Forskningsgrupper ved instituttet

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk. Forskningsinteressen retter seg mot litteraturen som kulturuttrykk og begrenser seg ikke til skjønnlitteraturen alene. Som felt overlapper bokhistorien i praksis ofte med litteratursosiologi, tekstkritikk, kultur- og resepsjonshistorie.

The English Language and Corpus Linguistics Research group (ELC) provides a forum for the discussion of topics related to corpus linguistics and other aspects of English language research.

En side i en gammel bok, med kalligrafi og tegninger.

Denne tverrfaglige forskergruppen består av en rekke forskere som arbeider med tekster fra tidligmoderne tid, bredt definert som århundrene mellom 1300 og 1700.

Forskergruppen for teoretisk lingvistikk består av forskere innen fagfeltet fra flere forskjellige institutter ved HF. Flere forsker fra ILOS deltar.