English version of this page

Forskning

Finn en forsker ved ILOS

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Forsknings- og utdanningssatsinger

ILOS er vertsinstitutt for Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE), en forsknings- og utdanningssatsing ved Det humanistiske fakultet. LCE har sitt utspring i en forskergruppe på ILOS. 

LCE er et tverrfaglig prosjekt som fører litteraturvitenskap, lingvistikk, psykologi og nevrovitenskap sammen i en felles samtale om litteratur.

Senter for slaviske og østeuropeiske studier

Senter for slaviske og østeuropeiske studier (CSEES) formidler kunnskap om Russland og de postsovjetiske statene, Sentral-Europa og Balkan. 

De vitenskapelig ansatte ved senteret er spesialister innen språk, litteratur, kultur, historie, politikk og samfunnsforhold i denne delen av verden.

Publikasjoner

  • Slavonic noun phrases (2022) Saric, Ljiljana & Alvestad, Silje Susanne
  • Transforming author museums From Sites of Pilgrimage to Cultural Hubs (2022) Spring, Ulrike; Schimanski, Johan Henrik & Aarbakke, Thea (ed.)
  • Le Phenix Poëte et les Alouëtes. Traduire les Rerum vulgarium fragmenta de Pétrarque en langue française (XVIe-XXIe siècles) : histoires, traditions et imaginaires (2021) Raimondo, Riccardo