Christian Janss

Førsteamanuensis - Tysk og germansk
Bilde av Christian Janss
English version of this page
Telefon +47 22856871
Rom NT 904
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 9. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

Cand. philol., Universitetet i Oslo med russisk mellomfag, almen litteraturvitenskap grunnfag og tysk hovedfag 1994

Studier ved Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg 1993

Visiting Scholar ved Johns Hopkins University, Baltimore 1996–1997

Dr. art. i tysk litteratur, UiO 2001

Filologisk leder ved utgaveprosjektet Henrik Ibsens skrifter 2002–2009

Førsteamanuensis i tyskspråklig litteratur, UiO 2010–

 

Høyskolelektorvikar i russisk 1990–91 og tysk 1994

Frilans russisktolk i Forsvaret 1988; 1992–2007

 

Undervisning

TYSK1300 Innføring i tyskspråklig litteratur 1900–2000

TYSK2332/4332 Literatur und Mythos

TYSK2333/4333 Literatur als Erinnerung

TYSK2302/4302 Sjangerstudium

TYSK2304/4304 Forfatterskapssutdium

TYSK2306/4306 Epokestudium

TYSK4200 Tysk tekstkultur (m/Thomas Sirges)

TYSK4300 Praktisk oversettelse

TRANS4401/4402 Litterær oversettelsesteori (m/Christian Refsum)

EXFAC-EURAM (2010–2014)

 

MA- og Ph.D.-veiledning i ulike perioder og forfatterskaper.

 

Verv

Det tysk-norske studiesenteret i Kiel, styremedlem 2015–2020, nestleder 2015–2017

Rådet for Senter for Ibsenstudier, UiO, rådsmedlem  2007–2015, rådsleder 2012–2015

Edvard Munchs tekster, Munchmuseet, medlem av styringsgruppen 2007–2012

Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek, styremedlem 2007–

Nordisk nettverk for edisjonsfilologer, styremedlem 2002–2016

Det norske språk- og litteraturselskap, styremedlem 2006–2008

 

Emneord: Tysk, Tyskspråklig litteratur, Poesi, Lyrikk, Henrik Ibsen, Litteratur og religion, Modernisme, Edisjonsfilologi

