Kontakt Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Ekspedisjon

Henrik Wergelands hus, 5. etasje
Niels Henrik Abels veg 36

Opningstid 12:30 til 15:00

Telefon: 22 85 62 27
Faks: 22 85 71 00

E-post: henvendelser@iln.uio.no

Pressehenvendelser

Nødnummer

Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser

Telefon: 22 85 66 66