Liv Hausken

Bilde av Liv Hausken
English version of this page
Telefon +47 22850436
Rom 4483
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 0316 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

Liv Hausken er professor og leder av forskningsområdet MedieEstetikk. Hun er Dr.art. fra Universitetet i Bergen med en doktoravhandling om moderne tidserfaring utforsket gjennom studier av fototteori, fortelleteori og stillbildefilm. Forskningsmessig arbeider hun nå særlig innen det tverrfaglige feltet som kalles medieestetikk og som retter oppmerksomheten mot forholdene mellom teknologi, estetikk (persepsjon) og mediering. Hun er særlig opptatt av kritisk forskning på tema som biometri (inkludert det biometriske passet), vitenskapelig billeddannelse, overvåking, og samfunnssikkerhet.

Liv Hausken sitter i styret for Estetisk seminar, et åpent tverrfaglig forum ved det Humanistiske fakultetet, UiO. Sammen med Trine K.Haagensen (UiB) arrangerer hun det årlige Overvåkingsseminaret, et åpent, tverrfaglig og kritisk orientert seminar om overvåking.

Faglige kompetanseområder

 • medieestetikk
 • fotografi
 • vitenskapelig billeddannelse
 • tekstteori
 • film- og fjernsynsanalyse
 • fortelleteori

Aktuelle doktorgradskandidater

Jon Inge Faldalen, arbeider med en doktorgradsavhandling med arbeidstittelen Still Einstellung: Stillmoving Imagenesis.

Sara R. Yazdani, skriver avhandling om kunst, media og teknologi og de kunstneriske arbeidene til Wolfgang Tillmans.

Synne Tollerud Bull, skriver en doktoravhandling med tittelen The Aerial View in Motion.

Maria Moseng, skriver om estetiske og etiske perspektiver i dokumentarfilmer som skildrer politisk vold.

Andreas Ervik arbeider på et prosjekt med arbeidstittelen A Biology of Media.

Trine K.Haagensen (biveileder, hovedveileder Henning Laugerud, UiB), arbeider på et doktorgradsprosjekt om vitenskapelige bilder med tittelen Picture as Paradigm.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IMK

Picturing the Brain: Perspectives on Neuroimaging: Et internasjonalt tverrdisiplinært forskningsprosjekt finansiert av Norsk Forskningsråd. Dette prosjektet ønsker å skape en grunnleggende forståelse for den epistemologiske rollen neurobilder har innen utføringen av - og kommunikasjon innen - medisin og forskning. Prosjektets primære mål er å utvikle en grundig forståelse av neurobildenes funksjoner som kognitive verktøy, perseptuelle proteser og som visuell retorikk. Hausken arbeider her med et delprosjekt som har tittelen "The Evidential Force of Brain Images".

The Archive in Motion: Et tverrfaglig forskningsprosjekt som undersøker hvordan arkivbegreper og arkiveringspraksiser forandres under påtrykk fra de dramatiske endringene i skrift- og lagringsteknologier det siste århundret, og særlig etter innføringen av digitale teknologier. Hausken arbeider her med et delprosjekt om "Det Biometriske Passet".

Med røntgenblikk på fotografiet: Et forskningsprosjekt hvor fotografiet utforskes via røntgenbildet. Hovedformålet med dette forskningsprosjektet er å utføre grundige undersøkelser av fotografiets grunnleggende begreper og konsepter. Prosjektet anlegger et tverrdisiplinære strategier for å beskrive og omskrive, definere og redefinere noen kulturelle og teoretiske premisser for fotografisk billeddannelse som ofte overses, og som dermed risikerer å overføres til andre billedteknologier uten kritiske refleksjoner.

