Johan Schimanski

Bilde av Johan Schimanski
English version of this page
Telefon +47 22854314
Rom NT933
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • grenser og litteratur
 • nasjonal identitet i litteratur
 • postkolonialisme
 • arktiske diskurser
 • litteratur på walisisk
 • litterære falsknerier
 • science fiction
 • sjangerteori
 • litterære museer

Undervisning

 • LIT1302 Vestens litteratur fra 1700 til 1900, seminar (høsten 2014, våren 2015, høsten 2015, våren 2016, høsten 2016)
 • LIT4300A / LIT4300B Litteraturteoretisk studium: Grenser, liminalitet, litteratur (høsten 2014)
 • LIT3000 Fordypningsemne med bacheloroppgave: Fantastisk litteratur og science fiction (våren 2015)
 • EXFAC03-LIT / EXFAC03-EST Tekst og tolkning / Kunst og tolkning, Examen facultatum, forelesninger (høsten 2015, høsten 2016)
 • LIT4360A / LIT4360B Litterært tekststudium II: Innvandringslitteratur (våren 2016)
 • LIT3000 Fordypningsemne med bacheloroppgave: Det litterære Arktis (med Janicke S. Kaasa, høsten 2016)

Bakgrunn

1963 født Stockholm

-1981 skolegang i England, Botswana, Zambia og Norge

1990 Magistergrad i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo

1993 School of Criticism & Theory, Dartmouth College, USA

1994 gjesteforsker ved Universitetet i Aberystwyth

1995, 1997 førsteamanuensisvikar, Universitetet i Oslo

1997 Dr. art., Universitetet i Oslo

1998-2014 Førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Tromsø/UiT Norges arktiske universitet

2006 Gjesteprofessor i grensestudier, Centre for Border Studies, Universitetet i Glamorgan

2011 Gjesteforsker ved Amsterdam School of Cultural Analysis

2013 Gjesteforsker ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

2014- Professor i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo

2014-2016 Professor II i allmenn litteraturvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

2016-2019 Professor II i kulturmøter, University of Eastern Finland

2017 Gjesteforsker ved Universität Wien

2017-2020 Forskningsleder, ILOS, Universitetet i Oslo

Verv

Medleder forskningsprosjektet "TRAUM - Transforming Author Museums", Høgskulen i Sogn og Fjordane i samarbeid med Universitetet i Oslo (Norges forskningsråd, FRIPRO-programmet, 2016-2019)

Leder workshop-serien “Temporalities and Subjectivities of Crossing: Contemporary Public Migration Narratives in Europe”, Universitetet i Oslo i samarbeid med University of Eastern Finland, University of Jyväskäla  og Dalarna University (NOS-HS, 2019-2021)

Medlem, redaksjonsrådene for Journal of Borderlands Studies, EyeCorner PressLiterary Geographies, Fafnir: The Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research

Rådsmedlem, ERC Starting Grant-prosjekt Reel Borders (2021-2026).

Samarbeid

Forskningsgruppen Leve sammen, ILOS, Universitetet i Oslo

Forskningsgruppen Migrations, Borders and Identities, ILOS, Universitetet i Oslo

Forskningsgruppen Border Poetics / Border Culture, UiT Norges arktiske universitet

Medforfatter Førsteamanuensis Ulrike Spring, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Emneord: Allmenn litteraturvitenskap, Litteratur, Litteraturvitenskap, Litteraturteori, Grenser, Nasjonal identitet, Postkolonialisme, Arktis, Walisisk litteratur, Science fiction, Litteraturmuseer, Migrasjonslitteratur, Innvandring, Forskningsadministrasjon

Publikasjoner

omslag Schimanski/Nyman, Border Images, Border Narratives

Johan Schimanski, og Jopi Nyman, red. Border Images, Border Narratives: The Political Aesthetics of Boundaries and Crossings. Manchester: Manchester University Press, 2021.

omslag Schimanski, Grenzungen

Johan Schimanski. Grenzungen: Versuche zu einer Poetik der Grenze. Overs. G. H. H. Wien: Turia + Kant, 2020. 

cover Stene-Johansen/Refsum/Schimanski, Living Together

Knut Stene-Johansen, Christian Refsum og Johan Schimanski, red. Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Bielefeld: transcript, 2018.

omslag Schimanski/Wolfe, Border Aesthetics

Johan Schimanski og Stephen F. Wolfe, red. Border Aesthetics: Concepts and Intersections. New York: Berghahn, 2017.

omslag Schimanski/Spring, Passagiere des Eises

Johan Schimanski og Ulrike Spring. Passagiere des Eises: Polarhelden und arktische Diskurse 1874. Wien: Böhlau, 2015.

omslag Schimanski/Theodorsen/Wærp, Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis

Johan Schimanski, Cathrine Theodorsen og Henning Howlid Wærp, red. Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis. Trondheim: Tapir Akademisk, 2011.

omslag Ryall/Schimanski/Wærp, Arctic Discourses

Anka Ryall, Johan Schimanski og Henning Howlid Wærp, red. Arctic Discourses. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010.

omslag Schimanski/Wolfe, Border Poetics De-limited

Johan Schimanski og Stephen Wolfe, red. Border Poetics De-limited. Hannover: Wehrhahn, 2007.  

