Giuliano D'Amico

Førsteamanuensis - Senter for Ibsenstudier
Bilde av Giuliano D'Amico
English version of this page
Telefon +47 22858689
Rom HW 230
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1166 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg forsker primært på nordisk litteratur fra 1800 og frem til i dag. Jeg har vært opptatt av å forstå denne litteraturen i en internasjonal sammenheng og har undersøkt resepsjonen og oversettelsene av forfattere som Ibsen, Bjørnson, Strindberg og Hamsun i forskjellige europeiske land (særlig England, Frankrike, Italia og Tyskland). I forbindelse med dette har jeg utviklet en interesse for opphavsrettshistorie og hvordan denne kan brukes som litteraturhistorisk kategori. Mitt nyeste akademiske interessefelt har vært vestlig esoterisme og jeg har forsket på hvordan visse nordiske forfatterskap har vært påvirket av denne. For tiden jobber jeg med et større forskningsprosjekt om Ibsen-resepsjonen ved forskjellige bransjer til det teosofiske samfunn.

Undervisning

Ibsen Studies (master's 2-years)

IBS2101/4101 – Ibsen's works: History, Text, Performance

IBS2205/4205 – New Perspectives in Ibsen Studies

IBS2210/4210 – Ibsen i praksis

Verv og andre prosjekter

Medredaktør av Ibsen Studies (2018-)

Sekretær for The International Ibsen Committee (2018-2020)

Undervisningskoordinator for Senter for Ibsen-studier (2018-)

Bakgrunn

Førsteamanuensis i nordisk litteratur, NTNU (2015-2017)

Førsteamanuensis i nordisk litteratur, Høgskulen i Volda (2012-2015)

Gjennomføringsstipendiat, Universitetet i Oslo (2011-2012)

Ph.D. i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo (2008-2010)

Timelærer i nordisk litteratur, Universitetet i Milano (2009-2011)

Timelærer i norsk språk og litteratur, Universitetet i Torino (2006-2011)

Samarbeid

Forskergruppe The Materialities of the Modern Breakthrough 1870–1920 (NTNU)

Forskningsprosjekt Litterære verdensborgere (Nasjonalbiblioteket)

