Giuliano D'Amico

Førsteamanuensis - Senter for Ibsenstudier
Bilde av Giuliano D'Amico
English version of this page
Telefon +47 22858689
Rom HW 230
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1166 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg forsker på nordisk litteratur fra 1800 og frem til i dag, med hovedfokus på Henrik Ibsens forfatterskap. Jeg har vært opptatt av å forstå denne litteraturen i en internasjonal sammenheng og har undersøkt resepsjonen og oversettelsene av forfattere som Ibsen, Bjørnson, Strindberg og Hamsun i forskjellige europeiske land (særlig England, Frankrike, Italia og Tyskland). I forbindelse med dette har jeg utviklet en interesse for opphavsrettshistorie og hvordan denne kan brukes som litteraturhistorisk kategori. Min første monografi, Domesticating Ibsen for Italy, kom ut i 2013. Mitt nyeste akademiske interessefelt har vært vestlig esoterisme og jeg har forsket på hvordan visse nordiske forfatterskap har vært påvirket av denne. I 2020 publiserte jeg Tilbake til fremtiden, den første akademiske monografien om den nordiske retrogardismen og Håkan Sandells poesi. Våren 2022 er jeg gjesteforsker ved Ca' Foscari-universitetet i Venezia, der jeg arbeider med et prosjekt om hantologi og spektralitet i Ibsens tidlige stykker.

Undervisning

Ibsen Studies (master's 2-years)

IBS2101/4101 – Ibsen's works: History, Text, Performance

IBS2205/4205 – New Perspectives in Ibsen Studies

IBS2210/4210 – Ibsen i praksis

IBS2220/4220 – Ibsen og det moderne drama

Verv og andre prosjekter

Medredaktør av Ibsen Studies (2018-)

Sekretær for The International Ibsen Committee (2018-2020)

Undervisningskoordinator for Senter for Ibsen-studier (2018-2020)

Bakgrunn

Førsteamanuensis i nordisk litteratur, NTNU (2015-2017)

Førsteamanuensis i nordisk litteratur, Høgskulen i Volda (2012-2015)

Gjennomføringsstipendiat, Universitetet i Oslo (2011-2012)

Ph.D. i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo (2008-2010)

Timelærer i nordisk litteratur, Universitetet i Milano (2009-2011)

Timelærer i norsk språk og litteratur, Universitetet i Torino (2006-2011)

Samarbeid

Forskergruppe The Materialities of the Modern Breakthrough 1870–1920 (NTNU)

Forskningsprosjekt Litterære verdensborgere (Nasjonalbiblioteket)

Emneord: Ibsen, Nordisk litteratur, Oversettelsestudier, Bokhistorie, Resepsjon, Litteratursosiologi, Vestlig esoterisme

Publikasjoner

Vitenskapelige monografier

2020        Tilbake til fremtiden. Håkan Sandell og den nordiske retrogardismen, Oslo, Scandinavian Academic Press, 331 s.

2013        Domesticating Ibsen for Italy. Enrico and Icilio Polese’s Ibsen Campaign, Bari, Edizioni di Pagina, 376 s.

 

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

2022          "Al di là delle forze umane. Bjørnstjerne Bjørnson e il dibattito sul mesmerismo", i Brunetti S., Petrini A. og Randi E., "Vi metto fra le mani il testo affinché ne possiate diventare voi gli autori." Scritti per Franco Perrelli. Edizioni di Pagina, s. 36–45.

2021          "Copyright", i Narve Fulsås & Tore Rem (red.),  Ibsen in Context,  Cambridge University Press, s. 149–156.

2019          “Solguden and Other Stories: Hamsun, Ibsen and Forgery”, Edda 4, s. 249–263.

2018          “Retrogardism and Occulture in Håkan Sandell’s Poetry”, i H. Johnsson og T. Bauduin (red.), Occult Modernism: The Occult in   Modernist Art, Literature and Cinema, Palgrave Macmillan, s. 215–234.

