Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Image of Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy
Norwegian version of this page
Phone +47-22856738
Room HW 619
Username
Visiting address ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postal address ILN postboks 1102 Blindern 0316 Oslo

Academic interests

 • Textual criticism and book history
 • time and space
 • short stories
 • picturebooks
 • children's literature
 • old age narratives
 • modernism
 • Impressionism
 • Shared Reading and Creative Writing

 •  

Ongoing research

 • Part of the RCN-project Literary Citizens of the World (SAMKUL 2016-2020, headed by Aina Nøding, National Library): https://nbdcms.nb.no/index.php/forskning/litcit-norsk/. Arbeider med resirkulering av barnelitteratur i perioden 1790--1850.
 • Norwegian short stories
 • Depiction of old age in contemporary Norwegian literature

Teaching

 

Backgrund

 • Ph.d., The Work in the Grapewine (2015).
 • Associate Professor at Department of Linguistics and Scandinavian Studies, UiO 2017, professor since 2020.
 • Head of Research, ILN 2019–2020
 • Associate Professor at the University Colleg of Southeast-Norway 2016--2017.
 • Henrik Ibsens skrifter 2004--2010 (www.ibsen.uio.no)
 • Member of  the Board of Norwegian Language and Literature Association, drifting bokselskap.no: http://www.bokselskap.no/hjelp_om/nsl
 • Member of  the board of Nordisk nettverk for edisjonsfilologer: http://www.nnedit.org/
 • Leader of Work package 1 Education, Religion and Literacy. Tracing the Transnational crossroads of books in Early Modern Norway, RCN-project Literary Citizens of the World (SAMKUL 2016-2020, headed by Aina Nøding, National Library): https://nbdcms.nb.no/index.php/forskning/litcit-norsk/

 

