English version of this page

Mestere i didaktikk

Hvordan kan vi styrke studentenes begjær etter å utforske, utvide sitt syn på verden og utvikle sine akademiske evner? 

Ryggen til en person med hvit genser og armene i hoftefeste. En bunke med bøker er hennes hode! Stor bokhylle i bakgrunnen.
Foto: Pixabay, illustrasjon.

Om prosjektet

Programmet “Mestere i didaktikk” er et internasjonalt samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Ministeriet for utdanning og vitenskap, avdeling for innovasjon og utvikling i Republikken Polen. Prosjektet tilrettelegger for didaktisk samutvikling og -læring for 60 polske universitetslærere og like mange forelesere ved Institutt for lingvistikk og nordiske studier (ILN), Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS).

Mentorer fra UiO vil jobbe én-til-én med polske akademikere med det mål å utvikle deres didaktiske strategier og metoder, med spesiell vekt på fremragende undervisning. Programmet fokuserer på erfaringsdeling og refleksjon, og omfatter både foredrag, forelesninger, seminarer,  observasjoner og mentorering, både i grupper og én-til-én. Begge partene oppfordres til å delta aktivt med kontinuerlig tilbakemelding, for så å utfordre og motivere hverandre til inspirerende endringer i oppfatning av og praktisk tilnærming til didaktikk.

Mål

Programmets mål er å fremme et skifte i hvordan man tenker på læring, og dét først og fremst til studentenes fordel. Deltakerne vil diskutere og analysere de didaktiske virkemidlene, strategiene og metodene som er i bruk i dag på UiO, og reflektere over hvordan og i hvilken grad disse kan bli tilpasset det polske akademiske miljøet.

Finansiering

European Funds – Knowledge Education Development, Republikken Polen, European Social Fund. 

Varighet

Januar 2019 - desember 2022

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (ILN, ILOS, IKOS) og Ministeriet for vitenskap og høyere utdanning i Republikken Polen.

 

Publisert 29. aug. 2019 12:02 - Sist endret 7. juli 2021 10:49