English version of this page

Studier

Våre studieprogrammer gir deg verdifulle språkferdigheter og god innsikt i et politisk, kulturelt og historisk rikt og sammensatt område.

Stor elv med gammel bro og gamle vakre bygninger.

Karlsbroen i Praha, Tsjekkia. 

Foto: Colourbox

Bachelorstudier i europeiske språk 

Russisk

Russland har fascinert og inspirert i århundrer, og det er et stort behov for kunnskap om landets historie, kultur, samfunnsforhold og moderne politikk. Russland vil alltid være Norges nabo. En bachelorgrad i russisk gir deg et godt grep om det russiske språket, samt en spennende innføring i russisk politikk, samfunn, historie og litteratur. 

Polsk, tsjekkisk og bosnisk/kroatisk/serbisk

De slavisktalende landene i det sentrale og sørøstlige Europa har en sammensatt fortid og nåtid, og byr på fengslende litteratur, film og arkitektur. Denne bachelorgraden gir deg gode språkferdigheter, samt innsikt i fascinerende kulturelle og samfunnsmessige forhold i Sentral-Europa og på Balkan.

Master i europeiske språk

Russisk, polsk, tsjekkisk og bosnisk/kroatisk/serbisk

Mastergraden gir deg ikke bare solide og høyt etterspurte språkferdigheter, men også en dyptgående forståelse av et område som kulturelt, historisk og politisk er veldig komplekst. Du får mulighet til å fordype deg i ditt interessefelt og vil bli fulgt opp av forskere fra Nordens bredeste fagmiljø innen Øst-Europa-studier og slaviske språk. 

40-gruppe

Østeuropeisk områdekunnskap

Ønsker du å lære om Øst-Europa fra historiske, politiske, sosiale og kulturelle perspektiver som del av en bachelorgrad? Med en 40-gruppe i østeuropeisk områdekunnskap får du en spennende innføring i Øst-Europas historie, politiske system og nasjonalismeproblematikk.

Publisert 25. okt. 2018 10:40 - Sist endret 28. aug. 2020 13:24