Johan Schimanski

Bilde av Johan Schimanski
English version of this page
Telefon +47 22854314
Rom NT725
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • grenser og litteratur
 • nasjonal identitet i litteratur
 • postkolonialisme
 • arktiske diskurser
 • litteratur på walisisk
 • litterære falsknerier
 • science fiction
 • sjangerteori
 • litterære museer

Undervisning

 • LIT1302 Vestens litteratur fra 1700 til 1900, seminar (høsten 2014, våren 2015, høsten 2015, våren 2016, høsten 2016)
 • LIT4300A / LIT4300B Litteraturteoretisk studium: Grenser, liminalitet, litteratur (høsten 2014)
 • LIT3000 Fordypningsemne med bacheloroppgave: Fantastisk litteratur og science fiction (våren 2015)
 • EXFAC03-LIT / EXFAC03-EST Tekst og tolkning / Kunst og tolkning, Examen facultatum, forelesninger (høsten 2015, høsten 2016)
 • LIT4360A / LIT4360B Litterært tekststudium II: Innvandringslitteratur (våren 2016)
 • LIT3000 Fordypningsemne med bacheloroppgave: Det litterære Arktis (med Janicke S. Kaasa, høsten 2016)

Bakgrunn

1963 født Stockholm

-1981 skolegang i England, Botswana, Zambia og Norge

1990 Magistergrad i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo

1993 School of Criticism & Theory, Dartmouth College, USA

1994 gjesteforsker ved Universitetet i Aberystwyth

1995, 1997 førsteamanuensisvikar, Universitetet i Oslo

1997 Dr. art., Universitetet i Oslo

1998-2014 Førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Tromsø/UiT Norges arktiske universitet

2006 Gjesteprofessor i grensestudier, Centre for Border Studies, Universitetet i Glamorgan

2011 Gjesteforsker ved Amsterdam School of Cultural Analysis

2013 Gjesteforsker ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

2014- Professor i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo

2014-2016 Professor II i allmenn litteraturvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

2016-2019 Professor II i kulturmøter, University of Eastern Finland

2017 Gjesteforsker ved Universität Wien

2017-2020 Forskningsleder, ILOS, Universitetet i Oslo

Verv

Medleder forskningsprosjektet "TRAUM - Transforming Author Museums", Høgskulen i Sogn og Fjordane i samarbeid med Universitetet i Oslo (Norges forskningsråd, FRIPRO-programmet, 2016-2019)

Leder workshop-serien “Temporalities and Subjectivities of Crossing: Contemporary Public Migration Narratives in Europe”, Universitetet i Oslo i samarbeid med University of Eastern Finland, University of Jyväskäla  og Dalarna University (NOS-HS, 2019-2021)

Medlem, redaksjonsrådene for Journal of Borderlands Studies, EyeCorner PressLiterary Geographies, Fafnir: The Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy ResearchLiterator: Journal of Literary Criticism, Comparative Linguistics and Literary Studies / Tydskrif vir besondere en Vergelykende Taal- en Literatuurstudie (South Africa)

Rådsmedlem, ERC Starting Grant-prosjekt Reel Borders (2021-2026).

Samarbeid

Forskningsgruppen Border Reading, ILOS, Universitetet i Oslo

Forskningsgruppen Migrations, Borders and Identities, ILOS, Universitetet i Oslo

Medforfatter Førsteamanuensis Ulrike Spring, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Emneord: Allmenn litteraturvitenskap, Litteratur, Litteraturvitenskap, Litteraturteori, Grenser, Nasjonal identitet, Postkolonialisme, Arktis, Walisisk litteratur, Science fiction, Litteraturmuseer, Migrasjonslitteratur, Innvandring, Forskningsadministrasjon

Publikasjoner

Spring, Schimanski & Aarbakke - Transforming Author Museums

Ulrike Spring, Johan Schimanski og Thea Aarbakke, red. Transforming Author Museums: From Sites of Pilgrimage to Cultural Hubs. New York: Berghahn, 2022.

omslag Schimanski/Nyman, Border Images, Border Narratives

Johan Schimanski og Jopi Nyman, red. Border Images, Border Narratives: The Political Aesthetics of Boundaries and Crossings. Manchester: Manchester University Press, 2021.

omslag Schimanski, Grenzungen

Johan Schimanski. Grenzungen: Versuche zu einer Poetik der Grenze. Overs. G. H. H. Wien: Turia + Kant, 2020. 

cover Stene-Johansen/Refsum/Schimanski, Living Together

Knut Stene-Johansen, Christian Refsum og Johan Schimanski, red. Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Bielefeld: transcript, 2018.

omslag Schimanski/Wolfe, Border Aesthetics

Johan Schimanski og Stephen F. Wolfe, red. Border Aesthetics: Concepts and Intersections. New York: Berghahn, 2017.

omslag Schimanski/Spring, Passagiere des Eises

Johan Schimanski og Ulrike Spring. Passagiere des Eises: Polarhelden und arktische Diskurse 1874. Wien: Böhlau, 2015.

omslag Schimanski/Theodorsen/Wærp, Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis

Johan Schimanski, Cathrine Theodorsen og Henning Howlid Wærp, red. Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis. Trondheim: Tapir Akademisk, 2011.

omslag Ryall/Schimanski/Wærp, Arctic Discourses

Anka Ryall, Johan Schimanski og Henning Howlid Wærp, red. Arctic Discourses. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010.

omslag Schimanski/Wolfe, Border Poetics De-limited

Johan Schimanski og Stephen Wolfe, red. Border Poetics De-limited. Hannover: Wehrhahn, 2007.  

