English version of this page

Forskning

Forskningsprosjekter ved ILN

Finn en forsker ved ILN

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Publikasjoner

  • Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2020 (2020) Worren, Dagfinn & Lynum, Andre
  • Runes in Orkney: Making a Diaspora a Home? (2019) Freund, Andrea