Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Professor - Nordic Literature
Image of Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy
Norwegian version of this page
Phone +47 22854896
Room HW 619
Username
Visiting address ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Head of Research (2019–2020)

Academic interests

 • Textual criticism and book history
 • time and space
 • short stories
 • picturebooks
 • children's literature
 • old age narratives
 • modernism
 • Impressionism
 • ecocriticism

Ongoing research

 • Part of the RCN-project Literary Citizens of the World (SAMKUL 2016-2020, headed by Aina Nøding, National Library): https://nbdcms.nb.no/index.php/forskning/litcit-norsk/. Arbeider med resirkulering av barnelitteratur i perioden 1790--1850.
 • Norwegian short stories
 • Depiction of old age in contemporary Norwegian literature

Teaching

 

Backgrund

 • Ph.d., The Work in the Grapewine (2015).
 • Associate Professor at Department of Linguistics and Scandinavian Studies, UiO 2017, professor since 2020.
 • Associate Professor at the University Colleg of Southeast-Norway 2016--2017.
 • Henrik Ibsens skrifter 2004--2010 (www.ibsen.uio.no)
 • Member of  the Board of Norwegian Language and Literature Association, drifting bokselskap.no: http://www.bokselskap.no/hjelp_om/nsl
 • Member of  the board of Nordisk nettverk for edisjonsfilologer: http://www.nnedit.org/
 • Leader of Work package 1 Education, Religion and Literacy. Tracing the Transnational crossroads of books in Early Modern Norway, RCN-project Literary Citizens of the World (SAMKUL 2016-2020, headed by Aina Nøding, National Library): https://nbdcms.nb.no/index.php/forskning/litcit-norsk/

 

Network

Tags: Nordic literature

Publications

 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). Norges første barnebok - et transnasjonalt produkt. Lommebog for Børn (1798-1807) av Willum Stephanson, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Ruth Solveig Hemstad; Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.),  Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.  Kapittel 10.  s 263 - 289 Full text in Research Archive.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (2019). Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Ruth Solveig Hemstad; Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.),  Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.  Forord.  s 10 - 27 Full text in Research Archive.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Tilovers-generasjonen. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  3-4, s 126- 133
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Takle, Cecilie Cathrine (2018). Fra egobevissthet til økobevissthet. Om Siri Pettersens roman Bobla, I: Svein Slettan (red.),  Fantastisk litteratur for barn og unge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2296-4.  Kapittel 9.  s 145 - 155
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Ageing and dignity. Stories of old age from the welfare state, In Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy & Thorstein Norheim (ed.),  Literature and Honour.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029566.  13.  s 249 - 274 Full text in Research Archive.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). "Fram og attende". Hvordan analysere og utgi Olav H. Hauges reviderte dikt?, I: Paula Henrikson; Mats Malm & Petra Söderlund (red.),  Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015.  Svenska vitterhetssamfundet.  ISBN 978-91-7230-187-0.  Artikkel 5.  s 89 - 107
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). «Lyset skjuler mer enn mørket.» Synne Leas roman Leo og Mei. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 125- 156
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Når mor er gullfisk. Estetikk og etikk i bildeboka Akvarium. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  117(1), s 43- 62 . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2017-01-04 Full text in Research Archive. Show summary
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Når samer møter andre nordmenn. Laila Stiens novelle "Reisen mot øya", I: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  kap. 9.  s 146 - 162 Full text in Research Archive.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (2017). The concept of honour and honour narratives, In Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy & Thorstein Norheim (ed.),  Literature and Honour.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029566.  1.  s 13 - 34 Full text in Research Archive.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). "Det er jo bare en skoleutgave", I: Christian Janss; Stine Brenna Taugbøl & Hilde Bøe (red.),  Filologi og sensur.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998289.  Artikkel nr. 11.  s 209 - 238
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Markens Grøde før og nå. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 111- 136
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Når fuglen flyr: Høyest elsket som eksperimentell utviklingsroman. Barnboken.  ISSN 0347-772X. . doi: 10.14811/clr.v38i0.217
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). «Herfra blir du bare eldre. Om aldringsuro i norsk samtidslitteratur», I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Del 4: Politikk/etikk.  s 239 - 249
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Hvorfor Odd er et egg?. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 98- 113
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). «Norsk teksthistorie 1900–2000. En presentasjon», I: Johnny Kondrup & Klaus Nielsen (red.),  Editionshistorie.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-3743-8.  Kap. 7.  s 187 - 223
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Repetisjoner og variasjoner. Bjørnsons "Faderen" som intertekst i Duuns I blinda. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 242- 261
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Edisjonsfilologi, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  kapittel 11.  s 242 - 256
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Fra Pinocchio-småinger til tanntroll – Karius og Baktus fra 1941 til 1958. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (2), s 86- 103
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Når Vesaas reviderer. Teksthistorien til fem noveller. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 269- 303
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Da Hoa og negermann forsvant. Om revisjon av Egner og neger. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (4), s 359- 369
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Ingen røvere i skogen - Flaubert, Bremnes og Lindgren i Ørstaviks roman Kjærlighet, I: Heming Gujord & Per Arne Michelsen (red.),  Norsk litterær årbok 2011.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-79415.  kapittel.  s 270 - 289
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Ingen røvere i skogen - Flaubert, Bremnes og Lindgren i Ørstaviks roman Kjærlighet :. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 270- 289
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Teksters hviskelek. Edisjonhistorien til Duuns romaner Paa tvert og Juvikingar. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  1(1), s 20- 39
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). To utgaver, én tekst? Edisjonshistorien til Folk og røvere i Kardemomme by. Barnboken.  ISSN 0347-772X.  (2), s 45- 58 . doi: 10.14811/clr.v34i2.126