Emneord: Medier og kommunikasjon, Medieestetikk, Fotografi, Vitenskaplige bilder, Tekstteori, Filmteori, Fjernsynsfiksjon

Publikasjoner

 • Hausken, Liv (2018). Media Aesthetics, In Patricia Moy (ed.),  Oxford Bibliographies in Communication.  Oxford University Press.  ISBN 9780199756841.  Bibliografisk oppslagsord.
 • Hausken, Liv; Papenburg, Bettina & Schmitz, Sigrid (2018). Introduction: The Processes of Imaging / The Imaging of Processes. Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience.  ISSN 2380-3312.  4(2), s 1- 23 . doi: 10.28968/cftt.v4i2.29927 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hausken, Liv (2017). The Media Aesthetics of Brain Imaging in Popular Science, In  Reasoning in measurement.  Routledge.  ISBN 978-1-8489-3602-7.  5.  s 57 - 72
 • Hausken, Liv (2016). My take on Media Aesthetics — Position paper. Sensorium Journal.  ISSN 2002-3030.  1(1), s 81- 91
 • Hausken, Liv (2016). My take on media aesthetics. Sensorium Journal.  ISSN 2002-3030.  1(1), s 81- 91 . doi: 10.3384/sens.2002-3030.2016.1.81-91 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hausken, Liv (2016). The Archival Promise of the Biometric Passport, In Ina Blom; Trond Lundemo & Eivind Røssaak (ed.),  Memory in Motion. Archives, Technology, and the Social.  Amsterdam University Press.  ISBN 978 94 6298 214 7.  10.  s 257 - 284
 • Hausken, Liv (2015). The Visual Culture of Brain Imaging. Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology.  ISSN 0024-094X.  48(1), s 68- 69 . doi: 10.1162/LEON_a_00899 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hausken, Liv (2014). Forensic fiction and the normalization of surveillance. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  35(1), s 3- 16 . doi: 10.2478/nor-2014-0001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hausken, Liv (2014). Innledning, I: Liv Hausken; Trine Krigsvoll Haagensen & Sara Elina Rundgren Yazdani (red.),  Fra Terror til Overvåking.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-233-1.  1.  s 11 - 37
 • Hausken, Liv (2014). The Visual Culture of Brain Imaging. Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology.  ISSN 0024-094X. . doi: 10.1162/LEON_a_00899
 • Hausken, Liv (2013). Doing Media Aesthetics: The Case of Alice Miceli's 88 from 14.000, In Liv Hausken (ed.),  Thinking Media Aesthetics. Media Studies, Film Studies and the Arts.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631642979.  kapittel 6.  s 161 - 188
 • Hausken, Liv (2013). Introduction, In Liv Hausken (ed.),  Thinking Media Aesthetics. Media Studies, Film Studies and the Arts.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631642979.  Innledning.  s 29 - 50
 • Hausken, Liv (2011). The Temporalities of the Narrative Slide Motion Film, In Eivind Røssaak (ed.),  Between Stillness and Motion. Film, Photography, Algorithms.  Amsterdam University Press.  ISBN 9089642129.  kapittel.  s 85 - 108
 • Hausken, Liv (2011). Tverrfaglig drama i rettsslen. Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925. . doi: 27.09.2011 Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2009). Dokumentarisme i kamerabasert kunst, I: Ida Kierulf (red.),  Seminarene på Fotogalleriet 2005-08.  Fotogalleriet.  ISBN 978-82-90902-06-8.  2.  s 23 - 33
 • Hausken, Liv (2008). Billedbehandling og troverdighet, I: Gunn Enli & Eli Skogerbø (red.),  Digitale dilemmaer. Nye medieformer, nye utfordringer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205384125.  8.  s 125 - 140
 • Hausken, Liv (2008). Dokumentarfilm, I: Peter Larsen (red.),  Medier - tekstteori og tekstanalyse. Medievitenskap bind 2. Andre utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0592-9.  9.  s 171 - 182
 • Hausken, Liv (2008). Hustruer som komedie, I: Sølve Skagen & Ellen Bergli (red.),  Hustruer.  Vett & Viten.  ISBN 978-82-412-0661-0.  6.  s 33 - 42
 • Hausken, Liv (2007). The Aesthetics of X-ray Imaging, In Arne Melberg (ed.),  Aesthetics at Work.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-294-6.  3.  s 29 - 55
 • Hausken, Liv (2006). Fotografisk Erfaring, I: Jannie Uhre Mogensen & Claus Krogholm (red.),  Fotografiske dialekter.  NSU Press.  ISBN 91-88484-26-2.  Kapittel.  s 107 - 122
 • Hausken, Liv (2005). [Anmeldelse] Estetikk og teknologi?. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (Årg. 8, nr 2), s 168- 172 Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2004). Textual Theory and Blind Spots in Media Studies, In Marie-Laure Ryan (ed.),  Narrative across Media. The Languages of Storytelling.  University of Nebraska Press.  ISBN 0-8032-3944-0.  Coda.  s 391 - 403
 • Hausken, Liv (2002). "Norges Seriemester. Diskusjon av et slagord", I: Gunn Enli; Trine Syvertsen & Susanne Østby Sæther (red.),  Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV2 1992-2002.  IJ-Forlaget AS.  ISBN 82-7147-220-8.  s 181 - 204
 • Hausken, Liv (2000). Tekstteoretiske utfordringer i den medievitenskapelige disiplin. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  (1), s 99- 113 Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (1999). Dokumentarfilm, I: Liv Hausken & Peter Larsen (red.),  Bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-448-6.  Kapittel 9.  s 205 - 219
 • Hausken, Liv (1999). Fortellinger, I: Liv Hausken & Peter Larsen (red.),  Bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-448-6.  kapittel 3.  s 53 - 71
 • Hausken, Liv (1999). Fortellinger, I: Liv Hausken & Peter Larsen (red.),  Bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-448-6.  3.  s 47 - 60

