English version of this page

Forskning

Forskningsprosjekter ved ILN

Finn en forsker ved ILN

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Publikasjoner

  • Grammatical gender processing in Russian second language learners of Norwegian (2019) Rodina, Yulia; Fyndanis, Valantis; Johannessen, Janne Bondi; Kaldhol, Nina Hagen; Lundquist, Bjørn; Tengesdal, Eirik & Türker, Emel
  • "Memories of Crisis and Guilt: The Oslo Massacres (22 July 2011) and Margreth Olin's De andre (Nowhere Home, 2012)" (2019) Oxfeldt, Elisabeth