Eva Sarfi

Førstelektor - Øst-Europa-studier
Bilde av Eva Sarfi
English version of this page
Telefon +47-22856796
Mobiltelefon 48143476
Rom NT 1109
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 11. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Østeuropeiske områdestudier:

Baltikum, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Kroatia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Makedonia, Montenegro, Albania

Østeuropeisk historie

Minoriteter og minoritetspolitikk i Øst-Europa

Politiske systemer og samtidspolitikk i de østeuropeiske landene

Europa og EU

 

Nyere publikasjoner

Nasjonale minoriteter - assimilasjon eller kulturell bevaring? Fortid 2019

https://www.fortid.no/artikler/2019/sarfi-nasjonale-minoriteter.html

Orbánistan. Rädsla och avsky i det illiberala Ungern. Bokomtale. Nordisk Østforum, 2019, 33 https://doi.org/10.23865/noros.v33.1571

 

 

Emneord: Områdestudier, Baltikum, Sentral-Europa, Balkan, politikk, minoriteter
Publisert 4. juni 2010 11:56 - Sist endret 20. sep. 2021 16:43

Prosjekter