 • Schimanski, Johan (2022). [no English title]. Passage. ISSN 0901-8883. 37(87), s. 23–24. doi: 10.7146/pas.v37i87.133262.
 • Schimanski, Johan (2022). Can Migration Narratives Change Public Conceptions of Borders? The Somali-Norwegian Borderscape in Roda Ahmed’s Forberedelsen and Its Medial Reception. I Gonzalez Ortega, Nelson Arturo & Martínez García, Ana Belén (Red.), Representing 21st-Century Migration in Europe: Performing Borders, Identities and Texts. Berghahn Books. ISSN 978-1-80073-380-0. s. 71–88.
 • Spring, Ulrike; Schimanski, Johan & Aarbakke, Thea (2022). Author Museums and Democratization. I Spring, Ulrike; Schimanski, Johan Henrik & Aarbakke, Thea (Red.), Transforming author museums From Sites of Pilgrimage to Cultural Hubs. Berghahn Books. ISSN 978-1-80073-243-8. s. 320–326.
 • Spring, Ulrike; Schimanski, Johan & Aarbakke, Thea (2022). Introduction: The Expanded Spaces and Changing Contexts of Author Museums. I Spring, Ulrike; Schimanski, Johan Henrik & Aarbakke, Thea (Red.), Transforming author museums From Sites of Pilgrimage to Cultural Hubs. Berghahn Books. ISSN 978-1-80073-243-8. s. 1–32.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2022). Ghostly Voices in the Author Museum. I Spring, Ulrike; Schimanski, Johan Henrik & Aarbakke, Thea (Red.), Transforming author museums From Sites of Pilgrimage to Cultural Hubs. Berghahn Books. ISSN 978-1-80073-243-8. s. 105–135.
 • Schimanski, Johan Henrik (2021). Border Utopias, Border Dystopias. I Faber, Vera & Seidl, Barbara (Red.), Grenzüberschreitungen und Grenzüberschreibungen in Theorie, Literatur und Kultur. Praesens Verlag. ISSN 978-3-7069-1120-7. s. 45–78.
 • Schimanski, Johan Henrik (2021). Seasons of Migration to the North: Borders and Images in Migration Narratives Published in Norwegian. I Schimanski, Johan Henrik & Nyman, Jopi (Red.), Border Images, Border Narratives: The Political Aesthetics of Boundaries and Crossings. Manchester University Press. ISSN 978-1-5261-4626-7. s. 206–224. doi: 10.7765/9781526146274.00019.
 • Schimanski, Johan Henrik & Nyman, Jopi (2021). Border Images and Narratives: Paradoxes, Spheres, Aesthetics. I Schimanski, Johan Henrik & Nyman, Jopi (Red.), Border Images, Border Narratives: The Political Aesthetics of Boundaries and Crossings. Manchester University Press. ISSN 978-1-5261-4626-7. s. 242–251. doi: 10.7765/9781526146274.00021.
 • Schimanski, Johan Henrik & Nyman, Jopi (2021). Images and Narratives on the Border. I Schimanski, Johan Henrik & Nyman, Jopi (Red.), Border Images, Border Narratives: The Political Aesthetics of Boundaries and Crossings. Manchester University Press. ISSN 978-1-5261-4626-7. s. 1–20. doi: 10.7765/9781526146274.0000.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2020). The Arctic, Germany and Austria-Hungary: Narrative Borders in Discourses around the Austro-Hungarian Polar Expedition (1872–1874), German Representations of the Far North (17th-19th Centuries): Writing the Arctic. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 1-5275-6022-8. s. 246–267.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2020). Hva kommuniseres i forfattermuseer? Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. 28(1), s. 23–41. doi: 10.5617/nm.7965. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schimanski, Johan Henrik (2020). Playing the Arctic: Arthur Ransome’s Winter Holiday. I Hansson, Heidi; Leavenworth, Maria Lindgren & Ryall, Anka (Red.), The Arctic in Literature for Children and Young Adults. Routledge. ISSN 9780367360801. s. 189–202. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schimanski, Johan Henrik (2019). Migratory Angels: The Political Aesthetics of Border Trauma. I Horsti, Karina (Red.), The Politics of Public Memories of Forced Migration and Bordering in Europe. Palgrave Pivot. ISSN 978-3-030-30564-2. s. 37–52. doi: 10.1007/978-3-030-30565-9_3.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2019). The Melting Archive: The Arctic and the Archive’s Others. I Frank, Susi K. & Jakobsen, Kjetil Ansgar (Red.), Arctic Archives: Ice, Memory and Entropy. Transcript Verlag. ISSN 978-3837646566. s. 49–68. doi: 10.14361/9783839446560-005.
 • Refsum, Christian; Stene-Johansen, Knut & Schimanski, Johan Henrik (2018). Introduction. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (Red.), Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag. ISSN 978-3-8376-4431-9. s. 9–20. doi: 10.14361/9783839444313-001.
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). XÉNITEIA/Xeniteia. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (Red.), Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag. ISSN 978-3-8376-4431-9. s. 313–322. doi: 10.14361/9783839444313-032.
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Reading the Future North. I Kampevold Larsen, Janike & Hemmersam, Peter (Red.), Future North : The Changing Arctic Landscapes. Routledge. ISSN 978-1-4724-8125-2. s. 16–25. doi: 10.4324/9781315583716-2.
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Glass Borders. antiAtlas Journal. ISSN 2495-7100.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Reading from the Border. I Lothe, Jakob (Red.), The Future of Literary Studies. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-900-2. s. 61–71. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schimanski, Johan Henrik & Wolfe, Stephen (2017). Intersections: A Conclusion in the Form of a Glossary. I Schimanski, Johan Henrik & Wolfe, Stephen (Red.), Border Aesthetics: Concepts and Intersections. Berghahn Books. ISSN 9781785334641. s. 155–177. doi: 10.2307/j.ctvw048vh.12. Fulltekst i vitenarkiv
 • Görling, Reinhold & Schimanski, Johan Henrik (2017). Sovereignty. I Schimanski, Johan Henrik & Wolfe, Stephen (Red.), Border Aesthetics: Concepts and Intersections. Berghahn Books. ISSN 9781785334641. s. 111–128.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). XÉNITEIA/Utlendighet. I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (Red.), Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. ISSN 978-82-304-01781. s. 402–416.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Seeing Disorientation: China Miéville’s The City & the City. Culture, Theory and Critique. ISSN 1473-5784. 57(1), s. 106–120. doi: 10.1080/14735784.2015.1122543. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Reading Borders and Reading as Crossing Borders. I Brandell, Inga; Carlsson, Marie & Cetrez, Önver (Red.), Borders and the Changing Boundaries of Knowledge. Swedish Research Institute in Istanbul. ISSN 978-91-978813-3-3. s. 91–107. Fulltekst i vitenarkiv
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). The Useless Arctic: Exploiting Nature in the Arctic in the 1870s. Nordlit. ISSN 0809-1668. s. 13–27. doi: 10.7557/13.3423. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schimanski, Johan (2015). Border Aesthetics and Cultural Distancing in the Norwegian-Russian Borderscape. Geopolitics. ISSN 1465-0045. 20(1), s. 35–55. doi: 10.1080/14650045.2014.884562.
 • Schimanski, Johan (2013). Tilbake til grenserommet. I Widerøe, Lars Ivar & Hambro, Cathinka (Red.), Lochlann. Festskrift til Jan Erik Rekdal på 60-årsdagen. Aistí in ómós do Jan Erik Rekdal ar a 60ú lá breithe. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978-82-8034-202-7. s. 165–177.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2013). The Aesthetics of Borders. I Aukrust, Kjerstin (Red.), Assigning Cultural Values. Peter Lang Publishing Group. ISSN 9783631632987. s. 235–250.
 • Schimanski, Johan (2013). Pronouncing it the Porder: Ascribing Aesthetic Values to External and Internal National Borders in Frank A. Jenssen’s The Salt Bin. I Viljoen, Hein (Red.), Crossing Borders, Dissolving Boundaries. Brill|Rodopi. ISSN 978-90-420-3638-3. s. 181–198.