Se alle arbeider i Cristin

 • Mößner, Nicola; Nordmann, Alfred & Hausken, Liv (2017). Reasoning in measurement. Routledge.  ISBN 978-1-8489-3602-7.  260 s. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (red.) (2014). Fra Terror til Overvåking. Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-233-1.  320 s.
 • Hausken, Liv; Haagensen, Trine Krigsvoll & Yazdani, Sara Elina Rundgren (red.) (2014). Fra Terror til Overvåking. Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-233-1.  320 s.
 • Hausken, Liv (ed.) (2013). Thinking Media Aesthetics. Media Studies, Film Studies and the Arts. Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631642979.  265 s. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2009). Medieestetikk. Studier i estetisk medieanalyse. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0033-3.  213 s.
 • Larsen, Peter & Hausken, Liv (red.) (2008). Medievitenskap, bind 1-4. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0591-2.  885 s. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv & Larsen, Peter (red.) (1999). Bind 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-448-6.  218 s. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv & Larsen, Peter (red.) (1999). Bind 3: Medier og Brukere. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-449-4.  197 s. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv & Larsen, Peter (red.) (1999). Bind 4: Medier - kultur og samfunn. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-450-8.  261 s. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv & Larsen, Peter (red.) (1999). Medievitenskap bind 1-4. Fagbokforlaget, Bergen.  883 s. Vis sammendrag
 • Larsen, Peter & Hausken, Liv (red.) (1999). Bind 1: Medier - Institusjoner og historie. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-447-8.  207 s. Vis sammendrag
 • Larsen, Peter; Hausken, Liv & Eide, Martin (red.) (1999). Lærebokserie i medievitenskap. Bd. 1: Medier - Institusjoner og historie. Fagbokforlaget. Bergen.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hausken, Liv (2020). Deepfake, Photography, and Society. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2019). «Hvorfor kritisk bildekompetanse er viktig for demokratiet».
 • Hausken, Liv (2017). Keynote: Why Media Archaeology?. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2016). Kulturelle og samfunnsmessige perspektiver på hjernebilders overbevisningskraft.
 • Hausken, Liv (2015). Fra terror til overvåking.
 • Hausken, Liv (2015). Fra terror til overvåking. (Innen tematisk program: frihet og rettigheter.).
 • Hausken, Liv (2015). Keynote: Media Aesthetics, Revisited.
 • Hausken, Liv (2015). Overvåking og Personvern. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2015). Paneldebatt: Terrorbeskyttelse VS rettssikkerhet. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2015). Plenary panel II: Big Brothers and Little Sisters - Surveillance, sousveillance, and coveillance on the Internet.
 • Hausken, Liv (2015). Teknologiens utfordringer: Krig mot terror, kopling av helseregistre, og The Internet of Things meets Big Data.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Hausken, Liv; Haagensen, Trine; Papenburg, Bettina; Mehrabi, Tara; Radomska, Marietta & Schmitz, Sigrid (2015). The Processes of Imaging / The Imaging of Processes. New Materialism. Network European Scholarship on 'How matter comes to matter'. Vis sammendrag
 • Haagensen, Trine Krigsvoll & Hausken, Liv (2014). Åpenhet eller uforsiktighet?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Hausken, Liv (2014). Overvåking etter 22. julirapporten.
