Eva Sarfi

Førstelektor - Øst-Europa-studier
Bilde av Eva Sarfi
English version of this page
Telefon +47-22856796
Mobiltelefon 48143476
Rom NT 1109
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 11. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Østeuropeiske områdestudier:

Baltikum, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Kroatia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Makedonia, Montenegro, Albania

Østeuropeisk historie

Minoriteter og minoritetspolitikk i Øst-Europa

Politiske systemer og samtidspolitikk i de østeuropeiske landene

Europa og EU

 

Nyere publikasjoner

Nasjonale minoriteter - assimilasjon eller kulturell bevaring? Fortid 2019https://www.fortid.no/artikler/2019/sarfi-nasjonale-minoriteter.html

Orbánistan. Rädsla och avsky i det illiberala Ungern. Bokomtale. Nordisk Østforum, 2019, 33 https://doi.org/10.23865/noros.v33.1571

Ethnic and National Minority Associations in Europe. Targeiting of Minority Protection at EU level. In: Larsen, Elin Strand & Franck Orban, 2022, Living Allicances, Leaving Alliances - Interdisciplinary Perspectives. Münster: Waxmann

 

 

 

Emneord: Områdestudier, Baltikum, Sentral-Europa, Balkan, politikk, minoriteter

Publikasjoner

  • Sarfi, Eva (2006). Den økonomiske overgangen - ulike veier til samme mål. I Bakke, Elisabeth (Red.), Sentral-Europa og Baltikum etter 1989. Det Norske Samlaget. ISSN 82-521-6786-1. s. 196–224.

Se alle arbeider i Cristin

  • Sarfi, Eva Andrea Renate (2021). Dagsnytt 18, intervju om vedtak av lov om beskyttelse av barn i Ungarn. [Radio]. NRK.
  • Orban, Franck; Strømmen, Øyvind & Sarfi, Eva (2018). Er Viktor Orbán EUs fortid eller fremtid? .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 11:56 - Sist endret 22. sep. 2022 12:57