English version of this page

Senter for slaviske og østeuropeiske studier

Lang og stor lys bygning med kuppel.
Isakskatedralen i Sankt Petersburg, Russland. 

Senter for slaviske og østeuropeiske studier (CSEES) formidler kunnskap om Russland og de postsovjetiske statene, Sentral-Europa og Balkan.

Spesialister på Øst-Europa

De vitenskapelig ansatte ved senteret er spesialister innen språk, litteratur, kultur, historie, politikk og samfunnsforhold i denne delen av verden. Senteret ble etablert i 2019, og er en tverrfaglig akademisk møteplass for studier av slaviske og østeuropeiske språk, kulturer og samfunn. Senteret er også en offentlig plattform for kunnskapsformidling.

Senteret arrangerer jevnlig foredrag og seminarer der våre egne spesialister og gjester fra inn- og utland innleder om aktuelle emner. Arrangementene er offentlige, og vi ønsker alle interesserte velkommen til å delta.

Det 22. nordiske slavistmøtet

Velkommen til det 22. nordiske slavistmøtet i august 2022d

Det 22. nordiske slavistmøte finner sted 10. - 14. august 2022 arrangert av Nordisk Slavistforbund. 
Konferansen avholdes på Universitetet i Oslo, campus Blindern Georg Sverdrups hus, HumSam-biblioteket. Velkommen!

 

Arrangementer

23. nov. 2021 16:00 - 18:00 , Auditorium 2, Sophus Bugges hus Legg til i kalender

Studieprogrammer

Det finnes flere aktuelle studieprogrammer for deg som vil fordype deg i slaviske og østeuropeiske studier.

Gamlebroen i Mostar, Bosnia-Herzegovina. Illustrasjon: Colourbox