Atle Grønn

Bilde av Atle Grønn
English version of this page
Telefon +47-22856793
Rom 1130 NT
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 11. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige kompetanseområder

Russisk, semantikk, pragmatikk, kontrastiv språkvitenskap, korpuslingvistikk, den sovjet-russiske sjakkskolen

Emneord: Russisk, Semantikk, Lingvistikk

Publikasjoner

 • Grønn, Atle (2019). Martin Nag. Norsk oversetterleksikon.  ISSN 2535-616X.
 • Grønn, Atle & von Stechow, Arnim (2016). Tense, In  The Cambridge Handbook of Formal Semantics.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107028395.  11.  s 313 - 341
 • Grønn, Atle (2015). On (in)definite tense and aspect in Russian, In Gerhild Zybatow; Petr Biskup; Marcel Guhl; Claudia Hurtig; Olav Mueller-Reichau & Maria Yastrebova (ed.),  Slavic Grammar from a Formal Perspective. The 10th Anniversary FDSL Conference, Leipzig 2013.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-66246-5.  Artikkel.  s 175 - 196
 • Grønn, Atle (2015). Parallel'nyj korpus v sisteme universitetskikh lingvisticheskikh kursov, I: Hanne Martine Eckhoff & Thomas Rosén (red.),  Knigamъ bo estь neiščetnaja glubina. Essays in Honour of Irina Lysén.  Uppsala universitet.  ISBN 978-91-506-2484-7.  Artikkel.  s 55 - 63
 • Ebeling, Signe Oksefjell; Grønn, Atle; Hauge, Kjetil Rå & Santos, Diana (2014). Corpus-based studies in contrastive linguistics at the University of Oslo. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  6(1)
 • Grønn, Atle (2014). En meningsløs norsk perfektum i kontrafaktiske kondisjonalsetninger. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  6(1), s 7- 27
 • Grønn, Atle (2013). Aspect and tense in counterfactual main clauses. Fake or real?, In Folke Josephson & Ingmar Söhrman (ed.),  Diachronic and Typological Perspectives on Verbs.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 0601 5.  kapittel 5.  s 133 - 158
 • von Stechow, Arnim & Grønn, Atle (2013). Tense in Adjuncts Part 1: Relative Clauses. Language and Linguistics Compass.  ISSN 1749-818X.  7(5), s 295- 310
 • von Stechow, Arnim & Grønn, Atle (2013). Tense in Adjuncts Part 2: Temporal Adverbial Clauses. Language and Linguistics Compass.  ISSN 1749-818X.  7(5), s 311- 327
 • Grønn, Atle & Pazelskaya, Anna (2012). Preface to the Russian Verb. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.
 • Grønn, Atle & Sæbø, Kjell Johan (2012). A, The, Another: A Game of Same and Different. Journal of Logic, Language and Information.  ISSN 0925-8531.  21(1), s 75- 95 . doi: 10.1007/s10849-011-9148-7
 • Grønn, Atle & von Stechow, Arnim (2012). Adjuncts, attitudes and aspect: Some additions to a tense theory for Russian. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  4(1), s 263- 304
 • Grønn, Atle (2011). ‘Byvalo’ and ‘Used to’ as Verbal Quantifiers. Slovo. Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures.  ISSN 0348-744X.  (52), s 63- 80
 • Grønn, Atle (2011). From the Guest Editor. Scando-Slavica.  ISSN 0080-6765.  57(2), s 134- 134
 • Grønn, Atle & Hauge, Kjetil Rå (2011). Korpusăt Run-Euro: razvitie i priloženija. Balgarski ezik.  ISSN 0005-4283.  58(3), s 89- 99
 • Grønn, Atle & Stechow, Arnim von (2011). Future vs. present in Russian and English adjunct clauses. Scando-Slavica.  ISSN 0080-6765.  57(2), s 245- 267 . doi: 10.1080/00806765.2011.631783
 • Grønn, Atle & Klonova, Olga (2010). Russkij jazyk v kontrastivnom aspekte - vzgljad so storony korpusa RuN. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  2(3), s 467- 478
