English version of this page

Forskning

Forskningsprosjekter ved ILOS

Finn en forsker ved ILOS

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Forsknings- og utdanningssatsinger

Svart og hvit vifteformasjon på brun bakgrunn. Logo.

ILOS er vertsinstitutt for Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE), en forsknings- og utdanningssatsing ved Det humanistiske fakultet. LCE har sitt utspring i en forskergruppe på ILOS. 

LCE er et tverrfaglig prosjekt som fører litteraturvitenskap, lingvistikk, psykologi og nevrovitenskap sammen i en felles samtale om litteratur.

Senter for slaviske og østeuropeiske studier

Stor og lang flott murbygning med kuppel. Foto.

Senter for slaviske og østeuropeiske studier (CSEES) formidler kunnskap om Russland og de postsovjetiske statene, Sentral-Europa og Balkan. 

De vitenskapelig ansatte ved senteret er spesialister innen språk, litteratur, kultur, historie, politikk og samfunnsforhold i denne delen av verden.

Publikasjoner

  • The semantic profile of the verbal prefix do- in Bulgarian and Croatian (2021) Saric, Ljiljana & Nedelcheva, Svetlana
  • Translating deictic motion verbs among Bulgarian, Croatian and Serbian: a corpus-based study (2021) Saric, Ljiljana & Nedelcheva, Svetlana