View all works in Cristin

 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Samtidslitterære alderdommer. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215033570.  234 s.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (red.) (2019). Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (ed.) (2017). Literature and Honour. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029566.  325 s. Full text in Research Archive.
 • Dingstad, Ståle & Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Litterære kretsløp. Bidrag til en norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-177-6.  583 s.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Eit dikt vert aldri ferdig. Teksthistorien til Olav H. Hauges dikt. Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-256-0.  267 s.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Være hos hverandre ganske stille. Kronotoper og romlig fremstilling i Ørstaviks roman Kjærlighet. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-754-1.  180 s.
 • Ystad, Vigdis; Wiger, Ellen Nessheim; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Lønnum, Erlend (red.) (2010). Henrik Ibsens skrifter. Sakprosa. Innledning og kommentarer. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19826-7.  688 s.
 • Janss, Christian; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim; Evensen, Nina Marie; Grønlien, Helene; Sauar, Margit; Aarstein, Ingvald & Solberg, Henninge M. (red.) (2009). Henrik Ibsens skrifter. Tekstbind. Brev 1880-1889. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190131.  888 s.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim; Söring, Sibylle; Nøding, Aina; Berg, Gry; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie; Falkenberg, Ingrid Louise; Haugsland, Åshild; Ims, Ingunn Indrebø; Kinn, Kari; Kjølstadmyr, Inger Marie H; Larsson, Sigrid; Sauar, Margit; Solberg, Henninge M.; Spilling, Eivor Finset; Wiggen, Gunnhild; Witting, Mette Refslund; Aarstein, Ingvald & Dingstad, Ståle (2009). Henrik Ibsens skrifter 11. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18941-8.  658 s.
 • Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Alnæs, Maria (red.) (2009). Henrik Ibsens skrifter 7k. Innledninger og kommentarer. Samfundets støtter, Et dukkehjem, Gengangere, En folkefiende. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190049.  750 s.

