English version of this page

Forskning

Forskningsprosjekter ved ILN

Finn en forsker ved ILN

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Publikasjoner

  • Norrønt: hjalpa (2021) Kleivane, Elise
  • Setninger som øksehogg (2021) Furuseth, Sissel; Kolloen, Ingar Sletten & Larsen, Selma Stormyren