Publikasjoner

 • Janss, Christian (2019). Forestillinger om en ny religion. Utopiske gudsidealer hos J.P. Jacobsen og R.M. Rilke. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  22(2), s 131- 145 . doi: 10.18261/issn.1504-288X-2019-02-02 Vis sammendrag
 • Mose, Gitte & Janss, Christian (2018). Transit Thisted og tysk modernisme – J. P. Jacobsen og R. M. Rilke. TijdSchrift voor Skandinavistiek.  ISSN 0168-2148.  36(2), s 175- 181 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Janss, Christian (2017). When Nora Stayed: More Light on the German Ending. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  17(1), s 3- 27 . doi: 10.1080/15021866.2017.1324359 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Janss, Christian; Kleiva, Julie Sandberg & Lothe, Jakob (2014). Olav H. Hauge's Translations of three Poems by Georg Trakl, René Char and Stephen Crane, In Jakob Lothe; Ástráður Eysteinsson & Mats Jansson (ed.),  Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-762-6.  Kapittel 12.  s 197 - 234
 • Henrikson, Paula & Janss, Christian (2013). Skandinavische Editionsgeschichten: Bausteine aus verschiedenen Häusern?, I: Paula Henrikson & Christian Janss (red.),  Geschichte der Edition in Skandinavien.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-031740-4.  Kapittel.
 • Janss, Christian (2013). Høydedrag i Nietzsches Nachlass, I:  Friedrich Nietzsche. Utvalgte kortere tekster.  Spartacus.  ISBN 9788243006294.  Kapittel.  s 195 - 217
 • Janss, Christian (2013). Textkritische Ausgaben norwegischer Literatur im 20. Jahrhundert, I: Paula Henrikson & Christian Janss (red.),  Geschichte der Edition in Skandinavien.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-031740-4.  Kapittel.
 • Janss, Christian (2011). Edvard Munch's German Letters, I: Mai Britt Guleng (red.),  eMunch.no - Text and Image.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-90128-71-0.  The User of Language.  s 35 - 41
 • Janss, Christian & Stam, Per (2011). Första generations elektroniska utgåvor – Strindberg och Ibsen, I: Pia Forssell & Carola Herberts (red.),  Digitala och tryckta utgåvor. Erfarenhet, planering och teknik i förändring.  Svenska litteratursällskapet i Finland.  ISBN 9789515832283.  Kapittel.  s 41 - 58
 • Janss, Christian & Taugbøl, Stine Brenna (2011). Tekstkritiske retningslinjer, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 17. Utgavens retningslinjer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19936-3.  Kap. 3.  s 15 - 57
 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina; Berg, Thoralf; D'Amico, Giuliano; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Gundersen, Dag; Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Rem, Tore & Aarseth, Asbjørn (2010). Ord og sakkommentarer, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Brev 1890-1905. Henrik Ibsens skrifter 15.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18952-4.  Innledning og kommentarer.  s 57 - 558
 • Haarberg, Jon & Janss, Christian (2010). De viktigste Wergeland-utgavene. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1-2), s 152- 156
 • Janss, Christian (2010). John Gabriel Borkman. Tekstkritisk redegjørelse, I:  Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19007-0.  Kapittel.  s 72 - 82
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Nøding, Aina; Rem, Tore; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Ord- og sakkommentarer, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-03-19013-1.  s 91 - 706
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Vildanden : 1884, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-0319005-6.  Kommentarer.  s 7 - 188
 • Janss, Christian (2009). Tekstkritisk redegjørelse, I:  Henrik Ibsens skrifter 11.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18943-2.  Kapittel.  s 73 - 109
 • Janss, Christian (2009). Tekstkritisk redegjørelse, I:  Henrik Ibsens skrifter 9.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18999-9.  Kapittel.  s 99 - 111
 • Janss, Christian (2009). Tekstkritisk redegjørelse til Vildanden, I:  Henrik Ibsens skrifter, bind 8.  Aschehoug & Co.  Innledning.  s 66 - 76
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Rem, Tore; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2008). Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer, I:  Henrik Ibsens skrifter : Innledning og kommentarer : 13.  Aschehoug & Co.  s 113 - 659
 • Janss, Christian (2007). Tekstkritisk redegjørelse (Peer Gynt), I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens Skrifter, bind 5.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18988-1.  Innledning.  s 601 - 614
 • Janss, Christian (2007). "Пер Гюнт" в оригинале? Проблемы издания Полного собрания сочинений Ибсена, I: Natalija Jur'evna Grjakalova (red.),  Творчество Хенрика Ибсена в мировом культурном контексте.  Издательство Пушкниский Дом.  ISBN 9785914760035.  III Текстология, проблемы перевода.  s 211 - 224
 • Janss, Christian (2006). Henrik Ibsens skrifter. En presentasjon av den historisk-kritiske utgaven og dens utfordringer. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.  ISSN 0029-1501.  82(6), s 277- 287 Vis sammendrag
 • Janss, Christian (2006). Tekstkritisk redegjørelse, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 2, kommentarbind. Lemmakommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18960-1.  Innledninger.
 • Janss, Christian (2006). Tekstkritisk redegjørelse, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 3.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18962-8.  Innledning.  s 209 - 221
 • Askedal, John Ole & Janss, Christian (2005). Forord, I: John Ole Askedal & Christian Janss (red.),  Over alle tinder. Goethe og Faust.  Vidarforlaget AS.  ISBN 82-7990-028-4.  Forord.  s 7 - 8
 • Janss, Christian (2005). Friedrich Hölderlins verker. En prøvesten for ulike utgavetyper, I: Per Dahl; Johnny Kondrup & Karsten Kynde (red.),  Læsemåder. Udgavetyper og målgrupper. Bidrag til en konference afholdt af Nordisk Netværk for Editionsfilologer 10-12. oktober 2003.  C.A.Reitzel.  ISBN 87-7876-447-5.  Kapittel.  s 90 - 123
 • Janss, Christian (2005). Kommentarer, I: Vigdis Ystad & Narve Fulsås (red.),  Henrik Ibsens skrifter b.12.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-19010-3.  Kommentarer.
 • Janss, Christian (2005). Kommentarer, I: Vigdis Ystad & Narve Fulsås (red.),  Henrik Ibsens skrifter b.1.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18984-9.  Kommentarer.
 • Janss, Christian (2005). Stoff og handling i Goethes "Faust". En liten veiledning, I: John Ole Askedal & Christian Janss (red.),  Over alle tinder. Goethe og Faust.  Vidarforlaget AS.  ISBN 82-7990-028-4.  Kap. 1.  s 11 - 31

