English version of this page

Migrasjon, grenser og identitet

Denne forskningsgruppen består av forskere som arbeider med litteratur, språkvitenskap, område- og kulturstudier og som er interessert i migrasjon, reelle og metaforiske grenser, og hvordan disse fenomenene former den individuelle og kollektive identiteten til de involverte personene.

Bildet kan inneholde: vinter, snø, turisme, tre, frysing.
Foto: Carlos Spottorno, El País, 2016.

Om gruppen

Forskningsemnene våre inkluderer følgende interesseområder:

1. Migrasjon i Europa og Skandinavia (2015–)

Tvungen migrasjon mot Europa i nylig tid har hatt påvirket migrantet på et dypt kognitiv og emosjonell nivå, samt formet deres økonomiske situasjon og deres individuelle og kollektive identiteter. Det har forstyrret ikke bare livserfaringene til migranter, men også måten nasjonale myndigheter i Europa og over hele verden har oppfattet det som nå omtales i media som flyktning- eller migrantkrise.

Vi er opptatt både av realitetene og av tekstlige og kulturelle fremstillingene av utvandring/iinnvandring, og de økonomiske, sosiokulturelle og kognitive effekter som migrasjon ikke bare kan ha på migranter, men også på europeiske borgere og nasjonale institusjoner. Vårt mål er å studere disse representasjonene av både utvandring og innvandring i Europa og Skandinavia i forhold til deres historiske og sosiale bakgrunn, og fra et tverrfaglig og internasjonalt perspektiv.

Spesifikke emner av interesse inkluderer:

  • Visuell representasjon av migrasjon i forskjellige kilder: rollen som visuelle symboler, metaforer og metonymer.
  • Monomodale og multimodale metaforer i migrasjonsdiskursen, og deres identitetsbyggende kraft.
  • Tverrfaglig studie av tvungen innvandring mot og i Europa i samtiden, sammen med tilhørende sosiopolitiske og kulturelle prosesser sett fra ikke-europeiske, europeiske og skandinaviske perspektiver.
  • Samtidsfortellinger, muntlige vitnesbyrd og forskjellige kulturelle fremstillinger om migrasjon av personer (organer), ideer og regjeringspolitikk over land i og utenfor Europa. 

2. Migrasjon og grenser i litteratur og kunst: samtidens og historiske perspektiver

  • Forhandling om identitet, migrasjon og grenser litterære verk fra samtiden.

  • Forholdet mellom litteratur- og kunstrepresentasjoner til deres bredere sosiale kontekst.

  • Grensepoetikk, grensebegreper og grensetraumer i vitnesbyrd og fiktive fortellinger om migrasjon publisert på svensk og norsk.

Studieprogrammer og emner

EUS4010 - Masterkurs

Borders, Bodies, and Memories: Cultural and textual representations of migration in Europe and Scandinavia (2015-2018)

Dette er et tverrfaglig og internasjonalt kurs om samtidig migrasjon til og innenfor Europa,  tilbudt for første gang ved Universitetet i Oslo våren 2018. Aktive migrasjonsforskere fra forskjellige fagfelt gir forelesninger for studenter via videokonferanse og/eller på stedet.

Delprosjekter og aktiviteter

“Erratic bodies, transitional borders, and recent migration in Europe: Representation and identity negotiations in public discourse, literature, and the arts” 27.-28. september 2018, Universitetet i Oslo.

[Call for Papers]

"Temporalities and Subjectivities of Crossing: Contemporary Public Migration Narratives in Europe". En verkstedserie fra NOS-HS (2019-2020) ledet av Universitetet i Oslo, med partnere fra Dalarna Universitet, Universitetet i Jyväskylä og Universitetet i Øst-Finland.

[Nettside]

Mailingliste

Hvis du vil motta jevnlig info og oppdateringer om aktivitetene i denne gruppen, kan du kontakte oss slik at vi kan inkludere deg i vår adresseliste.

Ressurser


Du finner mer informasjon om denne gruppen på den engelske siden.

Emneord: migrasjon, kultur, Representasjon, Grenser, Kropper, Minnestudier, Tvungen mobilitet, Rase, Etnisitet, Kjønn, Seksualitet, Politisk diskurs, Statsborgere, Øst-Europa, Spania, Italia, Borgerrettigheter
Publisert 4. des. 2019 14:15 - Sist endret 27. mai 2022 15:28