Forskningsprosjekter ved Senter for Ibsen-studier

Bokhyllaprosjektet

Bokhyllaprosjektet er det første systematiske forsøket på å bruke metoder for datautvinning innen humanistisk forskning på rase, klasse, religion og kjønn i Norge.
En systematisk gjennomgang av det skriftlige materialet kan besvare spørsmål som tidligere har vært umulige å besvare med tradisjonell litteraturvitenskapelig metode.

Mann som ror og ser seg bakover på en seilskute. Tegning.

Henrik Ibsens skrifter

Prosjektet gir ut alt som kom fra Henrik Ibsens hånd, stort og smått. Bokverket ble ferdigstilt i 2010, mens den elektroniske utgaven stadig utvides.

Første akt står det øverst på et håndskrevet ark. Foto.

Ibsen in Translation

Ibsen in Translation er et omfattende oversettelsesprosjekt der oversetterne arbeider synkront og utveksler erfaringer i løpet av oversetterarbeidet. Prosjektet har som mål å oversette Henrik Ibsens tolv samtidsdramaer til åtte språk, det vil si totalt 96 oversettelser.

På scenen er to damer i hvite kjoler og konverserer. En dame med hvit dress i bakgrunnen. Foto.

IbsenStage

IbsenStage er en database over Ibsens skuespill på scenen, historisk og globalt. Den inneholder data om over 20 000 oppsetninger av Henrik Ibsens skuespill og vokser etter hvert som historiske og nyere data legges inn.

To personer med noen meters avstand til hverandre på scenen. Foto.