English version of this page

Figurativ kommunikasjon

Hvordan fungerer figurasjoner som for eksempel metafor og metonymi i ulike diskurser og kontekster?

Rosa skyer på himmelen.

Foto: Ljiljana Saric

Om gruppen

Forskergruppen «Figurativ kommunikasjon» er opptatt av ulike aspekter ved figurativt språk og andre multimodale og nonverbale figurative virkemidler, som for eksempel bilder og gester.

Vi er interessert i hvordan disse tilegnes og forstås, samt hvordan de fungerer i ulike kontekster og diskurser.

Publisert 24. feb. 2022 15:28 - Sist endret 22. nov. 2022 18:49