2017          “Henrietta Frances Lord – Translating Ibsen for the Theosophical Movement”, Scandinavica 56.1, s. 96–122.

2016          “Henrik Ibsen und seine Agenten. Über acht bisher unbekannteVerträge zwischen Ibsen und Felix Bloch Erben» i J. Bjerring-Hansen, T. Jelsbak & M. Wenusch (red.), Die skandinavische Moderne und Europa, Wiener Studien zur Skandinavistik 23, s. 99–119.

2015        “The Whole World is One Atom Station. Laxness, the Cold War, Postcolonialism and the Economic Crisis in Iceland”, Scandinavian Studies 87.4, s. 457–488.

2015        “Sinne, selvinnsikt og det politisk ukorrekte. Raseri av Cornelius Jakhelln”, i Massimo Ciaravolo et al. (red.), Forme di narrazione autobiografica nelle letterature scandinave / Forms of autobiographical narration in Scandinavian literaturesFirenze University Press, s. 307–318.

2015        “Between Occultism and Drama: Henrik Ibsen and Aleister Crowley”, Nordlit 34, s. 95–103.

2014        “Six Points for a Comparative Ibsen Reception History”, Ibsen Studies 14.1, s. 4–37.

2014        “Editore-traditore? Knut Hamsun lest, oversatt og publisert av italienske neofascister”, Edda 114.1, s. 33–51.

2013        “Man ejer ikke Bøger, som man ejer Hus – Bjørnson og opphavsrett”, i Liv Bliksrud et al.Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier, Oslo, Novus, s. 31–43.

2012          “Aleister Crowley reads Inferno. Towards an Occult Reception of Strindberg”, Scandinavian Studies 84.3, s. 323–346.

2011        “Bjørnstjerne Bjørnson e il dramma storico: un rapporto complesso”, i Massimo Ciaravolo og Andrea Meregalli (red.), L’uso della storia nelle letterature nordiche. Le lingue nordiche tra storia e attualità, Milano, Istituto Editoriale Universitario Cisalpino, s. 69–88.

2010          “The Father in Strindberg’s French Self-Translation”, Edda 2, s. 125–140.

2009        “Fighting for the Cause of Ibsen: William Archer and the Translation of The Wild Duck”, Northern Studies 40, s. 82–101.

2008          “From Sentimentalism to Realism: Materials on the Early Italian Reception of A Bankruptcy by Bjørnstjerne Bjørnson”, North-West Passage 5, s. 97–115.

2007        “Italians do it better? Four Nordic Reviews of Early Ibsen Performances in Italy”, North-West Passage 4, s. 129–146.

 • D'Amico, Giuliano (2022). "Al di là delle forze umane." Bjørnstjerne Bjørnson e il dibattito sul mesmerismo. I Brunetti, Simona; Petrini, Armando & Randi, Elena (Red.), «Vi metto fra le mani il testo affinché ne possiate diventare voi gli autori.» Scritti per Franco Perrelli. Edizioni di Pagina. ISSN 978-88-7470-869-7. s. 36–45.
 • D'Amico, Giuliano (2022). Henrik Ibsen and Conspiracy Thinking: The Case of Peer Gynt. Scandinavian Studies. ISSN 0036-5637. 94(3).
 • D'Amico, Giuliano (2021). Copyright. I Fulsås, Narve & Rem, Tore (Red.), Ibsen in Context. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-42220-8. s. 149–156.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Solguden and Other Stories. Hamsun, Ibsen and Forgery. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 106(4-2019), s. 249–263. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2019-04-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • D'Amico, Giuliano (2018). Retrogardism and Occulture in Håkan Sandell's Poetry. I Bauduin, Tessel & Johnsson, Henrik (Red.), The Occult in Modernist Art, Literature, and Cinema. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-76498-6. s. 215–234. doi: 10.1007/978-3-319-76499-3_10.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Henrietta Frances Lord: Translating Ibsen for the Theosophical Movement. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. ISSN 0036-5653. 56(1), s. 96–122.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Henrik Ibsen und seine Agenten. Über acht bisher unbekannte Verträge zwischen Ibsen und Felix Bloch Erben. I Bjerring-Hansen, Jens; Jelsbak, Torben & Wenusch, Monica (Red.), Die skandinavische Moderne und Europa: Transmission - Exil - Soziologie. Praesens Verlag. ISSN 978-3-7069-0933-4.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Norwegian literature (2014). Year's Work in Modern Language Studies. ISSN 0084-4152. s. 448–455.
 • D'Amico, Giuliano (2015). The whole world is one Atom Station: Laxness, the cold war, postcolonialism, and the economic Crisis in Iceland. Scandinavian Studies. ISSN 0036-5637. 87(4), s. 457–488. doi: 10.1353/scd.2016.0017.

