English version of this page

Sovjetiske ellipser

Utelatelser som metode for grenseoverskridelse i fotografi, litteratur og hverdagsliv.

To damer går nedover en gate med et mellomrom mellom seg. Noen tegn viser at det er noe som mangler.

Foto: Vera Faber

Om prosjektet

«Sovjetiske ellipser» (SOVEL) tar for seg skapelse og representasjon av ellipser, i denne betydning bevisste utelatelser, i sovjetisk fotografi, litteratur og hverdagsliv.

Prosjektet legger til grunn at den betydelige opphopingen av unnlatelsespraksiser under sovjettiden 1917–1991 ikke skjedde ved et uhell. Snarere fungerte de som strategi for å undergrave den sensuren, politiske undertrykkelsen og ytringsbegrensningene som hadde dominert det sovjetiske samfunnet over så lang tid.

Prosjektet bringer sammen litteraturstudier, grensestudier, bildeteori, kultursemiotikk og geografiske informasjonssystemer (GIS). Vi undersøker dannelsen, akkumuleringen, funksjonen og den kreative kraften til ellipser med et blikk på ulike medier og i et diakront og komparativt perspektiv.

Mål

Hovedmålet er å demonstrere hvordan ellipser fungerer som metoder som utfordrer konstruerte og symbolske grenser. Prosjektet fokuserer på metoder innenfor kreativ produksjon og representasjon og tar sikte på å omforme vår forståelse av kulturelle (mot-)praksiser i det sovjetiske samfunnet.

Samarbeid

Relevante lenker

Interview: Ytringsfrihet var aldri et alternativ i det sovjetiske samfunnet

Varighet

01.11.2021 til 31.10.2023.


Finansiering

Dette prosjektet mottar finansiering fra den Europeiske unions Horisont 2020 forsknings- og innovasjonsprogram Marie Skłodowska-Curie, kontraktnummer 101024131.

EU-flagget. Tolv stjerner på en blå bakgrunn.

 

 

Publisert 6. apr. 2022 10:56 - Sist endret 17. aug. 2022 12:43