 • Schimanski, Johan Henrik (2021). Border Utopias, Border Dystopias, In Vera Faber & Barbara Seidl (ed.),  Grenzüberschreitungen und Grenzüberschreibungen in Theorie, Literatur und Kultur.  Praesens Verlag.  ISBN 978-3-7069-1120-7.  Kapittel.  s 45 - 78 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2021). Seasons of Migration to the North: Borders and Images in Migration Narratives Published in Norwegian, In Johan Henrik Schimanski & Jopi Nyman (ed.),  Border Images, Border Narratives: The Political Aesthetics of Boundaries and Crossings.  Manchester University Press.  ISBN 978-1-5261-4626-7.  Chapter 10.  s 206 - 224 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik & Nyman, Jopi (2021). Border Images and Narratives: Paradoxes, Spheres, Aesthetics, In Johan Henrik Schimanski & Jopi Nyman (ed.),  Border Images, Border Narratives: The Political Aesthetics of Boundaries and Crossings.  Manchester University Press.  ISBN 978-1-5261-4626-7.  Epilogue.  s 242 - 251 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik & Nyman, Jopi (2021). Images and Narratives on the Border, In Johan Henrik Schimanski & Jopi Nyman (ed.),  Border Images, Border Narratives: The Political Aesthetics of Boundaries and Crossings.  Manchester University Press.  ISBN 978-1-5261-4626-7.  Introduction.  s 1 - 20 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2020). Playing the Arctic: Arthur Ransome’s Winter Holiday, In Heidi Hansson; Maria Lindgren Leavenworth & Anka Ryall (ed.),  The Arctic in Literature for Children and Young Adults.  Routledge.  ISBN 9780367360801.  Chapter 12.  s 189 - 202 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2020). The Arctic, Germany and Austria-Hungary: Narrative Borders in Discourses around the Austro-Hungarian Polar Expedition (1872–1874), In  German Representations of the Far North (17th-19th Centuries): Writing the Arctic.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 1-5275-6022-8.  Chapter Eleven.  s 246 - 267
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2020). Hva kommuniseres i forfattermuseer?. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  28(1), s 23- 41 . doi: 10.5617/nm.7965 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2019). Migratory Angels: The Political Aesthetics of Border Trauma, In Karina Horsti (ed.),  The Politics of Public Memories of Forced Migration and Bordering in Europe.  Palgrave Pivot.  ISBN 978-3-030-30564-2.  Chapter 3.  s 37 - 52 Vis sammendrag
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2019). The Melting Archive: The Arctic and the Archive’s Others, In Susi K. Frank & Kjetil Ansgar Jakobsen (ed.),  Arctic Archives: Ice, Memory and Entropy.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3837646566.  Kapittel.  s 49 - 68
 • Refsum, Christian; Stene-Johansen, Knut & Schimanski, Johan Henrik (2018). Introduction, In Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Schimanski (ed.),  Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  Introduksjon.  s 9 - 20
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Glass Borders. antiAtlas Journal.  ISSN 2495-7100.  (2) Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Reading the Future North, In Janike Kampevold Larsen & Peter Hemmersam (ed.),  Future North : The Changing Arctic Landscapes.  Routledge.  ISBN 978-1-4724-8125-2.  2.  s 16 - 25
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). XÉNITEIA/Xeniteia, In Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Schimanski (ed.),  Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  Kapittel.  s 313 - 322 Vis sammendrag
 • Görling, Reinhold & Schimanski, Johan Henrik (2017). Sovereignty, In Johan Henrik Schimanski & Stephen Wolfe (ed.),  Border Aesthetics: Concepts and Intersections.  Berghahn Books.  ISBN 9781785334641.  Kapittel 5.  s 111 - 128
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Reading from the Border, In Jakob Lothe (ed.),  The Future of Literary Studies.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-900-2.  Kapittel.  s 61 - 71 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schimanski, Johan Henrik & Wolfe, Stephen (2017). Intersections: A Conclusion in the Form of a Glossary, In Johan Henrik Schimanski & Stephen Wolfe (ed.),  Border Aesthetics: Concepts and Intersections.  Berghahn Books.  ISBN 9781785334641.  Conclusion/Glossary.  s 155 - 177 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Seeing Disorientation: China Miéville’s The City & the City. Culture, Theory and Critique.  ISSN 1473-5784.  57(1), s 106- 120 . doi: 10.1080/14735784.2015.1122543 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). XÉNITEIA/Utlendighet, I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  Kapittel.  s 402 - 416
 • Schimanski, Johan (2015). Border Aesthetics and Cultural Distancing in the Norwegian-Russian Borderscape. Geopolitics.  ISSN 1465-0045.  20(1), s 35- 55 . doi: 10.1080/14650045.2014.884562 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Reading Borders and Reading as Crossing Borders, In Inga Brandell; Marie Carlsson & Önver Cetrez (ed.),  Borders and the Changing Boundaries of Knowledge.  Swedish Research Institute in Istanbul.  ISBN 978-91-978813-3-3.  [Kapittel 5].  s 91 - 107 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). The Useless Arctic: Exploiting Nature in the Arctic in the 1870s. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  (35), s 13- 27 . doi: 10.7557/13.3423 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2013). Pronouncing it the Porder: Ascribing Aesthetic Values to External and Internal National Borders in Frank A. Jenssen’s The Salt Bin, In Hein Viljoen (ed.),  Crossing Borders, Dissolving Boundaries.  Rodopi.  ISBN 978-90-420-3638-3.  Chapter.  s 181 - 198
 • Schimanski, Johan (2013). Tilbake til grenserommet, I: Lars Ivar Widerøe & Cathinka Hambro (red.),  Lochlann. Festskrift til Jan Erik Rekdal på 60-årsdagen. Aistí in ómós do Jan Erik Rekdal ar a 60ú lá breithe.  Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-202-7.  Kapittel.  s 165 - 177
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2013). The Aesthetics of Borders, In Kjerstin Aukrust (ed.),  Assigning Cultural Values.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631632987.  Chapter.  s 235 - 250
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Oppdagelsesreise blir til litteratur: Skrivestrategier i mottakelsen av den østerriksk-ungarske nordpolsekspedisjonen (1872-1874), I: Johan Schimanski; Cathrine Theodorsen & Henning Howlid Wærp (red.),  Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2781-9.  Kapittel.  s 57 - 90
 • Schimanski, Johan; Theodorsen, Cathrine & Wærp, Henning Howlid (2011). Arktis som litterært prosjekt, I: Johan Schimanski; Cathrine Theodorsen & Henning Howlid Wærp (red.),  Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2781-9.  Innledende kapittel.  s 9 - 28
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan & Wærp, Henning Howlid (2010). Arctic Discourses: An Introduction, In Anka Ryall; Johan Schimanski & Henning Howlid Wærp (ed.),  Arctic Discourses.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1443819596.  An Introduction.  s ix - xxviii
 • Schimanski, Johan (2010). Reading Gender in Border-Crossing Narratives, In Jane Aaron; Henrice Altink & Chris Weedon (ed.),  Gendering Border Studies.  University of Wales Press.  ISBN 9780708321706.  Chapter.  s 105 - 126
