Atle Grønn

Professor of Russian linguistics
Image of Atle  Grønn
Norwegian version of this page
Phone +47-22856793
Room 1130 NT
Username
Visiting address Niels Treschows hus 7th floor Niels Henrik Abels vei 36
Postal address ILOS P.O.Box 1003 Blindern 0315 Oslo Norway

Fields of expertise

Russian Linguistics, Formal Semantics, Pragmatics, Contrastive Linguistics, Corpus Linguistics; the History of Chess and the Russian Chess School.

 

Tags: Russian, Russian grammar, Semantics, Pragmatics, Aspect, Tense, Chess

Publications

View all works in Cristin

 • Grønn, Atle & Lahlum, Hans Olav (2018). Sjakkgeniene. Historien om verdensmesterne. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-59825-9. 429 p.
 • Grønn, Atle (2016). Sjakken eller livet. En reise i sjakkens unike skjebner, historie og kultur. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-52795-2. 307 p.
 • Grønn, Atle (2008). Proceedings of Sub 12. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-92800-00-3. 677 p.
 • Solstad, Torgrim; Grønn, Atle & Haug, Dag Trygve Truslew (2006). A Festschrift for Kjell Johan Sæbø: In Partial Fulfilment of the Requirements for the Celebration of his 50th Birthday. Forfatterne. ISBN 978-82-997289-0-4. 226 p.

View all works in Cristin

 • Grønn, Atle (2019). Martin Nag. Norsk oversetterleksikon. ISSN 2535-616X. Full text in Research Archive
 • Iunker, Finn & Grønn, Atle (2016). Dramatikken ved brettet.
 • Grønn, Atle; Hauge, Kjetil Rå; Khachaturyan, Elizaveta & Saric, Ljiljana (2010). From RuN to RuN-Euro: a multilingual parallel corpus at the University of Oslo.
 • Grønn, Atle & Vogt, Yngve (2005). Knekker russisk grammatikk med matematisk logikk. [Newspaper]. Appollon.
 • Grønn, Atle (2003). Redigering av bokstavene D, N, T. In Berkov, Valerij P.; Haraldsson, Helgi & Kottum, Steinar (Ed.), Stor norsk-russisk ordbok. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1221-5.
 • Grønn, Atle (2007). Horn Strategies and Optimization in Russian Aspect. ESSLLI. Full text in Research Archive
 • Grønn, Atle (2007). Russisk i verden. Fremmedspråksenteret. ISSN 978-82-8195-008-5.
 • Grønn, Atle (2005). Presuppositional variance and aspectual meaning. ESSLLI. Full text in Research Archive
 • Grønn, Atle (2004). The Semantics and Pragmatics of the Russian Factual Imperfective. Unipub forlag. Full text in Research Archive
 • Grønn, Atle (1999). Subjektiv-modale partikler i russisk. En semantisk og pragmatisk analyse av partikkelen vot. Slavisk-baltisk avdeling, I¯O. ISSN 82-90250-77-0.

View all works in Cristin

Published Sep. 23, 2010 12:00 PM - Last modified Sep. 18, 2021 3:28 PM