English version of this page

Forskning

Forskningsprosjekter ved ILN

Finn en forsker ved ILN

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Publikasjoner

  • Environmental Literature and Ecocriticism in Norway (2019) Furuseth, Sissel
  • Håpets betydning i norsk klimafiksjon (2019) Furuseth, Sissel