Christian Janss

Professor of German Literature
Image of Christian Janss
Norwegian version of this page
Phone +47 22856871
Room NT 1013
Username
Visiting address Niels Treschows hus 10th floor Niels Henrik Abels vei 36
Postal address ILOS P.O.Box 1003 Blindern 0315 Oslo Norway
Tags: German, German language literature, Poetry, Lyric Poetry, Henrik Ibsen, Literature and religion, Modernism, Textual Criticism

Publications

 • Janss, Christian (2019). Conceptions of a New Religion. God as Utopia in the Works of J.P. Jacobsen and R.M. Rilke. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 22(2), p. 131–145. doi: 10.18261/issn.1504-288X-2019-02-02. Full text in Research Archive
 • Mose, Gitte & Janss, Christian (2018). Transit Thisted og tysk modernisme – J. P. Jacobsen og R. M. Rilke. Tijdschrift voor Skandinavistiek. ISSN 0168-2148. 36(2), p. 175–181. doi: 10.2307/j.ctvggx29s.20. Full text in Research Archive
 • Janss, Christian (2017). When Nora Stayed: More Light on the German Ending. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 17(1), p. 3–27. doi: 10.1080/15021866.2017.1324359. Full text in Research Archive
 • Janss, Christian; Kleiva, Julie Sandberg & Lothe, Jakob (2014). Olav H. Hauge's Translations of three Poems by Georg Trakl, René Char and Stephen Crane. In Lothe, Jakob; Eysteinsson, Ástráður & Jansson, Mats (Ed.), Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-762-6. p. 197–234.
 • Janss, Christian (2013). Høydedrag i Nietzsches Nachlass, Friedrich Nietzsche. Utvalgte kortere tekster. Spartacus. ISSN 9788243006294. p. 195–217.
 • Janss, Christian (2013). Textkritische Ausgaben norwegischer Literatur im 20. Jahrhundert. In Henrikson, Paula & Janss, Christian (Ed.), Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-031740-4. doi: 10.1515/9783110317572.315.
 • Henrikson, Paula & Janss, Christian (2013). Skandinavische Editionsgeschichten: Bausteine aus verschiedenen Häusern? In Henrikson, Paula & Janss, Christian (Ed.), Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-031740-4. doi: 10.1515/9783110317572.1.

View all works in Cristin

 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna & Bøe, Hilde (2015). Filologi og sensur. Novus Forlag. ISBN 9788270998289.
 • Henrikson, Paula & Janss, Christian (2013). Geschichte der Edition in Skandinavien. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 978-3-11-031740-4. 537 p.

View all works in Cristin

 • Janss, Christian (2021). "Ferdinand v. Schirach: Kaffe og sigaretter" Oslo: Gyldendal, 2020. Anmeldelse av Sverre Dahls oversettelse. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 60(5).
 • Janss, Christian (2021). Tysk: Unbegreiflichkeit.
 • Janss, Christian (2019). Eit breiare bilete. Melding av Sverre Mørkhagen: "Ibsen '... den mærkelige Mand'". Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 58(48), p. 32–33.
 • Uri, Helene & Janss, Christian (2019). Tysktime.
 • Janss, Christian (2015). J.P. Jacobsen og R.M. Rilke ved sekulariseringens grenser.
 • Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna & Bøe, Hilde (2015). Filologi og sensur. In Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna & Bøe, Hilde (Ed.), Filologi og sensur. Novus Forlag. ISSN 9788270998289. p. 7–16.
 • Janss, Christian (2014). Schillers Die Räuber. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. ISSN 1503-2310. p. 94–96.
 • Bøckmann, Boya & Janss, Christian (2013). Intervju om Goethe i Boya Bøckmanns videodesign i forestillingen "Faust" på Det norske teateret. Regi: Eirik Stubø.
 • Janss, Christian (2013). Nelly Sachs: Kva ville ho med livet? [Newspaper]. Dag og Tid.
 • Janss, Christian (2013). Skarp psykologi. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. p. 24–25.
 • Janss, Christian & Lønnum, Erlend (2012). Duden – was bedeutet das. Språknytt. ISSN 0333-3825. p. 6–9.

View all works in Cristin

Published Sep. 23, 2010 12:01 PM - Last modified Dec. 16, 2021 2:46 PM