Se alle arbeider i Cristin

 • D'Amico, Giuliano (2020). Tilbake til fremtiden. Håkan Sandell og den nordiske retrogardismen. Scandinavian Academic Press. ISBN 9788230402498. 331 s.
 • D'Amico, Giuliano & Culeddu, Sara (2019). Letteratura norvegese. Associazione Giuseppe Acerbi. ISBN 9788894216516. 160 s.
 • Jakhelln, Cornelius & D'Amico, Giuliano (2018). Jeg er mennesket. Dikt i naturlig utvalg. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202598877. 198 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • D'Amico, Giuliano (2022). Ibsen e la teosofia - problemi metodologici.
 • D'Amico, Giuliano (2022). «Follow the money»: italienske Ibsen-turnéer i et geografisk-økonomisk perspektiv.
 • D'Amico, Giuliano & Frydenlund, Edith Embla (2022). Samtale med Giuliano D'Amico. [Tidsskrift]. Bøygen.
 • D'Amico, Giuliano (2022). Esoterisme og nordisk (ok)kultur.
 • D'Amico, Giuliano (2022). Hva er greia med Hamsun? [Internett]. NDLA.
 • D'Amico, Giuliano (2022). Hva er greia med Ibsen? [Internett]. NDLA.
 • D'Amico, Giuliano (2022). Hermetic Semiosis and Conspiracy Thinking as Modes of Reception.
 • D'Amico, Giuliano (2022). Copyright History on the German-Italian Stage: The Struggle over "Krieg im Frieden".
 • D'Amico, Giuliano (2021). Follow the Ibsen money. A pilot project on Ibsen tours.
 • Lundh, Live & D'Amico, Giuliano (2021). Hverdagsokkultismen slår tilbake. [Tidsskrift]. Bokvennen litterær avis.
 • D'Amico, Giuliano; Rem, Tore & Lilleslåtten, Mari (2021). Ibsens internasjonale suksess er en historie om omskriving og piratoversettelser.
 • D'Amico, Giuliano (2021). Hermetic semiosis revisited: "The Fantasy of Peer Gynt".
 • D'Amico, Giuliano (2021). Pour une histoire de l'ésotérisme en littérature.
 • D'Amico, Giuliano; Rees, Ellen & Helland, Frode (2021). På dette senteret har langt de fleste bakgrunn fra utlandet. [Internett]. Khrono.no.
 • Aguilar-Støen, Mariel; D'Amico, Giuliano & Langford, Malcolm Stroud (2021). Synsing om utenlandske forskere. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • D'Amico, Giuliano (2020). Tradizione e modernità nella poesia di Håkan Sandell. I Cappellari, Simona; De Marco, Catia & Colombo, Giorgio (Red.), Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi. Letteratura svedese. Associazione Giuseppe Acerbi. ISSN 9788894216547. s. 89–91.
 • D'Amico, Giuliano; Muniz, Iris & Holt, Thor (2020). Forsnakk.
 • D'Amico, Giuliano (2020). Ibsen and Forgery.
 • D'Amico, Giuliano (2020). Retrogardism and Metrics in Håkan Sandell’s Poetry. NORDMETRIK News. ISSN 2535-6011. s. 5–10.
 • D'Amico, Giuliano (2020). Falsi e storia letteraria. Il caso Ibsen-Hamsun.
 • D'Amico, Giuliano (2020). Copyright and the Norwegian Modern Breakthrough.
 • D'Amico, Giuliano (2020). Hermetic Semiosis as a Mode of Reception.
 • D'Amico, Giuliano (2020). In memoria di Federico Tozzi, editore coraggioso. Rivista Savej.
 • D'Amico, Giuliano (2020). Covid e Norvegia. [Radio]. Qui un tempo era tutta campagna. Elettorale..
 • D'Amico, Giuliano (2019). Solguden – forfalskning og litteraturhistorie, litteraturhistorie som forfalskning.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Ibsen i praksis. Nye ideer om Ibsen i skolen.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Felix Bloch Erben and the Marketing of Ibsen’s plays in Europe.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Strindberg Among Occultists: The Case of the Rider Editions.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Hamsun og forfalskningens grenser.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Shamanism, Magic and Altered States in Håkan Sandell's Poetry.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Henrik Ibsen's "The Fantasy of Peer Gynt". Drama and Theosophy in Britain.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Solguden - Ibsen et la contrefaçon.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Black metal norvegese. [Radio]. RSI - Radiotelevisione svizzera - Lugano.
