Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved ILOS

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Tematiske forskningsområder

To av tre tematiske forskningsområder ved HF administreres av ILOS:
I tillegg har ILOS valgt å internfinansiere forskningsprosjektet:

Publikasjoner