 • Schimanski, Johan & Lang, Birgit (2010). Das Subjekt am Grenzübergang: Terézia Moras „STILLE. mich. NACHT“ und Yoko Tawadas „Das Leipzig des Lichts und der Gelatine“. Zeitschrift für deutsche Philologie.  ISSN 0044-2496.  129(Sonderheft), s 161- 179 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2010). A Black Rectangle Labelled “Polar Night”: Imagining the Arctic after the Austro-Hungarian Expedition of 1872-1874, In Anka Ryall; Johan Schimanski & Henning Howlid Wærp (ed.),  Arctic Discourses.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1443819596.  Chapter Two.  s 19 - 42
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2010). Cultural Production and Negotiation of Borders: Introduction to the Dossier. Journal of Borderlands Studies.  ISSN 0886-5655.  25(1), s 39- 49 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schimanski, Johan (2009). Border Order, Border Muddles, Split Little Peas. Orbis Litterarum.  ISSN 0105-7510.  64(4), s 339- 348
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2009). Explorers' Bodies in Arctic Mediascapes: Celebrating the Return of the Austro-Hungarian Polar Expedition in 1874. Acta Borealia.  ISSN 0800-3831.  26(1), s 50- 76 . doi: 10.1080/08003830902951532 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2009). Polarwissenschaft und Kolonialismus in Österreich-Ungarn: Zur Rezeption der österreichisch-ungarischen Polarexpedition (1872-1874). Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit.  ISSN 1681-7001.  9(2), s 53- 71 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2008). Grensen - litterært faktum med romlig form, I: Clas Zilliacus; Heidi Grönstad & Ulrika Gustafsson (red.),  Gränser i nordisk litteratur / Borders in Nordic Literature.  Åbo Akademis Förlag.  ISBN 978-951-765-418-0.  kapittel.  s 19 - 37
 • Schimanski, Johan (2007). The Postcolonial Border: Bessie Head’s “The Wind and a Boy”, In Anne Holden Rønning & Lene Johannessen (ed.),  Readings of the Particular: The Postcolonial in the Postnational.  Rodopi.  ISBN 9789042021631.  Kapittel.  s 71 - 91
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2007). Mottakelse/Mottakelse: Tilbakekomstene til den østerrikske-ungarske nordpolekspedisjonen, 1872-1874. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  (22), s 143- 166 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2007). The Arctic as Part of Central European Culture. Polar Research in Tromsø.  s 13- 14
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2007). Entry Points: An Introduction, In Johan Schimanski & Stephen Wolfe (ed.),  Border Poetics De-limited.  Wehrhahn Verlag.  ISBN 3865250335.  Introduction.  s 9 - 26 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2007). Imperial Tides: A Border Poetic Reading of Heart of Darkness, In Johan Schimanski & Stephen Wolfe (ed.),  Border Poetics De-limited.  Wehrhahn Verlag.  ISBN 3865250335.  Kapittel.  s 217 - 234 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schimanski, Johan (2006). Drums of the Babongo and the Ironies of Celtic Postcolonialism, In Charlie I. Armstrong & Øyunn Hestetun (ed.),  Postcolonial Dislocations: Travel, History, and the Ironies of Narrative.  Novus Forlag.  ISBN 9788270994304.  artikkel.  s 201 - 214
 • Schimanski, Johan (2006). Crossing and Reading: Notes towards a Theory and a Method. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  (19), s 41- 63
 • Schimanski, Johan (2006). Hamsuns koloniale nonsens, I: Even Arntzen & Henning Howlid Wærp (red.),  Tid og rom i Hamsuns prosa (II).  Hamsun-selskapet.  ISBN 82-91002-38-X.  kapittel.  s 81 - 116
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2003). Austro-Hungarian and other Mountains in Polar Discourse. TRANS Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften.  ISSN 1560-182X.  15(10)
 • Schimanski, Johan (2003). Genre Borders in a Border Novel - Nadine Gordimer's My Son's Story, In Beata Agrell & Ingela Nilsson (ed.),  Genrer och genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv / Genres and Their Problems: Theoretical and Historical Perspectives.  Daidalos.  ISBN 91-7173-185-7.  Artikkel.  s 505 - 513
 • Schimanski, Johan (2002). En vending på elva Dyfi, I: Trond Haugen (red.),  Hilsen: En bok til Arne Melberg i anledning 60-årsdagen.  Gyldendal.  ISBN 82-05-31316-4.  artikkel.  s 273 - 297
 • Schimanski, Johan (2001). Ibsen lægger Haanden paa Brystet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (4), s 450- 455 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2001). Den litterære grensen: Knut Hamsuns “Dronningen af Saba”, I: José L. Ramírez (red.),  Att forska om gränser.  Nordregio.  ISBN 91-89332-15-6.  artikkel.  s 141 - 170
 • Schimanski, Johan (2001). Identitetens grenser: Om nasjonal identitet i litteraturen. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  (10), s 58- 78
 • Schimanski, Johan (2001). Jean Genet og den europeiske grensen, I: Ragnhild E. Reinton & Irene Iversen (red.),  Litteratur og erfaring.  Spartacus.  ISBN 82-430-0169-7.  artikkel.  s 149 - 166
 • Schimanski, Johan (2001). The Deperiodicized Patient: Ondaatje and the Contemporary, In Jakob Lothe; Anne Holden Rønning & Robert Young (ed.),  Identities and Masks: Colonial and Postcolonial Studies.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-294-9.  artikkel.  s 125 - 141
 • Schimanski, Johan (2000). Singing ‘Che Gelida Manina’ in Welsh: Internal and External Cultural Translation in the Future Wales of Islwyn Ffowc Elis. Interlitteraria.  ISSN 1406-0701.  (5), s 365- 374
 • Schimanski, Johan (2000). Den halverende horisonten: Postkolonialisme utfra Ingeborg Bachmann og Derek Walcott. Vagant.  ISSN 0802-0736.  (3/4), s 49- 59
 • Schimanski, Johan (1999). Crying Like Throwing Up: Abjection and Resistance in Caradog Prichard’s Un Nos Ola Leuad, In Jopi Nyman & John A. Stotesbury (ed.),  Postcolonialism and Cultural Resistance.  Joenssun ylipiston humanistinen tiedekunta / Faculty of Humanities, University of Joensuu.  ISBN 951-708-778-0.  artikkel.  s 205 - 214
 • Schimanski, Johan (1996). Cultural and Political Nationalism in Wales, In Øystein Sørensen (ed.),  Nationalism in Small European Nations.  The Research Council of Norway.  ISBN 82-12-00642-5.  artikkel.  s 89 - 99
 • Schimanski, Johan (1995). Arnold Böcklin døde i Italia. SKRIFT (Skriftserie for litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.  ISSN 0806-9298.  (15), s 98- 121
 • Schimanski, Johan (1995). Subaltern Science Fiction: A Short Walk in Samuel R. Delany’s Garden of Semiotics, In Johan-Martijn Flaton & Kees van Toorn (ed.),  Intersection [Souvenir Book].  Intersection World Science Fiction Convention 1995.  ISBN 0000000000.  Kapittel.  s 19 - 22
 • Schimanski, Johan (1995). The Future on Repeat. SKRIFT (Skriftserie for litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.  ISSN 0806-9298.  (143), s 40- 48 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (1994). ‘Y Fugeilgerdd Delynegol’: Genre Naturiol? gan gynnwys cyflwyniad i ddadl rhwng Genette a Derrida. Y Traethodydd.  ISSN 0969-8930.  149(630), s 38- 49 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (1993). The ‘Lyric Pastoral’: A Natural Genre? (With an Introduction to a Debate between Genette and Derrida). SKRIFT (Skriftserie for litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.  ISSN 0806-9298.  (9), s 74- 84 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (1993). Genre a chenedl. Tu Chwith.  ISSN 1350-4053.  s 39- 42
 • Schimanski, Johan (1993). Om Macphersons Ossian-syklus. SKRIFT.  ISSN 0806-9298.  (8), s 58- 71 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schimanski, Johan (1991). Blokkering og oppløsning: «Fantasy» og «science fiction» i fantasiens tiår. Norsk Litterær Årbok.  ISSN 0078-1266.  s 211- 222