Se alle arbeider i Cristin

 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna & Bøe, Hilde (red.) (2015). Filologi og sensur. Novus Forlag.  ISBN 9788270998289.
 • Henrikson, Paula & Janss, Christian (red.) (2013). Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-031740-4.  537 s. Vis sammendrag
 • Cappelørn, Niels Jørgen; Dyrerud, Thor Arvid; Janss, Christian; Mjaaland, Marius Gunnar & Ystad, Vigdis (red.) (2010). Kierkegaard, Ibsen og det moderne. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016061.  239 s.
 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina; Lønnum, Erlend; Janss, Christian; Wiger, Ellen Nessheim; Taugbøl, Stine Brenna & Modalsli, Tone (2010). Henrik Ibsens skrifter; bind 15; Innledning og kommentarer/ Brev 1890-1905 ; Supplement til HIS 12-14. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19014-8.  842 s.
 • Janss, Christian & Refsum, Christian (2010). Lyrikkens liv. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215017013.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Modalsli, Tone; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn & Lønnum, Erlend (2010). Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19007-0.  292 s.
 • Janss, Christian; Wiger, Ellen Nessheim & Nøding, Aina (2010). Henrik Ibsen skrifter 15. Brev 1890-1905. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18951-7.
 • Janss, Christian; Wiger, Ellen Nessheim; Nøding, Aina; Evensen, Nina Marie; Ystad, Vigdis & Modalsli, Tone (2010). Henrik Ibsens skifter. Sakprosa. Bind 16. Universitetet i Oslo.  ISBN 9788203189531.  568 s.
 • Ystad, Vigdis; Jørgensen, Jon Gunnar; Janss, Christian; Modalsli, Tone & Berg, Thoralf (red.) (2010). Henrik Ibsens skrifter, kommentarbind 16. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19826-7.  688 s.
 • Ystad, Vigdis; Jørgensen, Jon Gunnar; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf & Apollon, Daniel (red.) (2010). Henrik Ibsens Skrifter. Innledning og kommentarer 16. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19826-7.  688 s.
 • Ystad, Vigdis; Jørgensen, Jon Gunnar; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf & Apollon, Daniel (red.) (2010). Henrik Ibsens skrifter bind 17. Utgavens retningslinjer. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19936-3.  88 s.
 • Janss, Christian; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim; Evensen, Nina Marie; Grønlien, Helene; Sauar, Margit; Aarstein, Ingvald & Solberg, Henninge M. (red.) (2009). Henrik Ibsens skrifter. Tekstbind. Brev 1880-1889. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190131.  888 s.
 • Janss, Christian; Söring, Sibylle; Ystad, Vigdis; Solberg, Henninge M.; Kruken, Kristoffer & Lønnum, Erlend (2009). Henrik Ibsens skrifter 9. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18999-9.  506 s.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim & Söring, Sibylle (2009). Henrik Ibsens skrifter 9. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18998-2.  536 s.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim; Söring, Sibylle; Nøding, Aina; Berg, Gry; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie; Falkenberg, Ingrid Louise; Haugsland, Åshild; Ims, Ingunn Indrebø; Kinn, Kari; Kjølstadmyr, Inger Marie H; Larsson, Sigrid; Sauar, Margit; Solberg, Henninge M.; Spilling, Eivor Finset; Wiggen, Gunnhild; Witting, Mette Refslund; Aarstein, Ingvald & Dingstad, Ståle (2009). Henrik Ibsens skrifter 11. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18941-8.  658 s.
