English version of this page

Forskning

Forskningsprosjekter ved ILN

Finn en forsker ved ILN

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Publikasjoner

  • Second language acquisition and language processing: Grammatical gender in Norwegian (2021) Rodina, Yulia; Fyndanis, Valantis; Johannessen, Janne Bondi; Lundquist, Bjørn; Kaldhol, Nina Hagen; Tengesdal, Eirik & Türker-van der Heiden, Emel
  • Slaget om mottakinga (2021) Gjengedal, Kjerstin; Furuseth, Sissel; de Figueiredo, Ivo; Kroglund, Andrew P.; Martiniussen, Erik; Mørkhagen, Sverre; Toje, Asle & Torgersen, Eivind