English version of this page

Økokritisk litteratur- og kulturvitenskap

Litterære og kulturelle tekster som utforsker miljøspørsmål er viktige ressurser for økokritisk analyse.

En solnedgang om vinteren med farger i gult rosa og blått.

Foto: Michael Lundblad.

Om gruppen

Innenfor den bredere rammen av miljøhumaniora skal denne forskergruppen vise hvordan litteratur- og kulturvitenskap som tilhører ulike historiske og kulturelle kontekster, så vel som språk, kan gi viktige bidrag til miljøproblemer og miljømål. 

Gruppen vil ta for seg tverrfaglige felt som økokritikk, multispecies-studier, posthumanisme, menneske-dyr studier og animalitetsstudier, så vel som miljørettferdighet, biopolitikk og kulturteori bredt definert.

Prosjekter

Samarbeid

Vi er interessert i å utvikle samarbeidsprosjekter og å ha et muliggjørende og støttende fagmiljø. Dette inkluderer doktorgrads- og masterstudenter, inviterte forskere og gjester, og postdoktorer gjennom programmer som Marie Skłodowska-Curie Fellowships.

Emner

ENG4430EHS – Environmental Literature in English (Oslo School of Environmental Humanities)

ENG4430 – Environmental Literature in English 

ENG4474 – The Nature of the Beast in American Literature 

FRA4316 - Société et littérature française

LIT4360B – Litterært tekststudium II

NOR4440 - Sjangerstudium i nordisk litteratur D

TYSK4310 – Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur (Environmental Humanities and Sciences)

TYSK4311 – Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur

 

LIT2300 – Litteraturteoretisk emne

LIT3000 – Fordypningsemne med bacheloroppgave

NOR2360 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur A

Publisert 23. mai 2022 13:52 - Sist endret 24. mai 2022 10:41