Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Bilde av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy
English version of this page
Telefon +47-22856870
Rom HW 619
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse ILN postboks 1102 Blindern 0316 Oslo

 

Faglige interesser

 • Tekstkritikk, edisjonsfilologi og bokhistorie
 • litterære rom og romlighet
 • Noveller
 • Bildebøker
 • Litterære fremstillinger av alderdom, ensomhet, sorg, sårbarhet
 • Litterære selvmord
 • Biblioterapi
 • Narrativ medisin
 • Ord- og sakkommentarer i historisk-kritiske utgaver
 • Barnelitteratur
 • Modernisme
 • Impresjonisme

Pågående forskning

 • Del av NFR-prosjektet Literary Citizens of the World (SAMKUL 2016-2020, ledet av Aina Nøding, Nasjonalbiblioteket): https://nbdcms.nb.no/index.php/forskning/litcit-norsk/. Arbeider med resirkulering av barnelitteratur i perioden 1790--1850.
 • Siden 2015 har Bjørkøy forsket på skjønnlitterær fremstilling av alderdom i norsk samtidslitteratur. Våren 2020 kommer hun med boka Samtidslitterære alderdommer (Open Access, Universitetsforlaget).
 • Bjørkøy arbeider med et prosjekt om norske noveller og et prosjekt om psykisk helse i litteraturen, med vekt på sorg, selvskading og selvmord.
 • I redaksjonen for en tekstkritisk utgave av Kristin Lavransdatter, for Det norske språk- og litteraturselskap.

Undervisning

Bakgrunn

 • Ph.d. med avhandlingen Verkets hviskelek. Teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterær verk utgitt gjennom 1900-tallet (2015).
 • Fast ansatt som førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO 2017, professor siden 2020.
 • Forskningsleder og nestleder, ILN 2019–2020
 • Fast ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge 2016--2017.
 • Manusredaktør ved prosjektet Henrik Ibsens skrifter 2004--2010 (www.ibsen.uio.no)
 • Styremedlem i styret for Det norske språk- og litteraturselskap, som utgir verk av særlig verdi for norsk språk-, litteratur- og kulturhistorie og har utviklet ebokportalen bokselskap.no: http://www.bokselskap.no/hjelp_om/nsl
 • Styremedlem i styret for Nordisk nettverk for edisjonsfilologer: http://www.nnedit.org/
 • Leder av arbeidspakke 1, Education, Religion and Literacy. Tracing the Transnational crossroads of books in Early Modern Norway, i NFR-prosjektet Literary Citizens of the World (SAMKUL 2016-2020, ledet av Aina Nøding, Nasjonalbiblioteket): https://nbdcms.nb.no/index.php/forskning/litcit-norsk/

 

Nettverk

Emneord: Edisjonsfilologi, Tekstkritikk, Norske forfattere, Barnelitteratur, Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 25. jan. 2021 12:07