 • Schimanski, Johan; Theodorsen, Cathrine & Wærp, Henning Howlid (2011). Arktis som litterært prosjekt. I Schimanski, Johan; Theodorsen, Cathrine & Wærp, Henning Howlid (Red.), Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2781-9. s. 9–28.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Oppdagelsesreise blir til litteratur: Skrivestrategier i mottakelsen av den østerriksk-ungarske nordpolsekspedisjonen (1872-1874). I Schimanski, Johan; Theodorsen, Cathrine & Wærp, Henning Howlid (Red.), Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2781-9. s. 57–90.
 • Schimanski, Johan (2010). Reading Gender in Border-Crossing Narratives. I Aaron, Jane; Altink, Henrice & Weedon, Chris (Red.), Gendering Border Studies. University of Wales Press. ISSN 9780708321706. s. 105–126.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2010). A Black Rectangle Labelled “Polar Night”: Imagining the Arctic after the Austro-Hungarian Expedition of 1872-1874. I Ryall, Anka; Schimanski, Johan & Wærp, Henning Howlid (Red.), Arctic Discourses. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1443819596. s. 19–42.
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan & Wærp, Henning Howlid (2010). Arctic Discourses: An Introduction. I Ryall, Anka; Schimanski, Johan & Wærp, Henning Howlid (Red.), Arctic Discourses. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1443819596. s. ix–xxviii.
 • Schimanski, Johan & Lang, Birgit (2010). The Subject at the Border Crossing: Terézia Mora's "STILLE. mich. NACHT“ and Yoko Tawada's "Das Leipzig des Lichts und der Gelatine“. Zeitschrift für deutsche Philologie. ISSN 0044-2496. 129(Sonderheft), s. 161–179.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2010). Cultural Production and Negotiation of Borders: Introduction to the Dossier. Journal of Borderlands Studies. ISSN 0886-5655. 25(1), s. 39–49. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2009). Explorers' Bodies in Arctic Mediascapes: Celebrating the Return of the Austro-Hungarian Polar Expedition in 1874. Acta Borealia. ISSN 0800-3831. 26(1), s. 50–76. doi: 10.1080/08003830902951532.
 • Schimanski, Johan (2009). Border Order, Border Muddles, Split Little Peas. Orbis Litterarum. ISSN 0105-7510. 64(4), s. 339–348.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2009). Polar Science and Colonialism in Austro-Hungary: On the Reception of the Austro-Hungarian Polar Expedition (1872 - 1874). Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit. ISSN 1681-7001. 9(2), s. 53–71.
 • Schimanski, Johan (2008). Grensen - litterært faktum med romlig form. I Zilliacus, Clas; Grönstad, Heidi & Gustafsson, Ulrika (Red.), Gränser i nordisk litteratur / Borders in Nordic Literature. Pedagogiska fakulteten. ISSN 978-951-765-418-0. s. 19–37.
 • Schimanski, Johan (2007). The Postcolonial Border: Bessie Head’s “The Wind and a Boy”. I Rønning, Anne Holden & Johannessen, Lene (Red.), Readings of the Particular: The Postcolonial in the Postnational. Brill|Rodopi. ISSN 9789042021631. s. 71–91.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2007). Imperial Tides: A Border Poetic Reading of Heart of Darkness. I Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (Red.), Border Poetics De-limited. Wehrhahn Verlag. ISSN 3865250335. s. 217–234. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2007). Entry Points: An Introduction. I Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (Red.), Border Poetics De-limited. Wehrhahn Verlag. ISSN 3865250335. s. 9–26. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2007). The Arctic as Part of Central European Culture. Polar Research in Tromsø. s. 13–14.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2007). Mottakelse/Mottakelse: Tilbakekomstene til den østerrikske-ungarske nordpolekspedisjonen, 1872-1874. Nordlit. ISSN 0809-1668. s. 143–166.
 • Schimanski, Johan (2006). Drums of the Babongo and the Ironies of Celtic Postcolonialism. I Armstrong, Charlie I. & Hestetun, Øyunn (Red.), Postcolonial Dislocations: Travel, History, and the Ironies of Narrative. Novus Forlag. ISSN 9788270994304. s. 201–214.
 • Schimanski, Johan (2006). Hamsun's Colonial Nonsense. I Arntzen, Even & Wærp, Henning Howlid (Red.), Tid og rom i Hamsuns prosa (II). Hamsun-selskapet. ISSN 82-91002-38-X. s. 81–116.
 • Schimanski, Johan (2006). Crossing and Reading: Notes towards a Theory and a Method. Nordlit. ISSN 0809-1668. s. 41–63.
 • Schimanski, Johan (2003). Genre Borders in a Border Novel - Nadine Gordimer's My Son's Story. I Agrell, Beata & Nilsson, Ingela (Red.), Genrer och genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv / Genres and Their Problems: Theoretical and Historical Perspectives. Daidalos. ISSN 91-7173-185-7. s. 505–513.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2003). Austro-Hungarian and other Mountains in Polar Discourse. TRANS Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. ISSN 1560-182X. 15(10).
 • Schimanski, Johan (2002). En vending på elva Dyfi. I Haugen, Trond (Red.), Hilsen: En bok til Arne Melberg i anledning 60-årsdagen. Gyldendal. ISSN 82-05-31316-4. s. 273–297.
 • Schimanski, Johan (2001). Jean Genet og den europeiske grensen. I Reinton, Ragnhild E. & Iversen, Irene (Red.), Litteratur og erfaring. Spartacus. ISSN 82-430-0169-7. s. 149–166.
 • Schimanski, Johan (2001). Den litterære grensen: Knut Hamsuns “Dronningen af Saba”. I Ramírez, José L. (Red.), Att forska om gränser. Nordregio. ISSN 91-89332-15-6. s. 141–170.
 • Schimanski, Johan (2001). The Deperiodicized Patient: Ondaatje and the Contemporary. I Lothe, Jakob; Rønning, Anne Holden & Young, Robert (Red.), Identities and Masks: Colonial and Postcolonial Studies. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-294-9. s. 125–141.
 • Schimanski, Johan (2001). Ibsen lægger Haanden paa Brystet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 450–455.
 • Schimanski, Johan (2001). Identitetens grenser: Om nasjonal identitet i litteraturen. Nordlit. ISSN 0809-1668. s. 58–78.
 • Schimanski, Johan (2000). Den halverende horisonten: Postkolonialisme utfra Ingeborg Bachmann og Derek Walcott. Vagant. ISSN 0802-0736. s. 49–59.
 • Schimanski, Johan (2000). Singing ‘Che Gelida Manina’ in Welsh: Internal and External Cultural Translation in the Future Wales of Islwyn Ffowc Elis. Interlitteraria. ISSN 1406-0701. s. 365–374.
 • Schimanski, Johan (1999). Crying Like Throwing Up: Abjection and Resistance in Caradog Prichard’s Un Nos Ola Leuad. I Nyman, Jopi & Stotesbury, John A. (Red.), Postcolonialism and Cultural Resistance. Joenssun ylipiston humanistinen tiedekunta / Faculty of Humanities, University of Joensuu. ISSN 951-708-778-0. s. 205–214.
 • Schimanski, Johan (1996). Cultural and Political Nationalism in Wales. I Sørensen, Øystein (Red.), Nationalism in Small European Nations. The Research Council of Norway. ISSN 82-12-00642-5. s. 89–99.
 • Schimanski, Johan (1995). Subaltern Science Fiction: A Short Walk in Samuel R. Delany’s Garden of Semiotics. I Flaton, Johan-Martijn & Toorn, Kees van (Red.), Intersection [Souvenir Book]. Intersection World Science Fiction Convention 1995. ISSN 0000000000. s. 19–22.
 • Schimanski, Johan (1995). The Future on Repeat. SKRIFT. ISSN 0806-9298. s. 40–48.
 • Schimanski, Johan (1995). Arnold Böcklin døde i Italia. SKRIFT. ISSN 0806-9298. s. 98–121.
 • Schimanski, Johan Henrik (1994). ‘Y Fugeilgerdd Delynegol’: Genre Naturiol? gan gynnwys cyflwyniad i ddadl rhwng Genette a Derrida. Y Traethodydd. ISSN 0969-8930. 149(630), s. 38–49.
 • Schimanski, Johan (1993). Genre a chenedl. Tu Chwith. ISSN 1350-4053. s. 39–42.
 • Schimanski, Johan (1993). The ‘Lyric Pastoral’: A Natural Genre? (With an Introduction to a Debate between Genette and Derrida). SKRIFT. ISSN 0806-9298. s. 74–84.
 • Schimanski, Johan (1993). Om Macphersons Ossian-syklus. SKRIFT. ISSN 0806-9298. s. 58–71. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schimanski, Johan (1991). Blokkering og oppløsning: «Fantasy» og «science fiction» i fantasiens tiår. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 211–222.

