English version of this page

Forskning

Forskningsprosjekter ved ILN

Finn en forsker ved ILN

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Publikasjoner

  • Velgernes reaksjoner på retorikk i TV-debatter (2020) Vatnøy, Eirik; Kjeldsen, Jens Elmelund & Andersen, Ida Vikøren
  • An Au Pair Writes Back: Veronica Salinas' Og. En argentinsk au pairs ordbok (2020) Oxfeldt, Elisabeth