English version of this page

Om ILN

Organisasjon

Kontakt

Henrik Wergelands hus
Ekspedisjonen er open 12:30 til 15:00

Telefon: 22 85 62 27
E-post: henvendelser@iln.uio.no

Samarbeid med ILN

Vi har kompetanse i språk og litteratur, kultur og samfunn.

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekt mellom arbeidslivet og masterstudentar
  • Student i praksis

Tal og fakta

Forsking, undervisning og formidling innan nordiske språk og nordisk litteratur, leksikografi og namnegransking, lingvistikk, tekstvitskap og retorikk, språkteknologi og datalingvistikk, irsk språk og kultur.

Senter for Ibsen-studium er ei eiga eining ved instituttet og har eigne nettsider.

Strategi og politikk

Strategidokumentar, årsplanar, handlingsplanar og årsrapportar.

Finn fram på ILN

Henrik Wergelands hus finn du instituttleiinga og storparten av dei tilsette. Ekspedisjonen er i 5. etasje. Parkeringskort fås i ekspedisjonen.

Jobb ved ILN