Se alle arbeider i Cristin

 • Spring, Ulrike; Schimanski, Johan Henrik & Aarbakke, Thea (2022). Transforming author museums From Sites of Pilgrimage to Cultural Hubs. Berghahn Books. ISBN 978-1-80073-243-8. 338 s.
 • Schimanski, Johan Henrik & Nyman, Jopi (2021). Border Images, Border Narratives: The Political Aesthetics of Boundaries and Crossings. Manchester University Press. ISBN 978-1-5261-4626-7. 280 s.
 • Schimanski, Johan Henrik (2020). Grenzungen: Versuche zu einer Poetik der Grenze. Turia + Kant. ISBN 978-3-85132-970-4. 150 s.
 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (2018). Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag. ISBN 978-3-8376-4431-9. 400 s.
 • Schimanski, Johan Henrik & Wolfe, Stephen (2017). Border Aesthetics: Concepts and Intersections. Berghahn Books. ISBN 9781785334641. 179 s.
 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (2016). Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. ISBN 978-82-304-01781. 444 s.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2015). Passengers of the Ice: Arctic Heroes and Arctic Discourses 1874. Böhlau. ISBN 978-3-205-79606-0. 719 s.
 • Schimanski, Johan; Theodorsen, Cathrine & Wærp, Henning Howlid (2011). Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2781-9. 386 s.
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan & Wærp, Henning Howlid (2010). Arctic Discourses. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1443819596. 369 s.
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan & Wærp, Henning Howlid (2008). Artic Discourses 2008. Universitetet i Tromsø. ISBN 978-82-90423-79-2. 440 s.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2007). Border Poetics De-limited. Wehrhahn Verlag. ISBN 3865250335. 256 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Spring, Ulrike; Schimanski, Johan; Aarbakke, Thea & Forberg, Bente (2022). Liv og litteratur på museum (offentlig panelsamtale/video på Youtube).
 • Schimanski, Johan (2022). Cognitive Approaches to Literary Bordering.
 • Schimanski, Johan (2022). Imagining Sustainable Borders in Migration and Climate Change Literature.
 • Schimanski, Johan (2022). Space, Borders and Cognition in Urban Diaspora Literature.
 • Gfrereis, Heike; Neundlinger, Helmut; Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2021). Literature, Exhibitions and Communication: A Conversation. Culture et Musées. ISSN 1766-2923. s. 251–272.
 • Schimanski, Johan (2021). Border Traumas, Aesthetics and Memory.
 • Schimanski, Johan (2021). Space, Borders and Cognition in Urban Diasporic Fiction.
 • Schimanski, Johan (2021). Temporalities and migratory border-crossings in literature and other discourse.
 • Schimanski, Johan Henrik (2021). (Un)folding European Borders. I Müller-Funk, Wolfgang; Spreicer, Jelena & Steininger, Gerlinde (Red.), Borders of Europe. Istituto Italiano di Studi Germanici. ISSN 9788895868547. s. 45–56.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2021). Nordlicht in Birmingham: Transcultural, Translingual, Transdisciplinary. I Dorer, Johanna; Horak, Roman & Marschik, Matthias (Red.), Cultural Studies Revisited: Nordlicht/Revontulet – Aufbruch in Österreich und internationale Entwicklung. Springer Nature. ISSN 978-3658320829. s. 323–331. doi: 10.1007/978-3-658-32083-6_26.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2021). Seien Sie wilkommen! [video 3'30"].
 • Spring, Ulrike; Schimanski, Johan Henrik; Dachsberger, Roman & Thaler, Tobias (2021). Gefangen im ewigem Eis: Aufbruch zum Nordpol.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2021). Von der Isolation in der Arktis zum Spektakel in Wien. I Chahrour, Marcel; Höfler, Theresa; Schretzmayer, Birgit & Tavčar-Schaller, Andrea (Red.), Sehnsucht Ferne – Aufbruch in neue Welten. Schallaburg, Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H.. ISSN 0000000000000. s. 238–243.
 • Schimanski, Johan Henrik (2020). Å få & å utvikle prosjektidéer.
 • Schimanski, Johan Henrik (2020). Fixing Images of Movement: The Border Poetics of Photographs in the Swedish-African Literary Borderscape.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2020). Hva kommuniseres i forfattermuseer?
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2020). A Neoromantic Goose in the Writer’s Home Museum.
 • Gfrereis, Heike; Neundlinger, Helmut; Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2020). Literature, Exhibitions and Communication: A Conversation. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. 28(1), s. 91–102. doi: 10.5617/nm.7976.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2020). Biography and Works. Communication Processes in Author Museums: An Introduction. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. 28(1), s. 4–7. doi: 10.5617/nm.7957.
 • Schimanski, Johan Henrik (2020). Border Poetics: Reading Narratives of Border Crossing.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2020). Receding Ice Limits: A Historical-Rhetorical Genealogy.
 • Schimanski, Johan Henrik (2020). (Un)folding Borders.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2019). Typologie von Dichterwohnungen.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2019). Das trans/nationale Dichterheim.
 • Schimanski, Johan Henrik (2019). Border Aesthetics. I Franzini, Elio; Griffero, Tonino; Matteucci, Giovanni & Gatti, Andrea (Red.), International Lexicon of Aesthetics. Mimesis Edizioni. ISSN 9788857559926. doi: 10.7413/18258630068.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2019). kunnskapsutveksling, framtidig permanent Cora Sandel-utstilling.
 • Schimanski, Johan Henrik (2019). Fixing Images of Movement: The Border Aesthetics of Photographs in Narratives of Trans-Mediterranean Migration.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2019). Literatur ausstellen.
 • Schimanski, Johan Henrik (2019). Ali Smith’s Border Analysis: Populism and Migration in the Seasonal Quartet.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2019). Exhibiting Transnational Mobility in the Author Museum.
 • Tennøe, Arthur; Spring, Ulrike; Undheim, Inger; Ryall, Anka; Aarbakke, Thea & Schimanski, Johan Henrik (2019). Å stille ut litteratur og forfattere.
 • Dvergsdal, Alvhild; Olsen, Marianne A.; Spring, Ulrike; Schimanski, Johan Henrik & Fulsås, Narve (2019). Den vanskelige forfatteren.
 • Schimanski, Johan Henrik (2019). (Un)folding European Borders in Narratives of Ex/internal Migration.
 • Schimanski, Johan Henrik (2019). Scaling between Border Poetics and Border Studies.
 • Schimanski, Johan Henrik; Refsum, Christian; Stene-Johansen, Knut & Blasy, Stefanie (2018). How to Live Together. Und. Heft für Alternativen, Widersprüche und Konkretes. s. 25–27.
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Unfolding Ex/Internal Borders in Narratives of Migration: A Border Poetics Approach.
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Globalized Borders: An Archaeology of Border Theory, Border Poetics and Border Aesthetics.
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Visitors through Time: Homes, Heritage and Hospitality.
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Can Border Narratives Change Public Conceptions of Borders? The Norwegian–Somali Borderscape in Literature, Public Debate and Knowledge Production.
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Border Traumas, Aesthetics and Memory in Migration Literature.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2018). Arctic Southerners: Ethnonyms, Languages and Qualities in the Reception of the Austro-Hungarian Polar Expedition in the 1870s and Today.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2018). Ghostly Voices in the Author Museum.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2018). The Glocal in Literary Exhibitions.
