English version of this page

Forskning

Forskningsprosjekter ved ILN

Finn en forsker ved ILN

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Publikasjoner

  • Directives in the multilingual construction site (2019) Urbanik, Pawel Kazimierz & Svennevig, Jan
  • Forståelsesstrategier i politiavhør med mistenkte med andrespråksbakgrunn (2019) Svennevig, Jan & Urbanik, Pawel Kazimierz