 • D'Amico, Giuliano (2019). La poesia del metallo nero. I Agosta, Marco (Red.), The Passenger - Norvegia. Iperborea. ISSN 9788870915686. s. 139–149.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Henrik Ibsen. Verso una Weltliteratur norvegese. I D'Amico, Giuliano & Culeddu, Sara (Red.), Letteratura norvegese. Associazione Giuseppe Acerbi. ISSN 9788894216516. s. 59–61.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Bjørnstjerne Bjørnson, il Nobel dimenticato. I D'Amico, Giuliano & Culeddu, Sara (Red.), Letteratura norvegese. Associazione Giuseppe Acerbi. ISSN 9788894216516. s. 55–58.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Storia della letteratura norvegese dalle origini al 1800. I Ciaravolo, Massimo (Red.), Storia delle letterature scandinave dalle origini a oggi. Iperborea. ISSN 9788870915631.
 • Langford, Malcolm; Aguilar-Støen, Mariel; Carlson, Andreas; Gross, Lena & D'Amico, Giuliano (2019). Fra Internasjonalisering til Mangfold . Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 36(1), s. 85–93. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2019-01-09.
 • D'Amico, Giuliano (2019). Preface. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 18(2). doi: 10.1080/15021866.2018.1557427.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Preface. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 18(1), s. 1–2. doi: 10.1080/15021866.2018.1504407.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Études Ibséniennes 2.0 Entre littérature, performance et humanités numériques.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Ibsen in Italy: the first Italian editions.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Nuove prospettive su Ibsen, tra distant reading e digital humanities.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Ibsens verk ­ – en snikinnføring i naturvitenskapen?
 • D'Amico, Giuliano (2018). Etterord, Jeg er mennesket. Dikt i naturlig utvalg. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202598877. s. 192–198.
 • D'Amico, Giuliano (2018). «Det är sen länge rivet vårt sociala kontrakt» - Håkan Sandells politiske poesi.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Premio Acerbi alla letteratura norvegese.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Postfazione. I Pasi, Marco (Red.), Fernando Pessoa - Aleister Crowley: La bocca dell'inferno. Federico Tozzi Editore. ISSN 978-88-9872808-4. s. 321–334.
 • D'Amico, Giuliano & Chams, Camilla (2018). En antimoderne poet. Mellom. Tidsskrift for omsett litteratur. ISSN 2387-4880. s. 99–103.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Ibsen, Bjørnson og den italienske frigjøringskampen.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Un piemontese in Svezia - conversazione con Renzo Pavese. Rivista Savej.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Fra black metal til Ibsen - hvorfor en italiensk 17-åring fant på å studere norsk litteratur.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Isabelle M. Pagan and The Fantasy of Peer Gynt. Ibsen and Theosophy in Great Britain.
 • D'Amico, Giuliano (2018). Lyset kommer fra sør? Ibsen og Hamsun i italiensk oversettelse.
 • D'Amico, Giuliano & Langford, Malcolm (2018). Mindre tabloid - mer handling. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • D'Amico, Giuliano (2018). En fjerdedel av forskerne i Norge er utlendinger. [Internett]. Khrono.
 • D'Amico, Giuliano & Langford, Malcolm (2018). Hvor mange internasjonale forskere tåler Norge? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Den internasjonale Ibsen. Mellom. Tidsskrift for omsett litteratur. ISSN 2387-4880. s. 110–112.