Se alle arbeider i Cristin

 • Schimanski, Johan Henrik & Nyman, Jopi (ed.) (2021). Border Images, Border Narratives: The Political Aesthetics of Boundaries and Crossings. Manchester University Press.  ISBN 978-1-5261-4626-7.  280 s. Vis sammendrag
 • Spring, Ulrike; Schimanski, Johan Henrik & Aarbakke, Thea (ed.) (2021). Transforming author museums From Sites of Pilgrimage to Cultural Hubs. Berghahn Books.  ISBN 978-1-80073-243-8.  376 s.
 • Schimanski, Johan Henrik (2020). Grenzungen: Versuche zu einer Poetik der Grenze. Turia + Kant.  ISBN 978-3-85132-970-4.  150 s. Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan (ed.) (2018). Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-4431-9.  400 s.
 • Schimanski, Johan Henrik & Wolfe, Stephen (ed.) (2017). Border Aesthetics: Concepts and Intersections. Berghahn Books.  ISBN 9781785334641.  179 s. Vis sammendrag
 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (red.) (2016). Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet. Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  444 s.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2015). Passagiere des Eises: Polarhelden und arktische Diskurse 1874. Böhlau.  ISBN 978-3-205-79606-0.  719 s. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan; Theodorsen, Cathrine & Wærp, Henning Howlid (red.) (2011). Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2781-9.  386 s. Vis sammendrag
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan & Wærp, Henning Howlid (ed.) (2010). Arctic Discourses. Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1443819596.  369 s. Vis sammendrag
 • Ryall, Anka; Schimanski, Johan & Wærp, Henning Howlid (ed.) (2008). Artic Discourses 2008. Universitetet i Tromsø.  ISBN 978-82-90423-79-2.  440 s.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (ed.) (2007). Border Poetics De-limited. Wehrhahn Verlag.  ISBN 3865250335.  256 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2021). Nordlicht in Birmingham: Transcultural, Translingual, Transdisciplinary, I: Johanna Dorer; Roman Horak & Matthias Marschik (red.),  Cultural Studies Revisited: Nordlicht/Revontulet – Aufbruch in Österreich und internationale Entwicklung.  Springer Nature.  ISBN 978-3658320829.  unummerert kapittel.  s 323 - 331 Vis sammendrag
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2021). Seien Sie wilkommen! [video 3'30"].
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2021). Von der Isolation in der Arktis zum Spektakel in Wien, I: Marcel Chahrour; Theresa Höfler; Birgit Schretzmayer & Andrea Tavčar-Schaller (red.),  Sehnsucht Ferne – Aufbruch in neue Welten.  Schallaburg, Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H..  ISBN 0000000000000.  Exkurs.  s 238 - 243
 • Spring, Ulrike; Schimanski, Johan Henrik; Dachsberger, Roman & Thaler, Tobias (2021). Gefangen im ewigem Eis: Aufbruch zum Nordpol.
 • Gfrereis, Heike; Neundlinger, Helmut; Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2020). Literature, Exhibitions and Communication: A Conversation. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  28(1), s 91- 102 . doi: 10.5617/nm.7976 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2020). (Un)folding Borders. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2020). Border Poetics: Reading Narratives of Border Crossing.
 • Schimanski, Johan Henrik (2020). Fixing Images of Movement: The Border Poetics of Photographs in the Swedish-African Literary Borderscape. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2020). Å få & å utvikle prosjektidéer.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2020). A Neoromantic Goose in the Writer’s Home Museum.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2020). Biografi og verk. Kommunikasjonsprosesser i forfattermuseer. En introduksjon. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  28(1), s 4- 7 . doi: 10.5617/nm.7957
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2020). Hva kommuniseres i forfattermuseer?.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2020). Receding Ice Limits: A Historical-Rhetorical Genealogy. Vis sammendrag
 • Dvergsdal, Alvhild; Olsen, Marianne A.; Spring, Ulrike; Schimanski, Johan Henrik & Fulsås, Narve (2019). Den vanskelige forfatteren. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2019). (Un)folding European Borders in Narratives of Ex/internal Migration. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2019). Ali Smith’s Border Analysis: Populism and Migration in the Seasonal Quartet. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2019). Border Aesthetics, In Elio Franzini; Tonino Griffero; Giovanni Matteucci & Andrea Gatti (ed.),  International Lexicon of Aesthetics.  Mimesis edizioni.  ISBN 9788857559926.  lexicon entry.
 • Schimanski, Johan Henrik (2019). Fixing Images of Movement: The Border Aesthetics of Photographs in Narratives of Trans-Mediterranean Migration. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2019). Scaling between Border Poetics and Border Studies. Vis sammendrag
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2019). Das trans/nationale Dichterheim. Vis sammendrag
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2019). Exhibiting Transnational Mobility in the Author Museum. Vis sammendrag
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2019). Literatur ausstellen.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2019). Typologie von Dichterwohnungen.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2019). kunnskapsutveksling, framtidig permanent Cora Sandel-utstilling.
 • Tennøe, Arthur; Spring, Ulrike; Undheim, Inger; Ryall, Anka; Aarbakke, Thea & Schimanski, Johan Henrik (2019). Å stille ut litteratur og forfattere. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2018). Liminality and Border Poetics, Thresholds and Border Aesthetics. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2018). Migrating Images of the North. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2018). Raum und Grenze: Theoretischer Impuls.
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Arktiske diskurser og fortellinger.
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Border Traumas, Aesthetics and Memory in Migration Literature. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Can Border Narratives Change Public Conceptions of Borders? The Norwegian–Somali Borderscape in Literature, Public Debate and Knowledge Production. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Crossing and Gendering Borders. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Globalized Borders: An Archaeology of Border Theory, Border Poetics and Border Aesthetics. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Unfolding Ex/Internal Borders in Narratives of Migration: A Border Poetics Approach. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). Visitors through Time: Homes, Heritage and Hospitality.
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). What is the North Like? Questions and Answers While Crossing Borders. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2018). konsulentarbeid, utstillingstekster til "Science fiction – fra Gutenberg-galaksen til cyberspace".
 • Schimanski, Johan Henrik & Aglert, Katja (2018). Kjønn og det polare, med utgangspunkt i Katja Aglerts kunstprosjekt Antifreeze.
 • Schimanski, Johan Henrik; Refsum, Christian; Stene-Johansen, Knut & Blasy, Stefanie (2018). How to Live Together. Und. Heft für Alternativen, Widersprüche und Konkretes.  (5), s 25- 27
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2018). The Glocal in Literary Exhibitions.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2018). Who speaks in the Author Museum? Finding intentions and authority in literary exhibitions. Vis sammendrag
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2018). Arctic Southerners: Ethnonyms, Languages and Qualities in the Reception of the Austro-Hungarian Polar Expedition in the 1870s and Today. Vis sammendrag
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2018). Ghostly Voices in the Author Museum. Vis sammendrag
