?Ny skriveundervisning basert på Normprosjektet.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Hvordan vurdere dybdelæring? Læreplanreformen er forgjeves uten en reform av vurderingssystemet i skolen.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Kunnskapsdepartementet tar feil. Vurderingssystemet i skolen må reformeres.. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Nordisk literacyforskning i internasjonal belysning. Mønstre og tendenser.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Om (det nasjonale) kvalitetsvurderingssystemet og revideringen av L06.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Om (det nasjonale) kvalitetsvurderingssystemet og revideringen av L06.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Retorikk og demokratisk medborgerskap i det norske samfunnet.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Skriftkulturforsking i Norden. Nokre overordna perspektiv på forskingsfeltet og forskingsresultat på 2000-talet.
 • Berge, Kjell Lars (2018). Writing Development and Education Standards in Crossnational Perspective.
 • Berge, Kjell Lars; Marti, Kristin Torjesen & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2018). Young Students’ Writing Development. A longitudinal study.
 • Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2018). Young Students’ Writing Development. A longitudinal study.
 • Berge, Kjell Lars & Tønnesson, Johan (2018). Klart språk, dannelse og demokrati.
 • Berge, Kjell Lars (2017). Crisis, what crisis? Meld.St.25 (2016-2017). Melding til Stortinget. Humaniora i Norge. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 122- 125
 • Berge, Kjell Lars (2017). Det gamle norskfaget er dødt - leve det nye norskfaget!. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 26- 34
 • Berge, Kjell Lars (2017). Vi må styrke skriveopplæringen i skolen. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Berge, Kjell Lars & Baarøy, Fillip-André (2017). Listhaugs ytringer er ikke hatefulle. nrk.no/ytring.
 • Berge, Kjell Lars & Baarøy, Fillip-André (2017). Å beskylde Sylvi Listhaug for «hatretorikk» utvanner begrepet. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Berge, Kjell Lars & Blikstad-Balas, Marte (2017). Skolens viktigste fag. Det gamle norskfaget er dødt – leve det nye norskfaget!. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Marti, Kristin Torjesen; Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2017). Å skrive faglig. En studie av fagspråk i elevtekster på 3.-7.trinn.
 • Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Otnes, Hildegunn; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Berge, Kjell Lars & Krogh, Ellen (2017). Writing education and assessment in Norwegian primary school – Results and experiences from a large-scale intervention study.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2017). Elevers skrivförmåga och texters kvantitativa egenskaper. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2017). Vad blir man bättre på, när man blir bättre på att skriva?.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2017). Vitenskapsretorikk og vitenskapelig patos.
 • Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2016). Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen [(åk 7-9)].
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2016). Att skriva för läslyftet.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2016). Ensuring valid writing assessment thru Many Facet Rasch approaches and local integration of assessment tools.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2016). Introducing New Semiotic Tools for Writing Instruction and Writing Assessment: Effects on Students’ Writing Proficiency.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2016). Skrivrespons och bedömning av texter [(åk 7–9)].
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2016). Using cross-curricular standards for writing. Effects of a long term school intervention in Norway.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Berge, Kjell Lars; Solheim, Randi; Matre, Synnøve; Thygesen, Ragnar & Evensen, Lars Sigfred (2016). Effects of a long term writing assessment intervention.
 • Berge, Kjell Lars (2015). God skriveopplæring. Hva kan vi lærer av Normprosjektet?.
 • Berge, Kjell Lars (2015). Klasseledelse når lærere jobber med skriveopplæring og vurdering av skriving. Erfaringer og funn fra Normprosjektet.
 • Berge, Kjell Lars (2015). Kommunikasjon og retorisk kompetanse i norsk skole etter L06: muligheter og utfordringer for undervisning.
 • Berge, Kjell Lars (2015). Nynorskopplæring i/for framtida.
 • Berge, Kjell Lars (2015). Retorikk og politikk.
 • Berge, Kjell Lars (2015). Skriveopplæring som virker. Erfaringer og funn fra Normprosjektet.
 • Berge, Kjell Lars (2015). Skrivevurdering – tradisjon og fornyelse.
 • Berge, Kjell Lars (2015). Språk, språkopplæring og demokratisk myndiggjøring.
 • Berge, Kjell Lars (2015). Ytringskultur og retorikk i spennet mellom forvalting og politisk ledelse.
 • Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Matre, Synnøve; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Solheim, Randi; Thygesen, Ragnar & Otnes, Hildegunn (2015). Symposium: Skriveutvikling og vurderingskompetanse - funn frå Normprosjektet.
 • Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2015). Ble elevene bedre skrivere? Intervensjonseffekter på elevers skriveferdigheter og skriveutvikling..
 • Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2015). Normprosjektet: vitenskapelige funn og praktiske erfaringer.
 • Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2015). Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen [(åk 4–6)].
 • Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2015). Skriveopplæring som fungerer. Funn og erfaringer fra Normprosjektet.
 • Berge, Kjell Lars & Skar, Gustaf Bernhard Uno (2015). Skriveoppløring som virker. Erfaringer og funn fra Normprosjektet.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2015). Skrivrespons och bedömning av texter [(åk 4–6)].
 • Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Berge, Kjell Lars & Evensen, Lars Sigfred (2014). Innspel til Ludvigsen-utvalet og framtidas skule.
 • Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Berge, Kjell Lars; Otnes, Hildegunn & Parr, Judy (2014). Symposium: Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2014). Klart språk er ikke enkelt.
 • Langaas, Anne; Middelthon, Anne-Lise Orvin; Lie, Anne Helene Kveim & Berge, Kjell Lars (2013). Å berøre og bli berørt - å bevege og bli beveget. Om fysioterapeutstudenters læring om og gjennom kroppen.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno & Berge, Kjell Lars (2013). Skrivbedömning och validitet. Fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet..
 • Berge, Kjell Lars & Stray, Janicke Heldal (2012). Demokratisk medborgerskap - hva handler boka om?, I: Kjell Lars Berge & Janicke Heldal Stray (red.),  Demokratisk medborgerskap i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1272-9.  Forord.  s 9 - 14
 • Fasting, Rolf Bjarne; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Thygesen, Ragnar (2011). How do we assess writing? The Assessment of Writing Proficiency in Norway.
 • Matre, Synnøve; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Fasting, Rolf Bjarne; Solheim, Randi & Thygesen, Ragnar (2011). Developing national standards for the teaching and assessment of writing: Rapport frå forprosjekt Utdanning 2020.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 11. jan. 2019 11:42