Atle Grønn

Professor i russisk
Bilde av Atle Grønn
English version of this page
Telefon +47-22856793
Rom 1130 NT
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 11. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige kompetanseområder

Russisk, semantikk, pragmatikk, kontrastiv språkvitenskap, korpuslingvistikk, den sovjet-russiske sjakkskolen

Min hovedinteresse er TAM-kategorier (tempus, aspekt, modus), fra min avhandling om russisk aspekt i 2003 til nyere arbeid om perfektum i germansk/romansk/slavisk.

Emneord: Russisk, Semantikk, Pragmatikk, Tempus, Aspekt, Lingvistikk, Sjakkhistorie

Publikasjoner

 • Grønn, Atle (2022). Ivar Magnus Ravnum, 1939–2010. Norsk oversetterleksikon. ISSN 2535-616X.
 • Grønn, Atle (2021). Justifying tense and mood morphology in counterfactuals. Theoretical Linguistics. ISSN 0301-4428. 47(3-4), s. 233–250. doi: 10.1515/tl-2021-2021. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2021). Noen anvendelser av parallellkorpuset RuN — fra realia til pragmatiske partikler. I Krasnova, E.V. (Red.), Po sledam uchitelja. Issledovanija po skandinavistike i germanistike. Sbornik statej k 90-letiju professora Valerija Pavlovicha Berkova. St. Petersburg University Press. ISSN 978-5-288-06105-9. s. 20–28. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2021). Present tense in relative clauses as evidence for sequence of tense in French. I Nilsen, Christine Meklenborg; Lohndal, Terje & Østby, Kathrine Asla (Red.), Syntax, semantics and acquisition: In honor of Hans Petter Helland. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-91398-12-9. s. 61–69. doi: %20https%3A/doi.org/10.5617/osla.8907. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle & von Stechow, Arnim (2020). The Perfect. I Gutzmann, Daniel; Matthewson, Lisa; Meier, Cécile; Rullmann, Hotze & Zimmermann, Thomas (Red.), The Wiley Blackwell Companion to Semantics. John Wiley & Sons. ISSN 9781118788516. doi: 10.1002/9781118788516.sem046.
 • Grønn, Atle (2020). Tempus i trekktvang. Om en kontrafaktisk presens i norske sjakkspalter. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 159–171. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2020). A note on the relative future in Russian, ВАПросы языкознания: Мегасборник наностатей. Boki Vedi. ISSN 978-5-4465-2882-0. s. 434–438. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle & von Stechow, Arnim (2016). Tense, The Cambridge Handbook of Formal Semantics. Cambridge University Press. ISSN 9781107028395. s. 313–341. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2015). Parallel'nyj korpus v sisteme universitetskikh lingvisticheskikh kursov. I Eckhoff, Hanne Martine & Rosén, Thomas (Red.), Knigamъ bo estь neiščetnaja glubina. Essays in Honour of Irina Lysén. Uppsala universitet. ISSN 978-91-506-2484-7. s. 55–63. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2015). On (in)definite tense and aspect in Russian. I Zybatow, Gerhild; Biskup, Petr; Guhl, Marcel; Hurtig, Claudia; Mueller-Reichau, Olav & Yastrebova, Maria (Red.), Slavic Grammar from a Formal Perspective. The 10th Anniversary FDSL Conference, Leipzig 2013. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-66246-5. s. 175–196. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2014). En meningsløs norsk perfektum i kontrafaktiske kondisjonalsetninger. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 6(1), s. 7–27. doi: 10.5617/osla.730.
 • Ebeling, Signe Oksefjell; Grønn, Atle; Hauge, Kjetil Rå & Santos, Diana (2014). Corpus-based studies in contrastive linguistics at the University of Oslo. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 6(1). doi: 10.5617/osla.897.
 • Grønn, Atle (2013). Aspect and tense in counterfactual main clauses. Fake or real? I Josephson, Folke & Söhrman, Ingmar (Red.), Diachronic and Typological Perspectives on Verbs. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978 90 272 0601 5. s. 133–158. doi: 10.1075/slcs.134.05gro. Fulltekst i vitenarkiv
 • von Stechow, Arnim & Grønn, Atle (2013). Tense in Adjuncts Part 2: Temporal Adverbial Clauses. Language and Linguistics Compass. ISSN 1749-818X. 7(5), s. 311–327. doi: 10.1111/lnc3.12019. Fulltekst i vitenarkiv
 • von Stechow, Arnim & Grønn, Atle (2013). Tense in Adjuncts Part 1: Relative Clauses. Language and Linguistics Compass. ISSN 1749-818X. 7(5), s. 295–310. doi: 10.1111/lnc3.12020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle & Pazelskaya, Anna (2012). Preface to the Russian Verb. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. doi: 10.5617/osla.236.
 • Grønn, Atle & von Stechow, Arnim (2012). Adjuncts, attitudes and aspect: Some additions to a tense theory for Russian. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 4(1), s. 263–304. doi: 10.5617/osla.237.
 • Grønn, Atle & Sæbø, Kjell Johan (2012). A, The, Another: A Game of Same and Different. Journal of Logic, Language and Information. ISSN 0925-8531. 21(1), s. 75–95. doi: 10.1007/s10849-011-9148-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2011). From the Guest Editor. Scando-Slavica. ISSN 0080-6765. 57(2), s. 134–134. doi: 10.1080/00806765.2011.631772.
 • Grønn, Atle & Stechow, Arnim von (2011). Future vs. present in Russian and English adjunct clauses. Scando-Slavica. ISSN 0080-6765. 57(2), s. 245–267. doi: 10.1080/00806765.2011.631783. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2011). ‘Byvalo’ and ‘Used to’ as Verbal Quantifiers. Slovo. Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures. ISSN 0348-744X. s. 63–80. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle & Hauge, Kjetil Rå (2011). Korpusăt Run-Euro: razvitie i priloženija. Balgarski ezik. ISSN 0005-4283. 58(3), s. 89–99.
