Kontakt oss

Postadresse

ILOS
Postboks 1003 Blindern, 0315 Oslo 

Besøksadresse

 

Niels Treschows hus, 8. etasje

 

Tilsette ved instituttet

Studium

Studierettleiing, eksamen, undervisningsplan, tilrettelegging av undervisning eller eksamen, eigenmeldingar, sjukmeldingar, deltidsstudium og permisjon

Delstudium i utlandet - internasjonalisering

Kristin Bjørneboe Eide - Utveksling til Frankrike, Spania, Italia, Portugal, Storbritannia, USA og Sør-Amerika, Canada.

Maria Øderud Danielsen - Utveksling til Russland, Polen, Tsjekkia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Tyskland, Østerrike