Christian Janss

Professor i tyskspråklig litteratur
Bilde av Christian Janss
English version of this page
Telefon +47 22856871
Rom NT 1013
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 10. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesseområder

Tyskspråklig litteratur, lyrikk, litteratur og religion, Henrik Ibsen, modernisme, edisjonsfilologi, tekstkritikk

Undervisning

TYSK1300 Innføring i tysk litteratur fra 1945 til i dag
TYSK2300 Tysk litteratur 1900–1945
TYSK4332 Literatur und Mythos
TYSK4333 Literatur als Erinnerung
TYSK4302 Sjangerstudium
TYSK4304 Forfatterskapssutdium
TYSK4306 Epokestudium
TYSK4200 Tysk tekstkultur
TYSK4300 Praktisk oversettelse
TRANS4401/4402 Litterær oversettelsesteori
EXFAC-EURAM (2010–2014)

MA- og Ph.D.-veiledning i ulike perioder og forfatterskaper.

Bakgrunn

• Cand. philol., Universitetet i Oslo med russisk mellomfag, allmenn litteraturvitenskap grunnfag og tysk hovedfag 1994
• Studier ved Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg 1993
• Høyskolelektorvikar i russisk 1990–1991 og tysk 1994
• Russisktolk i Forsvaret 1988; frilans 1992–2007
• Visiting Scholar ved Johns Hopkins University, Baltimore 1996–1997
• Dr. art. i tysk litteratur, UiO 2001
• Filologisk leder ved utgaveprosjektet Henrik Ibsens skrifter 2002–2009
• Førsteamanuensis i tyskspråklig litteratur, UiO 2010–2020
• Utdanningsleder ILOS 2017–2020
• Professor i tyskspråklig litteratur, UiO 2020–

Verv

• Det tysk-norske studiesenteret i Kiel, styremedlem 2015–2020, nestleder 2015–2017
• Rådet for Senter for Ibsenstudier, UiO, rådsmedlem  2007–2015, rådsleder 2012–2015
• Edvard Munchs tekster, Munchmuseet, medlem av styringsgruppen 2007–2012
• Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek, styremedlem 2007–2021
• Nordisk nettverk for edisjonsfilologer, styremedlem 2002–2016
• Det norske språk- og litteraturselskap, styremedlem 2006–2008

Emneord: Tysk, Tyskspråklig litteratur, Poesi, Lyrikk, Litteratur og religion, Henrik Ibsen, Modernisme, Edisjonsfilologi, Tekstkritikk

Publikasjoner

 • Janss, Christian (2019). Conceptions of a New Religion. God as Utopia in the Works of J.P. Jacobsen and R.M. Rilke. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 22(2), s. 131–145. doi: 10.18261/issn.1504-288X-2019-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mose, Gitte & Janss, Christian (2018). Transit Thisted og tysk modernisme – J. P. Jacobsen og R. M. Rilke. Tijdschrift voor Skandinavistiek. ISSN 0168-2148. 36(2), s. 175–181. doi: 10.2307/j.ctvggx29s.20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Janss, Christian (2017). When Nora Stayed: More Light on the German Ending. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 17(1), s. 3–27. doi: 10.1080/15021866.2017.1324359. Fulltekst i vitenarkiv
 • Janss, Christian; Kleiva, Julie Sandberg & Lothe, Jakob (2014). Olav H. Hauge's Translations of three Poems by Georg Trakl, René Char and Stephen Crane. I Lothe, Jakob; Eysteinsson, Ástráður & Jansson, Mats (Red.), Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-762-6. s. 197–234.
 • Janss, Christian (2013). Høydedrag i Nietzsches Nachlass, Friedrich Nietzsche. Utvalgte kortere tekster. Spartacus. ISSN 9788243006294. s. 195–217.
 • Janss, Christian (2013). Textkritische Ausgaben norwegischer Literatur im 20. Jahrhundert. I Henrikson, Paula & Janss, Christian (Red.), Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-031740-4. doi: 10.1515/9783110317572.315.
 • Henrikson, Paula & Janss, Christian (2013). Skandinavische Editionsgeschichten: Bausteine aus verschiedenen Häusern? I Henrikson, Paula & Janss, Christian (Red.), Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-031740-4. doi: 10.1515/9783110317572.1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna & Bøe, Hilde (2015). Filologi og sensur. Novus Forlag. ISBN 9788270998289.
 • Henrikson, Paula & Janss, Christian (2013). Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 978-3-11-031740-4. 537 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Janss, Christian (2021). "Ferdinand v. Schirach: Kaffe og sigaretter" Oslo: Gyldendal, 2020. Anmeldelse av Sverre Dahls oversettelse. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 60(5).
 • Janss, Christian (2021). Tysk: Unbegreiflichkeit.
 • Janss, Christian (2019). Eit breiare bilete. Melding av Sverre Mørkhagen: "Ibsen '... den mærkelige Mand'". Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 58(48), s. 32–33.
 • Uri, Helene & Janss, Christian (2019). Tysktime.
 • Janss, Christian (2015). J.P. Jacobsen og R.M. Rilke ved sekulariseringens grenser.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna & Bøe, Hilde (2015). Filologi og sensur. I Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna & Bøe, Hilde (Red.), Filologi og sensur. Novus Forlag. ISSN 9788270998289. s. 7–16.
 • Janss, Christian (2014). Schillers Die Räuber. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. ISSN 1503-2310. s. 94–96.
 • Bøckmann, Boya & Janss, Christian (2013). Intervju om Goethe i Boya Bøckmanns videodesign i forestillingen "Faust" på Det norske teateret. Regi: Eirik Stubø.
 • Janss, Christian (2013). Nelly Sachs: Kva ville ho med livet? [Avis]. Dag og Tid.
 • Janss, Christian (2013). Skarp psykologi. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. s. 24–25.
 • Janss, Christian & Lønnum, Erlend (2012). Duden – was bedeutet das. Språknytt. ISSN 0333-3825. s. 6–9.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 16:10 - Sist endret 16. des. 2021 14:45