Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Image of Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy
Norwegian version of this page
Phone +47-22856738
Room HW 619
Username
Visiting address ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postal address ILN postboks 1102 Blindern 0316 Oslo

Academic interests

 • Textual criticism and book history
 • time and space
 • short stories
 • picturebooks
 • children's literature
 • old age narratives
 • modernism
 • Impressionism
 • Shared Reading and Creative Writing

 •  

Ongoing research

 • Part of the RCN-project Literary Citizens of the World (SAMKUL 2016-2020, headed by Aina Nøding, National Library): https://nbdcms.nb.no/index.php/forskning/litcit-norsk/. Arbeider med resirkulering av barnelitteratur i perioden 1790--1850.
 • Norwegian short stories
 • Depiction of old age in contemporary Norwegian literature

Teaching

 

Backgrund

 • Ph.d., The Work in the Grapewine (2015).
 • Associate Professor at Department of Linguistics and Scandinavian Studies, UiO 2017, professor since 2020.
 • Head of Research, ILN 2019–2020
 • Associate Professor at the University Colleg of Southeast-Norway 2016--2017.
 • Henrik Ibsens skrifter 2004--2010 (www.ibsen.uio.no)
 • Member of  the Board of Norwegian Language and Literature Association, drifting bokselskap.no: http://www.bokselskap.no/hjelp_om/nsl
 • Member of  the board of Nordisk nettverk for edisjonsfilologer: http://www.nnedit.org/
 • Leader of Work package 1 Education, Religion and Literacy. Tracing the Transnational crossroads of books in Early Modern Norway, RCN-project Literary Citizens of the World (SAMKUL 2016-2020, headed by Aina Nøding, National Library): https://nbdcms.nb.no/index.php/forskning/litcit-norsk/

 

Network

Tags: Nordic literature

Publications

 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Generation(s) superfluous. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5653.  59(2), s 73- 88
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). Norges første barnebok - et transnasjonalt produkt. Lommebog for Børn (1798-1807) av Willum Stephanson, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Ruth Solveig Hemstad; Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.),  Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.  Kapittel 10.  s 263 - 289 Full text in Research Archive.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (2019). Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Ruth Solveig Hemstad; Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.),  Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.  Forord.  s 10 - 27 Full text in Research Archive.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Tilovers-generasjonen. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  3-4, s 126- 133
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Takle, Cecilie Cathrine (2018). Fra egobevissthet til økobevissthet. Om Siri Pettersens roman Bobla, I: Svein Slettan (red.),  Fantastisk litteratur for barn og unge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2296-4.  Kapittel 9.  s 145 - 155
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Ageing and dignity. Stories of old age from the welfare state, In Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy & Thorstein Norheim (ed.),  Literature and Honour.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029566.  13.  s 249 - 274 Full text in Research Archive.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). "Fram og attende". Hvordan analysere og utgi Olav H. Hauges reviderte dikt?, I: Paula Henrikson; Mats Malm & Petra Söderlund (red.),  Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015.  Svenska vitterhetssamfundet.  ISBN 978-91-7230-187-0.  Artikkel 5.  s 89 - 107
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). «Lyset skjuler mer enn mørket.» Synne Leas roman Leo og Mei. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 125- 156
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Når mor er gullfisk. Estetikk og etikk i bildeboka Akvarium. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  117(1), s 43- 62 . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2017-01-04 Full text in Research Archive. Show summary
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Når samer møter andre nordmenn. Laila Stiens novelle "Reisen mot øya", I: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  kap. 9.  s 146 - 162 Full text in Research Archive.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (2017). The concept of honour and honour narratives, In Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy & Thorstein Norheim (ed.),  Literature and Honour.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029566.  1.  s 13 - 34 Full text in Research Archive.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). "Det er jo bare en skoleutgave", I: Christian Janss; Stine Brenna Taugbøl & Hilde Bøe (red.),  Filologi og sensur.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998289.  Artikkel nr. 11.  s 209 - 238
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Markens Grøde før og nå. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 111- 136
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Når fuglen flyr: Høyest elsket som eksperimentell utviklingsroman. Barnboken.  ISSN 0347-772X. . doi: 10.14811/clr.v38i0.217
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). «Herfra blir du bare eldre. Om aldringsuro i norsk samtidslitteratur», I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Del 4: Politikk/etikk.  s 239 - 249
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Hvorfor Odd er et egg?. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 98- 113
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). «Norsk teksthistorie 1900–2000. En presentasjon», I: Johnny Kondrup & Klaus Nielsen (red.),  Editionshistorie.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-3743-8.  Kap. 7.  s 187 - 223
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Repetisjoner og variasjoner. Bjørnsons "Faderen" som intertekst i Duuns I blinda. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 242- 261
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Edisjonsfilologi, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  kapittel 11.  s 242 - 256
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Fra Pinocchio-småinger til tanntroll – Karius og Baktus fra 1941 til 1958. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (2), s 86- 103
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Når Vesaas reviderer. Teksthistorien til fem noveller. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 269- 303
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Da Hoa og negermann forsvant. Om revisjon av Egner og neger. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (4), s 359- 369
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Ingen røvere i skogen - Flaubert, Bremnes og Lindgren i Ørstaviks roman Kjærlighet, I: Heming Gujord & Per Arne Michelsen (red.),  Norsk litterær årbok 2011.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-79415.  kapittel.  s 270 - 289
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Ingen røvere i skogen - Flaubert, Bremnes og Lindgren i Ørstaviks roman Kjærlighet :. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 270- 289
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Teksters hviskelek. Edisjonhistorien til Duuns romaner Paa tvert og Juvikingar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  1(1), s 20- 39
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). To utgaver, én tekst? Edisjonshistorien til Folk og røvere i Kardemomme by. Barnboken.  ISSN 0347-772X.  (2), s 45- 58 . doi: 10.14811/clr.v34i2.126