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2018). Ghostly Voices in the Author Museum. Vis sammendrag
 • Bjørnskau, Hilde; Torp, Jonathan; Schimanski, Johan Henrik; Petrogelli, Hege & Brinch, Sara (2017, 23. juli). Fenomenet mange strever med å forklare: Et grensesprengende litterært tegneseriefenomen på 8000 sider, som kun eksisterer på Internett, har blitt en hit.. [Internett].  NRK.
 • Buset, Pål; Riley, Jon Erik; Mathisen, Werner Christie; Herrman, Bjørn Alex; Auklend, Morten; Haug, Hallvard & Schimanski, Johan Henrik (2017). Vår fagre nye verden: To gamle framtidsskildringer minner mistenkelig om vår samtid. Kan science fiction påvirke historiens gang?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 17- 19
 • Nesby, Linda; McGowan, Jérémie; Schimanski, Johan Henrik & Wolfe, Stephen (2017). Border Aesthetics Book Launch. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Blog: Windows, Mirrors, Lenses: The Trauma of Visible Deportation. Border Criminologies Blog.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Border Figurations in Migration Literature: A Border Poetics Approach. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Border Ob-scene, Border Non-Scene, Border Scene.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Border Traumas, Aesthetics and Memory: Photographs in Norwegian and Swedish Migration Literature. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Border Utopias, Border Dystopias. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Border Utopias, Border Dystopias. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Grenzen, Arktis, Schriftstellermuseen.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Migrant Utopias, Migrant Dystopias.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). New Insight into Topical Phenomena from Multidisciplinary Border Studies. uef.fi. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). The Border Aesthetics of Trauma in Migration Narratives.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Trauma in Narratives of Border-Crossing.
 • Schimanski, Johan Henrik (2017). Traumatic Figurations of Border-Crossing in Migrant Literature. Vis sammendrag
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2017). The Museum of Transnational Literature.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2017). The Museum of Transnational Literature.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2017). Uses of the Arctic: Resources and Discourses.
 • Volsing, Katrine; Schimanski, Johan Henrik & Krogh, Andreas (2017, 27. juli). Homestuck: Internettets svar på Odysseen. [Radio].  DR P1. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Arctic Literature – Creating the Arctic Story.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Arktisk science fiction.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Blog: What is a Border Figure?. Border Culture.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Border Figurations in Migration Literature.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Crossing the Borders between Languages: Narrative Uses of Multilingualism in Swedish and Norwegian Migration Literature.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Crossing the Borders between Languages: Narrative Uses of Multilingualism in Swedish and Norwegian Migration Literature. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Figuration in Migration Narratives: Despectacularizing the Border Crisis.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Forbudt kjærlighet. Grenseoverskridelser i Romeo Gill og Roda Ahmed.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Grenser i migrasjonslitteratur. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Innlegg på sluttpanel, "Är litteraturvetenskapen gränsöverskridande?".
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Reading and Writing: Working inside/outside the Literary Field.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Reading from the Border: Implications for Literary Studies.
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Seasons of Migration to the North: Northern Discourses in Published Migrant Narratives in Norwegian. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Visibility and Invisibility in Recent Published Migrant Narratives in Norwegian. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Working Paper 12: Changing Borders in Published Migration Narratives in Norwegian. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2016). Å vandre inn i (og ut av) litteraturen. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik; Crowley, Cornelius & Smith, Matthew (2016). Table ronde/Roundtable.
 • Schimanski, Johan Henrik; Körber, Lill-Ann; Kukkonen, Karin & Espiñeira, Keina (2016). Are Borders Fictions? A film showing and a conversation. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik; Kvistad, Erika Johanna & Wiedlocha, Julia (2016). Feminisme og Fantastikk. En samtale om Angela Carter og Helen Oyeyemi.
 • Schimanski, Johan Henrik; Smaadal, Camilla & Nævra, Arne (2016). Verdenskjent bilde: Symbol på motstridende verdier. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  2016(2), s 52- 53
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2016). About the research project TRAUM – Transforming Author Museums.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2016). Litteraturmuseum i Europa i eit kritisk-teoretisk perspektiv.
 • Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian & Schimanski, Johan Henrik (2016). "Hvordan leve sammen. Roland Barthes og fantasien om et idiorytmisk liv", I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  Innledning.  s 11 - 22
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Blog: Borders, Policy and Creativity. Border Culture.
 • Schimanski, Johan Henrik (ed.) (2015). Border Culture.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Can Border Narratives Change Public Conceptions of Borders? The Norwegian–Somali Borderscape in Literature, Public Debate and Knowledge Production. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Changing Borders in Public Immigrant and Diaspora Narratives in Norwegian.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Closing Statement: Reading the Future North.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Current research on borders and on the Arctic; introduction to a documentary with Nadine Gordimer.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Disrupting Nordic Borders: Postcolonial Border Concepts in Contemporary Swedish Migrant Fiction. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Grensens litteratur. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). How to involve the humanities in interdisciplinary research projects: experience with the EU framework programme.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Krensens estestikk. Kuiper.  ISSN 0809-8212.  2015(1), s 32- 39
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Playing the Arctic: Gender and Modernity in Arthur Ransome’s Winter Holiday.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Reisen til Norge: Generasjon 1,5 forteller.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Science fictions arktiske historie. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). The Arctic Imagination.
 • Schimanski, Johan Henrik (2015). Weather and Entropy in the Imagined Arctic: Arthur Ransome’s Winter Holiday.
 • Schimanski, Johan Henrik & Brøndbo, Stig (2015, 25. februar). Polarhelten gikk glipp av berømmelsen. [Internett].  uit.no. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik & Brøndbo, Stig (2015, 01. mars). Polarhelten som gikk glipp av berømmelsen. [Internett].  forskning.no. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik; Helset, Nora; Vallestad, Marie & Brenno, Anders (2015, 28. januar). Vampirer og gotikk i litteraturen. [Radio].  Radio Nova.
