English version of this page

Livet rundt studiene

To studenter som snakker sammen i en gang ved bokskap malt i gult. Foto.
Foto: Jarli & Jordan, UiO

Delta i studentdemokratiet

Studentutvalget ILN

Ved å delta i studentutvalget har du betydelig innflytelse på studentenes situasjon.

Beslutningsorganer ILN

I instituttets beslutningsorganer er det studentrepresentanter både i instituttstyret og i programrådet.

Studentaktiviteter

Her finner du informasjon om

  • studenttidsskrifter
  • studentforeninger
  • faglig-sosiale midler
  • e-postlister
  • sosiale medier