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Crossing and Gendering Borders.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2018). Ghostly Voices in the Author Museum.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2018). Who speaks in the Author Museum? Finding intentions and authority in literary exhibitions.
 • Schimanski, Johan (2018). Liminality and Border Poetics, Thresholds and Border Aesthetics.
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). What is the North Like? Questions and Answers While Crossing Borders.
 • Schimanski, Johan (2018). Raum und Grenze: Theoretischer Impuls.
 • Schimanski, Johan (2018). Migrating Images of the North.
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Arktiske diskurser og fortellinger.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2017). Uses of the Arctic: Resources and Discourses.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Border Traumas, Aesthetics and Memory: Photographs in Norwegian and Swedish Migration Literature.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). New Insight into Topical Phenomena from Multidisciplinary Border Studies. uef.fi.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Border Utopias, Border Dystopias.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Border Utopias, Border Dystopias.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2017). The Museum of Transnational Literature.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2017). The Museum of Transnational Literature.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Migrant Utopias, Migrant Dystopias.
 • Volsing, Katrine; Schimanski, Johan Henrik & Krogh, Andreas (2017). Homestuck: Internettets svar på Odysseen. [Radio]. DR P1.
 • Bjørnskau, Hilde; Torp, Jonathan; Schimanski, Johan Henrik; Petrogelli, Hege & Brinch, Sara (2017). Fenomenet mange strever med å forklare: Et grensesprengende litterært tegneseriefenomen på 8000 sider, som kun eksisterer på Internett, har blitt en hit. [Internett]. NRK.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Border Ob-scene, Border Non-Scene, Border Scene.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Blog: Windows, Mirrors, Lenses: The Trauma of Visible Deportation. Border Criminologies Blog.
 • Nesby, Linda; McGowan, Jérémie; Schimanski, Johan Henrik & Wolfe, Stephen (2017). Border Aesthetics Book Launch.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Traumatic Figurations of Border-Crossing in Migrant Literature.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Border Figurations in Migration Literature: A Border Poetics Approach.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Grenzen, Arktis, Schriftstellermuseen.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Trauma in Narratives of Border-Crossing.
 • Buset, Pål; Riley, Jon Erik; Mathisen, Werner Christie; Herrman, Bjørn Alex; Auklend, Morten & Haug, Hallvard [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Vår fagre nye verden: To gamle framtidsskildringer minner mistenkelig om vår samtid. Kan science fiction påvirke historiens gang? Vårt land. ISSN 0805-5424. s. 17–19.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Crossing the Borders between Languages: Narrative Uses of Multilingualism in Swedish and Norwegian Migration Literature .
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Grenser i migrasjonslitteratur.
 • Schimanski, Johan Henrik; Crowley, Cornelius & Smith, Matthew (2016). Table ronde/Roundtable .
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Border Figurations in Migration Literature.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2016). About the research project TRAUM – Transforming Author Museums.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2016). Litteraturmuseum i Europa i eit kritisk-teoretisk perspektiv.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Arktisk science fiction.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Crossing the Borders between Languages: Narrative Uses of Multilingualism in Swedish and Norwegian Migration Literature.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Figuration in Migration Narratives: Despectacularizing the Border Crisis.
 • Schimanski, Johan Henrik; Körber, Lill-Ann; Kukkonen, Karin & Espiñeira, Keina (2016). Are Borders Fictions? A film showing and a conversation.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Arctic Literature – Creating the Arctic Story.
 • Schimanski, Johan Henrik; Kvistad, Erika Johanna & Wiedlocha, Julia (2016). Feminisme og Fantastikk. En samtale om Angela Carter og Helen Oyeyemi.
 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (2016). "Hvordan leve sammen. Roland Barthes og fantasien om et idiorytmisk liv". I Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (Red.), Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus. ISSN 978-82-304-01781. s. 11–22.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Forbudt kjærlighet. Grenseoverskridelser i Romeo Gill og Roda Ahmed.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Innlegg på sluttpanel, "Är litteraturvetenskapen gränsöverskridande?".
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Å vandre inn i (og ut av) litteraturen.
 • Schimanski, Johan Henrik; Smaadal, Camilla & Nævra, Arne (2016). Verdenskjent bilde: Symbol på motstridende verdier. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. 2016(2), s. 52–53.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Reading and Writing: Working inside/outside the Literary Field.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Blog: What is a Border Figure? Border Culture.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Seasons of Migration to the North: Northern Discourses in Published Migrant Narratives in Norwegian.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Visibility and Invisibility in Recent Published Migrant Narratives in Norwegian.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Blog: Borders, Policy and Creativity. Border Culture.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Border Culture.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). Borders between the Arctic and Central Europe.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Can Border Narratives Change Public Conceptions of Borders? The Norwegian–Somali Borderscape in Literature, Public Debate and Knowledge Production.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Science fictions arktiske historie.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). Blogg: Isbjørn og boiled beef: 1800-tallets polarmat. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Changing Borders in Public Immigrant and Diaspora Narratives in Norwegian.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Grensens litteratur.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2015). Bokpresentasjon: Passagiere des Eises.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). Blogg: Arktisk luft. Krohnargument.no.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). Blogg: Arktisk luft. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). Blogg: Når begynte vi å tenke økologisk om Arktis? Krohnargument.no.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). Blogg: Polarforskning i demokratiseringens tjeneste. Krohnargument.no.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). Blogg: Hvem oppdaget Frans Josefs land? Krohnargument.no.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). The Arctic Imagination.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2015). Blogg: Hvem oppdaget Frans Josefs land? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Playing the Arctic: Gender and Modernity in Arthur Ransome’s Winter Holiday.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Disrupting Nordic Borders: Postcolonial Border Concepts in Contemporary Swedish Migrant Fiction.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2015). Blogg: Når begynte en å tenke økologisk om Arktis? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Krensens estestikk. Kuiper. ISSN 0809-8212. 2015(1), s. 32–39.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Current research on borders and on the Arctic; introduction to a documentary with Nadine Gordimer.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Reisen til Norge: Generasjon 1,5 forteller.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2015). Blogg: Hvorfor ble kvinnene hjemme? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan Henrik & Brøndbo, Stig (2015). Polarhelten som gikk glipp av berømmelsen. [Internett]. forskning.no.