 • Schimanski, Johan Henrik & Meknas, Dana (2015, 27. februar). Graver i ishavshistorien.  iTromsø. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2015). Blogg: Hvem oppdaget Frans Josefs land?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2015). Blogg: Hvorfor ble kvinnene hjemme?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2015). Blogg: Når begynte en å tenke økologisk om Arktis?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2015). Blogg: Polarforskning i demokratiseringens tjeneste. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2015). Buchpräsentation: Passagiere des Eises. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik & Spring, Ulrike (2015). Buchpräsentation: Passagiere des Eises.
 • Schimanski, Johan Henrik; Spring, Ulrike & Braunsperger, Gudrun (2015, 14. januar). Dimensionen - die Welt der Wissenschaft: Pioniere der Arktis. Der mediale Nachhall der österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition. [Radio].  ORF Ö1 (Österreichischer Rundfunk, Radio Österreich 1). Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan Henrik & Øksdal, Alf Tore (2015, 04. februar). Polarekspedisjonen som begeistret Europa. [Internett].  UiO. Vis sammendrag
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). Blogg: Arktisk luft. Krohnargument.no.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). Blogg: Arktisk luft. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). Blogg: Hvem oppdaget Frans Josefs land?. Krohnargument.no.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). Blogg: Isbjørn og boiled beef: 1800-tallets polarmat. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). Blogg: Når begynte vi å tenke økologisk om Arktis?. Krohnargument.no.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). Blogg: Polarforskning i demokratiseringens tjeneste. Krohnargument.no.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2015). Borders between the Arctic and Central Europe.
 • Schimanski, Johan (2014). Border Culture: Aesthetics/Poetics/Literatures.
 • Schimanski, Johan (2014). Changing Border Concepts in Published Immigrant Narratives in Norway and Sweden. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2014). Constructing imagery, mythologies of the Arctic.
 • Schimanski, Johan (2014). Hvorfor humanistisk forskning om Arktis? En kommentar til Travels in the North.
 • Schimanski, Johan (2014). Korleis arbeide fram ein god EU-søknad? Korleis gå fram og kva er dei viktigast suksessfaktorane? Korleis kan fleire frå IKL nå opp med slike søknader?.
 • Schimanski, Johan (2014). Liminal spaces of migration and writing: Marie Amelie’s Ulovlig norsk. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2014). Litteratur og grenser.
 • Schimanski, Johan (2014). Partnerskap - noe å satse på?.
 • Schimanski, Johan (2014). Updating our nightmares beyond 1984 panel discussion.
 • Schimanski, Johan Henrik (2014). Border Figures and Border Landscapes in Published Immigrant Narratives in Norway and Sweden.
 • Schimanski, Johan Henrik (2014). FP7 EUBORDERSCAPES: WP10 Border-Crossing and Cultural Production.
 • Schimanski, Johan Henrik (2014). Grensefigurer i publisette innvandrerfortellinger på norsk. En litteraturviter snakker til samfunnsvitere.
 • Schimanski, Johan Henrik (2014). “Nordpolstilen”: Wien i Arktis, 1874.
 • Schimanski, Johan Henrik (2014). Playing the Arctic: Modernity and Gender in Arthur Ransome’s Winter Holiday. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2014). Zygmunt Bauman's Liquid Modernity and the Arctic.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2014). Project Report: The Border Aesthetics Project (2010-2013). La Frontera: Association for Borderlands Studies Newsletter.  34(2), s 17- 18
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2014). Steam & Furs. Vis sammendrag
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan Henrik (2014). Nordpolen i Wien: Den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen (1872-1874) i karikaturtegninger.
 • Schimanski, Johan (2013). Aktuelle perspektiver på Goethes Faust.
 • Schimanski, Johan (2013). Borderscaping the Russian-Norwegian Borderline. Chto delat newspaper.  11(35), s 16- 18
 • Schimanski, Johan (2013). Ellisif Wessel som grensefigur. Litterære og biografiske resepsjoner.
 • Schimanski, Johan (2013). Humaniora, samfunnsvitenskap og grenser.
 • Schimanski, Johan (2013). Reading Changing Border Concepts in Published Immigrant Narratives: Nasim Karim and Romeo Gill. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2013). Reading Changing Border Concepts in Published Immigrant Narratives: Roda Ahmed and Amal Aden. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2013). Representation-Fiction at Borders: Introduction to Discussion.
 • Schimanski, Johan (2013). Schönbrunn & Hietzing: Kulturhistorisk tur.
 • Schimanski, Johan (2013). The Bordering of the Sensible: Border Politics and Border Poetics. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2013). Utdrag av intervjuvideo om Goethes Faust projisert på bakteppe under forestilling.
 • Schimanski, Johan (2013). WP 10: (Cultural Production) and employing the Borderscapes metaphor. EUBORDERSCAPES Newsletter.  (3), s 5- 5
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2013). Arctic Negotiables: The Panic of 1873 and the Archaeology of Modernity and Modernism.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2013). Blog: Discourse Meets Environment. Northern Nations, Northern Natures.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2013). Blogg: Å minne og gjenskape en polarekspedisjon. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2013). Borders of the Arctic in Exploration Narratives: The Austro-Hungarian Polar Expedition 1872-1874.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2013). The Return of a Polar Expedition.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2013). Border | Aesthetics: REPORT: The final conference of the Border Aesthetics research project University of Tromsø, Tromsø. 5‐8 September 2012. La Frontera: Association for Borderlands Studies Newsletter.  33(2), s 7- 9
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2013). Doing Border Aesthetics: Three Examples.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2013). Report on the “Border Aesthetics” conference, University of Tromsø, Tromsø 5–8 September 2012. EUBORDERSCAPES Newsletter.  (2), s 7- 8
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2013). Blogg: Fra arktiske diskurser til arktiske moderniteter. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2013). Blogg: Kulturhistorie på besøk hos miljøhistorie. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2013). Fra et hav av is til et hav av mennesker: Mottakelsen av den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen 1872-1874.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2013). The Melting Archive: The Arctic and the Archives' Others. Vis sammendrag
 • Berg, Sigrun Høgetveit & Schimanski, Johan (2012, 04. juli). Grenseforsking for 68 millionar kroner. [Internett].  uit.no.
 • Görling, Reinhold & Schimanski, Johan (2012). Reading Kafka’s ‘Die Sorge des Hausvaters’ as a Text about Sovereignty, Aesthetics and Borders. Vis sammendrag
 • Görling, Reinhold & Schimanski, Johan (2012). Sovereignty.
 • Gramnæs, Martin & Schimanski, Johan (2012, 03. mars). Språkdiskusjon utenom det vanlige.  Sør-Varanger Avis. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2012). Disorientation, Unorientation, Post-Orientation. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2012). En drømmedag med en forsker.
 • Schimanski, Johan (2012). Grensebegreper og begrepsgrenser.
 • Schimanski, Johan (2012). Grensenes gjenkomst. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2012). Grensens nett.
 • Schimanski, Johan (2012). Hva skal en litteraturviter med tegneserier, og hva sier det oss om tegneserier?.
 • Schimanski, Johan (2012). Liminality and Borders in Literary Aesthetics. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2012). The Austro-Hungarian Polar Expedition and Expedition Doctor Gyula Kepes.
 • Schimanski, Johan (2012). [review of] Also Make the Heavens: Virtual Realities in Science Fiction. Svante Lovén. Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 60, Uppsala 2010. Samlaren: tidsskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur.  ISSN 0348-6133.  133, s 431- 433
 • Schimanski, Johan & Berg, Sigrun Høgetveit (2012, 21. mars). Kva skal litteraturvitarar med teikneseriar?. [Internett].  Universitetet i Tromsø.
