Ibsen Studies

Ibsen Studies er det eneste internasjonale tidsskriftet viet Henrik Ibsen. Tidsskriftet er et forum for debatt og kritikk for alle som forsker på Ibsen.

Om Ibsen Studies

Tidsskriftet er tverrdisiplinært med bidrag fra litteratur- og teaterforskere, historikere og aktører innen teaterverdenen. Det inneholder også anmeldelser av aktuell litteratur relatert til Ibsen og en egen seksjon for Ibsen-relaterte arrangementer.

Kontakt oss

Kontakt:
ibsenstudies@ibsen.uio.no

Bidrag til Ibsen Studies:
Instruks for bidragsytere

E-post:
journals@tandf.no

Journalen Ibsen Studies er tilgjengelig online for studenter og forskere tilknyttet norske universiteter og høyskoler ved å logge på Oria.

Ikke tilgang via Oria? Abonnement på journalen tegnes hos Taylor & Francis.