Network

Tags: Nordic literature

Publications

 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2022). Litteraturhistoriske a-ha-opplevelser. In Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (Ed.), Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049908. p. 114–128.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2021). Kari Skjønsberg. Norsk oversetterleksikon. ISSN 2535-616X. Full text in Research Archive
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2021). 1968 i norsk litteratur. In Dørum, Knut; Tønnesson, Øyvind & Vaags, Ralph Henk (Ed.), Arven etter 1968. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202700546. p. 329–350.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2021). "de er så snille atte" Det disensuelle i "Ellen" og andre okkupasjonsnoveller av Nedreaas. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. p. 307–333.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Eikenes, Jan Petter (2021). "Hun synker ned dit hvor bare en stein kan synke": Om Blekkspruten av Gro Dahle og Svein Nyhus. In Myhr, Annika Bøstein (Eds.), Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-059-0. p. 111–131.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Generation(s) superfluous. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. ISSN 0036-5653. 59(2), p. 73–88.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). Norges første barnebok - et transnasjonalt produkt. Lommebog for Børn (1798-1807) av Willum Stephanson . In Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (Ed.), Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-414-8. p. 263–289. Full text in Research Archive
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (2019). Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850. In Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (Ed.), Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-414-8. p. 10–27. Full text in Research Archive
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Tilovers-generasjonen. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 3-4, p. 126–133.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Takle, Cecilie Cathrine (2018). Fra egobevissthet til økobevissthet. Om Siri Pettersens roman Bobla. In Slettan, Svein (Eds.), Fantastisk litteratur for barn og unge. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2296-4. p. 145–155.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (2017). The concept of honour and honour narratives. In Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (Ed.), Literature and Honour. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029566. p. 13–34. doi: 10.18261/978-82-15-02955-9-2017-2. Full text in Research Archive
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Ageing and dignity. Stories of old age from the welfare state. In Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (Ed.), Literature and Honour. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029566. p. 249–274. doi: 10.18261/978-82-15-02955-9-2017-14. Full text in Research Archive
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Når samer møter andre nordmenn. Laila Stiens novelle "Reisen mot øya". In Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (Ed.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03022-7. p. 146–162. doi: 10.18261/9788215030227-2017-09. Full text in Research Archive
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). "Fram og attende". Hvordan analysere og utgi Olav H. Hauges reviderte dikt? In Henrikson, Paula; Malm, Mats & Söderlund, Petra (Ed.), Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015. Svenska vitterhetssamfundet. ISSN 978-91-7230-187-0. p. 89–107.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). «Lyset skjuler mer enn mørket.» Synne Leas roman Leo og Mei . Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. p. 125–156.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Når mor er gullfisk. Estetikk og etikk i bildeboka Akvarium. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 117(1), p. 43–62. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2017-01-04. Full text in Research Archive
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Når fuglen flyr: Høyest elsket som eksperimentell utviklingsroman. Barnboken. ISSN 0347-772X. doi: 10.14811/clr.v38i0.217.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). "Det er jo bare en skoleutgave". In Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna & Bøe, Hilde (Ed.), Filologi og sensur. Novus Forlag. ISSN 9788270998289. p. 209–238.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Markens Grøde før og nå. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. p. 111–136.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). «Norsk teksthistorie 1900–2000. En presentasjon». In Kondrup, Johnny & Nielsen, Klaus (Ed.), Editionshistorie. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-3743-8. p. 187–223.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). «Herfra blir du bare eldre. Om aldringsuro i norsk samtidslitteratur». In Dingstad, Ståle; Norheim, Thorstein & Rees, Ellen Rebecca (Ed.), Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Novus Forlag. ISSN 9788270997787. p. 239–249.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Hvorfor Odd er et egg? Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. p. 98–113.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Repetisjoner og variasjoner. Bjørnsons "Faderen" som intertekst i Duuns I blinda. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. p. 242–261.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Edisjonsfilologi. In Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Ed.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. p. 242–256.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Når Vesaas reviderer. Teksthistorien til fem noveller. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. p. 269–303.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Fra Pinocchio-småinger til tanntroll – Karius og Baktus fra 1941 til 1958. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. p. 86–103.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Ingen røvere i skogen - Flaubert, Bremnes og Lindgren i Ørstaviks roman Kjærlighet :. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. p. 270–289.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Ingen røvere i skogen - Flaubert, Bremnes og Lindgren i Ørstaviks roman Kjærlighet. In Gujord, Heming & Michelsen, Per Arne (Ed.), Norsk litterær årbok 2011. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-79415. p. 270–289.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Da Hoa og negermann forsvant. Om revisjon av Egner og neger. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. p. 359–369.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). To utgaver, én tekst? Edisjonshistorien til Folk og røvere i Kardemomme by. Barnboken. ISSN 0347-772X. p. 45–58. doi: 10.14811/clr.v34i2.126.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Teksters hviskelek. Edisjonhistorien til Duuns romaner Paa tvert og Juvikingar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 1(1), p. 20–39.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Bruk av digitale metoder i arbeid med litteratur. [Internet]. Internett/Zoom.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Ageing and dignity – Generation(s) superfluous.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Prekære skjønnlitterære alderdommer.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Om Ari. [Internet]. nrk.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Litteraturhistoria – ei kanoniserande makt". Mål og makt. ISSN 0332-7744. 2(171), p. 10–12.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Kaasa, Janicke S. (2019). "The Journey of 'Lille Alvilde'".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Hva skal vi med litteraturhistorie?".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Skjønnlitteraturens eldre".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Skjønnlitterære alderdommer".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). Leder av panelsamtale. Lansering av tidsskriftet Sakprosa 3/2019 (vol. 11).
