Liv Hausken

Bilde av Liv Hausken
English version of this page
Telefon +47 22850436
Rom 4483
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 0316 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

Liv Hausken er professor og leder av forskningsområdet MedieEstetikk. Hun er Dr.art. fra Universitetet i Bergen med en doktoravhandling om moderne tidserfaring utforsket gjennom studier av fototteori, fortelleteori og stillbildefilm. Forskningsmessig arbeider hun nå særlig innen det tverrfaglige feltet som kalles medieestetikk og som retter oppmerksomheten mot forholdene mellom teknologi, estetikk (persepsjon) og mediering. Hun er særlig opptatt av kritisk forskning på tema som biometri (inkludert det biometriske passet), vitenskapelig billeddannelse, overvåking, og samfunnssikkerhet.

Liv Hausken sitter i styret for Estetisk seminar, et åpent tverrfaglig forum ved det Humanistiske fakultetet, UiO. Sammen med Trine K.Haagensen (UiB) har hun i mange år arrangert Overvåkingsseminaret, et åpent, tverrfaglig og kritisk orientert seminar om overvåking.

Faglige kompetanseområder

 • medieestetikk
 • fotografi
 • vitenskapelig billeddannelse
 • tekstteori
 • film- og fjernsynsanalyse
 • fortelleteori

Aktuelle doktorgradskandidater

Jon Inge Faldalen, arbeider med en doktorgradsavhandling med arbeidstittelen Still Einstellung: Stillmoving Imagenesis.

Maria Moseng, skriver om estetiske og etiske perspektiver i dokumentarfilmer som skildrer politisk vold.

Tidligere doktorander

Ragnhild Tronstad, Interpretation, Performance, Play, & Seduction: Textual Adventures in Tubmud, Oslo: Unipub (submitted and defended 2003).

Eivind Røssaak, Negotiating Immobility: The Moving Image and the Arts in Andy & Larry Wachowski’s The Matrix, Ken Jacobs’s Tom, Tom, the Piper’s Son, and Bill Viola’s The Passions, Oslo: Unipub. (submitted 2007, defended 2008)

Margrethe Bruun Vaage, Seeing is Feeling: The Function of Empathy for the Spectator of Fiction Film, Oslo: Unipub. (submitted and defended 2008).

Susanne Østby Sæther, The Aesthetics of Sampling: Engaging the media in recent video art (submitted 2008, defended 2009)

Gry Cecilie Rustad, Contemplating Telephilia: A study of Mad Men, The Wire, Luck and Treme (submitted and defended 2014)

Sara R. Yazdani, Self-sufficient images: art, media, and ecologies in the works of Wolfgang Tillmans (submitted and defended 2019)

Synne Tollerud Bull, Proxistant Vision (submitted and defended 2019)

Trine Krigsvoll Haagensen, Bildet som paradigme : en analyse av forholdet mellom bilder og vitenskapelig kunnskap i astronomien (submitted and defended 2020, biveileder, hovedveileder Henning Laugerud, UiB)

Andreas Nilsen Ervik, Diversions : playful, stupid, cute and funny evolution (submitted and defended 2020)

 

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMK

Media Seas of the High North Atlantic

PHOTOFAKE – Visual Disinformation, the Digital Economy and the Epistemology of the Camera Image

PHOTOFAKE – Visual Disinformation, the Digital Economy and the Epistemology of the Camera Image is a project funded by the Research Council of Norway for 2021-2024. It is coordinated by the School of Economics, Innovation, and Technology, Kristiania University College. The Department of Media and Communication, University of Oslo, is a partner in the project.

PHOTOFAKE investigates visual aspects of the current crisis of disinformation, a crisis which is exacerbated by AI-altered and generated material that perceptually appears to be camera-derived. The purview of the project involves a multitude of seemingly camera-derived materials that can be employed for manipulation – from the most rudimentary to the AI-enhanced videos of tomorrow. Media organizations struggle to get a handle on such material and the threat it poses by developing manuals and practices for fact-checking visual materials.

PHOTOFAKE offers research-based guidelines for the optimization of such fact-checking manuals and practices. The research is mainly organized in three work packages, WP1, 2 & 3.

WP1 explores how contemporary manuals for detecting audiovisual disinformation may be optimized by drawing on the history and theory of film and photography. This involves a critical reassessment of the vocabulary and the implicit media theoretical assumptions underpinning the manuals.

WP2 explores how actual practices of fact-checking audio-visual material in news media may be optimized given internal constraints as well as external pressures from a global digital media ecology largely outside their control. This involves exploring the institutional practices in which the manuals are embedded, including the procedural and technological tools involved.