 • Schimanski, Johan Henrik & Brøndbo, Stig (2015). Polarhelten gikk glipp av berømmelsen. [Internett]. uit.no.
 • Schimanski, Johan Henrik & Meknas, Dana (2015). Graver i ishavshistorien. [Avis]. iTromsø.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2015). Blogg: Polarforskning i demokratiseringens tjeneste. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan Henrik & Øksdal, Alf Tore (2015). Polarekspedisjonen som begeistret Europa. [Internett]. UiO.
 • Schimanski, Johan Henrik; Helset, Nora; Vallestad, Marie & Brenno, Anders (2015). Vampirer og gotikk i litteraturen. [Radio]. Radio Nova.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Closing Statement: Reading the Future North.
 • Schimanski, Johan Henrik; Spring, Ulrike & Braunsperger, Gudrun (2015). Dimensionen - die Welt der Wissenschaft: Pioniere der Arktis. Der mediale Nachhall der österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition. [Radio]. ORF Ö1 (Österreichischer Rundfunk, Radio Österreich 1).
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2015). Buchpräsentation: Passagiere des Eises.
 • Schimanski, Johan Henrik (2014). Grensefigurer i publisette innvandrerfortellinger på norsk. En litteraturviter snakker til samfunnsvitere.
 • Schimanski, Johan Henrik (2014). “Nordpolstilen”: Wien i Arktis, 1874.
 • Schimanski, Johan Henrik (2014). Border Figures and Border Landscapes in Published Immigrant Narratives in Norway and Sweden.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2014). Nordpolen i Wien: Den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen (1872-1874) i karikaturtegninger.
 • Schimanski, Johan Henrik (2014). Playing the Arctic: Modernity and Gender in Arthur Ransome’s Winter Holiday.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2014). Steam & Furs.
 • Schimanski, Johan (2014). Border Culture: Aesthetics/Poetics/Literatures.
 • Schimanski, Johan (2014). Changing Border Concepts in Published Immigrant Narratives in Norway and Sweden.
 • Schimanski, Johan (2014). Liminal spaces of migration and writing: Marie Amelie’s Ulovlig norsk.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2014). Project Report: The Border Aesthetics Project (2010-2013). La Frontera: Association for Borderlands Studies Newsletter. 34(2), s. 17–18.
 • Schimanski, Johan (2014). Korleis arbeide fram ein god EU-søknad? Korleis gå fram og kva er dei viktigast suksessfaktorane? Korleis kan fleire frå IKL nå opp med slike søknader?
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2014). Zygmunt Bauman's Liquid Modernity and the Arctic.
 • Schimanski, Johan (2014). Constructing imagery, mythologies of the Arctic.
 • Schimanski, Johan (2014). Litteratur og grenser.
 • Schimanski, Johan (2014). Partnerskap - noe å satse på?
 • Schimanski, Johan (2013). Ellisif Wessel som grensefigur. Litterære og biografiske resepsjoner.
 • Schimanski, Johan (2013). The Bordering of the Sensible: Border Politics and Border Poetics.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2013). Blogg: Å minne og gjenskape en polarekspedisjon. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2013). Blogg: Fra arktiske diskurser til arktiske moderniteter. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2013). Blogg: Kulturhistorie på besøk hos miljøhistorie. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2013). Blog: Discourse Meets Environment. Northern Nations, Northern Natures.
 • Schimanski, Johan (2013). Humaniora, samfunnsvitenskap og grenser.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2013). Borders of the Arctic in Exploration Narratives: The Austro-Hungarian Polar Expedition 1872-1874.
 • Schimanski, Johan (2013). Reading Changing Border Concepts in Published Immigrant Narratives: Nasim Karim and Romeo Gill.
 • Schimanski, Johan (2013). WP 10: (Cultural Production) and employing the Borderscapes metaphor. EUBORDERSCAPES Newsletter. s. 5–5.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2013). Fra et hav av is til et hav av mennesker: Mottakelsen av den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen 1872-1874.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2013). The Melting Archive: The Arctic and the Archives' Others.
 • Schimanski, Johan (2013). Aktuelle perspektiver på Goethes Faust.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2013). The Return of a Polar Expedition.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2013). Doing Border Aesthetics: Three Examples.
 • Schimanski, Johan (2013). Reading Changing Border Concepts in Published Immigrant Narratives: Roda Ahmed and Amal Aden.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2013). Report on the “Border Aesthetics” conference, University of Tromsø, Tromsø 5–8 September 2012. EUBORDERSCAPES Newsletter. s. 7–8.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2013). Border | Aesthetics: REPORT: The final conference of the Border Aesthetics research project University of Tromsø, Tromsø. 5‐8 September 2012. La Frontera: Association for Borderlands Studies Newsletter. 33(2), s. 7–9.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2013). Arctic Negotiables: The Panic of 1873 and the Archaeology of Modernity and Modernism.
 • Schimanski, Johan (2013). Schönbrunn & Hietzing: Kulturhistorisk tur.
 • Schimanski, Johan (2013). Borderscaping the Russian-Norwegian Borderline. Chto delat newspaper. 11(35), s. 16–18.
 • Schimanski, Johan (2012). En drømmedag med en forsker.
 • Schimanski, Johan (2012). Grensenes gjenkomst.
 • Schimanski, Johan (2012). Disorientation, Unorientation, Post-Orientation.
 • Görling, Reinhold & Schimanski, Johan (2012). Sovereignty.
 • Görling, Reinhold & Schimanski, Johan (2012). Reading Kafka’s ‘Die Sorge des Hausvaters’ as a Text about Sovereignty, Aesthetics and Borders.
 • Berg, Sigrun Høgetveit & Schimanski, Johan (2012). Grenseforsking for 68 millionar kroner. [Internett]. uit.no.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2012). Medialisierung/Verhandlung Arktis/Europa. Die Rückkehr der österreichisch-ungarischen Polarexpedition über Norwegen und Deutschland nach Wien, 1874.
 • Schimanski, Johan (2012). The Austro-Hungarian Polar Expedition and Expedition Doctor Gyula Kepes.
 • Gramnæs, Martin & Schimanski, Johan (2012). Språkdiskusjon utenom det vanlige. [Avis]. Sør-Varanger Avis.
 • Schimanski, Johan (2012). Liminality and Borders in Literary Aesthetics.
 • Øistad, Beate Sletvold; Mortensen, Ellen; Bolsø, Agnes; Rogg, Elisabet & Schimanski, Johan (2012). Forstå samfunnet - studer kjønn! [Internett]. Kilden: Informasjonssenteret for kjønnsforskning.
 • Schimanski, Johan & Berg, Sigrun Høgetveit (2012). Kva skal litteraturvitarar med teikneseriar? [Internett]. Universitetet i Tromsø.
