English version of this page

Forskning

Finn en forsker ved ILN

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Publikasjoner

  • AudioSlicer for Python (2022) Tengesdal, Eirik & Moura, Marcel
  • "Skamløse kvinner endrer den litterære kanon" (2022) Oxfeldt, Elisabeth
  • Litteraturhistorie naturell. Grønne lesninger av (for eksempel) gamle dikt (2022) Claudi, Mads Breckan