WP3 explores what new alteration technologies and camera practices with deceptive potential are now evolving, in visual cultures online, in VFX, and in photographic art. This, in order to improve the understanding of the material the manuals and practices must be ready to guard against.

Beyond this, PHOTOFAKE critically interrogates how parts of the vocabulary used for discussing visual deception may nurture misconceptions. As part of its conceptual work, it also reexamines the productivity of a notion of post-photographic for a world in which images that perceptually appear to be photographic more than ever before need not be camera-derived.

Emneord: Medieestetikk, Fotografi, Vitenskaplige bilder, Tekstteori, Filmteori, Fjernsynsfiksjon, Medier og kommunikasjon

Publikasjoner

 • Hausken, Liv (2021). The Face in the Biometric Passport, In Rex Ferguson; Melissa M. Littlefield & James Purdon (ed.),  The Art of Identification. Forensics, Surveillance, Identity.  Penn State University Press.  ISBN 978-0-271-09057-3.  kap 8.  s 159 - 181
 • Hausken, Liv (2020). Photographic Passport Biometry. PUBLIC.  ISSN 0845-4450.  30(60), s 51- 59
 • Hausken, Liv (2018). Media Aesthetics, In Patricia Moy (ed.),  Oxford Bibliographies in Communication.  Oxford University Press.  ISBN 9780199756841.  Bibliografisk oppslagsord.
 • Hausken, Liv; Papenburg, Bettina & Schmitz, Sigrid (2018). Introduction: The Processes of Imaging / The Imaging of Processes. Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience.  ISSN 2380-3312.  4(2), s 1- 23 . doi: 10.28968/cftt.v4i2.29927 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hausken, Liv (2017). The Media Aesthetics of Brain Imaging in Popular Science, In  Reasoning in measurement.  Routledge.  ISBN 978-1-8489-3602-7.  5.  s 57 - 72
 • Hausken, Liv (2016). My take on Media Aesthetics — Position paper. Sensorium Journal.  ISSN 2002-3030.  1(1), s 81- 91
 • Hausken, Liv (2016). My take on media aesthetics. Sensorium Journal.  ISSN 2002-3030.  1(1), s 81- 91 . doi: 10.3384/sens.2002-3030.2016.1.81-91 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hausken, Liv (2016). The Archival Promise of the Biometric Passport, In Ina Blom; Trond Lundemo & Eivind Røssaak (ed.),  Memory in Motion. Archives, Technology, and the Social.  Amsterdam University Press.  ISBN 978 94 6298 214 7.  10.  s 257 - 284
 • Hausken, Liv (2015). The Visual Culture of Brain Imaging. Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology.  ISSN 0024-094X.  48(1), s 68- 69 . doi: 10.1162/LEON_a_00899 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hausken, Liv (2014). Forensic fiction and the normalization of surveillance. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  35(1), s 3- 16 . doi: 10.2478/nor-2014-0001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hausken, Liv (2014). Innledning, I: Liv Hausken; Trine Krigsvoll Haagensen & Sara Elina Rundgren Yazdani (red.),  Fra Terror til Overvåking.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-233-1.  1.  s 11 - 37
 • Hausken, Liv (2014). The Visual Culture of Brain Imaging. Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology.  ISSN 0024-094X. . doi: 10.1162/LEON_a_00899
 • Hausken, Liv (2013). Doing Media Aesthetics: The Case of Alice Miceli's 88 from 14.000, In Liv Hausken (ed.),  Thinking Media Aesthetics. Media Studies, Film Studies and the Arts.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631642979.  kapittel 6.  s 161 - 188
 • Hausken, Liv (2013). Introduction, In Liv Hausken (ed.),  Thinking Media Aesthetics. Media Studies, Film Studies and the Arts.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631642979.  Innledning.  s 29 - 50
 • Hausken, Liv (2011). The Temporalities of the Narrative Slide Motion Film, In Eivind Røssaak (ed.),  Between Stillness and Motion. Film, Photography, Algorithms.  Amsterdam University Press.  ISBN 9089642129.  kapittel.  s 85 - 108
 • Hausken, Liv (2011). Tverrfaglig drama i rettsslen. Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925. . doi: 27.09.2011 Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2009). Dokumentarisme i kamerabasert kunst, I: Ida Kierulf (red.),  Seminarene på Fotogalleriet 2005-08.  Fotogalleriet.  ISBN 978-82-90902-06-8.  2.  s 23 - 33
 • Hausken, Liv (2008). Billedbehandling og troverdighet, I: Gunn Enli & Eli Skogerbø (red.),  Digitale dilemmaer. Nye medieformer, nye utfordringer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205384125.  8.  s 125 - 140
 • Hausken, Liv (2008). Dokumentarfilm, I: Peter Larsen (red.),  Medier - tekstteori og tekstanalyse. Medievitenskap bind 2. Andre utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0592-9.  9.  s 171 - 182
 • Hausken, Liv (2008). Hustruer som komedie, I: Sølve Skagen & Ellen Bergli (red.),  Hustruer.  Vett & Viten.  ISBN 978-82-412-0661-0.  6.  s 33 - 42
 • Hausken, Liv (2007). The Aesthetics of X-ray Imaging, In Arne Melberg (ed.),  Aesthetics at Work.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-294-6.  3.  s 29 - 55
 • Hausken, Liv (2006). Fotografisk Erfaring, I: Jannie Uhre Mogensen & Claus Krogholm (red.),  Fotografiske dialekter.  NSU Press.  ISBN 91-88484-26-2.  Kapittel.  s 107 - 122
 • Hausken, Liv (2005). [Anmeldelse] Estetikk og teknologi?. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (Årg. 8, nr 2), s 168- 172 Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2004). Textual Theory and Blind Spots in Media Studies, In Marie-Laure Ryan (ed.),  Narrative across Media. The Languages of Storytelling.  University of Nebraska Press.  ISBN 0-8032-3944-0.  Coda.  s 391 - 403
 • Hausken, Liv (2002). "Norges Seriemester. Diskusjon av et slagord", I: Gunn Enli; Trine Syvertsen & Susanne Østby Sæther (red.),  Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV2 1992-2002.  IJ-Forlaget AS.  ISBN 82-7147-220-8.  s 181 - 204
 • Hausken, Liv (2000). Tekstteoretiske utfordringer i den medievitenskapelige disiplin. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  (1), s 99- 113 Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (1999). Dokumentarfilm, I: Liv Hausken & Peter Larsen (red.),  Bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-448-6.  Kapittel 9.  s 205 - 219
 • Hausken, Liv (1999). Fortellinger, I: Liv Hausken & Peter Larsen (red.),  Bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-448-6.  kapittel 3.  s 53 - 71
 • Hausken, Liv (1999). Fortellinger, I: Liv Hausken & Peter Larsen (red.),  Bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-448-6.  3.  s 47 - 60