Emneord: Ibsen, Nordisk litteratur, Vestlig esoterisme, Oversettelsestudier, Bokhistorie, Resepsjon, litteratursosiologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • D'Amico, Giuliano (2020). Tilbake til fremtiden. Håkan Sandell og den nordiske retrogardismen. Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230402498.  331 s.
 • D'Amico, Giuliano & Culeddu, Sara (red.) (2019). Letteratura norvegese. Associazione Giuseppe Acerbi.  ISBN 9788894216516.  160 s.
 • Jakhelln, Cornelius & D'Amico, Giuliano (2018). Jeg er mennesket. Dikt i naturlig utvalg. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202598877.  198 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • D'Amico, Giuliano (2020). Copyright and the Norwegian Modern Breakthrough.
 • D'Amico, Giuliano (2020, 04. juni). Covid e Norvegia. [Radio].  Qui un tempo era tutta campagna. Elettorale..
 • D'Amico, Giuliano (2020). Falsi e storia letteraria. Il caso Ibsen-Hamsun.
 • D'Amico, Giuliano (2020). Hermetic Semiosis as a Mode of Reception.
 • D'Amico, Giuliano (2020). In memoria di Federico Tozzi, editore coraggioso. Rivista Savej.
 • D'Amico, Giuliano (2020). Retrogardism and Metrics in Håkan Sandell’s Poetry. NORDMETRIK News.  ISSN 2535-6011.  (4), s 5- 10
 • D'Amico, Giuliano (2019). Bjørnstjerne Bjørnson, il Nobel dimenticato, I: Giuliano D'Amico & Sara Culeddu (red.),  Letteratura norvegese.  Associazione Giuseppe Acerbi.  ISBN 9788894216516.  Kapittel.  s 55 - 58
 • D'Amico, Giuliano (2019, 10. juli). Black metal norvegese. [Radio].  RSI - Radiotelevisione svizzera - Lugano.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Felix Bloch Erben and the Marketing of Ibsen’s plays in Europe.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Hamsun og forfalskningens grenser.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Henrik Ibsen. Verso una Weltliteratur norvegese, I: Giuliano D'Amico & Sara Culeddu (red.),  Letteratura norvegese.  Associazione Giuseppe Acerbi.  ISBN 9788894216516.  Kapittel.  s 59 - 61
 • D'Amico, Giuliano (2019). Henrik Ibsen's "The Fantasy of Peer Gynt". Drama and Theosophy in Britain.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Ibsen i praksis. Nye ideer om Ibsen i skolen.
 • D'Amico, Giuliano (2019). La poesia del metallo nero, I: Marco Agosta (red.),  The Passenger - Norvegia.  Iperborea.  ISBN 9788870915686.  Artikkel.  s 139 - 149
 • D'Amico, Giuliano (2019). Preface. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  18(2) . doi: 10.1080/15021866.2018.1557427
 • D'Amico, Giuliano (2019). Shamanism, Magic and Altered States in Håkan Sandell's Poetry.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Solguden - Ibsen et la contrefaçon.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Solguden – forfalskning og litteraturhistorie, litteraturhistorie som forfalskning.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Storia della letteratura norvegese dalle origini al 1800, I: Massimo Ciaravolo (red.),  Storia delle letterature scandinave dalle origini a oggi.  Iperborea.  ISBN 9788870915631.  Flere delkapitler.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Strindberg Among Occultists: The Case of the Rider Editions.
 • Langford, Malcolm; Aguilar-Støen, Mariel; Carlson, Andreas; Gross, Lena & D'Amico, Giuliano (2019). Fra Internasjonalisering til Mangfold. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  s 85- 93 . doi: 10.18261
 • D'Amico, Giuliano (2018). «Det är sen länge rivet vårt sociala kontrakt» - Håkan Sandells politiske poesi.
 • D'Amico, Giuliano (2018, 18. januar). En fjerdedel av forskerne i Norge er utlendinger. [Internett].  Khrono.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Etterord, I:  Jeg er mennesket. Dikt i naturlig utvalg.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202598877.  Etterord.  s 192 - 198
 • D'Amico, Giuliano (2018). Fra black metal til Ibsen - hvorfor en italiensk 17-åring fant på å studere norsk litteratur.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Ibsen in Italy: the first Italian editions.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Ibsen, Bjørnson og den italienske frigjøringskampen.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Ibsens verk ­ – en snikinnføring i naturvitenskapen?.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Isabelle M. Pagan and The Fantasy of Peer Gynt. Ibsen and Theosophy in Great Britain.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Lyset kommer fra sør? Ibsen og Hamsun i italiensk oversettelse.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Nuove prospettive su Ibsen, tra distant reading e digital humanities.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Postfazione, I: Marco Pasi (red.),  Fernando Pessoa - Aleister Crowley: La bocca dell'inferno.  Federico Tozzi Editore.  ISBN 978-88-9872808-4.  Etterord.  s 321 - 334
 • D'Amico, Giuliano (2018). Preface. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  18(1), s 1- 2 . doi: 10.1080/15021866.2018.1504407
 • D'Amico, Giuliano (2018). Premio Acerbi alla letteratura norvegese.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Un piemontese in Svezia - conversazione con Renzo Pavese. Rivista Savej.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Études Ibséniennes 2.0 Entre littérature, performance et humanités numériques.
 • D'Amico, Giuliano & Chams, Camilla (2018). En antimoderne poet. Mellom. Tidsskrift for omsett litteratur.  ISSN 2387-4880.  (1), s 99- 103
 • D'Amico, Giuliano & Langford, Malcolm (2018). Hvor mange internasjonale forskere tåler Norge?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 19
