Atle Grønn

Professor i russisk
Bilde av Atle Grønn
English version of this page
Telefon +47-22856793
Rom 1130 NT
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 11. etasje Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige kompetanseområder

Russisk, semantikk, pragmatikk, kontrastiv språkvitenskap, korpuslingvistikk, den sovjet-russiske sjakkskolen

Min hovedinteresse er TAM-kategorier (tempus, aspekt, modus), fra min avhandling om russisk aspekt i 2003 til nyere arbeid om perfektum i germansk/romansk/slavisk.

Emneord: Russisk, Semantikk, Pragmatikk, Tempus, Aspekt, Lingvistikk, Sjakkhistorie

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Grønn, Atle & Lahlum, Hans Olav (2018). Sjakkgeniene. Historien om verdensmesterne. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-59825-9. 429 s.
  • Grønn, Atle (2016). Sjakken eller livet. En reise i sjakkens unike skjebner, historie og kultur. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-52795-2. 307 s.
  • Grønn, Atle (2008). Proceedings of Sub 12. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-92800-00-3. 677 s.
  • Solstad, Torgrim; Grønn, Atle & Haug, Dag Trygve Truslew (2006). A Festschrift for Kjell Johan Sæbø: In Partial Fulfilment of the Requirements for the Celebration of his 50th Birthday. Forfatterne. ISBN 978-82-997289-0-4. 226 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Grønn, Atle (2019). Martin Nag. Norsk oversetterleksikon. ISSN 2535-616X. Fulltekst i vitenarkiv
  • Iunker, Finn & Grønn, Atle (2016). Dramatikken ved brettet.
  • Grønn, Atle; Hauge, Kjetil Rå; Khachaturyan, Elizaveta & Saric, Ljiljana (2010). From RuN to RuN-Euro: a multilingual parallel corpus at the University of Oslo.
  • Grønn, Atle & Vogt, Yngve (2005). Knekker russisk grammatikk med matematisk logikk. [Avis]. Appollon.
  • Grønn, Atle (2003). Redigering av bokstavene D, N, T. I Berkov, Valerij P.; Haraldsson, Helgi & Kottum, Steinar (Red.), Stor norsk-russisk ordbok. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1221-5.
  • Grønn, Atle (2007). Russisk i verden. Fremmedspråksenteret. ISSN 978-82-8195-008-5.
  • Grønn, Atle (2004). The Semantics and Pragmatics of the Russian Factual Imperfective. Unipub forlag. Fulltekst i vitenarkiv
  • Grønn, Atle (1999). Subjektiv-modale partikler i russisk. En semantisk og pragmatisk analyse av partikkelen vot. Slavisk-baltisk avdeling, I¯O. ISSN 82-90250-77-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. juni 2010 15:04 - Sist endret 18. sep. 2021 15:27