English version of this page

Studieprogrammer

Du kan få bachelorgraden etter å ha avlagt 180 studiepoeng. Det tilsvarer normalt tre år med studier.

Etter å ha oppnådd en bachelorgrad, kan du studere videre på et masterprogram. Et masterprogram har vanligvis en varighet på 2 år. I løpet av programmet skal du levere et større og selvstendig arbeid: masteroppgaven. Mastergraden gir 120 studiepoeng.

Studieretninger

Nordiske studier (bachelor) har disse studieretningene: Nordisk: språk, litteratur, retorikk og Norrøne og keltiske studier.

Nordiske studier (master) har disse studieretningene: Litteraturformidling, Nordisk litteratur, Nordisk språk, Norsk som andrespråkRetorikk og språklig kommunikasjon.

Bachelor

Nordiske studier (bachelor)

Nordisk språk og litteratur, norrøne og keltiske studier