 • Schimanski, Johan; Wintervold, Morten & Hallberg, Anna (2012). Poetisk salong: Anna Hallberg og Morten Wintervold i samtale med Johan Schimanski.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2012). Medialisierung/Verhandlung Arktis/Europa. Die Rückkehr der österreichisch-ungarischen Polarexpedition über Norwegen und Deutschland nach Wien, 1874. Vis sammendrag
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2012). Nordpolen som mediebegivenhet i Sentraleuropa.
 • Øistad, Beate Sletvold; Mortensen, Ellen; Bolsø, Agnes; Rogg, Elisabet & Schimanski, Johan (2012, 23. mars). Forstå samfunnet - studer kjønn!. [Internett].  Kilden: Informasjonssenteret for kjønnsforskning.
 • Schimanski, Johan (2011). Border Aesthetics and Postmodernist Negotiations in the Norwegian-Russian Borderscape.
 • Schimanski, Johan (2011). Border Aesthetics and Postmodernist Negotiations in the Norwegian-Russian Borderscape. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2011). Border Aesthetics and Postmodernist Negotiations in the Norwegian-Russian Borderscape. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2011). Border Reading Double Vector: The Epistemology of Border-Crossings. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2011). Disorientating Borders. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2011). How National Borders are Created and Negotiated in Interaction with Narrativity, Aesthetics, and Interpretation. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2011). Introduction: Le Cerf-Volant.
 • Schimanski, Johan (2011). Presentasjon av boken Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis.
 • Schimanski, Johan (2011). Pronouncing it the Porder: The Ascription of Aesthetic Values to External and Internal National Borders in Frank A. Jenssen, The Salt Pit.
 • Schimanski, Johan (2011). Pronouncing it the Porder: The Ascription of Aesthetic Values to External and Internal National Borders in Frank A. Jenssen, The Salt Bin.
 • Schimanski, Johan (2011). Reading for Borders.
 • Schimanski, Johan (2011). Reading for Borders and Aesthetics. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2011). The Disorientating Epistemology of the Border.
 • Schimanski, Johan (2011). Victor Turner and the Border Fantastic.
 • Schimanski, Johan & Arntzen, Even (2011). Et litteraturfiendtlig UiT?. Nordlys.  ISSN 0805-5440.  s 3- 3 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan; Pötzsch, Holger; Thuen, Inger Præsteng & Benjaminsen, Tom (2011). Utforsker grenser. Avisa Tromsø.  s 18- 18 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Blogg: Arktis eller ikke Arktis?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Elling Carlsen og katolikkene på Nordpolen – eller Frans Josefs Land før Nansen.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Gendered Discourses of Celebration and the Formation of Arctic Heroes.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Habsburg Colonialism and the Remedialization of Franz Joseph Land.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Oscar II’s Lands: Receiving Austro-Hungarian Polar Explorers in Norway and Sweden in 1874.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Presentasjon av artikkelen "A Black Rectangle Labelled 'Polar Night': Imagining the Arctic after the Austro-Hungarian Expedition of 1872-1874".
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Setting the Borders of the Arctic in the Discourse of the Austro-Hungarian Arctic Expedition 1872-1874.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2011). Welcome on German Soil:: Using an Arctic Expedition to Negotiate National Identities.
 • Sojtaric, Maja & Schimanski, Johan (2011). Science fiction er død. Labyrint.  ISSN 1890-565X.  (3), s 18- 19
 • Lindstad, Siri; Schimanski, Johan; Spring, Ulrike; Wærp, Henning Howlid & Gaupseth, Silje (2010). Feltrapport: Til Arktis for å finne seg selv. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  42(10), s 24- 26
 • Schimanski, Johan (2010). Cynghanedd.
 • Schimanski, Johan (2010). Cywydd.
 • Schimanski, Johan (2010). Dafydd ap Gwilym.
 • Schimanski, Johan (2010). Erfaringer med bruk av Twitter i undervisning.
 • Schimanski, Johan (2010). Grensens estetikk.
 • Schimanski, Johan (2010). Grenser: identitet, estetikk, verdier.
 • Schimanski, Johan (2010). Introduction to Fatih Akin, "Im Juli" (2000). Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2010). Om grenser.
 • Schimanski, Johan (2010). Pronouncing it the porder: The ascription of aesthetic values to external and internal national borders in Frank A. Jenssen, Saltbingen.
 • Schimanski, Johan (2010). Pronouncing it the porder: The ascription of aesthetic values to external and internal national borders in Frank A. Jenssen, Saltbingen. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2010). Truth and beauty (or not) of borders. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan; Määttä, Jerry & Dahl, Thomas (2010). Samtale om science fiction-fankultur: Skap din egen fremtid nå! Om science fiction-fans og hvordan kulturforbruk kan være kreativt.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2010). Blogg: Forskningsturisme. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2010). Blogg: Koselige isbjørn. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2010). Blogg: Å gjengi karikaturer. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2010). Julius Payer.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2010). The Reception of the Austro-Hungarian Arctic Expedition in Hamburg, 1874.
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2010). En polarekspedisjon vender hjem: Den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen 1872-1874.
 • Wolfe, Stephen; Schimanski, Johan; Otte, Martha & Høtvedt, Martin (2010, 08. september). TIFF og universitetet samarbeider om filmhøst: Inviterer til film og grensedebatt.  Nordlys.
 • Lindholm, Audun & Schimanski, Johan (2009). Fra Algernon til Aardvark: Norske science fiction-fanziner på 1970- og 80-tallet. Vagant.  ISSN 0802-0736.  (3), s 8- 17
 • Schimanski, Johan (2009). Litteratur er viktig. Nordlys.  ISSN 0805-5440.  108(215), s 3- 3
 • Schimanski, Johan (2009). Sverige tvetydig overfor science fiction [anmeldelse av Jerry Määttä, Raketsommar. Science Fiction i Sverige 1950–1968, Lund: elleströms förlag 2006]. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  96(2), s 191- 195
 • Schimanski, Johan (2009). The Theoretical Basis of Border Poetics.
 • Schimanski, Johan (2009). Å krysse grenser, å forhandle mannlighet.
 • Schimanski, Johan; Leikvoll, Jan Roar; Gabrielsen, Gøhril & Kollbotn, Kjersti (2009). Nye stemmer: Tre ferske forfattere snakker om motivasjonen for å skrive, og valg av vold som tema (paneldiskusjon).
 • Schimanski, Johan & Scott, James (2009). The 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies ‘Cultural Production and Negotiation of Border’: Kirkenes, 11-13 September 2008. EUDIMENSIONS Newsletter.  (5), s 8- 10
 • Schimanski, Johan; Sæterbakken, Stig & Edenborg, Carl-Michael (2009). Vold i nordisk samtidslitteratur (Paneldiskusjon).
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2009). Introduction: Cultural Production and Negotiation of Borders. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  (24), s 5- 8
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2009). The ABS-Europe Biennale Kirkenes Conference Report: Cultural Production and Negotiation of Borders. La Frontera: Association for Borderlands Studies Newsletter.  29(2), s 10- 14
 • Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen & Niemi, Einar a (2009). Introduction: Cultural Production and Negotiation of Northern Borders. Journal of Northern Studies.  ISSN 1654-5915.  (1), s 7- 11
 • Per, Næss; Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008, 08. april). Polare helter fra det sentrale Europa.  Nordlys.
 • Schimanski, Johan (2008). Er grenser egentlig fiksjoner? Grenser i litteratur og film.
 • Schimanski, Johan (2008). Et gjensydd sår: Om Roy Jacobsens Grenser.
 • Schimanski, Johan (2008). Presentasjon av prosjektet Arktiske diskurser.