 • Grønn, Atle & Marijanovic, Irena (2010). Russian in Contrast: Form, meaning and parallel corpora. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  2(1), s 1- 24
 • Grønn, Atle & von Stechow, Arnim (2010). Complement Tense in Contrast: The SOT parameter in Russian and English. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  2(1), s 109- 153
 • Grønn, Atle (2008). An amazing come-back a counterfactual imperfective in Russian. Scando-Slavica.  ISSN 0080-6765.  54, s 5- 31 . doi: http://pdfserve.informaworld.com/211710_769951031_905846383.pdf
 • Grønn, Atle (2008). Imperfectivity and complete events, In Folke Josephson & Ingmar Söhrman (ed.),  Interdependence of Diachronic and Synchronic Analyses.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027205704.  chapter.  s 149 - 165
 • Grønn, Atle (2008). Russian aspect as bidirectional optimization, In Franc Marusic (ed.),  Studies in Formal Slavic Linguistics.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-57009-8.  kapittel.  s 121 - 137
 • Grønn, Atle (2007). Relative past and the syntax-semantics interface in Russian, In Peter Kosta & Lilia Schürcks (ed.),  Linguistic Investigations into Formal Description of Slavic Languages.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-55376-3.  V Semantics.  s 515 - 527
 • Grønn, Atle & Krave, Maria Filiouchkina (2007). Konkurencija vidov: pragmaticheskie implikatury i anaforicheskie presuppozicii nesovershennogo vida. Voprosy jazykoznanija.  ISSN 0373-658X.  (4), s 51- 63
 • Grønn, Atle (2006). Information Structure and Aspectual Competition, In Beata Gyuris (ed.),  Proceedings of the Ninth Symposium on Logic and Language.  Hungarian Academy of Sciences.  ISBN 9639660353.  bidrag.  s 70 - 77
 • Grønn, Atle (2006). Irrealis and Sequence of TAM, In Paul Dekker (ed.),  Proceedings of Concord Phenomena and the Syntax Semantics Interface.  ESSLLI.  bidrag.  s 21 - 26
 • Grønn, Atle (2006). Norwegian bare singulars: a note on types and sorts, In Torgrim Solstad; Atle Grønn & Dag Trygve Truslew Haug (ed.),  A Festschrift for Kjell Johan Sæbø: In Partial Fulfilment of the Requirements for the Celebration of his 50th Birthday.  Forfatterne.  ISBN 978-82-997289-0-4.  bidrag.  s 75 - 90
 • Grønn, Atle (2001). The Semantics of the 'Experiential Imperfective´ in a Unified Account of the Imperfective in Russian. Scando-Slavica.  ISSN 0080-6765.  47, s 81- 100 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Grønn, Atle & Lahlum, Hans Olav (2018). Sjakkgeniene. Historien om verdensmesterne.. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-59825-9.  429 s.
 • Grønn, Atle (2016). Sjakken eller livet. En reise i sjakkens unike skjebner, historie og kultur. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-52795-2.  307 s.
 • Grønn, Atle (ed.) (2008). Proceedings of Sub 12. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-92800-00-3.  677 s.
 • Solstad, Torgrim; Grønn, Atle & Haug, Dag Trygve Truslew (ed.) (2006). A Festschrift for Kjell Johan Sæbø: In Partial Fulfilment of the Requirements for the Celebration of his 50th Birthday. Forfatterne.  ISBN 978-82-997289-0-4.  226 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Iunker, Finn & Grønn, Atle (2016). Dramatikken ved brettet. Vis sammendrag
 • Grønn, Atle (2011). Markers of habituality: pleide å, used to, byvalo and others.
 • Grønn, Atle (2011). On tense and aspect in habituals.
 • Grønn, Atle (2011). Å forske på modalitet: fra parallellkorpora til semantikk.