 • D'Amico, Giuliano & Langford, Malcolm (2018). Mindre tabloid - mer handling. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Alterità e gnosticismo nella poesia di Håkan Sandell.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Den internasjonale Ibsen. Mellom. Tidsskrift for omsett litteratur.  ISSN 2387-4880.  (2), s 110- 112
 • D'Amico, Giuliano (2017, 29. juni). Forsvarer utlendingene.  Klassekampen.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Internazionalizzazione delle università e forza lavoro straniera nel dibattito pubblico in Norvegia.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Isabelle M. Pagan and the Fantasy of Peer Gynt. Ibsen and Theosophy in Scotland.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Kvalifikasjoner, ikke nasjonalitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 14
 • D'Amico, Giuliano (2017). Samtid og framtid. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 30
 • D'Amico, Giuliano (2017). The Fantasy of Peer Gynt: Ibsen and Theosophy in Great Britain.
 • D'Amico, Giuliano (2017). “The sun rises on the fjords” – exoticism and domestication in early Italian Ibsen translations.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Trua på mennesket. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 30
 • Omdal, Gerd Karin & D'Amico, Giuliano (2017). Occult Media: Spiritualism and Mediumship in the Norwegian Modern Breakthrough.
 • D'Amico, Giuliano (2016, 26. mai). Archivio teatrale: Ibsen in Italia. [Radio].  Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2016, 07. januar). Archivio teatrale: John Gabriel Borkman. [Radio].  Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2016, 21. januar). Archivio teatrale: Un nemico del popolo. [Radio].  Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Bjørnson, Bjørnstjerne Martinius (1832–1910), In Stephen Ross (ed.),  Routledge Encyclopedia of Modernism.  Routledge.  ISBN 978-1-135-00035-6.  leksikalsk innførsel.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Cornelius Jakhelln: Raseri, Lokemål og Germania.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Esotérisme et anti-modernisme dans la poésie de Håkan Sandell.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Fascinerande likesæle. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 28- 29
 • D'Amico, Giuliano (2016). Garborg, Arne Aadne Eivindsson (1851–1924), In Stephen Ross (ed.),  Routledge Encyclopedia of Modernism.  Routledge.  ISBN 978-1-135-00035-6.  Leksikalsk innførsel.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Hva kan en italiener lære oss om Ibsen?. UkeAdressa.  s 38- 39
 • D'Amico, Giuliano (2016). Ibsen, Henrik Johan (1828–1906), In Stephen Ross (ed.),  Routledge Encyclopedia of Modernism.  Routledge.  ISBN 978-1-135-00035-6.  leksikalsk innførsel.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Ibsenfestivalen på Nationaltheatret. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 26- 27
 • D'Amico, Giuliano (2016). Lyset kommer fra Sør? En italieners bekjennelser om norsk litteratur.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Modern Breakthrough, In Stephen Ross (ed.),  Routledge Encyclopedia of Modernism.  Routledge.  ISBN 978-1-135-00035-6.  leksikalsk innførsel.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Occult media. Spiritualism in 19th-century Norwegian literature and newspapers.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Sannheten (?) om Hedda Gabler.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Sunn konkurranse. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • D'Amico, Giuliano (2016). The Fantasy of Peer Gynt. Ibsen and Theosophy in England.
 • D'Amico, Giuliano (2015, 10. desember). Archivio Teatrale: Spettri. [Radio].  Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2015, 22. oktober). Archivio teatrale: Casa di bambola. [Radio].  Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2015, 29. oktober). Archivio teatrale: L'anitra selvatica. [Radio].  Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2015). Esoteric experiments in Håkan Sandell's poetry.
 • D'Amico, Giuliano (2015). Esotericism and Anti-Modernism in the Poetry of Håkan Sandell.
 • D'Amico, Giuliano (2015). Frå seinsymbolistisk stil til modernisme. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 28
 • D'Amico, Giuliano (2015). Henrietta Frances Lord - A Translator of Ibsen for the Theosophical Movement.
 • D'amico, Giuliano (2015). Klart ein klassikar. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 29
 • D'Amico, Giuliano (2015). Språkleker i Cornelius Jakhellns forfatterskap.
 • D'Amico, Giuliano (2015). Strindberg en quête de la France. L’auto-traduction française du Père.
 • D'Amico, Giuliano (2015). Svartmetall som motivasjon for norsklæring.
 • D'Amico, Giuliano (2015). Translating and prefacing as political, feminist and occult activism. The case of Henrietta Frances Lord’s translations of Ibsen.
 • D'Amico, Giuliano (2015, 17. november). Tutto esaurito: Jon Fosse. [Radio].  Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2014). August Strindberg si autotraduce in francese.
 • D'Amico, Giuliano (2014, 17. mai). Che ci faccio qui? - Norvegia. [Radio].  Radio 2 Rai. Vis sammendrag
 • D'Amico, Giuliano (2014). Enrico Ibsen nelle prime traduzioni italiane.
 • D'Amico, Giuliano (2014). Evigaktuelle Ibsen. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 29
 • D'Amico, Giuliano (2014). Halldór Laxness' The Atom Station as a Cold War and Postcolonial novel.
 • D'Amico, Giuliano (2014). Knut Hamsun tradotto dai neofascisti italiani.
 • D'Amico, Giuliano (2014). Narve Fulsås (red.): Biografisk leksikon til Ibsens brev – med tidstavle. Acta Ibseniana X. Oslo: Senter for Ibsen-studier, 2013. 592 s.. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  14(2), s 167- 170 . doi: 10.1080/15021866.2014.999456

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2017 14:04 - Sist endret 29. sep. 2020 15:54