 • Schimanski, Johan (2012). Hva skal en litteraturviter med tegneserier, og hva sier det oss om tegneserier?
 • Schimanski, Johan; Wintervold, Morten & Hallberg, Anna (2012). Poetisk salong: Anna Hallberg og Morten Wintervold i samtale med Johan Schimanski.
 • Schimanski, Johan (2012). Grensens nett.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2012). Nordpolen som mediebegivenhet i Sentraleuropa.
 • Schimanski, Johan (2012). Grensebegreper og begrepsgrenser.
 • Schimanski, Johan (2011). Victor Turner and the Border Fantastic.
 • Schimanski, Johan (2011). Presentasjon av boken Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis.
 • Schimanski, Johan (2011). Introduction: Le Cerf-Volant.
 • Schimanski, Johan (2011). Pronouncing it the Porder: The Ascription of Aesthetic Values to External and Internal National Borders in Frank A. Jenssen, The Salt Bin.
 • Schimanski, Johan (2011). Border Aesthetics and Postmodernist Negotiations in the Norwegian-Russian Borderscape.
 • Schimanski, Johan (2011). The Disorientating Epistemology of the Border.
 • Schimanski, Johan (2011). Reading for Borders.
 • Sojtaric, Maja & Schimanski, Johan (2011). Science fiction er død. Labyrint. ISSN 1890-565X. s. 18–19.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Elling Carlsen og katolikkene på Nordpolen – eller Frans Josefs Land før Nansen.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Gendered Discourses of Celebration and the Formation of Arctic Heroes.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Blogg: Arktis eller ikke Arktis? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Setting the Borders of the Arctic in the Discourse of the Austro-Hungarian Arctic Expedition 1872-1874.
 • Schimanski, Johan; Pötzsch, Holger; Thuen, Inger Præsteng & Benjaminsen, Tom (2011). Utforsker grenser. Avisa Tromsø. s. 18–18.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Oscar II’s Lands: Receiving Austro-Hungarian Polar Explorers in Norway and Sweden in 1874.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Welcome on German Soil:: Using an Arctic Expedition to Negotiate National Identities.
 • Schimanski, Johan (2011). Border Aesthetics and Postmodernist Negotiations in the Norwegian-Russian Borderscape.
 • Schimanski, Johan (2011). Disorientating Borders.
 • Schimanski, Johan (2011). Border Reading Double Vector: The Epistemology of Border-Crossings.
 • Schimanski, Johan & Arntzen, Even (2011). Et litteraturfiendtlig UiT? Nordlys. ISSN 0805-5440. s. 3–3.
 • Schimanski, Johan (2011). Reading for Borders and Aesthetics.
 • Schimanski, Johan (2011). How National Borders are Created and Negotiated in Interaction with Narrativity, Aesthetics, and Interpretation.
 • Schimanski, Johan (2011). Pronouncing it the Porder: The Ascription of Aesthetic Values to External and Internal National Borders in Frank A. Jenssen, The Salt Pit.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Habsburg Colonialism and the Remedialization of Franz Joseph Land.
 • Schimanski, Johan (2011). Border Aesthetics and Postmodernist Negotiations in the Norwegian-Russian Borderscape.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Presentasjon av artikkelen "A Black Rectangle Labelled 'Polar Night': Imagining the Arctic after the Austro-Hungarian Expedition of 1872-1874".
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2010). Blogg: Koselige isbjørn. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Lindstad, Siri; Schimanski, Johan; Spring, Ulrike; Wærp, Henning Howlid & Gaupseth, Silje (2010). Feltrapport: Til Arktis for å finne seg selv. Forskerforum. ISSN 0800-1715. 42(10), s. 24–26.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2010). The Reception of the Austro-Hungarian Arctic Expedition in Hamburg, 1874.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2010). Blogg: Å gjengi karikaturer. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2010). Blogg: Forskningsturisme. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Wolfe, Stephen; Schimanski, Johan; Otte, Martha & Høtvedt, Martin (2010). TIFF og universitetet samarbeider om filmhøst: Inviterer til film og grensedebatt. [Avis]. Nordlys.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2010). Julius Payer.
 • Schimanski, Johan (2010). Dafydd ap Gwilym.
 • Schimanski, Johan (2010). Cywydd.
 • Schimanski, Johan (2010). Cynghanedd.
 • Schimanski, Johan (2010). Truth and beauty (or not) of borders.
 • Schimanski, Johan (2010). Grenser: identitet, estetikk, verdier.
 • Schimanski, Johan (2010). Pronouncing it the porder: The ascription of aesthetic values to external and internal national borders in Frank A. Jenssen, Saltbingen.
 • Schimanski, Johan (2010). Pronouncing it the porder: The ascription of aesthetic values to external and internal national borders in Frank A. Jenssen, Saltbingen.
 • Schimanski, Johan; Määttä, Jerry & Dahl, Thomas (2010). Samtale om science fiction-fankultur: Skap din egen fremtid nå! Om science fiction-fans og hvordan kulturforbruk kan være kreativt.
 • Schimanski, Johan (2010). Erfaringer med bruk av Twitter i undervisning.
 • Schimanski, Johan (2010). Introduction to Fatih Akin, "Im Juli" (2000).
 • Schimanski, Johan (2010). Grensens estetikk.
 • Schimanski, Johan (2010). Om grenser.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2010). En polarekspedisjon vender hjem: Den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen 1872-1874.
 • Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen & Niemi, Einar a (2009). Introduction: Cultural Production and Negotiation of Northern Borders. Journal of Northern Studies. ISSN 1654-5915. s. 7–11.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2009). Introduction: Cultural Production and Negotiation of Borders. Nordlit. ISSN 0809-1668. s. 5–8.
 • Schimanski, Johan (2009). Litteratur er viktig. Nordlys. ISSN 0805-5440. 108(215), s. 3–3.
 • Lindholm, Audun & Schimanski, Johan (2009). Fra Algernon til Aardvark: Norske science fiction-fanziner på 1970- og 80-tallet. Vagant. ISSN 0802-0736. s. 8–17.
 • Schimanski, Johan (2009). Sverige tvetydig overfor science fiction [anmeldelse av Jerry Määttä, Raketsommar. Science Fiction i Sverige 1950–1968, Lund: elleströms förlag 2006]. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 96(2), s. 191–195.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2009). The ABS-Europe Biennale Kirkenes Conference Report: Cultural Production and Negotiation of Borders. La Frontera: Association for Borderlands Studies Newsletter. 29(2), s. 10–14.
 • Schimanski, Johan (2009). The Theoretical Basis of Border Poetics.
 • Schimanski, Johan; Leikvoll, Jan Roar; Gabrielsen, Gøhril & Kollbotn, Kjersti (2009). Nye stemmer: Tre ferske forfattere snakker om motivasjonen for å skrive, og valg av vold som tema (paneldiskusjon).
 • Schimanski, Johan; Sæterbakken, Stig & Edenborg, Carl-Michael (2009). Vold i nordisk samtidslitteratur (Paneldiskusjon).
 • Schimanski, Johan (2009). Å krysse grenser, å forhandle mannlighet.
 • Per, Næss; Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Polare helter fra det sentrale Europa. [Avis]. Nordlys.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2008). Kulturmøter: matrosene.
 • Schimanski, Johan (2008). Presentasjon av pågående grenseforskning.
 • Wærp, Henning Howlid; Ryall, Anka & Schimanski, Johan (2008). Leder for Nordlit 23: Arctic Discourses 2008. Nordlit. ISSN 0809-1668. s. 9–9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sojtarić, Maja; Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2008). Polare helter fra det sentrale Europa. Labyrint. ISSN 1890-565X. s. 12–14.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Russell A. Potter, Arctic Spectacles. The Frozen North in Visual Culture, 1818–1875, Seattle & London: University of Washington Press 2007, ISBN 9780773533325, ix + 258 pp. Journal of Northern Studies. ISSN 1654-5915. s. 93–97.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen 1872-1874.