 • Haagensen, Trine Krigsvoll & Hausken, Liv (2013). "Perspectives on Surveillance" i panelet "IMAGING Surveillance - critical perspectives".
 • Hausken, Liv (2013). Filmkommentar: Det vakre, det sanne og det gode – en film om vitenskapelige bilder.
 • Hausken, Liv (2013). Imaging Biometrics.
 • Hausken, Liv (2013). My take on Media Aesthetics.
 • Hausken, Liv (2013). The Photographic Prototype in Cognitive Neuroimaging.
 • Hausken, Liv (2012). If you look like your passport photo, you are too sick to travel: conflicting photography paradigms.
 • Hausken, Liv (2012). Passport photography: between portrait and biometrics.
 • Hausken, Liv (2012). Repetisjon, disiplin, sansbarhet.
 • Hausken, Liv (2012). The Biometric Passport.
 • Hausken, Liv (2012). The persuasive power of brain imaging.
 • Hausken, Liv (2011). Cross-disciplinary drama in the courtroom. Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Hausken, Liv (2011). Exhibition Essay: The Materiality of Mediation - the Immateriality of Photography.
 • Hausken, Liv (2011). Forensic Fiction and the Normalization of Surveillance.
 • Hausken, Liv (2011). Roland Barthes og fotografi som erfaring.
 • Hausken, Liv (2011). The performativity of airport security.
 • Hausken, Liv (2009). Media Aesthetics and Scientific Imaging.
 • Hausken, Liv (2009). Media Aesthetics as Media Analysis, case: CSI.
 • Hausken, Liv (2009). Medieestetikk.
 • Hausken, Liv (2009). Roland Barthes og fotografi som erfaring.
 • Hausken, Liv (2009). The visualization of detection in forensic fiction.
 • Hausken, Liv (2008). En medieestetisk tilnærming til multimodale uttrykksformer. Case: stillbildefilm.
 • Hausken, Liv (2008). Røntgenblikk på fotografiet.
 • Hausken, Liv (2008). The temporality of the slide-motion film.
 • Hausken, Liv (2007). Media Aesthetic Perspectives, Axes and Allies - 20 years of Media Research.
 • Hausken, Liv (2007). The Materiality of Mediation - the Immateriality of Photography.
 • Hausken, Liv (2007). Towards a Media Aesthetic Analysis of Photography.
 • Hausken, Liv (2007). X-rays on Photography.
 • Hausken, Liv (2006). Does Photography Make a Difference?.
 • Hausken, Liv (2006). The Aesthetics of X-ray Photography.
 • Hausken, Liv (2005). Dokumentarisme i kamerabasert kunst. Om Fotografi. Tidsskrift for Preus Museum.  ISSN 0809-7127.  1(1-2), s 28- 31 Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2005). Dokumentarisme i kamerabasert kunst.
 • Hausken, Liv (2005). Analytisk tilnærming til mediering. Teoretiske konsekvenser av analytisk praksis.
 • Hausken, Liv (2005). Kunst og dokumentar.
 • Hausken, Liv (2005). Mot det konkrete i fotografiet.
 • Hausken, Liv (2003). (Digital) Media Aesthetics. A Project Presentation.
 • Hausken, Liv (2001). Fotografi som medievitenskapelig forskningsobjekt.
 • Hausken, Liv (2001). Gender and the Narrativity of Soap Opera. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (2001). Roland Barthes and the conception of aesthetic experience.
 • Hausken, Liv (2001). Roland Barthes og Fotografiet.
 • Hausken, Liv (2000). Anmeldelse av Anders Ohlsson: Läst genom kameralinsen. Studier i filmiserad svensk roman. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (2), s 173- 177
 • Hausken, Liv (2000). Fotografi som medievitenskapelig forskningsobjekt.
 • Hausken, Liv (1999). Semiologi og fenomenologi i teorier om de fotografiske medier.
 • Hausken, Liv (1998). om det utidige. Medieanalytiske undersøkelser av fotografi, fortelling og stillbildefilm. Vis sammendrag
 • Hausken, Liv (1995). On Narrativity.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 17. mars 2020 15:34