 • Schimanski, Johan (2008). Presentasjon av pågående grenseforskning.
 • Schimanski, Johan (2008). Reading Borders.
 • Schimanski, Johan (2008). The Theoretical Basis of Border Poetics.
 • Schimanski, Johan (2008). Ytterst på Vingene: Grenser i Skogheims Sulis.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Arktiske diskurser.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen 1872-1874. [html ].
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Exploration becoming Literature: Writing Strategies in the Reception of the Austro-Hungarian Polar Expedition.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Exploration becoming Literature: Writing Strategies in the Reception of the Austro-Hungarian Polar Expedition.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Explorers’ Bodies in Arctic Mediascapes: Celebrating the Return of the Austro-Hungarian Polar Expedition in 1874.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Narrative Borders in Arctic Exploration Discourse: The Austro-Hungarian Arctic Expedition 1872-1874.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Popular Images and Imaginings of the Arctic in Central Europe.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2008). Russell A. Potter, Arctic Spectacles. The Frozen North in Visual Culture, 1818–1875, Seattle & London: University of Washington Press 2007, ISBN 9780773533325, ix + 258 pp. Journal of Northern Studies.  ISSN 1654-5915.  (2), s 93- 97
 • Sojtarić, Maja; Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2008). Polare helter fra det sentrale Europa. Labyrint.  ISSN 1890-565X.  (1), s 12- 14
 • Spring, Ulrike & Schimanski, Johan (2008). Kulturmøter: matrosene.
 • Wærp, Henning Howlid; Ryall, Anka & Schimanski, Johan (2008). Leder for Nordlit 23: Arctic Discourses 2008. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  s 9- 9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wærp, Henning Howlid & Schimanski, Johan (2008, 20. februar). Intervju om konferansen Arctic Discourses 2008, Universitetet i Tromsø, 21.-23. februar. [Radio].  NRK P1, Troms og Finnmark.
 • Wærp, Henning Howlid; Schimanski, Johan & Ryall, Anka (2008, 20. februar). "Sammen om arktisk litteratur". Intervju om konferansen Arctic discourses 2008, Universitetet i Tromsø, 21.-23. februar, med 65 foredragsholdere fra 15 land. (Journalist: Lasse Jangås.).  Nordlys.
 • Schimanski, Johan (2007). Border-crossing as Translation, Translation as Border-crossing.
 • Schimanski, Johan (2007). Can Scandinavian Borders be Mapped? Can Literature Map Borders?.
 • Schimanski, Johan (2007). Grensens kultur og kulturens grenser.
 • Schimanski, Johan (2007). Kjønn i filmen Fight Club.
 • Schimanski, Johan (2007). No Borders Without Fiction.
 • Schimanski, Johan & Lachnit, Peter (2007, 12. februar). Dimensionen - Die Welt der Wissenschaft. [Radio].  ORF - Radio Ö1.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2007). Arctic Southerners.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2007). "Die Quarneroli am Nordpol.” Österreichisch-ungarische Identitäten und arktische Fähigkeiten.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2007). Kvinnen—moralens vokter i isødet?.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2007). Prosjektet arktiske diskurser/Mottakelse og Mottakelse.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2007). Tromsø—Bergen—Wien: En polarekspedisjon på veien hjem.
 • Schimanski, Johan (2006). Ingen litteratur uten grenser, ingen grenser uten litteratur.
 • Schimanski, Johan (2006). Introduction on Borders and Literature: Possibilities and Implications.
 • Schimanski, Johan (2006). No Borders Without Fiction.
 • Schimanski, Johan (2006). The Return to the Matrixial Borderspace: Dannie Abse’s ‘The Pencil Box’.
 • Schimanski, Johan (2006). Grensen – litterært faktum med romlig form.
 • Schimanski, Johan (2006). Ingen grenser uten litteratur, ingen litteratur uten grenser.
 • Schimanski, Johan (2006). Prinser og havfruer i nordområdene. Nordlys.  ISSN 0805-5440.  s 3- 3
 • Schimanski, Johan & Lachnit, Peter (2006, 09. desember). Diagonal. Zum Thema: Licht. [Radio].  ORF - Radio Ö1.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2006). Reception and Reception: The Returns of the Austro-Hungarian North Pole Expedition, 1872–1874.
 • Schimanski, Johan (2005). Drums of the Babongo and the Ironies of Celtic Postcolonialism.
 • Schimanski, Johan (2005). Fantastic Borderings.
 • Schimanski, Johan (2005). Panel Discussion Contribution on Teaching Gender in Border Studies.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2005). Representasjon og resepsjon i arktisk diskurs: Den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen, 1872-1874.
 • Schimanski, Johan & Spring, Ulrike (2005). Wien - Tromsø - Franz Josefs Land 1872-1874 og etterpå, i vitenskap, populærkultur, kunst og litteratur.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (ed.) (2005). ENG-3105: Border Crossing Narrative og “Grensepoetikk”.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2005). Introduction to Round Table Discussion: Borders Differences Distances.
 • Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid & Fermariello, Ugo (2005, 13. desember). [om arktiske diskurser]. [Radio].  NRK P2.
 • Schimanski, Johan; Wærp, Henning Howlid; Ryall, Anka; Jangås, Lasse & Sæbbe, Yngve Olsen (2005, 08. desember). 9 mill. til forskning på arktisk litteratur.  Nordlys.
 • Liepe, Lena; Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (red.) (2004). Borders and Frames / Grenser og rammer: Volumes 1-3.
 • Schimanski, Johan (2004). Hamsun�s Colonial Nonsense.
 • Schimanski, Johan (red.) (2004). Postkolonial litteratur: Dikt & noveller.
 • Schimanski, Johan (red.) (2004). Postkolonial teori: Artikler.
 • Schimanski, Johan (2004). Postkoloniale Reise als Umkehrung. IASLonline.  ISSN 1612-0442. Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2004). The Stitched Wound: The Borders of European War in Roy Jacobsen�s Grenser.
 • Schimanski, Johan (2004, 08. september). [interview on Angharad Tomos]. [Radio].  BBC Radio Cymru.
 • Schimanski, Johan & Elven, Inger Merete (2004, 26. november). Om fabelprosa på Laterna Magica.  Bladet Vesterålen.
 • Schimanski, Johan & Lang, Birgit (2004). Grenzgängerinnen: Transitory Borders in Contemporary German Literature.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2004). Workshop 1: Border Poetics � A Project Proposal.
 • Schimanski, Johan & Wolfe, Stephen (2004). Workshop 2: Reading the opening of Heart of Darkness through border poetics.
 • Schimanski, Johan (2002). Metodisert teori. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  5(2), s 179- 184 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (2000). Island Horizons: Territorial/Textual Borders in Derek Walcott's 'Names'.
 • Schimanski, Johan (1999). Vil du være kvinne igjen?. Utflukt.  ISSN 0804-9327.  1/2, s 74- 75
 • Schimanski, Johan (1999). �Che Gelida Manina� in Welsh: Internal and External Cultural Translation in the Future Wales of Islwyn Ffowc Elis.
 • Schimanski, Johan (1999). Smugling over litteraturens grenser: Canetti og grenseteorien idag.
 • Schimanski, Johan (1997). Hen Wraig y Bala. Barn.  ISSN 1357-4256.  s 414- 415
 • Schimanski, Johan (1997, 26. juli). Nasjon gir nasjonalisme.  Klassekampen.
 • Schimanski, Johan & Lindgren, Lena (1997). Forskjellenes fellesskap. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 13- 13
 • Schimanski, Johan & Røssaak, Eivind (1997). Litteraturens veiskilt. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 5- 5
 • Schimanski, Johan (1996). A Poetics of the Border: Nation and Genre in Wythnos yng Nghymru Fydd and Other Texts by Islwyn Ffowc Elis.
 • Schimanski, Johan (1995). Kanon utenfra. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2), s 49- 51
 • Schimanski, Johan & Brooks, Simon (1993). Wales og den post-moderne nasjonalismen. Gateavisa.  ISSN 0802-2216.  (143), s 35- 37 Vis sammendrag
 • Schimanski, Johan (1990). Falskneri som pre-romantisk trope: Iolo Morganwg 1747-1826.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2014 10:40 - Sist endret 14. juli 2021 11:45