View all works in Cristin

 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Samtidslitterære alderdommer. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215033570.  234 s.
 • Rønning, Anne Birgitte; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie & Wiger, Ellen Nessheim (red.) (2020). Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap.  ISBN 978-82-8319-576-7.  377 s.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (red.) (2019). Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (ed.) (2017). Literature and Honour. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029566.  325 s. Full text in Research Archive.
 • Dingstad, Ståle & Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Litterære kretsløp. Bidrag til en norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-177-6.  583 s.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Eit dikt vert aldri ferdig. Teksthistorien til Olav H. Hauges dikt. Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-256-0.  267 s.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Være hos hverandre ganske stille. Kronotoper og romlig fremstilling i Ørstaviks roman Kjærlighet. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-754-1.  180 s.
 • Ystad, Vigdis; Wiger, Ellen Nessheim; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Lønnum, Erlend (red.) (2010). Henrik Ibsens skrifter. Sakprosa. Innledning og kommentarer. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19826-7.  688 s.

View all works in Cristin

 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Ageing and dignity – Generation(s) superfluous.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020, 18. desember). Bruk av digitale metoder i arbeid med litteratur. [Internett].  Internett/Zoom.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020, 13. oktober). Om Ari. [Internett].  nrk.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Prekære skjønnlitterære alderdommer.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019, 15. mai). "Alderdommen i norsk samtidslitteratur". [Radio].  NRK Radio P1+ (Holm).
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Hva skal vi med litteraturhistorie?".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). Leder av panelsamtale. Lansering av tidsskriftet Sakprosa 3/2019 (vol. 11).
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Litteraturhistoria – ei kanoniserande makt". Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  2(171), s 10- 12
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019, 17. april). Skjønnlitteraturen forskjønner ikke alderdommen. [Internett].  forskning.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Skjønnlitteraturens eldre".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Skjønnlitterære alderdommer".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Kaasa, Janicke S. (2019). "The Journey of 'Lille Alvilde'".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Den siste fasen i livet. Samtale med forfatter Bergljot Kaslegard. Bok på Bicks.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Hvor original var Norges første barnebok?.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Litteratur og ære. Boklansering..
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Norway’s first children’s book – a transnational object. Lommebog for Børn (1798) (Pocket Book for Children) by Willum Stephanson.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018, 14. november). "Samisk litteratur fortjener en større plass".  Universitas.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Selvmord i Velferdsstaten via skjønnlitteraturen.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). «Suicide committed by the elderly».
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Verkets hviskelek. Om ulike versjoner og utgaver av norske klassikere.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Dingstad, Ståle (2018). Gamle bøker om igjen.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Flere noveller til de unge, takk!. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  (4), s 26
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). "Jeg vil være pussig, jeg vil være ny." Oversetteren Zinken Hopp - en biografi. Norsk oversetterleksikon.  ISSN 2535-616X.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Lykkes med sin barnlige fortellerstemme. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  (1-2)
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Når samer møter andre nordmenn. Om Laila Stiens fremstilling av det samiske.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). A Comparative Study of Original and Translated Norwegian and Danish Children’s Literature from 1790 to 1890.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Blekkspruten kommer. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  (4), s 20- 21
