English version of this page

Kritisk petroestetikk

Hva er den kulturelle betydningen av petroleum, og hvordan bidrar ulike former for oljeestetikk til å hindre overgang til alternative energiformer? Litteraturforskere, medievitere, retorikere, musikkvitere, teologer og statsvitere søker svar på slike spørsmål.

Bildet kan inneholde: vannforsyning, vann, azure, naturlig landskap, sky.

Ved Ring 3, Oslo. Foto: Sissel Furuseth.

Petroleum er mer enn drivstoff. Det siste århundret har den kulturelle betydningen av denne underjordiske energikilden vært enorm. På den ene siden har olje vært selve blodet i det moderne globale samfunnet, assosiert med velstand, oppfinnsomhet, fremskritt og bevegelse. På den andre siden er petroleum forbundet med rovdrift på naturen, livsfarlige arbeidsforhold, dekadente selskapskulturer og utstrakt forurensning. I hvilken grad reflekteres en slik tvetydighet i litteratur, kunst og politikkutforming?

Kritisk petroestetikk er en bevisst flertydig tittel som ikke bare viser til det økende antallet bøker, filmer, utstillinger og andre kulturprodukter som uttrykker kritikk av den mektige petroleumsindustrien, men også til hvordan politikere og oljeselskaper benytter seg av forskjønnende metaforer og fortellinger i sin offentlige merkevarebygging. De petro-materielle sidene ved mange kulturprodukter tilfører ytterligere en dimensjon til betydningen av kritisk petroestetikk.

Aktuelt

Aktiviteter

Kollaboratoriet organiserer en lesegruppe som møtes én gang i måneden. Møtene alternerer mellom engelsk og norsk/skandinavisk som arbeidsspråk. I løpet av 2021 og 2022 arrangeres to arbeidsseminarer om oljekultur. Det første seminaret er konsentrert om norske forhold, mens det andre seminaret vil ha et globalt perspektiv.

Publisert 21. aug. 2020 14:27 - Sist endret 17. juni 2022 16:00