Christian Janss

Associate Professor - Tysk og germansk
Image of Christian Janss
Norwegian version of this page
Phone +47 22856871
Room NT 904
Username
Visiting address Niels Treschows hus 6th floor Niels Henrik Abels vei 36
Postal address Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO
Tags: German, German language literature, Poetry, Lyric Poetry, Henrik Ibsen, Literature and religion, Modernism, Textual Criticism

Publications

 • Janss, Christian (2019). Forestillinger om en ny religion. Utopiske gudsidealer hos J.P. Jacobsen og R.M. Rilke. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  22(2), s 131- 145 . doi: 10.18261/issn.1504-288X-2019-02-02 Show summary
 • Mose, Gitte & Janss, Christian (2018). Transit Thisted og tysk modernisme – J. P. Jacobsen og R. M. Rilke. TijdSchrift voor Skandinavistiek.  ISSN 0168-2148.  36(2), s 175- 181 Full text in Research Archive.
 • Janss, Christian (2017). When Nora Stayed: More Light on the German Ending. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  17(1), s 3- 27 . doi: 10.1080/15021866.2017.1324359 Full text in Research Archive.
 • Janss, Christian; Kleiva, Julie Sandberg & Lothe, Jakob (2014). Olav H. Hauge's Translations of three Poems by Georg Trakl, René Char and Stephen Crane, In Jakob Lothe; Ástráður Eysteinsson & Mats Jansson (ed.),  Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-762-6.  Kapittel 12.  s 197 - 234
 • Henrikson, Paula & Janss, Christian (2013). Skandinavische Editionsgeschichten: Bausteine aus verschiedenen Häusern?, I: Paula Henrikson & Christian Janss (red.),  Geschichte der Edition in Skandinavien.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-031740-4.  Kapittel.
 • Janss, Christian (2013). Høydedrag i Nietzsches Nachlass, I:  Friedrich Nietzsche. Utvalgte kortere tekster.  Spartacus.  ISBN 9788243006294.  Kapittel.  s 195 - 217
 • Janss, Christian (2013). Textkritische Ausgaben norwegischer Literatur im 20. Jahrhundert, I: Paula Henrikson & Christian Janss (red.),  Geschichte der Edition in Skandinavien.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-031740-4.  Kapittel.
 • Janss, Christian (2011). Edvard Munch's German Letters, I: Mai Britt Guleng (red.),  eMunch.no - Text and Image.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-90128-71-0.  The User of Language.  s 35 - 41
 • Janss, Christian & Stam, Per (2011). Första generations elektroniska utgåvor – Strindberg och Ibsen, I: Pia Forssell & Carola Herberts (red.),  Digitala och tryckta utgåvor. Erfarenhet, planering och teknik i förändring.  Svenska litteratursällskapet i Finland.  ISBN 9789515832283.  Kapittel.  s 41 - 58
 • Janss, Christian & Taugbøl, Stine Brenna (2011). Tekstkritiske retningslinjer, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 17. Utgavens retningslinjer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19936-3.  Kap. 3.  s 15 - 57
 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina; Berg, Thoralf; D'Amico, Giuliano; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Gundersen, Dag; Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Rem, Tore & Aarseth, Asbjørn (2010). Ord og sakkommentarer, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Brev 1890-1905. Henrik Ibsens skrifter 15.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18952-4.  Innledning og kommentarer.  s 57 - 558
 • Haarberg, Jon & Janss, Christian (2010). De viktigste Wergeland-utgavene. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (1-2), s 152- 156
