Kontakt oss

Postadresse

ILOS
Postboks 1003 Blindern, 0315 Oslo 

Besøksadresse og ekspedisjon

 

ILOS' kontorer

Niels Treschows hus, 8. etasje

Ekspedisjon i 8. etasje, rom 803:

Tilsette ved instituttet

Studium

Studierettleiing, eksamen, undervisningsplan, tilrettelegging av undervisning eller eksamen, eigenmeldingar, sjukmeldingar, deltidsstudium og permisjon

Kontakt studiekonsulent eller eksamenskonsulent for det respektive emnet.

Delstudium i utlandet - internasjonalisering

Kontakt Lisbeth Larsen.