English version of this page

Om ILN

Fire studenter i Ivar Aasens hage med Henrik Wergelands hus til venstre og P. A. Munchs hus til høyre. Foto.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Samarbeid med ILN

Vi har kompetanse i språk og litteratur, kultur og samfunn.

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekt mellom arbeidslivet og masterstudentar
  • Student i praksis

Tal og fakta

Forsking, undervisning og formidling innan nordiske språk og nordisk litteratur, leksikografi og namnegransking, lingvistikk, tekstvitskap og retorikk, språkteknologi og datalingvistikk, irsk språk og kultur.

Senter for Ibsen-studium er ei eiga eining ved instituttet og har eigne nettsider.

Strategi og politikk

Strategidokumentar, årsplanar, handlingsplanar og årsrapportar.