English version of this page

Studier

Emnegrupper

Et studieprogram er satt sammen av flere emnegrupper

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra dine emner.

Læringsressurser ved ILN

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Masteroppgave ved ILN

Masterprosjekter, veiledning, stipender, oppsett av oppgaven, levering og trykking, tilgang til masterlesesal.

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av din utdanning ved ILN.

Planlegg din karriere

Hva gjør HF-studenter etter endt studietid?

Kontakt studentombudet ved UiO

Si fra!

Si fra om læringsmiljøet ditt, både ris og ros! Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Følg ILN på Facebook