View all works in Cristin

 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020, 13. oktober). Om Ari. [Internett].  nrk.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Prekære skjønnlitterære alderdommer.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019, 15. mai). "Alderdommen i norsk samtidslitteratur". [Radio].  NRK Radio P1+ (Holm).
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Hva skal vi med litteraturhistorie?".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). Leder av panelsamtale. Lansering av tidsskriftet Sakprosa 3/2019 (vol. 11).
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Litteraturhistoria – ei kanoniserande makt". Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  2(171), s 10- 12
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019, 17. april). Skjønnlitteraturen forskjønner ikke alderdommen. [Internett].  forskning.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Skjønnlitteraturens eldre".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2019). "Skjønnlitterære alderdommer".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Kaasa, Janicke S. (2019). "The Journey of 'Lille Alvilde'".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Den siste fasen i livet. Samtale med forfatter Bergljot Kaslegard. Bok på Bicks.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Hvor original var Norges første barnebok?.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Litteratur og ære. Boklansering..
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Norway’s first children’s book – a transnational object. Lommebog for Børn (1798) (Pocket Book for Children) by Willum Stephanson.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018, 14. november). "Samisk litteratur fortjener en større plass".  Universitas.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Selvmord i Velferdsstaten via skjønnlitteraturen.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). «Suicide committed by the elderly».
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2018). Verkets hviskelek. Om ulike versjoner og utgaver av norske klassikere.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Dingstad, Ståle (2018). Gamle bøker om igjen.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Flere noveller til de unge, takk!. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  (4), s 26
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). "Jeg vil være pussig, jeg vil være ny." Oversetteren Zinken Hopp - en biografi. Norsk oversetterleksikon.  ISSN 2535-616X.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Lykkes med sin barnlige fortellerstemme. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  (1-2)
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2017). Når samer møter andre nordmenn. Om Laila Stiens fremstilling av det samiske.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). A Comparative Study of Original and Translated Norwegian and Danish Children’s Literature from 1790 to 1890.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Blekkspruten kommer. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  (4), s 20- 21
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). "Fram og attende. Om Olav H. Hauges revisjon".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Gammel og syk, men æren i behold? Frobenius og Appiah.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Lyrikk som kan vare lenge. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  (3), s 36- 37
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016, 08. april). "Misnøya dreiv han".  Dag og Tid.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016, 03. juni). Olav H. Hauge-favorittar.  Dag og Tid.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). Olav H. Hauges revisjon av egen lyrikk (Ulvika-samtalen).
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016, 09. april). "Rettelser og misnøye".  Klassekampen. Bokmagasinet.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2016). "Verdighet, velferd og aldringsuro. Om fremstillinger av de eldre i norsk samtidslitteratur".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Den nordiske bildeboka i lys av internasjonal litteraturteori innenfor det barnelitterære feltet.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). «Den sterke fortellingen. Om Brynjulf Jung Tjønns ungdomsromaner». Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  (3), s 16- 17
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). «‹Fram og attende› Hvordan analysere, forske på og utgi Olav H. Hauges reviderte dikt?».
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Hvordan lese Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) i dag?.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Hvorfor studere nordisk litteratur?.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). "Knut Hamsuns Markens Grøde før og nå".
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015, 28. oktober). "Nå skal nordmenn lese noveller som SMS". [Internett].  Journalen, Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2015). Verkets hviskelek. Teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterære verk utgitt gjennom 1900-tallet.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014, 17. februar). Da kjæresten til Baktus forsvant. [Internett].  forskning.no og nrk.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Herfra blir du bare eldre. Om aldringsuro i norsk samtidslitteratur.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Hvorfor og hvordan lese Ingvild H. Rishøis noveller?.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). Hvorfor trenger litteraturforskeren tekstkritikken?.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2014). «I gåtene ligger kunsten igjen. Etikk og estetikk i Vinternoveller av Ingvild H. Rishøi».
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Det er jo bare en skoleutgave. Om sensurerte skoleutgaver.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Et verk er et verk, er det så nøye da?. argument.  ISSN 1504-6087.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2013). Hva skal vi med tekstkritikken?.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Da Egner ble Egner, og Karius og Baktus ble tanntroll.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Da Egner ble Egner. Om Egners tilpasning, fornyelse og revisjon, belyst gjennom Egners utvikling av historien om Karius og Baktus.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Kan et verk bli til et annet? Verk vs. tekst. Spørsmål, eksempler og diskusjon.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2012). Når blir et verk til et annet? Innledende spørsmål til diskusjon av verk- og tekstbegrepet, med fire litterære eksempler.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Da Hoa forsvant og nigger ble slave. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (46), s 24- 25
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Norsk edisjonshistorie. En presentasjon.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2011). Tekstkritikken inn i klasserommet. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2), s 64- 72
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2010). Eventyrlig badeland. Anmeldelse av bildeboka Bukkene Bruse på badeland. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2010). Garmanns verden. Anmeldelse av bildeboka Garmanns sommer av Stian Hole. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2010). Tekstkritikken - opprinnelse, formål og virke.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Anmeldelse av bildeboka Mine to oldemødre. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Anmeldelse av bildeboka Spelejenta av Jon Fosse og Øyvind Torseter. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Bestefar er en rev. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Bilder som fortellinger [om Aftenpostens anmeldelser av bildebøker for barn]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Fantasi og intertekstualitet i Jill Moursunds bildebok Gjemmestreker. www.barnebok.no.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2009). Stor på tross av nazismen. Om Hamsun. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 58- 58

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:10 PM - Last modified Nov. 10, 2020 9:23 AM