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). "Fram og attende. Om Olav H. Hauges revisjon".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Gammel og syk, men æren i behold? Frobenius og Appiah.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Lyrikk som kan vare lenge. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  (3), s 36- 37
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016, 08. april). "Misnøya dreiv han".  Dag og Tid.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016, 03. juni). Olav H. Hauge-favorittar.  Dag og Tid.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Olav H. Hauges revisjon av egen lyrikk (Ulvika-samtalen).
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016, 09. april). "Rettelser og misnøye".  Klassekampen. Bokmagasinet.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). "Verdighet, velferd og aldringsuro. Om fremstillinger av de eldre i norsk samtidslitteratur".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Den nordiske bildeboka i lys av internasjonal litteraturteori innenfor det barnelitterære feltet.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). «Den sterke fortellingen. Om Brynjulf Jung Tjønns ungdomsromaner». Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  (3), s 16- 17
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). «‹Fram og attende› Hvordan analysere, forske på og utgi Olav H. Hauges reviderte dikt?».
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Hvordan lese Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) i dag?.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Hvorfor studere nordisk litteratur?.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). "Knut Hamsuns Markens Grøde før og nå".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015, 28. oktober). "Nå skal nordmenn lese noveller som SMS". [Internett].  Journalen, Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Verkets hviskelek. Teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterære verk utgitt gjennom 1900-tallet.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014, 17. februar). Da kjæresten til Baktus forsvant. [Internett].  forskning.no og nrk.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Herfra blir du bare eldre. Om aldringsuro i norsk samtidslitteratur.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Hvorfor og hvordan lese Ingvild H. Rishøis noveller?.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Hvorfor trenger litteraturforskeren tekstkritikken?.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). «I gåtene ligger kunsten igjen. Etikk og estetikk i Vinternoveller av Ingvild H. Rishøi».
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Det er jo bare en skoleutgave. Om sensurerte skoleutgaver.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Et verk er et verk, er det så nøye da?. argument.  ISSN 1504-6087.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Hva skal vi med tekstkritikken?.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Da Egner ble Egner, og Karius og Baktus ble tanntroll.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Da Egner ble Egner. Om Egners tilpasning, fornyelse og revisjon, belyst gjennom Egners utvikling av historien om Karius og Baktus.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Kan et verk bli til et annet? Verk vs. tekst. Spørsmål, eksempler og diskusjon.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Når blir et verk til et annet? Innledende spørsmål til diskusjon av verk- og tekstbegrepet, med fire litterære eksempler.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Da Hoa forsvant og nigger ble slave. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (46), s 24- 25
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Norsk edisjonshistorie. En presentasjon.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Tekstkritikken inn i klasserommet. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2), s 64- 72
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2010). Eventyrlig badeland. Anmeldelse av bildeboka Bukkene Bruse på badeland. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2010). Garmanns verden. Anmeldelse av bildeboka Garmanns sommer av Stian Hole. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2010). Tekstkritikken - opprinnelse, formål og virke.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Anmeldelse av bildeboka Mine to oldemødre. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Anmeldelse av bildeboka Spelejenta av Jon Fosse og Øyvind Torseter. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Bestefar er en rev. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Bilder som fortellinger [om Aftenpostens anmeldelser av bildebøker for barn]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Fantasi og intertekstualitet i Jill Moursunds bildebok Gjemmestreker. www.barnebok.no.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:10 PM - Last modified Jan. 25, 2021 12:08 PM