Christian Janss

Førsteamanuensis Tyskspråklig litteratur
Bilde av Christian Janss
English version of this page
Telefon +47 22856871
Rom NT 1013
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 10. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Bakgrunn

Cand. philol., Universitetet i Oslo med russisk mellomfag, almen litteraturvitenskap grunnfag og tysk hovedfag 1994

Studier ved Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg 1993

Visiting Scholar ved Johns Hopkins University, Baltimore 1996–1997

Dr. art. i tysk litteratur, UiO 2001

Filologisk leder ved utgaveprosjektet Henrik Ibsens skrifter 2002–2009

Førsteamanuensis i tyskspråklig litteratur, UiO 2010–

 

Høyskolelektorvikar i russisk 1990–91 og tysk 1994

Frilans russisktolk i Forsvaret 1988; 1992–2007

 

Undervisning

TYSK1300 Innføring i tyskspråklig litteratur 1900–2000

TYSK2332/4332 Literatur und Mythos

TYSK2333/4333 Literatur als Erinnerung

TYSK2302/4302 Sjangerstudium

TYSK2304/4304 Forfatterskapssutdium

TYSK2306/4306 Epokestudium

TYSK4200 Tysk tekstkultur (m/Thomas Sirges)

TYSK4300 Praktisk oversettelse

TRANS4401/4402 Litterær oversettelsesteori (m/Christian Refsum)

EXFAC-EURAM (2010–2014)

 

MA- og Ph.D.-veiledning i ulike perioder og forfatterskaper.

 

Verv

Det tysk-norske studiesenteret i Kiel, styremedlem 2015–2020, nestleder 2015–2017

Rådet for Senter for Ibsenstudier, UiO, rådsmedlem  2007–2015, rådsleder 2012–2015

Edvard Munchs tekster, Munchmuseet, medlem av styringsgruppen 2007–2012

Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek, styremedlem 2007–

Nordisk nettverk for edisjonsfilologer, styremedlem 2002–2016

Det norske språk- og litteraturselskap, styremedlem 2006–2008

 

Emneord: Tysk, Tyskspråklig litteratur, Poesi, Lyrikk, Litteratur og religion, Henrik Ibsen, Modernisme, Edisjonsfilologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna & Bøe, Hilde (red.) (2015). Filologi og sensur. Novus Forlag.  ISBN 9788270998289.

Se alle arbeider i Cristin

  • Janss, Christian (2021). "Ferdinand v. Schirach: Kaffe og sigaretter" Oslo: Gyldendal, 2020. Anmeldelse av Sverre Dahls oversettelse. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  60(5)
  • Janss, Christian (2021). Tysk: Unbegreiflichkeit.
  • Janss, Christian (2019). Eit breiare bilete. Melding av Sverre Mørkhagen: "Ibsen '... den mærkelige Mand'". Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  58(48), s 32- 33
  • Uri, Helene & Janss, Christian (2019). Tysktime. Vis sammendrag
  • Janss, Christian (2015). J.P. Jacobsen og R.M. Rilke ved sekulariseringens grenser.
  • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna & Bøe, Hilde (2015). Filologi og sensur, I: Christian Janss; Stine Brenna Taugbøl & Hilde Bøe (red.),  Filologi og sensur.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998289.  Innledning.  s 7 - 16

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 16:10 - Sist endret 28. jan. 2021 09:39