English version of this page

Ibsen in Translation

Ibsen in Translation har som mål å oversette Henrik Ibsens 12 samtidsdramaer til 8 språk, totalt 96 oversettelser.

Seks ulike forsider på arabisk, japansk og hindi med mere

Oversatte versjoner av Ibsens stykker

Om prosjektet

Oversetterprosjektet Ibsen in Translation er et større oversetterprosjekt som  involverer 9 oversettere som har arbeidet med nyoversettelser av Henrik Ibsens 12 samtidsdramaer til 8 språk. I oppstartfasen var 4 språk involvert (engelsk, kinesisk, russisk,og spansk) med oversettelser av Byggmester Solness, Et Dukkehjem og En Folkefiende. Engelsk utgikk senere fra prosjektet, samtidig som arabisk, egyptisk, japansk, farsi og hindi ble innlemmet som nye språk i andre prosjektfase.

Prosjektet, som er initiert av oversetter Ellinor Kolstad i samarbeid med Ibsensenteret, er unikt i sitt slag: Oversetterne møttes til jevnlige arbeidsmøter der de utvekslet oversettelsesrelaterte utfordringer, og på denne måten diskuterte seg fram til mulige løsninger i felleskap.

Mål

Prosjektet har som mål å oversette Henrik Ibsens 12 samtidsdramaer til 8 språk: Arabisk (klassisk arabisk og egyptisk arabisk), hindi, spansk, farsi, kinesisk, japansk og russisk. Dette innebærer et totalt antall på 96 oversettelser.

Finansiering

Ibsen in Translation er finansiert av Utenriksdepartementet, NORLA og Senter for Ibsen-studier.

Publisert 10. jan. 2013 08:44 - Sist endret 24. juni 2022 10:50

Deltakere

 • Frode Helland
 • Ellinor Kolstad
 • Sherin Abdel Wahab (egyptisk)
 • Amal Rawash (arabisk)
 • Astri Ghosh (hindi)
 • Cristina Gómez Baggethun (spansk)
 • Mir Madjid Omrani (farsi)
 • Olga Drobot (russisk)
 • Anne Lande Peters (japansk)
 • Liyang Xia (kinesisk)
 • Barbara Haveland (engelsk)
Detaljert oversikt over deltakere