 • Janss, Christian (2010). John Gabriel Borkman. Tekstkritisk redegjørelse, I:  Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19007-0.  Kapittel.  s 72 - 82
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Nøding, Aina; Rem, Tore; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Ord- og sakkommentarer, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-03-19013-1.  s 91 - 706
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Vildanden : 1884, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-0319005-6.  Kommentarer.  s 7 - 188
 • Janss, Christian (2009). Tekstkritisk redegjørelse, I:  Henrik Ibsens skrifter 11.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18943-2.  Kapittel.  s 73 - 109
 • Janss, Christian (2009). Tekstkritisk redegjørelse, I:  Henrik Ibsens skrifter 9.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18999-9.  Kapittel.  s 99 - 111
 • Janss, Christian (2009). Tekstkritisk redegjørelse til Vildanden, I:  Henrik Ibsens skrifter, bind 8.  Aschehoug & Co.  Innledning.  s 66 - 76
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Rem, Tore; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2008). Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer, I:  Henrik Ibsens skrifter : Innledning og kommentarer : 13.  Aschehoug & Co.  s 113 - 659
 • Janss, Christian (2007). Tekstkritisk redegjørelse (Peer Gynt), I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens Skrifter, bind 5.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18988-1.  Innledning.  s 601 - 614
 • Janss, Christian (2007). "Пер Гюнт" в оригинале? Проблемы издания Полного собрания сочинений Ибсена, I: Natalija Jur'evna Grjakalova (red.),  Творчество Хенрика Ибсена в мировом культурном контексте.  Издательство Пушкниский Дом.  ISBN 9785914760035.  III Текстология, проблемы перевода.  s 211 - 224
 • Janss, Christian (2006). Henrik Ibsens skrifter. En presentasjon av den historisk-kritiske utgaven og dens utfordringer. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.  ISSN 0029-1501.  82(6), s 277- 287 Show summary
 • Janss, Christian (2006). Tekstkritisk redegjørelse, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 2, kommentarbind. Lemmakommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18960-1.  Innledninger.
 • Janss, Christian (2006). Tekstkritisk redegjørelse, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 3.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18962-8.  Innledning.  s 209 - 221
 • Askedal, John Ole & Janss, Christian (2005). Forord, I: John Ole Askedal & Christian Janss (red.),  Over alle tinder. Goethe og Faust.  Vidarforlaget AS.  ISBN 82-7990-028-4.  Forord.  s 7 - 8
 • Janss, Christian (2005). Friedrich Hölderlins verker. En prøvesten for ulike utgavetyper, I: Per Dahl; Johnny Kondrup & Karsten Kynde (red.),  Læsemåder. Udgavetyper og målgrupper. Bidrag til en konference afholdt af Nordisk Netværk for Editionsfilologer 10-12. oktober 2003.  C.A.Reitzel.  ISBN 87-7876-447-5.  Kapittel.  s 90 - 123
 • Janss, Christian (2005). Kommentarer, I: Vigdis Ystad & Narve Fulsås (red.),  Henrik Ibsens skrifter b.12.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-19010-3.  Kommentarer.
 • Janss, Christian (2005). Kommentarer, I: Vigdis Ystad & Narve Fulsås (red.),  Henrik Ibsens skrifter b.1.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18984-9.  Kommentarer.
 • Janss, Christian (2005). Stoff og handling i Goethes "Faust". En liten veiledning, I: John Ole Askedal & Christian Janss (red.),  Over alle tinder. Goethe og Faust.  Vidarforlaget AS.  ISBN 82-7990-028-4.  Kap. 1.  s 11 - 31