 • D'Amico, Giuliano (2017). The Fantasy of Peer Gynt: Ibsen and Theosophy in Great Britain.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Isabelle M. Pagan and the Fantasy of Peer Gynt. Ibsen and Theosophy in Scotland.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Alterità e gnosticismo nella poesia di Håkan Sandell.
 • D'Amico, Giuliano (2017). “The sun rises on the fjords” – exoticism and domestication in early Italian Ibsen translations.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Internazionalizzazione delle università e forza lavoro straniera nel dibattito pubblico in Norvegia.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Forsvarer utlendingene. [Avis]. Klassekampen.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Kvalifikasjoner, ikke nasjonalitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Omdal, Gerd Karin & D'Amico, Giuliano (2017). Occult Media: Spiritualism and Mediumship in the Norwegian Modern Breakthrough.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Samtid og framtid. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • D'Amico, Giuliano (2017). Trua på mennesket. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Bjørnson, Bjørnstjerne Martinius (1832–1910). I Ross, Stephen (Red.), Routledge Encyclopedia of Modernism. Routledge. ISSN 978-1-135-00035-6. doi: 10.4324/9781135000356-REM633-1.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Modern Breakthrough. I Ross, Stephen (Red.), Routledge Encyclopedia of Modernism. Routledge. ISSN 978-1-135-00035-6. doi: 10.4324/9781135000356-REM670-1.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Ibsen, Henrik Johan (1828–1906). I Ross, Stephen (Red.), Routledge Encyclopedia of Modernism. Routledge. ISSN 978-1-135-00035-6. doi: 10.4324/9781135000356-REM960-1.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Garborg, Arne Aadne Eivindsson (1851–1924). I Ross, Stephen (Red.), Routledge Encyclopedia of Modernism. Routledge. ISSN 978-1-135-00035-6. doi: 10.4324/9781135000356-REM649-1.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Occult media. Spiritualism in 19th-century Norwegian literature and newspapers.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Sunn konkurranse. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Lyset kommer fra Sør? En italieners bekjennelser om norsk litteratur.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Ibsenfestivalen på Nationaltheatret. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 26–27.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Sannheten (?) om Hedda Gabler.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Hva kan en italiener lære oss om Ibsen? UkeAdressa. s. 38–39.
 • D'Amico, Giuliano (2016). The Fantasy of Peer Gynt. Ibsen and Theosophy in England.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Archivio teatrale: Ibsen in Italia. [Radio]. Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Cornelius Jakhelln: Raseri, Lokemål og Germania.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Esotérisme et anti-modernisme dans la poésie de Håkan Sandell.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Fascinerande likesæle. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 28–29.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Archivio teatrale: Un nemico del popolo. [Radio]. Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2016). Archivio teatrale: John Gabriel Borkman. [Radio]. Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2015). Archivio Teatrale: Spettri. [Radio]. Il teatro di Radio 3 RAI.
 • D'Amico, Giuliano (2015). Esoteric experiments in Håkan Sandell's poetry.
 • D'Amico, Giuliano (2015). Tutto esaurito: Jon Fosse. [Radio]. Il teatro di Radio 3 RAI.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2017 14:04 - Sist endret 17. jan. 2022 21:05