Bokhistorie og resepsjon

Bokhistorie og resepsjon er et forum for forskere ved ILN og tilhørende sentre som forenes i en interesse for bokhistoriske, tekstkritiske, resepsjonshistoriske og -teoretiske spørsmål.

Bokryggen til fem gamle bøker. Foto.

«Bokhistorie» forstås i denne sammenhengen som et paraplybegrep som omfatter studier av tekstens materialitet, publikasjonshistorie, edisjonsfilologi, tekstutgivelse og ikke minst produksjonen og sirkulasjonen av litteratur i en digital verden. Likeledes forstås «resepsjon» som et vidt metodologisk begrep som kan inkludere lesningens og kritikkens historie, studier av fortolkninger, (mis)bruk og adaptasjoner, med særlig vekt på hvordan nordiske verk har blitt og blir mottatt (herunder markedsført, oversatt osv.) i andre land, samt hvordan utenlandsk litteratur blir introdusert i det norske og nordiske litterære feltet.

Gruppen ble stiftet våren 2019 og møtes minst to ganger i semesteret for å diskutere pågående prosjekter og teoretiske tekster av felles interesse. Gruppen vil jobbe aktivt for å involvere masterstudenter i aktivitetene sine. På sikt ønsker gruppen å undersøke mulighetene for intern og ekstern finansiering, særlig med tanke på å invitere eksterne forskere, starte arbeidet med fellespublikasjoner, og rekruttering av ph.d.-stipendiater.
 

Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 3. feb. 2021 20:40