English version of this page

Forskning

Senter for Ibsen-studier har et aktivt, tverrfaglig forskningsmiljø som utforsker Ibsens liv og verk fra ulike teoretiske perspektiver, også hvordan verkene hans mottas, tilpasses og fremføres over hele verden.

Maleri i farger av mann i dress

Kreditering: Edvard Munch, offentlig domene via Wikimedia Commons.

Forskningsområder

  • Litterære analyser
  • Studier av forestillinger
  • Resepsjon
  • Teaterhistorie
  • Digital humaniora

Søk om plass som gjesteforsker

Arbeider du med Ibsen-relatert forskning? Alle forskere ved norske og internasjonale institusjoner kan søke om gjesteforskerplass ved Senter for Ibsen-studier.

En robåt med festkledde folk i en fjord på Vestlandet.

Foto: «Brudeferden i Hardanger», malt av Tideman og Gude. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

NORN - Norske romantiske nasjonalismer

NORN - Norske romantiske nasjonalismer ønsker å undersøke hvordan kollektive følelser knyttet til ideen om nasjonen ble utnyttet, aktivert og konstruert gjennom litteratur og teater.

Seks ulike forsider på arabisk, japansk og hindi med mere

Oversatte versjoner av Ibsens stykker

Ibsen in Translation

Ibsen in Translation er et større prosjekt med 9 oversettere som arbeider med nyoversettelser av Henrik Ibsens 12 samtidsdramaer til 8 språk. Dette innebærer et totalt antall på 96 oversettelser.

Akademisk tidsskrift: Ibsen Studies

Dette er det eneste internasjonale tidsskriftet viet Henrik Ibsen, og er et forum for debatt og kritikk for alle som forsker på forfatteren.

Bokserie: Acta Ibseniana

Acta Ibseniana er en serie med artikkelsamlinger og monografier om Ibsen og hans verker.

Aktuelle forskningssaker

Arrangementer