 • Grønn, Atle; Hauge, Kjetil Rå; Khachaturyan, Elizaveta & Saric, Ljiljana (2010). From RuN to RuN-Euro: a multilingual parallel corpus at the University of Oslo.
 • Grønn, Atle (2008). Bergtar sjakkverdenen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Grønn, Atle (2008). Form-meaning optimization.
 • Grønn, Atle (2008). RuN-prosjektet: om bruk av parallellkorpus i kontrastive norsk-russiske studier.
 • Grønn, Atle (2008). Verdens beste Karlsson - om Magnus og russerne. Norsk Sjakkblad.  ISSN 0332-9771.  (2), s 8- 12
 • Grønn, Atle & Sæbø, Kjell Johan (2008). Competing BiOT-perspectives on functional morphemes.
 • Sæbø, Kjell Johan & Grønn, Atle (2008). Grounding anti-presuppositions by strong BiOT.
 • Grønn, Atle (2007). A dynamic theory of modals and counterfactuals (Asher & McCready).
 • Grønn, Atle (2007). A note on negation and anaphora - from Norwegian to Russian.
 • Grønn, Atle (2007). Context-Sensitive Bidirectional OT: a New Approach to Russian Aspect.
 • Grønn, Atle (2007). Horn Strategies and Optimization in Russian Aspect.
 • Grønn, Atle (2007). Indefinites in argument and predicate positions.
 • Grønn, Atle (2007). Krav til teori og internasjonalisering i forskning på fremmedspråk.
 • Grønn, Atle (2007, 20. april). Om Garri Kasparov og opposisjonen i Russland. [Radio].  NRK radio, Dagsnytt 18 m/Hans-Wilhelm Steinfeld.
 • Grønn, Atle (2007). På jakt etter sjakkens skjønnhet. Norsk Sjakkblad.  ISSN 0332-9771.  (5), s 8- 10
 • Grønn, Atle (2007). Russisk i verden. Fokus på språk. 5.
 • Grønn, Atle (2007). Sjakkgeni vil ha bort Putin. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Grønn, Atle & Trandem, Beate (red.) (2007). Russisk i verden. Vis sammendrag
 • Grønn, Atle (2006). A compositional theory of counterfactuals.
 • Grønn, Atle (2006). Aspectual competition in Russian as bidirectional optimization.
 • Grønn, Atle (2006). En liten dose sovjetisk sjakkultur. Norsk Sjakkblad.  ISSN 0332-9771.  72(3), s 4- 6
 • Grønn, Atle (2006). Imperfective aspect and past tense in the marking of irrealis in Russian.
 • Grønn, Atle (2006). Imperfectivity and event anaphora.
 • Grønn, Atle (2006). Information structure and aspectual competition.
 • Grønn, Atle (2006). Past tense in counterfactuals.
 • Grønn, Atle (2006). Tense and aspect at the syntax-semantics interface.
 • Grønn, Atle (2005). Kongen, prinsen og tårnsuiten - intervju med Garry Kasparov. Norsk Sjakkblad.  ISSN 0332-9771.  71(1), s 16- 18
 • Grønn, Atle (2005). Nakne nominaler i norsk.
 • Grønn, Atle (2005). Presuppositional variance and aspectual meaning.
 • Grønn, Atle (2005). Relative past and the syntax-semantics interface in Russian.
 • Grønn, Atle & Vogt, Yngve (2005, 01. november). Knekker russisk grammatikk med matematisk logikk.  Appollon.
 • Grønn, Atle (2004). Imperfectivity and complete events.
 • Grønn, Atle (2004). The Semantics and Pragmatics of the Russian Factual Imperfective. Vis sammendrag
 • Grønn, Atle (2003). Redigering av bokstavene D, N, T, I: Valerij P. Berkov; Helgi Haraldsson & Steinar Kottum (red.),  Stor norsk-russisk ordbok.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1221-5.  D, N, T.
 • Grønn, Atle (2000). Teliske aspektpar og avbruddsproblemet i russisk.
 • Grønn, Atle (1999). Subjektiv-modale partikler i russisk. En semantisk og pragmatisk analyse av partikkelen vot. Meddelelser (Universitetet i Oslo. Slavisk-baltisk avdeling). 81.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2010 15:04 - Sist endret 30. aug. 2018 14:54

Prosjekter