 • Janss, Christian; Bøe, Hilde & Taugbøl, Stine Brenna (2008). Henrik Ibsens skrifter 7. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18994-4.  732 s.
 • Janss, Christian; Bøe, Hilde & Wiger, Ellen Nessheim (2008). Henrik Ibsens skrifter 6. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18991-3.  748 s.
 • Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M. & Taugbøl, Stine Brenna (2008). Henrik Ibsens skrifter 6. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18993-7.  860 s.
 • Janss, Christian; Modalsli, Tone; Evensen, Nina Marie; Sauar, Margit; Wiger, Ellen Nessheim; Witting, Mette Refslund; Grønlien, Helene; Aurstad, Bodil & Aarstein, Ingvald (red.) (2008). Henrik Ibsens skrifter. Tekstbind. Brev 1871-1879. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190117.  850 s.
 • Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Fulsås, Narve; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M.; Solberg, Olav & Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter 7. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18995-1.  780 s.
 • Haugen, Odd Einar; Janss, Christian & Modalsli, Tone (red.) (2007). Filologi og hermeneutikk. Solum.  ISBN 9788256015764.  181 s. Vis sammendrag
 • Askedal, John Ole & Janss, Christian (red.) (2005). Over alle tinder. Goethe og Faust. Vidarforlaget AS.  ISBN 82-7990-028-4.  255 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Janss, Christian (2019). Eit breiare bilete. Melding av Sverre Mørkhagen: "Ibsen '... den mærkelige Mand'". Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  58(48), s 32- 33
 • Uri, Helene & Janss, Christian (2019). Tystime. Vis sammendrag
 • Janss, Christian (2015). J.P. Jacobsen og R.M. Rilke ved sekulariseringens grenser.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna & Bøe, Hilde (2015). Filologi og sensur, I: Christian Janss; Stine Brenna Taugbøl & Hilde Bøe (red.),  Filologi og sensur.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998289.  Innledning.  s 7 - 16
 • Janss, Christian (2014). Schillers Die Räuber. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (1), s 94- 96
 • Bøckmann, Boya & Janss, Christian (2013). Intervju om Goethe i Boya Bøckmanns videodesign i forestillingen "Faust" på Det norske teateret. Regi: Eirik Stubø.
 • Janss, Christian (2013, 16. august). Nelly Sachs: Kva ville ho med livet?.  Dag og Tid.
 • Janss, Christian (2013). Skarp psykologi. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (27), s 24- 25 Vis sammendrag
 • Janss, Christian (2012). Goethes Faust og tradisjonen. Innledning før Terje Winges fremførelse av Petr Eben, Faust, suite i 9 satser for orgel.
 • Janss, Christian & Lønnum, Erlend (2012). Duden – was bedeutet das. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (3), s 6- 9
 • Janss, Christian (2011). Metrikk som regianvisning.
 • Janss, Christian & Söring, Sibylle (2011). Richtlinien für die Transkription der deutschen Texte Edvard Munchs / Retningslinjer for transkripsjonsnormalisering i Munchs tyske tekster.
 • Aarseth, Asbjørn; Ystad, Vigdis; Berg, Thoralf; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian & Solberg, Olav (2010). Ord- og sakkommentarer til John Gabriel Borkman, I:  Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19007-0.  Innledninger og kommentarer.  s 95 - 153
 • Janss, Christian (2010). "Der versöhnliche Ausgang von Ibsens Nora".
 • Janss, Christian (2010). "Det vigtigste af det altsammen": Ibsens manuskripter og deres plass i den nye historisk-kritiske utgaven.
 • Janss, Christian (2010). Friedrich Hölderlin - en radikal oversetter.
 • Janss, Christian (2010). Ibsen i moderne tapning.