View all works in Cristin

 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna & Bøe, Hilde (red.) (2015). Filologi og sensur. Novus Forlag.  ISBN 9788270998289.
 • Henrikson, Paula & Janss, Christian (red.) (2013). Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-031740-4.  537 s. Show summary
 • Cappelørn, Niels Jørgen; Dyrerud, Thor Arvid; Janss, Christian; Mjaaland, Marius Gunnar & Ystad, Vigdis (red.) (2010). Kierkegaard, Ibsen og det moderne. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016061.  239 s.
 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina; Lønnum, Erlend; Janss, Christian; Wiger, Ellen Nessheim; Taugbøl, Stine Brenna & Modalsli, Tone (2010). Henrik Ibsens skrifter; bind 15; Innledning og kommentarer/ Brev 1890-1905 ; Supplement til HIS 12-14. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19014-8.  842 s.
 • Janss, Christian & Refsum, Christian (2010). Lyrikkens liv. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215017013.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Modalsli, Tone; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn & Lønnum, Erlend (2010). Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19007-0.  292 s.
 • Janss, Christian; Wiger, Ellen Nessheim & Nøding, Aina (2010). Henrik Ibsen skrifter 15. Brev 1890-1905. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18951-7.
 • Janss, Christian; Wiger, Ellen Nessheim; Nøding, Aina; Evensen, Nina Marie; Ystad, Vigdis & Modalsli, Tone (2010). Henrik Ibsens skifter. Sakprosa. Bind 16. Universitetet i Oslo.  ISBN 9788203189531.  568 s.
 • Ystad, Vigdis; Jørgensen, Jon Gunnar; Janss, Christian; Modalsli, Tone & Berg, Thoralf (red.) (2010). Henrik Ibsens skrifter, kommentarbind 16. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19826-7.  688 s.
 • Ystad, Vigdis; Jørgensen, Jon Gunnar; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf & Apollon, Daniel (red.) (2010). Henrik Ibsens Skrifter. Innledning og kommentarer 16. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19826-7.  688 s.
 • Ystad, Vigdis; Jørgensen, Jon Gunnar; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf & Apollon, Daniel (red.) (2010). Henrik Ibsens skrifter bind 17. Utgavens retningslinjer. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19936-3.  88 s.
 • Janss, Christian; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim; Evensen, Nina Marie; Grønlien, Helene; Sauar, Margit; Aarstein, Ingvald & Solberg, Henninge M. (red.) (2009). Henrik Ibsens skrifter. Tekstbind. Brev 1880-1889. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190131.  888 s.
 • Janss, Christian; Söring, Sibylle; Ystad, Vigdis; Solberg, Henninge M.; Kruken, Kristoffer & Lønnum, Erlend (2009). Henrik Ibsens skrifter 9. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18999-9.  506 s.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim & Söring, Sibylle (2009). Henrik Ibsens skrifter 9. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18998-2.  536 s.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna; Wiger, Ellen Nessheim; Söring, Sibylle; Nøding, Aina; Berg, Gry; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie; Falkenberg, Ingrid Louise; Haugsland, Åshild; Ims, Ingunn Indrebø; Kinn, Kari; Kjølstadmyr, Inger Marie H; Larsson, Sigrid; Sauar, Margit; Solberg, Henninge M.; Spilling, Eivor Finset; Wiggen, Gunnhild; Witting, Mette Refslund; Aarstein, Ingvald & Dingstad, Ståle (2009). Henrik Ibsens skrifter 11. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18941-8.  658 s.
 • Janss, Christian; Bøe, Hilde & Taugbøl, Stine Brenna (2008). Henrik Ibsens skrifter 7. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18994-4.  732 s.
 • Janss, Christian; Bøe, Hilde & Wiger, Ellen Nessheim (2008). Henrik Ibsens skrifter 6. Tekstbind. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18991-3.  748 s.
 • Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M. & Taugbøl, Stine Brenna (2008). Henrik Ibsens skrifter 6. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18993-7.  860 s.
 • Janss, Christian; Modalsli, Tone; Evensen, Nina Marie; Sauar, Margit; Wiger, Ellen Nessheim; Witting, Mette Refslund; Grønlien, Helene; Aurstad, Bodil & Aarstein, Ingvald (red.) (2008). Henrik Ibsens skrifter. Tekstbind. Brev 1871-1879. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190117.  850 s.
 • Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Fulsås, Narve; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M.; Solberg, Olav & Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter 7. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18995-1.  780 s.
 • Haugen, Odd Einar; Janss, Christian & Modalsli, Tone (red.) (2007). Filologi og hermeneutikk. Solum.  ISBN 9788256015764.  181 s. Show summary
 • Askedal, John Ole & Janss, Christian (red.) (2005). Over alle tinder. Goethe og Faust. Vidarforlaget AS.  ISBN 82-7990-028-4.  255 s.

