Atle Grønn

Professor of Russian linguistics
Image of Atle  Grønn
Norwegian version of this page
Phone +47-22856793
Room 1130 NT
Username
Visiting address Niels Treschows hus 7th floor Niels Henrik Abels vei 36
Postal address ILOS P.O.Box 1003 Blindern 0315 Oslo Norway

Fields of expertise

Russian Linguistics, Formal Semantics, Pragmatics, Contrastive Linguistics, Corpus Linguistics; the History of Chess and the Russian Chess School.

 

Tags: Russian, Russian grammar, Semantics, Pragmatics, Aspect, Tense, Chess

Publications

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Grønn, Atle (2021). The truth seeker. New In Chess. ISSN 0168-8782.
 • Grønn, Atle (2021). Å gjera det motsette (essay om sjakk og kjønn). Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Grønn, Atle (2021). Historien om det kontrafaktiske sjakkspråket – fra russisk til norsk. Språkprat. Et populærvitenskapelig tidsskrift.
 • Einevoll, Gaute & Grønn, Atle (2021). Podcast #38: Om sjakk. [Internet]. Podcast: Vett og vitenskap med Gaute Einevoll.
 • Grønn, Atle (2020). To geni og mønstera dei oppdaga (essay om Chomsky og Zaliznjak). Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Grønn, Atle (2019). Valerij Berkov: Han som elsket Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Grønn, Atle (2019). Martin Nag. Norsk oversetterleksikon. ISSN 2535-616X. Full text in Research Archive
 • Grønn, Atle (2017). Han gjorde språk til vitenskap (anmeldelse av Chomskys «Det medfødte språket»). Utdanning.no.
 • Iunker, Finn & Grønn, Atle (2016). Dramatikken ved brettet.
 • Grønn, Atle; Hauge, Kjetil Rå; Khachaturyan, Elizaveta & Saric, Ljiljana (2010). From RuN to RuN-Euro: a multilingual parallel corpus at the University of Oslo.
 • Grønn, Atle & Vogt, Yngve (2005). Knekker russisk grammatikk med matematisk logikk. [Newspaper]. Appollon.
 • Grønn, Atle (2003). Redigering av bokstavene D, N, T. In Berkov, Valerij P.; Haraldsson, Helgi & Kottum, Steinar (Ed.), Stor norsk-russisk ordbok. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1221-5.
 • Grønn, Atle; Lunde, Ingunn & Kharina, Alla (2019). Realia in Literary Translation. A quantitative and qualitative study of Russian realia in Norwegian and English translations. Universitetet i Oslo.
 • Grønn, Atle (2007). Russisk i verden. Fremmedspråksenteret. ISSN 978-82-8195-008-5.
 • Grønn, Atle (2007). Horn Strategies and Optimization in Russian Aspect. ESSLLI. Full text in Research Archive
 • Grønn, Atle (2005). Presuppositional variance and aspectual meaning. ESSLLI. Full text in Research Archive
 • Grønn, Atle (2004). The Semantics and Pragmatics of the Russian Factual Imperfective. Unipub forlag. Full text in Research Archive
 • Grønn, Atle (1999). Subjektiv-modale partikler i russisk. En semantisk og pragmatisk analyse av partikkelen vot. Slavisk-baltisk avdeling, I¯O. ISSN 82-90250-77-0.

View all works in Cristin

Published Sep. 23, 2010 12:00 PM - Last modified Sep. 18, 2021 3:28 PM