English version of this page

NORN - Norske romantiske nasjonalismer

En robåt med festkledde folk i en fjord på Vestlandet.

Foto: «Brudeferden i Hardanger», malt av Tideman og Gude. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Prosjektet anvender digitale metoder på norsk 1800-tallslitteratur for å etterprøve gjeldende litteraturhistoriske kategorier.

Om prosjektet


Logo til EU og ERC- Det europeiske forskningsrådet.

NORN mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under Den europeiske unions Horisont 2020-program, kontrakt 101054618  (ERC Advanced Grant 2022).

Publisert 16. sep. 2022 14:00 - Sist endret 22. sep. 2022 22:10