English version of this page

Fakespeak – språket i falske nyheter

Språklige kjennetegn kan være nøkkelen til å avsløre falske nyheter. 

Bildet viser ordene real og fake

Foto: Silje Susanne Alvestad

Om prosjektet

Falske nyheter er definert som «nyheter» der opphavspersonen vet at «nyhetene» er usanne, og der formålet er å villede. Det meste av forskningen om hvordan falske nyheter kan avsløres, blir gjort av informatikere alene.

Språkvitenskapen har imidlertid vist at de språklige trekkene ved en tekst varierer avhengig av hva som er formålet med teksten. Således kan nettopp språket være nøkkelen til å avsløre falske nyheter.

Dette er bakgrunnen for det lingvistikkdrevne prosjektet «Fakespeak – språket i falske nyheter. Avsløring av falske nyheter på grunnlag av språklige kjennetegn». Prosjektet involverer en kjernegruppe av språkvitere og informatikere basert i Norge og England.

Metoder

Språkviterne i prosjektet skal forsøke å avdekke de grammatiske og stilistiske trekkene ved språket i falske nyheter, som vi kaller «Fakespeak», i engelsk, norsk og russisk. For å klare dette skal vi først bygge nye og gjøre bruk av eksisterende korpus over falske og genuine nyheter fra ulike nettbaserte medier på alle tre språkene.

De falske og genuine nyhetsartiklene vi sammenligner, vil være skrevet av én og samme forfatter. Dette for å kontrollere for flere mulige feilkilder.

Deretter blir disse datasettene gjenstand for grundige lingvistiske analyser, der metoder og innsikter fra korpus- og datalingvistikk, anvendt lingvistikk (for eksempel rettslingvistikk) og pragmatikk og retorikk vil bli brukt.

Informatikerne tar så utgangspunkt i eksisterende systemer for avsløring av falske nyheter, sammen med språkviternes funn, og forsøker å forbedre disse systemene ved å automatisere de språklige kjennetegnene ved falske nyheter.

Mål

Det overordnede målet med prosjektet er å gjøre det mulig for systemene å oppdage og flagge potensielt skadelige falske nyheter raskere, mer presist og effektivt enn det dagens systemer kan.

Ved å automatisere de språklige trekkene ved Fakespeak vil forskerne i prosjektet søke å gjøre systemene i stand til å avsløre bevisst desinformasjon og samtidig se bort fra misvisende informasjon (som kan være utilsiktet), satire, parodi og tekster som reflekterer en bestemt type meninger. Slik vil prosjektet ivareta både samfunnssikkerheten og ytringsfriheten.

Finansiering

Norges Forskningsråd, prosjekt-ID 302573.

Varighet

2020-2025.

Samarbeid

Arrangementer

Oppstartsworkshop 16. og 17. februar

Program 

Tirsdag 16.: 

 • 9:15-9:45 Edson C. Tandoc Jr. Scholarly definitions of fake news
 • 9:50-10:20 Sharon Levy On Fakeddit: A New Multimodal Benchmark Dataset for Fine-grained Fake News Detection, and related works from William Wang’s lab
 • 10:30-11:00 Geir Hågen Karlsen Influence operations in social and other kinds of media, political communication, one-sided history writing etc. The case of Russia
 • 12:00-12:45 Industripartnere
 • 12:00-12:20 NTB (Geir Terje Ruud/Sarah Sørheim)
 • 12:20-12:45 Faktisk.no (Kristoffer Egeberg)

Onsdag 17.:

 • 9:00-9:30 Maite Taboada The language of fake news and misinformation
 • 9:30-10:00 Helena Woodfield and Jack Grieve The language of fake news. Corpus studies
 • 10:15-11:20 Potensielle samarbeidspartnere
 • 10:15-10:40 PAR-TS (Tor Olav Grøtan)
 • 10:40-11:00 Threat-defuser (Laura Janda)
 • 11:00-11:20 SCAM (Bente Kalsnes)
Publisert 17. juni 2020 11:53 - Sist endret 27. mai 2022 11:13