English version of this page

Publikasjoner

Bøker

Akademisk tidsskrift: Ibsen Studies

Dette er det eneste internasjonale tidsskriftet viet Henrik Ibsen, og er et forum for debatt og kritikk for alle som forsker på forfatteren.

Bokserie: Acta Ibseniana

Acta Ibseniana er en serie med artikkelsamlinger og monografier om Ibsen og hans verker.