View all works in Cristin

 • Janss, Christian (2019). Eit breiare bilete. Melding av Sverre Mørkhagen: "Ibsen '... den mærkelige Mand'". Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  58(48), s 32- 33
 • Uri, Helene & Janss, Christian (2019). Tystime. Show summary
 • Janss, Christian (2015). J.P. Jacobsen og R.M. Rilke ved sekulariseringens grenser.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna & Bøe, Hilde (2015). Filologi og sensur, I: Christian Janss; Stine Brenna Taugbøl & Hilde Bøe (red.),  Filologi og sensur.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998289.  Innledning.  s 7 - 16
 • Janss, Christian (2014). Schillers Die Räuber. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (1), s 94- 96
 • Bøckmann, Boya & Janss, Christian (2013). Intervju om Goethe i Boya Bøckmanns videodesign i forestillingen "Faust" på Det norske teateret. Regi: Eirik Stubø.
 • Janss, Christian (2013, 16. august). Nelly Sachs: Kva ville ho med livet?.  Dag og Tid.
 • Janss, Christian (2013). Skarp psykologi. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (27), s 24- 25 Show summary
 • Janss, Christian (2012). Goethes Faust og tradisjonen. Innledning før Terje Winges fremførelse av Petr Eben, Faust, suite i 9 satser for orgel.
 • Janss, Christian & Lønnum, Erlend (2012). Duden – was bedeutet das. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (3), s 6- 9
 • Janss, Christian (2011). Metrikk som regianvisning.
 • Janss, Christian & Söring, Sibylle (2011). Richtlinien für die Transkription der deutschen Texte Edvard Munchs / Retningslinjer for transkripsjonsnormalisering i Munchs tyske tekster.
 • Aarseth, Asbjørn; Ystad, Vigdis; Berg, Thoralf; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian & Solberg, Olav (2010). Ord- og sakkommentarer til John Gabriel Borkman, I:  Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19007-0.  Innledninger og kommentarer.  s 95 - 153
 • Janss, Christian (2010). "Der versöhnliche Ausgang von Ibsens Nora".
 • Janss, Christian (2010). "Det vigtigste af det altsammen": Ibsens manuskripter og deres plass i den nye historisk-kritiske utgaven.
 • Janss, Christian (2010). Friedrich Hölderlin - en radikal oversetter.
 • Janss, Christian (2010). Ibsen i moderne tapning.
 • Janss, Christian (2010). Ledelse og blomstring. Intervju med Grim Okstad. Steinerskolen. Tidsskrift for pedagogikk, samfunn og kultur.  (1), s 21- 25
 • Janss, Christian (2010, 01. oktober). Skumma kultur. Programleder: Knut E. Wold. [Radio].  Radio Nova.
 • Janss, Christian (2010). Solefall på fleire plan. Tyskfaget. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Janss, Christian (2010, 30. april). Ukjend kjærleik. Paul Celans elskarinne gjennom elleve år står fram for fyrste gong.  Dag og Tid.
 • Janss, Christian (2010). Unge Werther utan sjølvsensur. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X. Show summary
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Janss, Christian (2010). Fremsynt Ibsen-prosjekt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Janss, Christian (2009). Digital Editions and Literary Criticism.
 • Janss, Christian (2009). Kommentar og tekstkritikk. Hva kan man bruke parallelle tektsteder til?.
 • Janss, Christian & Stam, Per (2009). Första generationens elektroniska utgåvor - Strindberg och Ibsen.
 • Janss, Christian (2008). Naturleg og medrivande. Friedrich Schiller Dei greske gudane og lagnaden. Dikt i utval. Gjendikting ved Johannes Gjerdåker. Det Norske Samlaget 2008. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Janss, Christian (2008). Nelly Sachs og stjernenes posisjon i hennes diktning.
 • Hoem, Knut Ameln & Janss, Christian (2007, 19. juni). Scenerom. [Radio].  NRK P2. Show summary
 • Janss, Christian (2007). Die Edition "Henrik Ibsens Schriften".
 • Janss, Christian (2007). Et nytt liv til Johannes V. Jensens dikt. Anmeldelse av Samlede digte 1-2, utg. af Anders Thyrring Andersen, Erik M. Christensen, Per Dahl og Aage Jørgensen. København: Gyldendal 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  94(4), s 441- 445
 • Janss, Christian (2007). Henrich Steffens - Norges bortblåste naturfilosof.
 • Janss, Christian (2006, 23. mai). Auf Ibsens Spuren in Oslo. [Radio].  Deutschlandfunk. Show summary
 • Janss, Christian (2006, 12. januar). En ikke ubetydelig sensation.  Klassekampen.
 • Janss, Christian (2006). Henrik Ibsens skrifter - en presentasjon.
 • Janss, Christian (2006). Hvem skal rette Ibsen? Og hvordan?.
 • Janss, Christian (2006). Hvordan utgi Ibsen i original?.
 • Janss, Christian (2006). Werry well, Ibsen!. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  (1), s 24- 34
 • Ystad, Vigdis & Janss, Christian (2006). The New Historical-Critical Edition of Henrik Ibsen's Writings.
 • Janss, Christian (2006). Henrik Ibsens skrifter - detaljen og det hele.
 • Janss, Christian (2006). Hva er en originaltekst?.
 • Janss, Christian (2006). Å utgi Peer Gynt - eller hvordan filologien hjelper fortolkeren.
 • Janss, Christian (2006). Пер Гюнт в оригинале. Проблемы издания Полного собрания сочинений Г. Ибсена.
 • Janss, Christian & Kvalshaug, Vidar (2006, 23. desember). Peer, du er i feil land!.  Verdens Gang.
 • Janss, Christian (2005). Friedrich Hölderlins dikt og deres betydning for edisjonsfilologiens utvikling.
 • Janss, Christian (2005). Jomfrutsaren. Om russiske folkeeventyr.
 • Janss, Christian (2005). Per Egil Hegge, Sylfest Lomheim, Helene Uri (red.): "Quizleis. 1001 spørsmål og svar om språk". Samlaget, 2005. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (4)
 • Janss, Christian (2005). "Werry well! En tekstkritisk Ibsen.
 • Janss, Christian & Ystad, Vigdis (2005, 07. februar). Ibsen? Nei, en fluelort. "Henrik Ibsens skrifter" i 16 bind med 31 bøker.  Dagbladet.

View all works in Cristin

Published Sep. 23, 2010 12:01 PM - Last modified Oct. 23, 2019 10:53 AM