English version of this page

Om senteret

Senter for slaviske og østeuropeiske studier (CSEES) formidler innsikt og kunnskap om Russland og de postsovjetiske statene, Sentral-Europa og Balkan.

Mange mennesker i tog med regnbue-flagg.

Pride-parade i Kraków, Polen.

Foto: Wikimedia

Vi forsker på, og underviser i, alt fra aspektbruk i slaviske språk og minoritetspolitikk i Øst-Europa, til nasjonalisme og aktuell politisk utvikling i Russland, St. Petersburg-myten i russisk litteratur og minnearven etter Habsburg-monarkiet.

Forskning på slaviske og østeuropeiske språk, kulturer og samfunn

Senteret ble åpnet våren 2019 og fungerer som en tverrfaglig akademisk møteplass for studier av slaviske og østeuropeiske språk, kulturer og samfunn. Senterets forskere og undervisere har Norges største samlede kompetanse på russisk, polsk, tsjekkisk og bosnisk-kroatisk-serbisk, språk snakket av til sammen 235 millioner mennesker.

Foruten språkundervisning og -forskning, arbeider vi med å forstå og formidle kunnskap om historie, litteratur, kultur og samfunnsforhold i den slaviske og østeuropeiske delen av verden. Våre ansatte kommenterer ofte aktuelle spørsmål i nasjonale medier, og har utstrakt erfaring med å holde innlegg på nasjonale og internasjonale konferanser.

Kreml i Moskva, Russland. Illustrasjon: Colourbox
Kreml i Moskva, Russland. Illustrasjon: Colourbox

Virksomhet

Senteret fungerer som en akademisk møteplass, formidlingsarena og plattform for tverrfaglig kommunikasjon. Som en del av dette organiserer senteret åpne seminarrekker der egne eksperter eller gjester fra andre institusjoner innleder om aktuelle temaer.

Alle som er interesserte i senterets sentrale forskningsområder er velkomne til å delta på seminarene.


Kontaktinformasjon

Senterleder

Eva Sarfi

Administrativ koordinator

Anders Christian Norum

Postadresse

Senter for slaviske og østeuropeiske studier
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Postboks 1003 Blindern, 0315 Oslo

Følg oss i sosiale medier

Publisert 25. okt. 2018 10:40 - Sist endret 2. mai 2022 14:09