Se alle arbeider i Cristin

 • Mößner, Nicola; Nordmann, Alfred & Hausken, Liv (2017). Reasoning in measurement. Routledge.  ISBN 978-1-8489-3602-7.  260 s. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (red.) (2014). Fra Terror til Overvåking. Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-233-1.  320 s.
 • Hausken, Liv; Haagensen, Trine Krigsvoll & Yazdani, Sara Elina Rundgren (red.) (2014). Fra Terror til Overvåking. Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-233-1.  320 s.
 • Hausken, Liv (ed.) (2013). Thinking Media Aesthetics. Media Studies, Film Studies and the Arts. Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631642979.  265 s. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2009). Medieestetikk. Studier i estetisk medieanalyse. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0033-3.  213 s.
 • Larsen, Peter & Hausken, Liv (red.) (2008). Medievitenskap, bind 1-4. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0591-2.  885 s. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv & Larsen, Peter (red.) (1999). Bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-448-6.  218 s. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv & Larsen, Peter (red.) (1999). Bind 3: Medier og Brukere. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-449-4.  197 s. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv & Larsen, Peter (red.) (1999). Bind 4: Medier - kultur og samfunn. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-450-8.  261 s. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv & Larsen, Peter (red.) (1999). Medievitenskap bind 1-4. Fagbokforlaget, Bergen.  883 s. Vis sammendrag
 • Larsen, Peter & Hausken, Liv (red.) (1999). Bind 1: Medier - Institusjoner og historie. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-447-8.  207 s. Vis sammendrag
 • Larsen, Peter; Hausken, Liv & Eide, Martin (red.) (1999). Lærebokserie i medievitenskap. Bd. 1: Medier - Institusjoner og historie. Fagbokforlaget. Bergen.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hausken, Liv (2020). Deepfake, Photography, and Society. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2019). «Hvorfor kritisk bildekompetanse er viktig for demokratiet».
 • Hausken, Liv (2017). Keynote: Why Media Archaeology?. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2016). Kulturelle og samfunnsmessige perspektiver på hjernebilders overbevisningskraft.
 • Hausken, Liv (2015). Fra terror til overvåking.
 • Hausken, Liv (2015). Fra terror til overvåking. (Innen tematisk program: frihet og rettigheter.).
 • Hausken, Liv (2015). Keynote: Media Aesthetics, Revisited.
 • Hausken, Liv (2015). Overvåking og Personvern. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2015). Paneldebatt: Terrorbeskyttelse VS rettssikkerhet. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2015). Plenary panel II: Big Brothers and Little Sisters - Surveillance, sousveillance, and coveillance on the Internet.
 • Hausken, Liv (2015). Teknologiens utfordringer: Krig mot terror, kopling av helseregistre, og The Internet of Things meets Big Data.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Hausken, Liv; Haagensen, Trine; Papenburg, Bettina; Mehrabi, Tara; Radomska, Marietta & Schmitz, Sigrid (2015). The Processes of Imaging / The Imaging of Processes. New Materialism. Network European Scholarship on 'How matter comes to matter'. Vis sammendrag
 • Haagensen, Trine Krigsvoll & Hausken, Liv (2014). Åpenhet eller uforsiktighet?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Hausken, Liv (2014). Overvåking etter 22. julirapporten.