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). Skjønnlitteraturen forskjønner ikke alderdommen. [Internet]. forskning.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Alderdommen i norsk samtidslitteratur". [Radio]. NRK Radio P1+ (Holm).
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). «Suicide committed by the elderly».
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). "Samisk litteratur fortjener en større plass". [Newspaper]. Universitas.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Selvmord i Velferdsstaten via skjønnlitteraturen.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Hvor original var Norges første barnebok?
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Norway’s first children’s book – a transnational object. Lommebog for Børn (1798) (Pocket Book for Children) by Willum Stephanson .
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Den siste fasen i livet. Samtale med forfatter Bergljot Kaslegard. Bok på Bicks.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Litteratur og ære. Boklansering.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Dingstad, Ståle (2018). Gamle bøker om igjen.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Verkets hviskelek. Om ulike versjoner og utgaver av norske klassikere.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). "Jeg vil være pussig, jeg vil være ny." Oversetteren Zinken Hopp - en biografi. Norsk oversetterleksikon. ISSN 2535-616X.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Når samer møter andre nordmenn. Om Laila Stiens fremstilling av det samiske.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Flere noveller til de unge, takk! BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Lykkes med sin barnlige fortellerstemme. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Olav H. Hauge-favorittar. [Newspaper]. Dag og Tid.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Olav H. Hauges revisjon av egen lyrikk (Ulvika-samtalen).
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). A Comparative Study of Original and Translated Norwegian and Danish Children’s Literature from 1790 to 1890.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Blekkspruten kommer. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. p. 20–21.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Lyrikk som kan vare lenge. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. p. 36–37.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Gammel og syk, men æren i behold? Frobenius og Appiah.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). "Verdighet, velferd og aldringsuro. Om fremstillinger av de eldre i norsk samtidslitteratur".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). "Fram og attende. Om Olav H. Hauges revisjon".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). "Rettelser og misnøye". [Newspaper]. Klassekampen. Bokmagasinet.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). "Misnøya dreiv han". [Newspaper]. Dag og Tid.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). «Den sterke fortellingen. Om Brynjulf Jung Tjønns ungdomsromaner». Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610. p. 16–17.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). "Nå skal nordmenn lese noveller som SMS". [Internet]. Journalen, Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Den nordiske bildeboka i lys av internasjonal litteraturteori innenfor det barnelitterære feltet.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Hvordan lese Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) i dag?
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). "Knut Hamsuns Markens Grøde før og nå".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Hvorfor studere nordisk litteratur?
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). «‹Fram og attende› Hvordan analysere, forske på og utgi Olav H. Hauges reviderte dikt?».
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Hvorfor og hvordan lese Ingvild H. Rishøis noveller?
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). «I gåtene ligger kunsten igjen. Etikk og estetikk i Vinternoveller av Ingvild H. Rishøi».
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Da kjæresten til Baktus forsvant. [Internet]. forskning.no og nrk.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Herfra blir du bare eldre. Om aldringsuro i norsk samtidslitteratur.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Hvorfor trenger litteraturforskeren tekstkritikken?
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Hva skal vi med tekstkritikken?
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Det er jo bare en skoleutgave. Om sensurerte skoleutgaver.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Et verk er et verk, er det så nøye da? argument. ISSN 1504-6087.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Da Egner ble Egner. Om Egners tilpasning, fornyelse og revisjon, belyst gjennom Egners utvikling av historien om Karius og Baktus.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Kan et verk bli til et annet? Verk vs. tekst. Spørsmål, eksempler og diskusjon.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Når blir et verk til et annet? Innledende spørsmål til diskusjon av verk- og tekstbegrepet, med fire litterære eksempler.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Da Egner ble Egner, og Karius og Baktus ble tanntroll.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Da Hoa forsvant og nigger ble slave. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. p. 24–25.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Norsk edisjonshistorie. En presentasjon.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Tekstkritikken inn i klasserommet. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. p. 64–72.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2010). Garmanns verden. Anmeldelse av bildeboka Garmanns sommer av Stian Hole. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2010). Eventyrlig badeland. Anmeldelse av bildeboka Bukkene Bruse på badeland. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2010). Tekstkritikken - opprinnelse, formål og virke.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Verkets hviskelek. Teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterære verk utgitt gjennom 1900-tallet. 07 Oslo AS.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:10 PM - Last modified June 8, 2022 7:07 PM