 • Grønn, Atle & Klonova, Olga (2010). Russkij jazyk v kontrastivnom aspekte - vzgljad so storony korpusa RuN. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 2(3), s. 467–478.
 • Grønn, Atle & von Stechow, Arnim (2010). Complement Tense in Contrast: The SOT parameter in Russian and English. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 2(1), s. 109–153.
 • Grønn, Atle & Marijanovic, Irena (2010). Russian in Contrast: Form, meaning and parallel corpora. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 2(1), s. 1–24.
 • Grønn, Atle (2008). Russian aspect as bidirectional optimization. I Marusic, Franc (Red.), Studies in Formal Slavic Linguistics. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-57009-8. s. 121–137. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2008). Imperfectivity and complete events. I Josephson, Folke & Söhrman, Ingmar (Red.), Interdependence of Diachronic and Synchronic Analyses. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027205704. s. 149–165. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2008). An amazing come-back a counterfactual imperfective in Russian. Scando-Slavica. ISSN 0080-6765. 54, s. 5–31. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2007). Relative past and the syntax-semantics interface in Russian. I Kosta, Peter & Schürcks, Lilia (Red.), Linguistic Investigations into Formal Description of Slavic Languages. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-55376-3. s. 515–527. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle & Krave, Maria Filiouchkina (2007). Konkurencija vidov: pragmaticheskie implikatury i anaforicheskie presuppozicii nesovershennogo vida. Voprosy Jazykoznanija. ISSN 0373-658X. s. 51–63. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2006). Norwegian bare singulars: a note on types and sorts. I Solstad, Torgrim; Grønn, Atle & Haug, Dag Trygve Truslew (Red.), A Festschrift for Kjell Johan Sæbø: In Partial Fulfilment of the Requirements for the Celebration of his 50th Birthday. Forfatterne. ISSN 978-82-997289-0-4. s. 75–90. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2006). Information Structure and Aspectual Competition. I Gyuris, Beata (Red.), Proceedings of the Ninth Symposium on Logic and Language. Hungarian Academy of Sciences. ISSN 9639660353. s. 70–77. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2006). Irrealis and Sequence of TAM. I Dekker, Paul (Red.), Proceedings of Concord Phenomena and the Syntax Semantics Interface. ESSLLI. s. 21–26. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2001). The Semantics of the 'Experiential Imperfective´ in a Unified Account of the Imperfective in Russian. Scando-Slavica. ISSN 0080-6765. 47, s. 81–100.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Grønn, Atle (2021). The truth seeker. New In Chess. ISSN 0168-8782.
 • Grønn, Atle (2021). Å gjera det motsette (essay om sjakk og kjønn). Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Grønn, Atle (2021). Historien om det kontrafaktiske sjakkspråket – fra russisk til norsk. Språkprat. Et populærvitenskapelig tidsskrift.
 • Einevoll, Gaute & Grønn, Atle (2021). Podcast #38: Om sjakk. [Internett]. Podcast: Vett og vitenskap med Gaute Einevoll.
 • Grønn, Atle (2020). To geni og mønstera dei oppdaga (essay om Chomsky og Zaliznjak). Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Grønn, Atle (2019). Valerij Berkov: Han som elsket Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Grønn, Atle (2019). Martin Nag. Norsk oversetterleksikon. ISSN 2535-616X. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2017). Han gjorde språk til vitenskap (anmeldelse av Chomskys «Det medfødte språket»). Utdanning.no.
 • Iunker, Finn & Grønn, Atle (2016). Dramatikken ved brettet.
 • Grønn, Atle; Hauge, Kjetil Rå; Khachaturyan, Elizaveta & Saric, Ljiljana (2010). From RuN to RuN-Euro: a multilingual parallel corpus at the University of Oslo.
 • Grønn, Atle & Vogt, Yngve (2005). Knekker russisk grammatikk med matematisk logikk. [Avis]. Appollon.
 • Grønn, Atle (2003). Redigering av bokstavene D, N, T. I Berkov, Valerij P.; Haraldsson, Helgi & Kottum, Steinar (Red.), Stor norsk-russisk ordbok. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1221-5.
 • Grønn, Atle; Lunde, Ingunn & Kharina, Alla (2019). Realia in Literary Translation. A quantitative and qualitative study of Russian realia in Norwegian and English translations. Universitetet i Oslo.
 • Grønn, Atle (2007). Russisk i verden. Fremmedspråksenteret. ISSN 978-82-8195-008-5.
 • Grønn, Atle (2007). Horn Strategies and Optimization in Russian Aspect. ESSLLI. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2005). Presuppositional variance and aspectual meaning. ESSLLI. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (2004). The Semantics and Pragmatics of the Russian Factual Imperfective. Unipub forlag. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønn, Atle (1999). Subjektiv-modale partikler i russisk. En semantisk og pragmatisk analyse av partikkelen vot. Slavisk-baltisk avdeling, I¯O. ISSN 82-90250-77-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2010 15:04 - Sist endret 18. sep. 2021 15:27