English version of this page

Forskergrupper

Bildet kan inneholde: bok, hylle, utgivelse, tre, reoler.

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk. 

Forskergruppen «English Language and Corpus Linguistics Research (ELC)» er et forum for å presentere og diskutere temaer relatert til korpuslingvistikk og forskning på engelsk språk mer generelt. 

Rosa skyer på himmelen.

Hvordan fungerer figurasjoner som for eksempel metafor og metonymi i ulike diskurser og kontekster?

Denne forskergruppen er et forum for å diskutere flerspråklige praksiser i Sentraleuropa og på Balkan fra et lingvistisk og litterært perspektiv.

Strømledninger og to menn i heisekran. Foto.

Hvordan kan litteratur, kunst og filosofi utforske og skape rammer for fellesskap?

Tre reinsdyr på en snødekt vidde

Forskinga og rettleiinga i syntaks, semantikk og pragmatikk skal få kraft og retning av arbeidet i denne gruppa.

En tegning av en bonde som lener seg over et usynlig gjerde. I bakgrunnen se vi en person med ryggsekk som skal krysse over.

Grenser er grunnleggende for vår omgang med verden. Hvordan hjelper litteratur oss å forstå grenser?

Vi forsker på representasjoner av ulike typer sykdom og funksjonshemming i litterære og kulturelle tekster.

Frodige trær ved siden av Georg Sverdrups hus, en person sitter på et gjerde i midten av bildet. Foto.

Hvordan overføres minner mellom kulturer, og hvordan får kulturelle minner betydning for vår identitet?

Bøker som ligger stablet og former en lang tunnel. Foto.

Fra et sosiologisk perspektiv, studerer vi litteraturutvekslingene mellom de to regionene.

Portrettfoto av Linton Kwesi Johnson.

På hvilke måter kan litterære tekster bidra til å skape og utfordre forskjellige forestillinger om rettigheter?

En side i en gammel bok, med kalligrafi og tegninger.

Denne tverrfaglige forskergruppen består av en rekke forskere som arbeider med tekster fra tidligmoderne tid, bredt definert som århundrene mellom 1300 og 1700.

Bildet kan inneholde: vinter, snø, turisme, tre, frysing.

Denne forskningsgruppen består av forskere som arbeider med litteratur, språkvitenskap, område- og kulturstudier og som er interessert i migrasjon, reelle og metaforiske grenser, og hvordan disse fenomenene former den individuelle og kollektive identiteten til de involverte personene.

Geometriske figurer i rødt, sort, hvitt og blått. Grafikk.

Hvordan kan vi forstå begrepet motstand og dets ulike uttrykksformer?

Flyvende pelikaner.

"Tidseksperimenter: Litterære, estetiske og sosiale forsøk på å tenke og leve tid" er en tverrfaglig forskningsgruppe som undersøker interaksjonen mellom litteratur, kunst, temporalitet og den sosiale verden. Vi søker å forstå hvilken betydning ulike tidsbegreper og tidsspraksiser har i estetiske erfaringer og i hverdagslivet.

En solnedgang om vinteren med farger i gult rosa og blått.

Litterære og kulturelle tekster som utforsker miljøspørsmål er viktige ressurser for økokritisk analyse.