 • Janss, Christian (2010). Ledelse og blomstring. Intervju med Grim Okstad. Steinerskolen. Tidsskrift for pedagogikk, samfunn og kultur.  (1), s 21- 25
 • Janss, Christian (2010, 01. oktober). Skumma kultur. Programleder: Knut E. Wold. [Radio].  Radio Nova.
 • Janss, Christian (2010). Solefall på fleire plan. Tyskfaget. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Janss, Christian (2010, 30. april). Ukjend kjærleik. Paul Celans elskarinne gjennom elleve år står fram for fyrste gong.  Dag og Tid.
 • Janss, Christian (2010). Unge Werther utan sjølvsensur. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X. Vis sammendrag
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Janss, Christian (2010). Fremsynt Ibsen-prosjekt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Janss, Christian (2009). Digital Editions and Literary Criticism.
 • Janss, Christian (2009). Kommentar og tekstkritikk. Hva kan man bruke parallelle tektsteder til?.
 • Janss, Christian & Stam, Per (2009). Första generationens elektroniska utgåvor - Strindberg och Ibsen.
 • Janss, Christian (2008). Naturleg og medrivande. Friedrich Schiller Dei greske gudane og lagnaden. Dikt i utval. Gjendikting ved Johannes Gjerdåker. Det Norske Samlaget 2008. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Janss, Christian (2008). Nelly Sachs og stjernenes posisjon i hennes diktning.
 • Hoem, Knut Ameln & Janss, Christian (2007, 19. juni). Scenerom. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Janss, Christian (2007). Die Edition "Henrik Ibsens Schriften".
 • Janss, Christian (2007). Et nytt liv til Johannes V. Jensens dikt. Anmeldelse av Samlede digte 1-2, utg. af Anders Thyrring Andersen, Erik M. Christensen, Per Dahl og Aage Jørgensen. København: Gyldendal 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  94(4), s 441- 445
 • Janss, Christian (2007). Henrich Steffens - Norges bortblåste naturfilosof.
 • Janss, Christian (2006, 23. mai). Auf Ibsens Spuren in Oslo. [Radio].  Deutschlandfunk. Vis sammendrag
 • Janss, Christian (2006, 12. januar). En ikke ubetydelig sensation.  Klassekampen.
 • Janss, Christian (2006). Henrik Ibsens skrifter - en presentasjon.
 • Janss, Christian (2006). Hvem skal rette Ibsen? Og hvordan?.
 • Janss, Christian (2006). Hvordan utgi Ibsen i original?.
 • Janss, Christian (2006). Werry well, Ibsen!. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  (1), s 24- 34
 • Ystad, Vigdis & Janss, Christian (2006). The New Historical-Critical Edition of Henrik Ibsen's Writings.
 • Janss, Christian (2006). Henrik Ibsens skrifter - detaljen og det hele.
 • Janss, Christian (2006). Hva er en originaltekst?.
 • Janss, Christian (2006). Å utgi Peer Gynt - eller hvordan filologien hjelper fortolkeren.
 • Janss, Christian (2006). Пер Гюнт в оригинале. Проблемы издания Полного собрания сочинений Г. Ибсена.
 • Janss, Christian & Kvalshaug, Vidar (2006, 23. desember). Peer, du er i feil land!.  Verdens Gang.
 • Janss, Christian (2005). Friedrich Hölderlins dikt og deres betydning for edisjonsfilologiens utvikling.
 • Janss, Christian (2005). Jomfrutsaren. Om russiske folkeeventyr.
 • Janss, Christian (2005). Per Egil Hegge, Sylfest Lomheim, Helene Uri (red.): "Quizleis. 1001 spørsmål og svar om språk". Samlaget, 2005. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (4)
 • Janss, Christian (2005). "Werry well! En tekstkritisk Ibsen.
 • Janss, Christian & Ystad, Vigdis (2005, 07. februar). Ibsen? Nei, en fluelort. "Henrik Ibsens skrifter" i 16 bind med 31 bøker.  Dagbladet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 16:10 - Sist endret 23. okt. 2019 10:50