 • Wærp, Henning Howlid; Schimanski, Johan & Ryall, Anka (2008). "Sammen om arktisk litteratur". Intervju om konferansen Arctic discourses 2008, Universitetet i Tromsø, 21.-23. februar, med 65 foredragsholdere fra 15 land. (Journalist: Lasse Jangås.). [Avis]. Nordlys.
 • Wærp, Henning Howlid & Schimanski, Johan (2008). Intervju om konferansen Arctic Discourses 2008, Universitetet i Tromsø, 21.-23. februar. [Radio]. NRK P1, Troms og Finnmark.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Explorers’ Bodies in Arctic Mediascapes: Celebrating the Return of the Austro-Hungarian Polar Expedition in 1874.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Exploration becoming Literature: Writing Strategies in the Reception of the Austro-Hungarian Polar Expedition.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Arktiske diskurser.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Exploration becoming Literature: Writing Strategies in the Reception of the Austro-Hungarian Polar Expedition.
 • Schimanski, Johan (2008). The Theoretical Basis of Border Poetics.
 • Schimanski, Johan (2008). Reading Borders.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Narrative Borders in Arctic Exploration Discourse: The Austro-Hungarian Arctic Expedition 1872-1874.
 • Schimanski, Johan (2008). Ytterst på Vingene: Grenser i Skogheims Sulis.
 • Schimanski, Johan (2008). Et gjensydd sår: Om Roy Jacobsens Grenser.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Popular Images and Imaginings of the Arctic in Central Europe.
 • Schimanski, Johan (2008). Presentasjon av prosjektet Arktiske diskurser.
 • Schimanski, Johan & Lachnit, Peter (2007). Dimensionen - Die Welt der Wissenschaft. [Radio]. ORF - Radio Ö1.
 • Schimanski, Johan (2007). No Borders Without Fiction.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2007). Arctic Southerners.
 • Schimanski, Johan (2007). Can Scandinavian Borders be Mapped? Can Literature Map Borders?
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2007). "Die Quarneroli am Nordpol.” Österreichisch-ungarische Identitäten und arktische Fähigkeiten.
 • Schimanski, Johan (2007). Border-crossing as Translation, Translation as Border-crossing.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2007). Prosjektet arktiske diskurser/Mottakelse og Mottakelse.
 • Schimanski, Johan (2007). Kjønn i filmen Fight Club.
 • Schimanski, Johan (2007). Grensens kultur og kulturens grenser.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2007). Kvinnen—moralens vokter i isødet?
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2007). Tromsø—Bergen—Wien: En polarekspedisjon på veien hjem.
 • Schimanski, Johan (2006). Prinser og havfruer i nordområdene. Nordlys. ISSN 0805-5440. s. 3–3.
 • Schimanski, Johan & Lachnit, Peter (2006). Diagonal. Zum Thema: Licht. [Radio]. ORF - Radio Ö1.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2006). Reception and Reception: The Returns of the Austro-Hungarian North Pole Expedition, 1872–1874.
 • Schimanski, Johan (2006). Grensen – litterært faktum med romlig form.
 • Schimanski, Johan (2006). Ingen litteratur uten grenser, ingen grenser uten litteratur.
 • Schimanski, Johan (2006). The Return to the Matrixial Borderspace: Dannie Abse’s ‘The Pencil Box’.
 • Schimanski, Johan (2006). No Borders Without Fiction.
 • Schimanski, Johan (2006). Introduction on Borders and Literature: Possibilities and Implications.
 • Schimanski, Johan (2006). Ingen grenser uten litteratur, ingen litteratur uten grenser.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2005). Wien - Tromsø - Franz Josefs Land 1872-1874 og etterpå, i vitenskap, populærkultur, kunst og litteratur.
 • Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid; Ryall, Anka; Jangås, Lasse & Sæbbe, Yngve Olsen (2005). 9 mill. til forskning på arktisk litteratur. [Avis]. Nordlys.
 • Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid & Fermariello, Ugo (2005). [om arktiske diskurser]. [Radio]. NRK P2.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2005). Introduction to Round Table Discussion: Borders Differences Distances.
 • Schimanski, Johan (2005). Panel Discussion Contribution on Teaching Gender in Border Studies.
 • Schimanski, Johan (2005). Fantastic Borderings.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2005). Representasjon og resepsjon i arktisk diskurs: Den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen, 1872-1874.
 • Schimanski, Johan (2005). Drums of the Babongo and the Ironies of Celtic Postcolonialism.
 • Schimanski, Johan (2004). Postcolonial Travel as Reversal. IASLonline. ISSN 1612-0442.
 • Schimanski, Johan (2004). [interview on Angharad Tomos]. [Radio]. BBC Radio Cymru.
 • Schimanski, Johan & Elven, Inger Merete (2004). Om fabelprosa på Laterna Magica. [Avis]. Bladet Vesterålen.
 • Schimanski, Johan (2004). The Stitched Wound: The Borders of European War in Roy Jacobsen�s Grenser.
 • Schimanski, Johan (2004). Hamsun�s Colonial Nonsense.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2004). Workshop 2: Reading the opening of Heart of Darkness through border poetics.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2004). Workshop 1: Border Poetics � A Project Proposal.
 • Schimanski, Johan & Lang, Birgit (2004). Grenzgängerinnen: Transitory Borders in Contemporary German Literature.
 • Schimanski, Johan (2002). Metodisert teori. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 5(2), s. 179–184.
 • Schimanski, Johan (2000). Island Horizons: Territorial/Textual Borders in Derek Walcott's 'Names'.
 • Schimanski, Johan (1999). Vil du være kvinne igjen? Utflukt. ISSN 0804-9327. 1/2, s. 74–75.
 • Schimanski, Johan (1999). �Che Gelida Manina� in Welsh: Internal and External Cultural Translation in the Future Wales of Islwyn Ffowc Elis.
 • Schimanski, Johan (1999). Smugling over litteraturens grenser: Canetti og grenseteorien idag.
 • Schimanski, Johan & Røssaak, Eivind (1997). Litteraturens veiskilt. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 5–5.
 • Schimanski, Johan & Lindgren, Lena (1997). Forskjellenes fellesskap. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 13–13.
 • Schimanski, Johan (1997). Hen Wraig y Bala. Barn. ISSN 1357-4256. s. 414–415.
 • Schimanski, Johan (1997). Nasjon gir nasjonalisme. [Avis]. Klassekampen.
 • Schimanski, Johan (1995). Kanon utenfra. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. s. 49–51.
 • Schimanski, Johan & Brooks, Simon (1993). Wales og den post-moderne nasjonalismen. Gateavisa. ISSN 0802-2216. s. 35–37.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Working Paper 12: Changing Borders in Published Migration Narratives in Norwegian. EUBORDERSCAPES.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2005). ENG-3105: Border Crossing Narrative og “Grensepoetikk”. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø.
 • Liepe, Lena; Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2004). Borders and Frames / Grenser og rammer: Volumes 1-3. Humanistisk fakultet, Universitetet i Tromsø.
 • Schimanski, Johan (2004). Postkolonial teori: Artikler. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø.
 • Schimanski, Johan (2004). Postkolonial litteratur: Dikt & noveller. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø.
 • Schimanski, Johan (1990). Falskneri som pre-romantisk trope: Iolo Morganwg 1747-1826. Universitetet i Oslo (Avdeling for allmenn litteraturvitenskap).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2014 10:40 - Sist endret 3. des. 2021 11:04