English version of this page

Grenselesninger

Grenser er grunnleggende for vår omgang med verden. Hvordan hjelper litteratur oss å forstå grenser?

En tegning av en bonde som lener seg over et usynlig gjerde. I bakgrunnen se vi en person med ryggsekk som skal krysse over.

Territorier og steder har grenser. Vi kan oppleve forskjeller som grenser, og det vi opplever og vet begrenses av grensene for persepsjon og kognisjon. Tegning av Kari Korolainen 2019.

Om gruppen

Forskergruppen «Grenselesninger» samler litteraturvitere og andre forskere for å undersøke hvordan litteratur og andre kunstarter hjelper oss å møte grenser, ofte ved hjelp av tekstlige grenser og innramminger.

Grenser er stadig i nyhetsbildet, enten det gjelder migrasjon, covid-19-pandemien eller Brexit. Sammen med deres varianter i form av rammer og terskler, er de også grunnleggende for vår omgang med verden på mange ulike nivåer.

Nasjonale territorier har grenser, men det har også steder, hus, kropper og til og med tekster. Vi kan oppleve forskjeller som grenser. Ettersom vi blir eldre krysser vi grensene mellom ulike livsstadier, og det vi opplever og vet begrenses av grensene for persepsjon og kognisjon.

Samarbeidspartnere

Publisert 3. des. 2021 11:00 - Sist endret 17. okt. 2022 13:34