 • Haagensen, Trine Krigsvoll & Hausken, Liv (2013). "Perspectives on Surveillance" i panelet "IMAGING Surveillance - critical perspectives".
 • Hausken, Liv (2013). Filmkommentar: Det vakre, det sanne og det gode – en film om vitenskapelige bilder.
 • Hausken, Liv (2013). Imaging Biometrics.
 • Hausken, Liv (2013). My take on Media Aesthetics.
 • Hausken, Liv (2013). The Photographic Prototype in Cognitive Neuroimaging.
 • Hausken, Liv (2012). If you look like your passport photo, you are too sick to travel: conflicting photography paradigms.
 • Hausken, Liv (2012). Passport photography: between portrait and biometrics.
 • Hausken, Liv (2012). Repetisjon, disiplin, sansbarhet.
 • Hausken, Liv (2012). The Biometric Passport.
 • Hausken, Liv (2012). The persuasive power of brain imaging.
 • Hausken, Liv (2011). Cross-disciplinary drama in the courtroom. Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Hausken, Liv (2011). Exhibition Essay: The Materiality of Mediation - the Immateriality of Photography.
 • Hausken, Liv (2011). Forensic Fiction and the Normalization of Surveillance.
 • Hausken, Liv (2011). Roland Barthes og fotografi som erfaring.
 • Hausken, Liv (2011). The performativity of airport security.
 • Hausken, Liv (2009). Media Aesthetics and Scientific Imaging.
 • Hausken, Liv (2009). Media Aesthetics as Media Analysis, case: CSI.
 • Hausken, Liv (2009). Medieestetikk.
 • Hausken, Liv (2009). Roland Barthes og fotografi som erfaring.
 • Hausken, Liv (2009). The visualization of detection in forensic fiction.
 • Hausken, Liv (2008). En medieestetisk tilnærming til multimodale uttrykksformer. Case: stillbildefilm.
 • Hausken, Liv (2008). Røntgenblikk på fotografiet.
 • Hausken, Liv (2008). The temporality of the slide-motion film.
 • Hausken, Liv (2007). Media Aesthetic Perspectives, Axes and Allies - 20 years of Media Research.
 • Hausken, Liv (2007). The Materiality of Mediation - the Immateriality of Photography.
 • Hausken, Liv (2007). Towards a Media Aesthetic Analysis of Photography.
 • Hausken, Liv (2007). X-rays on Photography.
 • Hausken, Liv (2006). Does Photography Make a Difference?.
 • Hausken, Liv (2006). The Aesthetics of X-ray Photography.
 • Hausken, Liv (2005). Dokumentarisme i kamerabasert kunst. Om Fotografi. Tidsskrift for Preus Museum.  ISSN 0809-7127.  1(1-2), s 28- 31 Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2005). Dokumentarisme i kamerabasert kunst.
 • Hausken, Liv (2005). Analytisk tilnærming til mediering. Teoretiske konsekvenser av analytisk praksis.
 • Hausken, Liv (2005). Kunst og dokumentar.
 • Hausken, Liv (2005). Mot det konkrete i fotografiet.
 • Hausken, Liv (2003). (Digital) Media Aesthetics. A Project Presentation.
 • Hausken, Liv (2001). Fotografi som medievitenskapelig forskningsobjekt.
 • Hausken, Liv (2001). Gender and the Narrativity of Soap Opera. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2001). Roland Barthes and the conception of aesthetic experience.
 • Hausken, Liv (2001). Roland Barthes og Fotografiet.
 • Hausken, Liv (2000). Anmeldelse av Anders Ohlsson: Läst genom kameralinsen. Studier i filmiserad svensk roman. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (2), s 173- 177
 • Hausken, Liv (2000). Fotografi som medievitenskapelig forskningsobjekt.
 • Hausken, Liv (1999). Semiologi og fenomenologi i teorier om de fotografiske medier.
 • Hausken, Liv (1998). om det utidige. Medieanalytiske undersøkelser av fotografi, fortelling og stillbildefilm. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (1995). On Narrativity.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. jan. 2021 13:26 - Sist endret 28. juni 2021 20:43