English version of this page

Ibsen in Translation

Ibsen in Translation er et enestående og omfattende oversettelsesprosjekt der oversetterne arbeider synkront og utveksler erfaringer i løpet av oversetterarbeidet. Prosjektet har som mål å oversette Henrik Ibsens 12 samtidsdramaer til 8 språk, det vil si et totalt antall på 96 oversettelser.

Om prosjektet

Ibsen in Translation involverer til sammen 10 oversettere som skal arbeide med nyoversettelser av Henrik Ibsens 12 samtidsdramaer til 8 språk. Oversetterne rådfører seg med nøye utvalgte ekspertpaneler, bestående av personer med høy kompetanse i teater, språk, oversettelse og Ibsen. Hvert språk har sitt tilhørende ekspertpanel hvis rolle er å utøve en kvalitetskontroll av oversettelsene. Prosjektet, som er initiert av oversetter Ellinor Kolstad i samarbeid med Ibsensenteret, er unikt i sitt slag: Oversetterne møtes til jevnlige arbeidsmøter der de utveksler oversettelsesrelaterte utfordringer. På denne måten arbeider de og diskuterer seg fram til mulige løsninger i felleskap.

Mål

Prosjektet har som mål å oversette Henrik Ibsens 12 samtidsdramaer til 8 språk: Arabisk (klassisk arabisk og egyptiskarabisk), hindi, spansk, farsi, kinesisk, japansk og russisk. Dette innebærer et totalt antall på 96 oversettelser.

Tidsramme og status

Tidsrammen for prosjektet er satt til 2017/18. Til nå er 11 av Ibsens samtidsdramaer oversatt. Det gjenstående drama er Når vi døde vågner.

Finansiering

Ibsen in Translation finansieres av Utenriksdepartementet, NORLA og Senter for Ibsen-studier.

Publisert 10. jan. 2013 08:44 - Sist endret 11. okt. 2019 13:04

Kontakt

For mer informasjon, kontakt prosjektkoordinator Thomas Rasmussen.

Deltakere

 • Frode Helland
 • Ellinor Kolstad
 • Sherin Abdel Wahab (arabisk)
 • Amal Rawash (arabisk)
 • Astri Ghosh (hindi)
 • Cristina Gómez Baggethun (spansk)
 • Mir Madjid Omrani (farsi)
 • Sajad Rahmani (farsi)
 • Olga Drobot (russisk)
 • Anne Lande Peters (japansk)
 • Liyang Xia (kinesisk)
 • Xin Hu (kinesisk)
Detaljert oversikt over deltakere